Giáo Dục

8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Cách đây 8 5 tỷ số tuổi của con so với tuổi của mẹ là 1/4, nay tỷ số này là 2/5. Mẹ bạn hiện tại bao lăm tuổi? Bạn bao lăm tuổi? Đây là dạng bài tập tính tuổi tăng lên giúp học trò nhiều chủng loại hóa dạng bài tập, kích thích sự tăng trưởng áp dụng các cách giải đã học.

1. Cách đây 8 5 tỉ số giữa tuổi mẹ và con là 1/4, nay tỉ số là 2/5. Mẹ bạn hiện tại bao lăm tuổi? Bạn bao lăm tuổi?

Phương pháp 1:

Gọi tuổi con cách đây 8 5 a (a> 0)

=> Tuổi mẹ 8 5 trước là 4a.

Tuổi ngày nay của đứa trẻ là + 8

Tuổi mẹ hiện tại là 4a + 8

Tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5.

=> Chúng tôi có:

phân số {a + 8} {4a + 8} = phân số {2} {5} => 5a + 40 = 8a + 16

=> 3a = 24 => a = 8

Tuổi con hiện tại là: 8 + 8 = 16 tuổi

Tuổi mẹ hiện tại là: 4 x 8 + 8 = 40 tuổi

Phương pháp 2:

Cách đây 8 5 tỉ số của số tuổi đàn ông và tuổi mẹ là 1/4

=> Tuổi con 1 phần, tuổi mẹ 4 phần, tuổi mẹ chênh lệch 3 phần.

=> Tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ và tuổi con.

Tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5.

=> Tuổi con 2 phần, tuổi mẹ 5 phần, tuổi mẹ 3 phần.

=> Tuổi con bằng 2/3 tuổi mẹ và tuổi con.

Hiệu số tuổi của 2 mẹ con là:

8: (2/3 – 1/3) = 24 5

Tuổi con hiện tại là: 24: 3 x 2 = 16 tuổi

Tuổi mẹ hiện tại là: 16 + 24 = 40 tuổi

2. Các Bài Toán Tính Tuổi Lớp 4

Bài toán tuổi lớp 4 |

Sau đây, Vik News VN gửi đến các bạn 1 số bài toán tính tuổi lớp 4:

Bài 1: Hiện nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 5 nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện tại.

Phần thưởng:

Hiện nay tuổi con 1 phần, tuổi bố 7 phần.

=> Tuổi của 2 cha con chênh lệch nhau 6 phần.

Số tuổi của con bằng 1/6 hiệu số tuổi của bố và con.

10 5 nữa tuổi con gấp 1 lần tuổi bố gấp 3 lần tuổi bố.

Tuổi tác của 2 cha con chênh lệch nhau 2 phần.

=> Tuổi con bằng 1/2 số tuổi bố và tuổi con.

Hiệu số tuổi của 2 bố con là:

10: (1/2 – 1/6) = 30 5

Tuổi con hiện tại là: 30: 6 = 5 tuổi

Tuổi bố hiện tại là: 5 + 30 = 35 tuổi

1 số bài toán tính tuổi lớp 4 khác:

Hãy thử giải các bài toán tính tuổi do Vik News VN phân phối như sau:

Bài 2: Cách đây 4 5 tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 5, tỉ số tuổi con bằng tuổi mẹ là 3/8. Tính tuổi của mỗi người hiện tại.

Bài 3: Hiện nay tuổi em gấp 3 lần tuổi anh. Sau 14 5 tỉ số của tuổi em bằng 5/4. Tính tuổi của mỗi người hiện tại.

Bài 4: Hai 5 trước, tỉ số tuổi An bằng 1/4 tuổi bố. Sau 10 5, tỉ số tuổi của bố với tuổi của An là 11/5. Tính tuổi của mỗi người hiện tại.

Bài 5: Cách đây 4 5 tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi bố gấp 2 lần tuổi bố. Hỏi sau 4 5 nữa tỉ số của số cháu bằng số tuổi của ông nội sẽ là 3/16. Tính tuổi của mỗi người hiện tại.

Trên đây, Vik News VN đã gửi tới bạn đọc lời giải cho bài toán: 8 5 trước, tỉ lệ giữa tuổi của con và mẹ là 1/4, nay tỉ lệ này là 2/5. Mẹ bạn hiện tại bao lăm tuổi? Bạn bao lăm tuổi? Mời các bạn đón đọc thêm các bài viết liên can tại mục Tài liệu.

Bài viết liên can:

  • 5 nay ông 56 tuổi và cháu trai 14 tuổi. Hỏi sau bao lăm 5 nữa tuổi con gấp đôi tuổi con?
  • Cả gà và chó được nhóm lại với nhau để tạo thành 36 con chó với 100 chân bằng nhau.
  • Tìm số tiếp theo trong dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20 ……
  • 3 con gà mái đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà mái đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
  • 1 hộp đựng 7 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng. Xác suất để 3 quả bóng cùng màu được rút ra 1 cách tình cờ là bao lăm?
  • Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng dư 1 lúc chia cho 2, dư 1 lúc chia cho 5, dư 3 lúc chia cho 7 và dư 9.

Xem thêm thông tin 8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?

8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi? Đây là dạng toán tính tuổi tăng lên, giúp các bạn học trò nhiều chủng loại bài tập, kích thích sự tăng trưởng, phần mềm những cách giải đã học.
1. 8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?
Cách 1:
Gọi số tuổi của con 8 5 trước là a (a>0)
=> Số tuổi của mẹ 8 5 trước là 4a
Số tuổi của con hiện tại là a + 8
Sô tuổi của mẹ hiện tại là  4a + 8
Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5
=> Ta có:
=> 5a + 40 = 8a + 16
=> 3a = 24 => a = 8
Số tuổi của con hiện tại là: 8 + 8 = 16 tuổi
Số tuổi của mẹ hiện tại là: 4 x 8 + 8 = 40 tuổi
Cách 2: 
8 5 trước tỉ số tuổi của con và mẹ là 1/4
=> Tuổi của con 1 phần thì tuổi của mẹ 4 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần
=> Tuổi con bằng 1/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con
Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5
=> Tuổi của con 2 phần thì tuổi của mẹ 5 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần
=> Tuổi con bằng 2/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con
Hiệu số tuổi của 2 mẹ con là:
8 : (2/3 – 1/3) = 24 tuổi
Số tuổi của con hiện tại là: 24 : 3 x 2 = 16 tuổi
Số tuổi của mẹ hiện tại là: 16 + 24 = 40 tuổi
2. Các bài toán tính tuổi lớp 4

Sau đây, Vik News VN gửi tới độc giả 1 số bài toán tính tuổi lớp 4:
Bài 1: Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 5 nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Gicửa ải:
Hiện nay, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 7 phần
=> Hiệu số tuổi của 2 bố con là 6 phần
Tuổi con bằng 1/6 hiệu số tuổi của 2 bố con
10 5 nữa, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 3 phần
Hiệu số tuổi của 2 bố con là 2 phần
=> Tuổi con bằng 1/2 hiệu số tuổi của 2 bố con
Hiệu số tuổi của con bố con là:
10 : (1/2 – 1/6) = 30 tuổi
Tuổi con hiện tại là: 30 : 6 = 5 tuổi
Tuổi bố hiện tại là: 5 + 30 = 35 tuổi
1 số bài toán tính tuổi lớp 4 khác:
Mời các bạn hãy thử giải những bài toán tính tuổi nhưng Vik News VN đưa ra như sau:
Bài 2: Trước đây 4 5 tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 5 nữa, tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 3/8 . Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Bài 3: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 5 nữa, tỉ số giữa tuổi anh và tuổi em là 5/4 . Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Bài 4: Trước đây 2 5, tỉ số giữa tuổi An và tuổi bố là 1/4 . Sau 10 5 nữa, tỉ số giữa tuổi bố và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Bài 5: Trước đây 4 5, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 5 nữa, tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông là 3/16 . Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Trên đây, Vik News VN đã gửi tới độc giả lời giải bài toán: 8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?. Mời các độc giả thêm các bài viết liên can tại mảng Tài liệu.
Các bài viết liên can: 
5 nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao lăm 5 nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……
3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
1 hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để lấy tình cờ 3 bi cùng màu?
Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#5 #trước #tỉ #số #tuổi #con #và #mẹ #là #hiện #nay #tỉ #số #là #Giờ #mẹ #bao #nhiêu #tuổi #Con #bao #nhiêu #tuổi

8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?

8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi? Đây là dạng toán tính tuổi tăng lên, giúp các bạn học trò nhiều chủng loại bài tập, kích thích sự tăng trưởng, phần mềm những cách giải đã học.
1. 8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?
Cách 1:
Gọi số tuổi của con 8 5 trước là a (a>0)
=> Số tuổi của mẹ 8 5 trước là 4a
Số tuổi của con hiện tại là a + 8
Sô tuổi của mẹ hiện tại là  4a + 8
Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5
=> Ta có:
=> 5a + 40 = 8a + 16
=> 3a = 24 => a = 8
Số tuổi của con hiện tại là: 8 + 8 = 16 tuổi
Số tuổi của mẹ hiện tại là: 4 x 8 + 8 = 40 tuổi
Cách 2: 
8 5 trước tỉ số tuổi của con và mẹ là 1/4
=> Tuổi của con 1 phần thì tuổi của mẹ 4 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần
=> Tuổi con bằng 1/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con
Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5
=> Tuổi của con 2 phần thì tuổi của mẹ 5 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần
=> Tuổi con bằng 2/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con
Hiệu số tuổi của 2 mẹ con là:
8 : (2/3 – 1/3) = 24 tuổi
Số tuổi của con hiện tại là: 24 : 3 x 2 = 16 tuổi
Số tuổi của mẹ hiện tại là: 16 + 24 = 40 tuổi
2. Các bài toán tính tuổi lớp 4

Sau đây, Vik News VN gửi tới độc giả 1 số bài toán tính tuổi lớp 4:
Bài 1: Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 5 nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Gicửa ải:
Hiện nay, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 7 phần
=> Hiệu số tuổi của 2 bố con là 6 phần
Tuổi con bằng 1/6 hiệu số tuổi của 2 bố con
10 5 nữa, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 3 phần
Hiệu số tuổi của 2 bố con là 2 phần
=> Tuổi con bằng 1/2 hiệu số tuổi của 2 bố con
Hiệu số tuổi của con bố con là:
10 : (1/2 – 1/6) = 30 tuổi
Tuổi con hiện tại là: 30 : 6 = 5 tuổi
Tuổi bố hiện tại là: 5 + 30 = 35 tuổi
1 số bài toán tính tuổi lớp 4 khác:
Mời các bạn hãy thử giải những bài toán tính tuổi nhưng Vik News VN đưa ra như sau:
Bài 2: Trước đây 4 5 tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 5 nữa, tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 3/8 . Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Bài 3: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 5 nữa, tỉ số giữa tuổi anh và tuổi em là 5/4 . Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Bài 4: Trước đây 2 5, tỉ số giữa tuổi An và tuổi bố là 1/4 . Sau 10 5 nữa, tỉ số giữa tuổi bố và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Bài 5: Trước đây 4 5, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 5 nữa, tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông là 3/16 . Tính tuổi mỗi người hiện tại.
Trên đây, Vik News VN đã gửi tới độc giả lời giải bài toán: 8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện tại tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?. Mời các độc giả thêm các bài viết liên can tại mảng Tài liệu.
Các bài viết liên can: 
5 nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao lăm 5 nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……
3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
1 hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để lấy tình cờ 3 bi cùng màu?
Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#5 #trước #tỉ #số #tuổi #con #và #mẹ #là #hiện #nay #tỉ #số #là #Giờ #mẹ #bao #nhiêu #tuổi #Con #bao #nhiêu #tuổi


#5 #trước #tỉ #số #tuổi #con #và #mẹ #là #hiện #nay #tỉ #số #là #Giờ #mẹ #bao #nhiêu #tuổi #Con #bao #nhiêu #tuổi

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button