Download

Advanced Subnet Calculator

Máy tính mệnh con tăng lên là gì?

Advanced Subnet Calculator là 1 chương trình giúp bảo đảm các địa chỉ IP của bạn ko xung đột với nhau và tiết kiệm thời kì điều hành các địa chỉ DHCP, DNS và IP. Bằng máy tính mệnh con tăng lên không lấy phí để tìm các địa chỉ có sẵn, tiết kiệm thời kì phân phối hoặc truy xuất địa chỉ IP, cùng lúc tăng thời kì hoạt động của mạng và phần mềm.

Các công dụng chính được phân phối bởi Advanced Subnet Calculator bao gồm dụng cụ máy tính IP, trình tạo mạng con, dụng cụ tính toán CIDR, trình tạo danh sách địa chỉ mạng con, phân giải DNS chuyển tiếp và lùi, phân phối CIDR (Định tuyến liên miền ko phân biệt), 1 cách thức gán địa chỉ IP và định tuyến. IP.

Related Articles

Advanced Subnet Calculator là 1 dụng cụ hữu dụng cho quản trị viên mạng

Công dụng máy tính mệnh con tăng lên

Phương tiện hữu dụng cho người quản trị mạng.

Như tên cho thấy, Advanced Subnet Calculator được thiết kế để xác định các tính chất của mạng con IP. Phần mềm phân phối tất cả các công dụng bạn cần cho 1 mạng con và hữu dụng cho bất cứ quản trị viên mạng nào.

Giao diện dễ dãi và trực giác

Phần mềm phân phối giao diện dựa trên tab dễ dãi và trực giác, cho phép bạn dễ dãi truy cập tất cả các công dụng.

Cung cấp các công dụng hữu dụng

Advanced Subnet Calculator tự động phát hiện địa chỉ IP và sử dụng dụng cụ tra cứu để tìm tên máy chủ tương ứng.

Máy tính mạng con nâng cao cung cấp các tính năng hữu ích

Máy tính mệnh con tăng lên phân phối các công dụng hữu dụng

Chuyển hướng cụ thể địa chỉ hiển thị thời kì phản hồi, các lớp và khuôn khổ địa chỉ, trình diễn nhì phân và thập lục phân của địa chỉ IP cũng như thông tin về kiểu và tên mạng.

Dựa trên địa chỉ IP hợp thức do người mua xác định, Máy tính mệnh con Classful có thể giúp bạn tạo mạng con 1 cách dễ dãi. Bạn có thể chỉnh sửa mặt nạ và số lượng bit của nó, các bit máy chủ, số mạng con được tạo và kích tấc của mạng con (số lượng máy chủ). Kết quả được hiển thị trong 1 bảng, cho phép bạn sao chép chúng vào khay nhớ tạm bằng 1 cú nhấp chuột.

Ngoài ra, Advanced Subnet Calculator phân phối phân phối cho CIDR (Định tuyến liên miền ko phân lớp). Chương trình lấy khối địa chỉ đã đặt và mặt nạ CIDR, sau ấy tính toán cấu hình mạng kết quả, cho phép bạn xem khuôn khổ máy chủ và mặt nạ mạng con được trả về. Bạn cũng có thể sử dụng nó để xác định địa chỉ mạng con, có tính tới địa chỉ IP và mặt nạ mạng con.

Xuất dữ liệu sang nhiều định dạng

Advanced Subnet Calculator đi kèm với bản lĩnh in và xuất, cho phép bạn lưu dữ liệu kết quả ở nhiều định dạng không giống nhau như TXT, RTF, HMTL, MHTML hoặc PDF.

Trong lúc có 1 số biện pháp dựa trên web cho mạng con, Máy tính mệnh con tăng lên có thể giúp thiết kế mạng của bạn dễ dãi hơn. Đây là 1 dụng cụ dễ dãi để tính toán thông tin địa chỉ IP nhưng mà mọi quản trị viên mạng có thể thấy hữu dụng.

.

Xem thêm thông tin Advanced Subnet Calculator

Advanced Subnet Calculator

Advanced Subnet Calculator là gì?
Advanced Subnet Calculator là chương trình giúp bảo đảm rằng các địa chỉ IP của bạn ko xung đột với nhau và tiết kiệm thời kì điều hành DHCP, DNS và địa chỉ IP. Hãy sử dụng dụng cụ Advanced Subnet Calculator không lấy phí để tìm các địa chỉ có sẵn, tiết kiệm thời kì phân phối hoặc lấy lại địa chỉ IP, cùng lúc tăng thời kì hoạt động của mạng và phần mềm.
Các công dụng chính nhưng mà Advanced Subnet Calculator phân phối bao gồm dụng cụ tính toán IP, trình tạo mạng con (subnet), dụng cụ tính toán CIDR, trình tạo danh sách cho địa chỉ mạng con, phân giải Forward và Reverse DNS, phân phối CIDR (Classless Inter-Domain Routing – 1 cách thức để phân bổ các địa chỉ IP và định tuyến IP).
Advanced Subnet Calculator là dụng cụ hữu dụng cho quản trị viên mạngNhững công dụng của Advanced Subnet Calculator
Phương tiện hữu dụng cho quản trị viên mạng
Đúng như tên gọi, Advanced Subnet Calculator được thiết kế để xác định các tính chất của mạng con IP. Phần mềm phân phối tất cả các công dụng bạn cần cho mạng con và hữu dụng cho bất cứ quản trị viên mạng nào.
Giao diện dễ dãi, trực giác
Phần mềm phân phối giao diện dựa trên tab dễ dãi và trực giác, cho phép bạn dễ dãi truy cập tất cả các công dụng.
Cung cấp những công dụng hữu dụng
Advanced Subnet Calculator tự động phát hiện địa chỉ IP và sử dụng dụng cụ tra cứu để tìm ra tên máy chủ tương ứng.
Advanced Subnet Calculator phân phối những công dụng hữu íchTab Address Details hiển thị thời kì phản hồi, lớp và khuôn khổ địa chỉ, trình diễn nhì phân và thập lục phân của địa chỉ IP, cũng như thông tin về tên và loại mạng.
Dựa trên địa chỉ IP hợp thức do người mua xác định, Classful Subnet Calculator có thể giúp bạn dễ dãi tạo các mạng con. Bạn có thể chỉnh sửa mask và số lượng bit của nó, các host bit, số mạng con cần tạo và kích tấc mạng con (số lượng máy chủ). Kết quả được hiển thị trong 1 bảng, cho phép bạn sao chép chúng vào clipboard chỉ bằng 1 cú nhấp chuột.
Ngoài ra, Advanced Subnet Calculator phân phối phân phối cho CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Chương trình lấy khối địa chỉ và mask CIDR đã đặt, rồi tính toán cấu hình mạng kết quả, cho phép bạn xem khuôn khổ máy chủ và các subnet mask được chuyển trái lại. Bạn cũng có thể sử dụng nó để xác định địa chỉ mạng con, có tính tới địa chỉ IP và subnet mask.
Xuất dữ liệu sang nhiều định dạng
Advanced Subnet Calculator đi kèm với bản lĩnh in và xuất, cho phép bạn lưu dữ liệu kết quả sang nhiều định dạng không giống nhau, chả hạn như TXT, RTF, HMTL, MHTML hoặc PDF.
Dù rằng có nhiều biện pháp dựa trên web không giống nhau cho mạng con, những Advanced Subnet Calculator có thể ô sin thiết kế mạng phát triển thành dễ dãi hơn. Nó là 1 dụng cụ dễ dãi để tính toán thông tin về địa chỉ IP, nhưng mà mọi quản trị viên mạng đều có thể thấy hữu dụng.

TagsDownload Internet

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Advanced #Subnet #Calculator

Advanced Subnet Calculator

Advanced Subnet Calculator là gì?
Advanced Subnet Calculator là chương trình giúp bảo đảm rằng các địa chỉ IP của bạn ko xung đột với nhau và tiết kiệm thời kì điều hành DHCP, DNS và địa chỉ IP. Hãy sử dụng dụng cụ Advanced Subnet Calculator không lấy phí để tìm các địa chỉ có sẵn, tiết kiệm thời kì phân phối hoặc lấy lại địa chỉ IP, cùng lúc tăng thời kì hoạt động của mạng và phần mềm.
Các công dụng chính nhưng mà Advanced Subnet Calculator phân phối bao gồm dụng cụ tính toán IP, trình tạo mạng con (subnet), dụng cụ tính toán CIDR, trình tạo danh sách cho địa chỉ mạng con, phân giải Forward và Reverse DNS, phân phối CIDR (Classless Inter-Domain Routing – 1 cách thức để phân bổ các địa chỉ IP và định tuyến IP).
Advanced Subnet Calculator là dụng cụ hữu dụng cho quản trị viên mạngNhững công dụng của Advanced Subnet Calculator
Phương tiện hữu dụng cho quản trị viên mạng
Đúng như tên gọi, Advanced Subnet Calculator được thiết kế để xác định các tính chất của mạng con IP. Phần mềm phân phối tất cả các công dụng bạn cần cho mạng con và hữu dụng cho bất cứ quản trị viên mạng nào.
Giao diện dễ dãi, trực giác
Phần mềm phân phối giao diện dựa trên tab dễ dãi và trực giác, cho phép bạn dễ dãi truy cập tất cả các công dụng.
Cung cấp những công dụng hữu dụng
Advanced Subnet Calculator tự động phát hiện địa chỉ IP và sử dụng dụng cụ tra cứu để tìm ra tên máy chủ tương ứng.
Advanced Subnet Calculator phân phối những công dụng hữu íchTab Address Details hiển thị thời kì phản hồi, lớp và khuôn khổ địa chỉ, trình diễn nhì phân và thập lục phân của địa chỉ IP, cũng như thông tin về tên và loại mạng.
Dựa trên địa chỉ IP hợp thức do người mua xác định, Classful Subnet Calculator có thể giúp bạn dễ dãi tạo các mạng con. Bạn có thể chỉnh sửa mask và số lượng bit của nó, các host bit, số mạng con cần tạo và kích tấc mạng con (số lượng máy chủ). Kết quả được hiển thị trong 1 bảng, cho phép bạn sao chép chúng vào clipboard chỉ bằng 1 cú nhấp chuột.
Ngoài ra, Advanced Subnet Calculator phân phối phân phối cho CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Chương trình lấy khối địa chỉ và mask CIDR đã đặt, rồi tính toán cấu hình mạng kết quả, cho phép bạn xem khuôn khổ máy chủ và các subnet mask được chuyển trái lại. Bạn cũng có thể sử dụng nó để xác định địa chỉ mạng con, có tính tới địa chỉ IP và subnet mask.
Xuất dữ liệu sang nhiều định dạng
Advanced Subnet Calculator đi kèm với bản lĩnh in và xuất, cho phép bạn lưu dữ liệu kết quả sang nhiều định dạng không giống nhau, chả hạn như TXT, RTF, HMTL, MHTML hoặc PDF.
Dù rằng có nhiều biện pháp dựa trên web không giống nhau cho mạng con, những Advanced Subnet Calculator có thể ô sin thiết kế mạng phát triển thành dễ dãi hơn. Nó là 1 dụng cụ dễ dãi để tính toán thông tin về địa chỉ IP, nhưng mà mọi quản trị viên mạng đều có thể thấy hữu dụng.

TagsDownload Internet

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Advanced #Subnet #Calculator


#Advanced #Subnet #Calculator

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button