Ảnh đại diện zalo chống Covid

Để kêu gọi mọi người kết đoàn, nêu cao ý thức yêu nước, tiến hành 4 khuyến cáo để phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch thay thế Avatar (cũng trên các nền móng mạng xã hội của Bộ Y tế) . sức khoẻ) .tư nhân.

Bộ Y tế kêu gọi chỉnh sửa ảnh đại diện để xúc tiến phòng chống và kiểm soát COVID-19

Ngày 30/4, nhằm tăng lên ý thức phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch chỉnh sửa ảnh đại diện (Avatar), ảnh bìa (Cover) trên các nền móng mạng xã hội đơn chiếc: Facebook, Lotus, Zalo … với chủ đề: “Thống nhất nỗ lực duy trì thành quả chống dịch COVID-19”.

Hoạt động này nhằm kêu gọi mọi người kết đoàn, giữ vững ý thức yêu nước, tiến hành 4 khuyến cáo để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, hợp nhất quốc gia. (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5).

“Vì ích lợi của quốc gia, tập thể và bản thân, mỗi người Việt Nam phải kết đoàn, nỗ lực duy trì những kết quả đạt được trong công việc phòng, chống dịch COVID-19”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Để chặn đứng và kiểm soát dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mọi người dân:

1. Giảm thiểu tới những nơi công cộng, những nơi tụ họp đông người ko thiết yếu.

2. Đừng chủ quan, đừng lo âu. Luôn cảnh giác cao độ phòng chống dịch bệnh, lúc phát hiện các trường hợp nghi ngại thâm nhập bất hợp pháp cần báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử trí kịp thời.

3. Thực hiện tốt Khuyến nghị 5K: Khẩu trang – Khử trùng – Cách xa – Không tập hợp đông người – Khai báo y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

4. Liên hệ đường dây hot của Bộ Y tế: 1900.9095 để được tham vấn lúc có nhu cầu.

ảnh đại diện zalo chống covid

Hướng dẫn thay đổi ảnh từ Facebook, Lotus, Zalo

Hướng dẫn đổi ảnh từ Facebook, Lotus, Zalo chống covid

Bộ Y tế kêu gọi thay đổi ảnh đại diện để thúc đẩy phòng chống và kiểm soát COVID-19

Chỉ dẫn chỉnh sửa ảnh từ Facebook, Lotus, Zalo

B1: Bấm vào ảnh đại diện trên Facebook, Lotus, Zalo … chọn “Cập nhật ảnh đại diện”

B2: Nhấp vào “Thêm khung”

B3: Kiếm tìm khung “Hoa Kỳ chống COVID” (do Y tế Việt Nam xuất bản)

Cách cập nhật khung ảnh đại diện zalo, ảnh bìa trên các nền móng mạng xã hội: Facebook, Lotus, Zalo …

  • Link thay Avatar trên Facebook: www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=497369011675480
  • Link thay Avatar trong Zalo: https://ecard.event.zalo.me/covid/avatar-frame
  • Liên kết Tệp Bố cục Hình ảnh (Hình đại diện): https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gslu771btcbWt0iE_Q?e=PJWSS6
  • Link ảnh bìa: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gslnsy3a4k8SOhfukg?e=siG7d1

Xem thông tin có lợi khác trong phần Tài liệu Vik News VN.

Xem thêm thông tin Ảnh đại diện zalo chống Covid

Ảnh đại diện zalo chống Covid

Nhằm kêu gọi người dân đồng lòng, nêu cao ý thức yêu nước và tiến hành 4 khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế phát động chiến dịch thay Ảnh đại diện (cùng lúc trên các nền móng mạng xã hội của tư nhân.
Bộ Y tế kêu gọi thay ảnh đại diện để khích lệ phòng, chống COVID-19
Ngày 30/4, nhằm nêu cao ý thức phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế phát động chiến dịch thay ảnh đại diện (Avatar), ảnh bìa (Cover) trên các nền móng mạng xã hội của tư nhân: Facebook, Lotus, Zalo… với chủ đề: “Đồng lòng nỗ lực giữ vững thành tích chống dịch COVID-19”.
Hoạt động này nhằm kêu gọi người dân đồng lòng nêu cao ý thức yêu nước và tiến hành 4 khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19, đặc trưng trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Gicửa ải phóng miền Nam, hợp nhất quốc gia (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
“Vì ích lợi của quốc gia, tập thể và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng nỗ lực giữ vững thành tích đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân tiến hành:
1. Giảm thiểu tới nơi công cộng, tụ họp đông người ko thiết yếu.
2. Không được chủ quan, sao lãng. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, lúc phát hiện các trường hợp nghi ngại nhập cảnh bất hợp pháp cần ngay lập tức công bố ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.
3. Thực hiện tốt Khuyến cáo 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ họp – Khai báo y tế để phòng, chống dịch COVID-19.
4. Liên hệ với đường dây hot Bộ Y tế: 1900.9095 để được tham vấn lúc thiết yếu.

Chỉ dẫn thay ảnh Facebook, Lotus, Zalo
B1: Ấn vào ảnh đại diện trên Facebook, Lotus, Zalo… chọn “Cập nhật ảnh đại diện”
B2: Ấn “Thêm khung”
B3: Kiếm tìm khung “Đồng lòng chống COVID” (phát hành bởi Sức khỏe Việt Nam)
Cách cập nhật khung ảnh đại diện của zalo, ảnh bìa trên các nền móng mạng xã hội: Facebook, Lotus, Zalo…
Link thay Ảnh đại diện (Avatar) trên Facebook: www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=497369011675480
Link thay Ảnh đại diện (Avatar) trên Zalo: https://ecard.event.zalo.me/covid/avatar-frame
Link Ảnh file thiết kế (Avatar): https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gslu771btcbWt0iE_Q?e=PJWSS6
Link Ảnh bìa: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gslnsy3a4k8SOhfukg?e=siG7d1
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Ảnh #đại #diện #zalo #chống #Covid

Ảnh đại diện zalo chống Covid

Nhằm kêu gọi người dân đồng lòng, nêu cao ý thức yêu nước và tiến hành 4 khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế phát động chiến dịch thay Ảnh đại diện (cùng lúc trên các nền móng mạng xã hội của tư nhân.
Bộ Y tế kêu gọi thay ảnh đại diện để khích lệ phòng, chống COVID-19
Ngày 30/4, nhằm nêu cao ý thức phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế phát động chiến dịch thay ảnh đại diện (Avatar), ảnh bìa (Cover) trên các nền móng mạng xã hội của tư nhân: Facebook, Lotus, Zalo… với chủ đề: “Đồng lòng nỗ lực giữ vững thành tích chống dịch COVID-19”.
Hoạt động này nhằm kêu gọi người dân đồng lòng nêu cao ý thức yêu nước và tiến hành 4 khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19, đặc trưng trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Gicửa ải phóng miền Nam, hợp nhất quốc gia (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
“Vì ích lợi của quốc gia, tập thể và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng nỗ lực giữ vững thành tích đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân tiến hành:
1. Giảm thiểu tới nơi công cộng, tụ họp đông người ko thiết yếu.
2. Không được chủ quan, sao lãng. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, lúc phát hiện các trường hợp nghi ngại nhập cảnh bất hợp pháp cần ngay lập tức công bố ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.
3. Thực hiện tốt Khuyến cáo 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ họp – Khai báo y tế để phòng, chống dịch COVID-19.
4. Liên hệ với đường dây hot Bộ Y tế: 1900.9095 để được tham vấn lúc thiết yếu.

Chỉ dẫn thay ảnh Facebook, Lotus, Zalo
B1: Ấn vào ảnh đại diện trên Facebook, Lotus, Zalo… chọn “Cập nhật ảnh đại diện”
B2: Ấn “Thêm khung”
B3: Kiếm tìm khung “Đồng lòng chống COVID” (phát hành bởi Sức khỏe Việt Nam)
Cách cập nhật khung ảnh đại diện của zalo, ảnh bìa trên các nền móng mạng xã hội: Facebook, Lotus, Zalo…
Link thay Ảnh đại diện (Avatar) trên Facebook: www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=497369011675480
Link thay Ảnh đại diện (Avatar) trên Zalo: https://ecard.event.zalo.me/covid/avatar-frame
Link Ảnh file thiết kế (Avatar): https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gslu771btcbWt0iE_Q?e=PJWSS6
Link Ảnh bìa: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gslnsy3a4k8SOhfukg?e=siG7d1
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Ảnh #đại #diện #zalo #chống #Covid


#Ảnh #đại #diện #zalo #chống #Covid

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button