Pháp Luật

Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

Vùng chiến lược Tam Quốc là gì? Việt Nam luôn là quốc gia nổi tiếng về sự sáng tạo trong nghệ thuật quân sự như tác chiến, đặc biệt là chiến tranh du kích. Bạn đang chiến đấu với kẻ thù với ba mặt trận tấn công trong ba khu vực chiến lược. Bài tiếp theo sẽ tập trung làm rõ những vấn đề xung quanh việc chống địch … ba vùng chiến lược là gì? Chúng tôi mời độc giả với dữ liệu lớn.

Ba cuộc tấn công vào ba vùng chiến lược là một chiến lược xuyên suốt.
Ba mặt trận tiến công trên ba vùng chiến lược là kim chỉ nam của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

1. Ba vùng chiến lược là gì?

Đánh thắng kẻ thù trên ba vùng chiến lược là sự sáng lập của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và nuôi toàn dân khôi phục độc lập, tự do. . Kế thừa và phát triển kinh nghiệm lãnh đạo phong trào cách mạng và khởi nghĩa cứu nước của Đảng ta trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, phong trào kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phương châm là tất cả ba vùng chiến lược bằng nhiều hình thức thích hợp để đánh địch.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hàn Quốc là chiến trường trực tiếp chính của sự nghiệp cứu nước. Chiến trường này được chia thành nhiều trận địa trên các địa bàn chiến lược. vùng núi, vùng đồng bằng nông thôn và vùng đô thị. Mỗi trận địa trên từng địa bàn chiến lược là một đơn vị hoàn chỉnh bao gồm lực lượng chính trị và binh chủng của ba quân, có thể theo đuổi mọi phương thức tác chiến để tiến công địch. Ở đó:

  • Rừng và núi ở nước ta chiếm 3/4 diện tích đất cả nước. Có đồi núi, không cao lắm nhưng cũng không dễ thấy, có nhiều đoạn đường dốc, rất hiểm trở. Những địa hình này từ xa xưa đã được ví như “Quan Hà Bạch Nhị do thiên thạch” (nơi địa thế hiểm trở, địch đến 200) trong nghề đánh giặc bảo vệ đất nước. Mọi người. ). Đảng ta coi đây là vùng “căn cứ địa” có vị trí đặc biệt quan trọng để tiêu diệt bộ đội chủ lực của địch. Cũng là nơi ta phát binh, xây dựng mở rộng căn cứ địa.
  • Nông thôn nước ta tuy nhỏ so với núi rừng nhưng là kho của dân, kho của đất nước. Để cứu nước khỏi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các tỉnh miền Nam là thế mạnh của ta và thế mạnh của địch. Làm chủ được làng xã thì có thể phát huy được thế lực ở đồng bằng và miền núi bằng cách huy động sức người, sức của mà không cần cô lập núi rừng. Ta làm chủ vùng quê rộng lớn, tiếp cận các tuyến đường chiến lược quan trọng, các đồn, trại, cứ điểm trọng yếu của địch, tạo lợi thế bên cạnh núi rừng, ngày ngày yểm trợ, chi viện cho chúng. Cổ và não của kẻ thù.
  • Các thành phố miền Nam trong Chiến tranh giải phóng là trung tâm kinh tế chính trị của địch, nơi đặt cơ quan đầu não của địch, là nơi địch tập trung nhiều phương tiện kiểm soát và lực lượng đàn áp hùng hậu. Xuất phát điểm đánh phá cách mạng. Đối với ta, đô thị là nơi tập trung đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là giai cấp công nhân, được tạo điều kiện và thời cơ, quần chúng thành thị có khả năng đấu tranh, hiệp đồng với các lực lượng khác từ tiến công đến lật đổ. chính phủ của đối phương.

2. Ba cuộc tấn công là gì?

Ba mũi tấn công trực diện vào ba vùng chiến lược luôn là một sáng tạo độc đáo và hiệu quả của kỹ thuật quân sự nước ta.
Ba mũi tấn công trực diện vào ba vùng chiến lược luôn là một sáng tạo độc đáo và hiệu quả của kỹ thuật quân sự nước ta.

Trong chiến tranh, Đảng ta đã tổng hợp ba mũi tiến công trực diện trên cả ba vùng chiến lược. Điều này có nghĩa là sử dụng 3 đòn tấn công áo giáp, bao gồm: Quân sự, Chính trị, Quân sự – May mắn Tấn công 3 khu vực chiến lược: Rừng, Đồng quê, Thành phố.

Đường lối chiến tranh chủ yếu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là chiến tranh nhân dân lấy nhân dân làm trung tâm, là cội nguồn của sức mạnh cách mạng. Trong bối cảnh chiến tranh với Pháp và sau đó là Hoa Kỳ, chính phủ và quân đội Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, và cuộc chiến không chỉ là quân sự, mà còn là tâm lý.

Vì vậy, địch phải đánh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị, dân sự và binh vận.

Có thể nói, hoạt động chính trị, quân sự và hoạt động của địch đã góp phần tạo điều kiện cho quân ta dễ dàng tiến công, nhanh chóng đẩy lùi địch bằng cách tác động lực lượng của địch từ bên trong. Đó là trận đánh oanh tạc vào lòng địch đầy hy sinh, gian khổ của toàn quân và toàn dân.

3. Tác dụng và ý nghĩa của 3 cuộc tấn công vào 3 vùng chiến lược

Ba lần tiến công ở ba khu vực chiến lược là một kỹ năng quân sự độc đáo và hiệu quả.

Khẩu hiệu “Tiến công ba vùng chiến lược bằng hai mũi tên và ba mũi tên” thể hiện sự sáng tạo độc đáo trong việc vận dụng những bài học, kinh nghiệm của Đảng và dân tộc ta vào thực tiễn chiến tranh. Chống đế quốc Mỹ, “Đánh cho Mỹ kiệt, đánh cho Ngụy nhào”. Đây cũng là một trong những đột phá tiêu biểu cho sự sáng tạo nghệ thuật quân sự thời kỳ Hồ Chí Minh.

Chiến tranh Việt Nam không chỉ là một cuộc chiến tranh quân sự, nó còn là một cuộc chiến tranh tâm lý của cả hai bên. Các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công ngoài lãnh thổ của mình. Phong trào phản đối chiến tranh lan rộng trong những người yêu chuộng hòa bình không chỉ ở Pháp và Hoa Kỳ, mà trên khắp thế giới, ảnh hưởng đến các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ và dẫn đến kết thúc chiến tranh.

Mỗi khu vực chiến lược và mỗi cuộc tấn công đều có vị trí quan trọng riêng. Giữa chúng luôn có mối quan hệ khăng khít, tác động lẫn nhau trong các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì vậy, không nên coi thường hay tuyệt đối hóa nhận thức tư tưởng và tầm quan trọng của bất kỳ vùng nào trong quá trình xây dựng, điều đó sẽ giúp bạn có giải pháp đồng bộ, phối hợp giữa từng vùng trong sự nghiệp xây dựng. Bảo vệ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài báo này đã cung cấp thông tin để làm rõ ba khu vực chiến lược là gì. Mời quý độc giả cùng tham khảo bài viết liên quan tại Nó là gì? Phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Dữ liệu lớn.

  • Mặt trận quân sự nghĩa là gì?
  • Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa
  • Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2022

Xem thêm thông tin Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

Vùng chiến lược ba mũi giáp công là gì? Việt Nam luôn là đất nước nổi tiếng về chiến tranh và đặc biệt là sự sáng tạo trong nghệ thuật quân sự như chiến tranh du kích, đánh địch ở ba vùng chiến lược với ba mặt trận tấn công… Bài viết dưới đây sẽ tập trung làm rõ những vấn đề xung quanh việc đánh giặc là gì… ba vùng chiến lược? Mời độc giả cùng Vik News tham khảo.
Ba mặt trận tiến công trên ba vùng chiến lược là phương châm xuyên suốt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.1. Ba vùng chiến lược là gì?
Đánh tan kẻ thù trên ba vùng chiến lược là một sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng lãnh đạo toàn dân vùng lên đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. . Trên cơ sở kế thừa và phát triển kinh nghiệm chỉ đạo phong trào cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đề ra phương châm: đánh địch trên cả ba vùng chiến lược với nhiều hình thức thích hợp.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, miền Nam là một trong những chiến trường chủ yếu, trực tiếp; Chiến trường này được chia thành nhiều trận địa trên các địa bàn chiến lược: miền núi, đồng bằng nông thôn và thành thị. Mỗi chiến trường trên từng vùng chiến lược là một đơn vị hoàn chỉnh, bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của ba thứ quân, có thể phát huy mọi phương thức tác chiến để tiến công địch. Trong đó:
Rừng và núi nước ta chiếm 3/4 diện tích cả nước. Đồi núi nhiều, không cao nhưng kín đáo, nhiều dốc, nhiều đèo rất hiểm trở. Với địa thế như vậy, từ xa xưa, trong sự nghiệp đánh giặc bảo vệ đất nước, ông cha ta đã từng ví vùng này là “Quan Hà Bạch Nhị do thiên thạch” (Nơi địa thế hiểm trở, một giặc có thể đến 200 người. ). Đảng ta coi đây là địa bàn “cơ bản”, có vị trí đặc biệt quan trọng, đủ điều kiện để tiêu diệt bộ đội chủ lực của địch; Đồng thời là nơi phát triển lực lượng, xây dựng và mở rộng căn cứ địa của ta.
Nông thôn nước ta tuy hẹp so với miền núi nhưng lại là kho dân, kho của cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nông thôn miền Nam là điểm mạnh của ta, đồng thời là điểm mạnh của địch. Nếu làm chủ được nông thôn, núi rừng không bị cô lập, có thể huy động sức người, sức của để phát triển lực lượng ở đồng bằng và miền núi. Làm chủ được vùng nông thôn rộng lớn, ta tiếp cận các tuyến đường chiến lược quan trọng, các thị xã, thị trấn, các cứ điểm lớn của địch, từ đó cùng với núi rừng tạo lợi thế, hàng ngày cổ vũ, hỗ trợ phong trào đô thị, khi có cơ hội thì tiến công vào các vị trí của cổ họng và bộ não của kẻ thù.
Đô thị miền Nam trong chiến tranh giải phóng là trung tâm kinh tế chính trị của địch, nơi đặt cơ quan đầu não của chúng, là nơi địch tập trung nhiều phương tiện đô hộ và lực lượng đàn áp mạnh mẽ; căn cứ xuất phát để đánh phá cách mạng. Đối với ta, đô thị là nơi tập trung đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là giai cấp công nhân, khi có điều kiện và thời cơ, quần chúng thành thị có khả năng nổi dậy đấu tranh, phối hợp với các lực lượng từ tiến đến, lật đổ. chính phủ của kẻ thù.
2. Ba đòn giáp công là gì?
Ba mũi tấn công trực diện vào ba vùng chiến lược luôn là sự sáng tạo độc đáo và hiệu quả của nghệ thuật quân sự nước ta.Trong chiến tranh, Đảng ta còn kết hợp sử dụng ba mũi tiến công trực diện trên cả ba vùng chiến lược. Điều đó có nghĩa là sử dụng 3 đòn tấn công áo giáp bao gồm: quân sự, chính trị, quân sự – may rủi tiến công 3 vùng chiến lược: rừng, nông thôn, thành thị.
Đường lối chiến tranh chủ yếu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là chiến tranh nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, là gốc tạo nên sức mạnh của cách mạng. Trong hoàn cảnh chiến tranh với Pháp, sau đó là Mỹ, luôn có chính phủ và quân đội Việt Nam sát cánh, cuộc chiến không chỉ trên phương diện quân sự mà còn trên phương diện tâm lý.
Vì vậy, phải đánh địch trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị, dân sự và binh vận.
Có thể nói, các hoạt động chính trị, quân sự, địch vận đã làm lũng đoạn lực lượng địch từ bên trong, góp phần tạo điều kiện cho quân ta dễ dàng tiến công, đẩy lùi địch nhanh chóng. Đó là mặt trận có tiếng súng và không có tiếng súng, được tiến hành trong lòng địch, đầy hy sinh, gian khổ của toàn quân và dân.
3. Tác dụng, ý nghĩa của ba mũi tiến công trên ba vùng chiến lược
Ba mũi giáp công ở ba vùng chiến lược là một nghệ thuật quân sự độc đáo và hiệu quả
Phương châm đánh địch bằng “hai chân, ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược” thể hiện sự sáng tạo độc đáo của Đảng và Nhà nước ta trong việc vận dụng những bài học, kinh nghiệm vào thực tiễn chiến tranh. chống đế quốc Mỹ, “đánh cho Mỹ kiệt, đánh cho Ngụy nhào”. Đây cũng là một trong những nét chấm phá tiêu biểu cho sức sáng tạo nghệ thuật quân sự của thời đại Hồ Chí Minh.
Chiến tranh Việt Nam không chỉ là cuộc chiến về mặt quân sự, nó là cuộc chiến tâm lý của cả hai phía. Các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công ngoài lãnh thổ của mình. Các phong trào phản đối chiến tranh lan rộng không chỉ ở Pháp và Mỹ mà còn lan rộng đến những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, góp phần ảnh hưởng đến các chính sách của chính phủ Mỹ và dẫn đến kết thúc chiến tranh.
Mỗi địa bàn chiến lược và mỗi mũi tiến công đều có vị trí quan trọng riêng. Giữa chúng luôn có mối quan hệ khăng khít, tác động qua lại lẫn nhau trong cuộc chiến tranh giải phóng trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì vậy, trong nhận thức tư tưởng cũng như trong quá trình xây dựng, không được coi thường hoặc tuyệt đối hóa tầm quan trọng của vùng nào, từ đó có giải pháp đồng bộ, phối hợp giữa từng vùng trong sự nghiệp xây dựng. bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài viết đã cung cấp những thông tin để làm rõ vùng chiến lược ba mũi nhọn là gì? Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong chuyên mục Là gì? Chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Ý nghĩa của mặt trận quân sự?
Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa
Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2022

#mũi #giáp #công #vùng #chiến #lược #là #gì

Vùng chiến lược ba mũi giáp công là gì? Việt Nam luôn là đất nước nổi tiếng về chiến tranh và đặc biệt là sự sáng tạo trong nghệ thuật quân sự như chiến tranh du kích, đánh địch ở ba vùng chiến lược với ba mặt trận tấn công… Bài viết dưới đây sẽ tập trung làm rõ những vấn đề xung quanh việc đánh giặc là gì… ba vùng chiến lược? Mời độc giả cùng Vik News tham khảo.
Ba mặt trận tiến công trên ba vùng chiến lược là phương châm xuyên suốt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.1. Ba vùng chiến lược là gì?
Đánh tan kẻ thù trên ba vùng chiến lược là một sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng lãnh đạo toàn dân vùng lên đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. . Trên cơ sở kế thừa và phát triển kinh nghiệm chỉ đạo phong trào cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đề ra phương châm: đánh địch trên cả ba vùng chiến lược với nhiều hình thức thích hợp.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, miền Nam là một trong những chiến trường chủ yếu, trực tiếp; Chiến trường này được chia thành nhiều trận địa trên các địa bàn chiến lược: miền núi, đồng bằng nông thôn và thành thị. Mỗi chiến trường trên từng vùng chiến lược là một đơn vị hoàn chỉnh, bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của ba thứ quân, có thể phát huy mọi phương thức tác chiến để tiến công địch. Trong đó:
Rừng và núi nước ta chiếm 3/4 diện tích cả nước. Đồi núi nhiều, không cao nhưng kín đáo, nhiều dốc, nhiều đèo rất hiểm trở. Với địa thế như vậy, từ xa xưa, trong sự nghiệp đánh giặc bảo vệ đất nước, ông cha ta đã từng ví vùng này là “Quan Hà Bạch Nhị do thiên thạch” (Nơi địa thế hiểm trở, một giặc có thể đến 200 người. ). Đảng ta coi đây là địa bàn “cơ bản”, có vị trí đặc biệt quan trọng, đủ điều kiện để tiêu diệt bộ đội chủ lực của địch; Đồng thời là nơi phát triển lực lượng, xây dựng và mở rộng căn cứ địa của ta.
Nông thôn nước ta tuy hẹp so với miền núi nhưng lại là kho dân, kho của cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nông thôn miền Nam là điểm mạnh của ta, đồng thời là điểm mạnh của địch. Nếu làm chủ được nông thôn, núi rừng không bị cô lập, có thể huy động sức người, sức của để phát triển lực lượng ở đồng bằng và miền núi. Làm chủ được vùng nông thôn rộng lớn, ta tiếp cận các tuyến đường chiến lược quan trọng, các thị xã, thị trấn, các cứ điểm lớn của địch, từ đó cùng với núi rừng tạo lợi thế, hàng ngày cổ vũ, hỗ trợ phong trào đô thị, khi có cơ hội thì tiến công vào các vị trí của cổ họng và bộ não của kẻ thù.
Đô thị miền Nam trong chiến tranh giải phóng là trung tâm kinh tế chính trị của địch, nơi đặt cơ quan đầu não của chúng, là nơi địch tập trung nhiều phương tiện đô hộ và lực lượng đàn áp mạnh mẽ; căn cứ xuất phát để đánh phá cách mạng. Đối với ta, đô thị là nơi tập trung đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là giai cấp công nhân, khi có điều kiện và thời cơ, quần chúng thành thị có khả năng nổi dậy đấu tranh, phối hợp với các lực lượng từ tiến đến, lật đổ. chính phủ của kẻ thù.
2. Ba đòn giáp công là gì?
Ba mũi tấn công trực diện vào ba vùng chiến lược luôn là sự sáng tạo độc đáo và hiệu quả của nghệ thuật quân sự nước ta.Trong chiến tranh, Đảng ta còn kết hợp sử dụng ba mũi tiến công trực diện trên cả ba vùng chiến lược. Điều đó có nghĩa là sử dụng 3 đòn tấn công áo giáp bao gồm: quân sự, chính trị, quân sự – may rủi tiến công 3 vùng chiến lược: rừng, nông thôn, thành thị.
Đường lối chiến tranh chủ yếu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là chiến tranh nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, là gốc tạo nên sức mạnh của cách mạng. Trong hoàn cảnh chiến tranh với Pháp, sau đó là Mỹ, luôn có chính phủ và quân đội Việt Nam sát cánh, cuộc chiến không chỉ trên phương diện quân sự mà còn trên phương diện tâm lý.
Vì vậy, phải đánh địch trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị, dân sự và binh vận.
Có thể nói, các hoạt động chính trị, quân sự, địch vận đã làm lũng đoạn lực lượng địch từ bên trong, góp phần tạo điều kiện cho quân ta dễ dàng tiến công, đẩy lùi địch nhanh chóng. Đó là mặt trận có tiếng súng và không có tiếng súng, được tiến hành trong lòng địch, đầy hy sinh, gian khổ của toàn quân và dân.
3. Tác dụng, ý nghĩa của ba mũi tiến công trên ba vùng chiến lược
Ba mũi giáp công ở ba vùng chiến lược là một nghệ thuật quân sự độc đáo và hiệu quả
Phương châm đánh địch bằng “hai chân, ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược” thể hiện sự sáng tạo độc đáo của Đảng và Nhà nước ta trong việc vận dụng những bài học, kinh nghiệm vào thực tiễn chiến tranh. chống đế quốc Mỹ, “đánh cho Mỹ kiệt, đánh cho Ngụy nhào”. Đây cũng là một trong những nét chấm phá tiêu biểu cho sức sáng tạo nghệ thuật quân sự của thời đại Hồ Chí Minh.
Chiến tranh Việt Nam không chỉ là cuộc chiến về mặt quân sự, nó là cuộc chiến tâm lý của cả hai phía. Các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công ngoài lãnh thổ của mình. Các phong trào phản đối chiến tranh lan rộng không chỉ ở Pháp và Mỹ mà còn lan rộng đến những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, góp phần ảnh hưởng đến các chính sách của chính phủ Mỹ và dẫn đến kết thúc chiến tranh.
Mỗi địa bàn chiến lược và mỗi mũi tiến công đều có vị trí quan trọng riêng. Giữa chúng luôn có mối quan hệ khăng khít, tác động qua lại lẫn nhau trong cuộc chiến tranh giải phóng trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì vậy, trong nhận thức tư tưởng cũng như trong quá trình xây dựng, không được coi thường hoặc tuyệt đối hóa tầm quan trọng của vùng nào, từ đó có giải pháp đồng bộ, phối hợp giữa từng vùng trong sự nghiệp xây dựng. bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài viết đã cung cấp những thông tin để làm rõ vùng chiến lược ba mũi nhọn là gì? Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong chuyên mục Là gì? Chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Ý nghĩa của mặt trận quân sự?
Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa
Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2022

#mũi #giáp #công #vùng #chiến #lược #là #gì


#mũi #giáp #công #vùng #chiến #lược #là #gì

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button