Hỏi Đáp

Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và ai nữa?

Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và ai nữa, wowhay.com chia sẻ trụ cột triết học Hy Lạp cổ đại.

Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và ai nữa?

Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và Socrates.

Advertisement

Socrates là ai?

Thường được coi là người sáng lập triết học phương Tây, Socrates là một nhà triết học Hy Lạp đến từ Athens. Ông là người đầu tiên được coi là nhà triết học đạo đức của truyền thống tư tưởng đạo đức. Ông không có văn bản nào và chủ yếu được nhớ đến nhờ những lời kể của ông về Xenophon và Plato, các học trò của ông.

Ông đã mở đường cho sự trỗi dậy của đối thoại Socrate, một thể loại văn học xoay quanh việc giảng dạy thông qua việc đặt câu hỏi. Năm 399 trước Công nguyên, ông bị kết án tử hình vì làm hư thanh niên và không thừa nhận các vị thần chính thức của thành phố.

Plato là ai?

Plato là một trong những triết gia được biết đến nhiều nhất trên thế giới và được đọc nhiều nhất và được nghiên cứu nhiều nhất.

Ông là học trò của Socrates và là thầy của Aristotle, và ông đã viết vào giữa thế kỷ thứ tư trước Công nguyên ở Hy Lạp cổ đại.

Advertisement

Mặc dù chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi Socrates, trong chừng mực Socrates thường là nhân vật chính trong nhiều tác phẩm của Plato, ông cũng chịu ảnh hưởng của Heraclitus, Parmenides và Pythagore .

Aristotle là ai?

Aristotle, một trong những triết gia Hy Lạp nổi tiếng nhất, cũng là một đa thần sống ở Hy Lạp cổ đại vào năm 384-322 trước Công nguyên. Ông đã được dạy bởi một triết gia nổi tiếng khác, Plato.

Aristotle thường được coi là nhà khoa học đầu tiên trong lịch sử. Ông chịu trách nhiệm cho ít nhất 200 chuyên luận, và khoảng 31 trong số đó vẫn còn được lưu hành cho đến ngày nay. Tác phẩm của ông tập trung vào các kỷ luật, triết học của tâm trí thông qua đạo đức, lý thuyết chính trị, mỹ học và tu từ học, cùng với các tác phẩm phi triết học về sinh học thực nghiệm; ông rất nổi tiếng với những lý thuyết về quan sát động thực vật rất chi tiết.

Ngày nay, ông được nhớ đến nhiều nhất với cách xử lý logic đầu tiên, hay cách xử lý có hệ thống các nguyên tắc lập luận đúng, cùng với việc xác định ba phương pháp tu từ chính: ethos (đạo đức), disease (cảm xúc) và logo (logic). Ông cũng phát triển lý thuyết suy luận, hay như chúng ta gọi ngày nay, thuyết âm tiết.

Triết học là gì?

Triết học bắt nguồn từ những từ Hy Lạp có nghĩa là “tình yêu của sự thông thái”, triết học có thể được coi là nghiên cứu về tri thức, sự tồn tại và thực tế.

Các ý tưởng của các triết gia xoay quanh đạo đức, tự nhiên, mỹ học, siêu hình học, bản thể, logic, tri thức và lý thuyết. Kể từ khi các nhà triết học xem xét sự tồn tại của con người, các bài học của họ kéo dài vượt thời gian của họ. Đây là lý do tại sao những lời dạy của triết gia hàng đầu vẫn còn đúng cho đến ngày nay, wowhay.com chia sẻ cùng bạn.


Thông tin thêm

Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và ai nữa?

Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và ai nữa, wowhay.com chia sẻ trụ cột triết học Hy Lạp cổ đại.
Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và ai nữa?
Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và Socrates.
Advertisement

Socrates là ai?
Thường được coi là người sáng lập triết học phương Tây, Socrates là một nhà triết học Hy Lạp đến từ Athens. Ông là người đầu tiên được coi là nhà triết học đạo đức của truyền thống tư tưởng đạo đức. Ông không có văn bản nào và chủ yếu được nhớ đến nhờ những lời kể của ông về Xenophon và Plato, các học trò của ông.
Ông đã mở đường cho sự trỗi dậy của đối thoại Socrate, một thể loại văn học xoay quanh việc giảng dạy thông qua việc đặt câu hỏi. Năm 399 trước Công nguyên, ông bị kết án tử hình vì làm hư thanh niên và không thừa nhận các vị thần chính thức của thành phố.
Plato là ai?
Plato là một trong những triết gia được biết đến nhiều nhất trên thế giới và được đọc nhiều nhất và được nghiên cứu nhiều nhất.
Ông là học trò của Socrates và là thầy của Aristotle, và ông đã viết vào giữa thế kỷ thứ tư trước Công nguyên ở Hy Lạp cổ đại.
Advertisement

Mặc dù chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi Socrates, trong chừng mực Socrates thường là nhân vật chính trong nhiều tác phẩm của Plato, ông cũng chịu ảnh hưởng của Heraclitus, Parmenides và Pythagore .
Aristotle là ai?
Aristotle, một trong những triết gia Hy Lạp nổi tiếng nhất, cũng là một đa thần sống ở Hy Lạp cổ đại vào năm 384-322 trước Công nguyên. Ông đã được dạy bởi một triết gia nổi tiếng khác, Plato.
Aristotle thường được coi là nhà khoa học đầu tiên trong lịch sử. Ông chịu trách nhiệm cho ít nhất 200 chuyên luận, và khoảng 31 trong số đó vẫn còn được lưu hành cho đến ngày nay. Tác phẩm của ông tập trung vào các kỷ luật, triết học của tâm trí thông qua đạo đức, lý thuyết chính trị, mỹ học và tu từ học, cùng với các tác phẩm phi triết học về sinh học thực nghiệm; ông rất nổi tiếng với những lý thuyết về quan sát động thực vật rất chi tiết.
Ngày nay, ông được nhớ đến nhiều nhất với cách xử lý logic đầu tiên, hay cách xử lý có hệ thống các nguyên tắc lập luận đúng, cùng với việc xác định ba phương pháp tu từ chính: ethos (đạo đức), disease (cảm xúc) và logo (logic). Ông cũng phát triển lý thuyết suy luận, hay như chúng ta gọi ngày nay, thuyết âm tiết.
Triết học là gì?
Triết học bắt nguồn từ những từ Hy Lạp có nghĩa là “tình yêu của sự thông thái”, triết học có thể được coi là nghiên cứu về tri thức, sự tồn tại và thực tế.
Các ý tưởng của các triết gia xoay quanh đạo đức, tự nhiên, mỹ học, siêu hình học, bản thể, logic, tri thức và lý thuyết. Kể từ khi các nhà triết học xem xét sự tồn tại của con người, các bài học của họ kéo dài vượt thời gian của họ. Đây là lý do tại sao những lời dạy của triết gia hàng đầu vẫn còn đúng cho đến ngày nay, wowhay.com chia sẻ cùng bạn.

#nhà #triết #học #vĩ #đại #của #Lạp #cổ #đại #là #Plato #Aristotle #và #nữa

Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và ai nữa?

Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và ai nữa, wowhay.com chia sẻ trụ cột triết học Hy Lạp cổ đại.
Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và ai nữa?
Ba nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Plato, Aristotle và Socrates.
Advertisement

Socrates là ai?
Thường được coi là người sáng lập triết học phương Tây, Socrates là một nhà triết học Hy Lạp đến từ Athens. Ông là người đầu tiên được coi là nhà triết học đạo đức của truyền thống tư tưởng đạo đức. Ông không có văn bản nào và chủ yếu được nhớ đến nhờ những lời kể của ông về Xenophon và Plato, các học trò của ông.
Ông đã mở đường cho sự trỗi dậy của đối thoại Socrate, một thể loại văn học xoay quanh việc giảng dạy thông qua việc đặt câu hỏi. Năm 399 trước Công nguyên, ông bị kết án tử hình vì làm hư thanh niên và không thừa nhận các vị thần chính thức của thành phố.
Plato là ai?
Plato là một trong những triết gia được biết đến nhiều nhất trên thế giới và được đọc nhiều nhất và được nghiên cứu nhiều nhất.
Ông là học trò của Socrates và là thầy của Aristotle, và ông đã viết vào giữa thế kỷ thứ tư trước Công nguyên ở Hy Lạp cổ đại.
Advertisement

Mặc dù chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi Socrates, trong chừng mực Socrates thường là nhân vật chính trong nhiều tác phẩm của Plato, ông cũng chịu ảnh hưởng của Heraclitus, Parmenides và Pythagore .
Aristotle là ai?
Aristotle, một trong những triết gia Hy Lạp nổi tiếng nhất, cũng là một đa thần sống ở Hy Lạp cổ đại vào năm 384-322 trước Công nguyên. Ông đã được dạy bởi một triết gia nổi tiếng khác, Plato.
Aristotle thường được coi là nhà khoa học đầu tiên trong lịch sử. Ông chịu trách nhiệm cho ít nhất 200 chuyên luận, và khoảng 31 trong số đó vẫn còn được lưu hành cho đến ngày nay. Tác phẩm của ông tập trung vào các kỷ luật, triết học của tâm trí thông qua đạo đức, lý thuyết chính trị, mỹ học và tu từ học, cùng với các tác phẩm phi triết học về sinh học thực nghiệm; ông rất nổi tiếng với những lý thuyết về quan sát động thực vật rất chi tiết.
Ngày nay, ông được nhớ đến nhiều nhất với cách xử lý logic đầu tiên, hay cách xử lý có hệ thống các nguyên tắc lập luận đúng, cùng với việc xác định ba phương pháp tu từ chính: ethos (đạo đức), disease (cảm xúc) và logo (logic). Ông cũng phát triển lý thuyết suy luận, hay như chúng ta gọi ngày nay, thuyết âm tiết.
Triết học là gì?
Triết học bắt nguồn từ những từ Hy Lạp có nghĩa là “tình yêu của sự thông thái”, triết học có thể được coi là nghiên cứu về tri thức, sự tồn tại và thực tế.
Các ý tưởng của các triết gia xoay quanh đạo đức, tự nhiên, mỹ học, siêu hình học, bản thể, logic, tri thức và lý thuyết. Kể từ khi các nhà triết học xem xét sự tồn tại của con người, các bài học của họ kéo dài vượt thời gian của họ. Đây là lý do tại sao những lời dạy của triết gia hàng đầu vẫn còn đúng cho đến ngày nay, wowhay.com chia sẻ cùng bạn.

#nhà #triết #học #vĩ #đại #của #Lạp #cổ #đại #là #Plato #Aristotle #và #nữa


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button