Biểu Mẫu

Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022

Việc học sinh không đi học muộn hoặc bỏ học không lý do đã được thu thập từ dữ liệu lớn và công bố trong bài báo này. Bản cam kết không đi muộn, bỏ học không lý do có chữ ký nhóm của lớp.

Học sinh sẽ hoàn thành văn bản tuyên thệ không đi muộn hoặc nghỉ học không lý do và gửi đến Ban giám hiệu. Bản cam kết phải có đơn xin phép và chữ ký của học sinh về việc tuân thủ các quy định của trường và lớp học, lời hứa đi học đầy đủ đúng giờ và nghỉ học có lý do chính đáng. bố mẹ. Học viên ký cam kết xác thực thông tin và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có vi phạm.

1. Hứa không đi học muộn

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., ngày tháng năm …..

lời hứa

(Rev: Đừng đi học muộn)

đến: Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A

Tên tôi là: ………………………………………. …. ngày sinh: …………………………………….

Đang là học sinh của lớp ……………… … …

Hôm nay em viết cam kết này xin cam kết với nhà trường và các thầy cô giáo chủ nhiệm luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong suốt năm học. …

Vi phạm điều này sẽ dẫn đến tất cả các hình thức kỷ luật do nhà trường và giáo viên đứng lớp xác định.

Xin chân thành cảm ơn!

người thế chấp

(Ký tên và ghi tên của bạn)

2. Quyết định không đi muộn và bỏ học mà không có lý do.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… … … … … … … … , ngày tháng… tháng… 20 năm

lời hứa

V / v Không đi học muộn và bỏ học không lý do.

đến: Bảng ……………………………………….. ..!

Lớp học được tiến hành từ đầu năm học theo đúng nội quy nhà trường, chúng em là học sinh của lớp… . Đằng sau tôi:

– Đi học đầy đủ và đúng giờ.

– Việc nghỉ học phải có sự chứng minh và ký xác nhận của phụ huynh.

Chúng tôi muốn nhà trường và cơ quan thực thi pháp luật hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu chúng tôi vi phạm những gì đã cam kết.

Lâu đài

tên học sinh

học sinh

ký cam kết

bản ghi nhớ

đầu tiên

2

ba

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Giáo viên

(Ký, họ tên)

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022

Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022

Bản cam kết của học sinh về việc không đi học muộn, nghỉ học không lý do được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do do tập thể lớp ký.
Mẫu cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do sẽ do học sinh tự lập và gửi đến Ban giám hiệu trường mình đang theo học. Nội dung bản cam kết bao gồm việc chấp hành nội quy của trường, lớp, hứa đi học đúng giờ và đầy đủ, khi nghỉ học có lý do chính đáng phải có đơn xin phép và có chữ ký xác nhận của học sinh. Bố mẹ. Học viên ký cam kết xác thực thông tin, nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
1. Cam kết không đi học muộn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
….., ngày tháng năm …..
LỜI CAM KẾT
(Rev: Đừng đi học muộn)
Thân mến: Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A
Tên tôi là: ………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………
Là học sinh lớp …….. trường …………………
Hôm nay em viết cam kết này xin cam kết với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm rằng em sẽ luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong năm học. ….
Nếu vi phạm nội quy này sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật do nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đề ra.
Xin chân thành cảm ơn!

Người cầm cố
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………………., Ngày… tháng… năm 20
LỜI CAM KẾT
V / v không đi học muộn, nghỉ học không lý do
Thân mến: Ban Giám hiệu Trường …………………… ..!
Với những nội quy của trường, của lớp đã thực hiện từ đầu năm học, chúng em là học sinh của lớp… – Trường ……………… hoàn toàn nhất trí và cam kết thực hiện tốt các nội quy đó, đặc biệt là một số nội dung. đứng đằng sau:
– Đi học đầy đủ và đúng giờ.
– Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép có chữ ký của phụ huynh.
Nếu vi phạm nội dung đã cam kết, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

STT

Tên học sinh

Học sinh
Ký cam kết

Ghi chú

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Bản #cam #kết #không #đi #học #muộn #nghỉ #học #không #lí

Bản cam kết của học sinh về việc không đi học muộn, nghỉ học không lý do được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do do tập thể lớp ký.
Mẫu cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do sẽ do học sinh tự lập và gửi đến Ban giám hiệu trường mình đang theo học. Nội dung bản cam kết bao gồm việc chấp hành nội quy của trường, lớp, hứa đi học đúng giờ và đầy đủ, khi nghỉ học có lý do chính đáng phải có đơn xin phép và có chữ ký xác nhận của học sinh. Bố mẹ. Học viên ký cam kết xác thực thông tin, nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
1. Cam kết không đi học muộn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
….., ngày tháng năm …..
LỜI CAM KẾT
(Rev: Đừng đi học muộn)
Thân mến: Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A
Tên tôi là: ………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………
Là học sinh lớp …….. trường …………………
Hôm nay em viết cam kết này xin cam kết với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm rằng em sẽ luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong năm học. ….
Nếu vi phạm nội quy này sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật do nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đề ra.
Xin chân thành cảm ơn!

Người cầm cố
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………………., Ngày… tháng… năm 20
LỜI CAM KẾT
V / v không đi học muộn, nghỉ học không lý do
Thân mến: Ban Giám hiệu Trường …………………… ..!
Với những nội quy của trường, của lớp đã thực hiện từ đầu năm học, chúng em là học sinh của lớp… – Trường ……………… hoàn toàn nhất trí và cam kết thực hiện tốt các nội quy đó, đặc biệt là một số nội dung. đứng đằng sau:
– Đi học đầy đủ và đúng giờ.
– Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép có chữ ký của phụ huynh.
Nếu vi phạm nội dung đã cam kết, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

STT

Tên học sinh

Học sinh
Ký cam kết

Ghi chú

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Bản #cam #kết #không #đi #học #muộn #nghỉ #học #không #lí


#Bản #cam #kết #không #đi #học #muộn #nghỉ #học #không #lí

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button