Biểu Mẫu

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

Xin lưu ý rằng bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 được thu thập và công bố dưới dạng dữ liệu lớn trong bài viết này. Bản đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký do công đoàn cung cấp vào đầu năm để người lao động đăng ký.

Các thành viên xếp hạng cuối năm

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?

Phiếu đăng ký thi đua công đoàn là biểu mẫu dành cho các cơ sở, đơn vị, tập thể, vùng lãnh thổ được lập để đăng ký các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể của đơn vị, cơ sở đó. Ở đó, chúng tôi đưa ra những phần thưởng dưới dạng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua cho những cá nhân nỗ lực và cố gắng đạt thành tích tốt. Dưới đây là 4 mẫu biên bản đăng ký thi đua công đoàn cập nhật mà các cơ sở và doanh nghiệp có thể tham khảo để đăng ký kinh doanh.

2. Bản đăng ký thi đua của Công đoàn trường

Công đoàn giáo dục địa phương ……………

trường trung học phổ thông chấp nhận nhà tuyển dụng…..

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Công việc .tháng năm .

tờ đăng ký thương mại

Năm học 2021-2022

Kính gửi: Thường trực Hội Giáo dục …

Theo công văn số .. Ngày ..

BGH trường THPT Đỗ Đăng Tuyển đã tuyển sinh thi đua năm học 2021-2022, cụ thể:

1. Đăng ký xếp loại công đoàn:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

X

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Nhiệm vụ hoàn thành

– Trong trường hợp bạn không hoàn thành nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua Công đoàn:

 • tập đoàn:

– Cờ thi đua của Tổng Công đoàn Việt Nam

– Cờ thi đua toàn diện Liên đoàn Lao động tỉnh …………..

– Cờ thi đua chủ đề của Liên đoàn lao động tỉnh “Văn hóa – Thể thao”

– Tổ chức công đoàn xuất sắc (được Đảng cộng sản Việt Nam công nhận)

số 8

 • riêng:

con cừu

Công đoàn viên xuất sắc (được Đảng cộng sản Việt Nam đánh giá cao)

16

3. Hình thức bồi thường:

A- Khen ngợi toàn diện

 • tập đoàn:

– Bằng khen Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động địa phương …………..

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh ……..

X

 • riêng:

con cừu

– Bằng khen Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động địa phương …………..

đầu tiên

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh ……..

ba

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm

thứ mười hai

B- khen ngợi đặc biệt

1. Chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”

 • tập đoàn:

– Bằng khen Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua của liên đoàn lao động tỉnh ………

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động địa phương …………..

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh ……..

X

 • riêng:

con cừu

– Bằng khen Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động địa phương …………..

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh ……..

ba

– Giấy chứng nhận thành tích của trường Đại học Sư phạm

7

2. Chủ đề “Học giỏi và đảm việc nhà”

 • tập đoàn:

– Bằng khen Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động địa phương …………..

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh ……..

X

 • riêng:

con cừu

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động địa phương …………..

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh ……..

ba

– Giấy chứng nhận thành tích của trường Đại học Sư phạm

15

3. Chủ đề “Dạy tốt – Học tốt”

 • tập đoàn:

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh ……..

X

 • riêng:

con cừu

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh ……..

2

– Giấy chứng nhận thành tích của trường Đại học Sư phạm

số 8

Trên đây là …………………………. Đăng ký năm học 2021-2022. Kính đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường theo dõi, đánh giá và khen thưởng cuối năm học.

Người nhận:

– với tư cách là người nhận;

– Lưu: CCCS.

TM. Ban chấp hành

Chủ tịch

3. Phiếu đăng ký thi đua Công đoàn năm 2022

công đoàn ngành giáo dục

Đại học Giáo dục: ………………………………………………………………………………………………………………

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Nam giới

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

từ chối trách nhiệm Ý kiến ​​của công đoàn đối với năm học Các loại nhân viên công đoàn ……………………………………

đến: Ủy ban Tiêu chuẩn Ngành Giáo dục …..

Quyết định số của Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế chế độ đãi ngộ đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. 1689 / QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019;

thực tế Quà nghi ngờ quyết định lễ hội giới thiệu một nửa thách thức hành tây nhân công công ty, nhóm bắp thịt Phòng ban… … … … ngày tháng … … /…

Ban chấp hành công đoàn cơ sở ……………:

Công đoàn cơ sở thắng:

 • hoàn thành công việc thành công
 • làm tốt lắm
 • nhiệm vụ hoàn thành

Công đoàn cơ sở được tặng cờ thi đua xuất sắc sau:

Liên đoàn Lao động Việt Nam: …………..

Liên đoàn Lao động Thành phố: …………..

 • Số tổ công đoàn đạt danh hiệu cấp trên:… đội/ toàn bộ… nhóm công đoàn
 • Số thành viên có chức danh cấp trên:… … đơn vị/ súng… bạn đồng hành

Đề nghị ban thường vụ công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận, xét khen thưởng cuối năm học.

TM. Ban chấp hành

Chủ tịch

4. Phiếu đăng ký thi đua Công đoàn

Bảng đăng ký thi đua Công đoàn năm 2020

hội liên hiệp phụ nữ huyện

CCCS ……………

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………….., ngày tháng năm 2020

Người chiến thắng thứ hạng bảng đăng ký

Năm 2020

– Đánh dấu (X) tên đợt thi đua muốn đăng ký và chủ đề đợt thi đua muốn tham gia.

Lâu đàiTên trường đại họcĐăng ký quyền sở hữu cạnh tranhchữ ký đại diện
Cuộc thi toàn diệnchủ đề cuộc thi
(Đăng ký tham gia tập luyện)
Cờ thi đua của Liên đoàn Lao độngCờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh.Bằng khen của Tổng LĐLĐVNBằng khen Liên đoàn lao động cơ sởBằng khen của Liên đoàn Lao động Trái đấtCCCS hoàn thành xuất sắc; Làm tốt; Hoàn hảoMột nhóm cộng đồng mạnh mẽ và xuất sắcXanh – Sạch – Đẹp, Đảm bảo An toàn vệ sinh lao độngVăn hóa – Thể thaolàm tốt lắm
Nước – đảm việc nhà
TM. hội đồng phụ nữThủ trưởng các cơ quan, ban ngành

5. Phiếu đăng ký thi đua số 2 của Công đoàn

liên hiệp

CCCS:

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày … tháng … năm 20 …

tờ đăng ký thương mại

20 năm…

I. TÍNH CÁ NHÂN Đánh dấu (X) vào tiêu đề cuộc thi bạn muốn đăng ký và cuộc thi bạn muốn tham gia.

Lâu đàitên và họCuộc thi toàn diệnchủ đề cuộc thi
(Đăng ký tham gia tập luyện)
Chữ ký cá nhân
vận động viên xuất sắcLãnh đạo Liên đoàn Lao độngLiên đoàn lao động địa phươngGiấy chứng nhận công đoàn địa phươngPhong cách sống VMXanh – Sạch – Đẹp, Đảm bảo An toàn vệ sinh lao độngvăn hóa thể thaokhông vi phạm trách nhiệm xã hộilàm tốt lắm
Nước – đảm việc nhà

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành

(đã ký và đóng dấu)

Trên đây là bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 dành cho các cá nhân, cơ sở, đơn vị.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo. Bản đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm do công đoàn đưa ra để người lao động đăng ký.
Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên cuối năm

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?
Phiếu đăng ký thi đua công đoàn là biểu mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra để đăng ký các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể trong đơn vị, cơ quan mình. Từ đó đề xuất khen thưởng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua cho những cá nhân nỗ lực, cố gắng đạt thành tích tốt. Dưới đây là 4 mẫu biên bản đăng ký thi đua công đoàn mới nhất dành cho các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo để các bạn tham khảo đăng ký cho doanh nghiệp của mình.
2. Phiếu đăng ký thi đua của Công đoàn trường

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH …………
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ NHẬN TUYỂN DỤNG…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
…………. ngày ….tháng …năm ….

BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
NĂM HỌC 2021 – 2022

Kính gửi: Thường trực Công đoàn Giáo dục …………
Căn cứ Công văn số .. ngày .. tháng..năm .. của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh ………… về việc đăng ký thi đua công đoàn và báo cáo số năm học 2021-2022;
BCH Đoàn trường THPT Đỗ Đăng Tuyển đã đăng ký thi đua năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Đăng ký xếp loại công đoàn:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua Công đoàn:
Tập thể:

– Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa – Thể thao” của Liên đoàn Lao động tỉnh

– Tập thể công đoàn xuất sắc (được Đảng cộng sản Việt Nam công nhận)

số 8

Riêng tư:

Số lượng

Công đoàn viên xuất sắc (được CĐCS đánh giá cao)

16

3. Hình thức khen thưởng:
A- Khen ngợi toàn diện
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

đầu tiên

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

thứ mười hai

B- Đặc biệt khen ngợi
1. Chủ đề “Văn hóa – Thể thao”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

7

2. Chủ đề “Học giỏi, đảm việc nhà”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

15

3. Chủ đề “Dạy tốt – Học tốt”
Tập thể:

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

2

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

số 8

Trên đây là đăng ký thi đua của ………… .. năm học 2021-2022. Kính đề nghị Ban Thường vụ CĐSP tỉnh theo dõi, đánh giá và khen thưởng cuối năm học.

Người nhận:
– Là người nhận;
– Lưu: CCCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

3. Bản đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Đại học Giáo dục: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM GIỚI
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI Ý KIẾN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC LOẠI NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN …………
Thân mến: BAN TIÊU CHUẨN NGÀNH GIÁO DỤC …….
Căn cứ Quyết định số 1689 / QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam;
Thực tế hiện tại Nghi quyết định Lễ hội đề xuất Lệnh cấm Thách thức hành tây Nhân công tập đoàn Bắp thịt Phòng ban……………… ngày …… / …… / 20 …… và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố;
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở …………:
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt công việc
Hoàn thành nhiệm vụ
Công đoàn cơ sở đạt Cờ thi đua xuất sắc của:
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: ……….
Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố: ……….
Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc:… Tổ/ tổng… Union Group
Số Đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc: …… Đơn vị/ tổng số …… Đoàn viên
Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận, xét khen thưởng cuối năm học.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

4. Bản đăng ký thi đua công đoàn

CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG NỮ HUYỆN
CĐCS ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày tháng năm 2020
BẢNG ĐĂNG KÝ XẾP HẠNG NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG
Năm 2020
– Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và chuyên đề phong trào thi đua muốn tham gia.
STT
Tên trường đại học
Đăng ký danh hiệu cạnh tranh
Do đại diện lãnh đạo ký
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN
Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Bằng khen của Tổng LĐLĐVN
Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy khen của Liên đoàn Lao động Huyện
CĐCS Hoàn thành xuất sắc; làm tốt; hoàn thành
Nhóm cộng đồng mạnh và xuất sắc
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa – thể thao
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

TM. BAN CÔNG ĐOÀN NỮ
Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
5. Bản đăng ký thi đua công đoàn số 2
Công đoàn
CCCS:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………., ngày … tháng … năm 20 …
BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
Năm 20 …
I. CÁ NHÂN Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua bạn muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề bạn muốn tham gia
STT
Họ và tên
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Chữ ký cá nhân
Vận động viên xuất sắc
Ban lãnh đạo Tổng LĐLĐVN
Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy chứng nhận của Liên đoàn lao động cấp huyện
Phong cách sống của VM
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa thể thao
Không vi phạm trách nhiệm xã hội
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Bảng #đăng #ký #thi #đua #công #đoàn #năm

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo. Bản đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm do công đoàn đưa ra để người lao động đăng ký.
Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên cuối năm

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?
Phiếu đăng ký thi đua công đoàn là biểu mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra để đăng ký các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể trong đơn vị, cơ quan mình. Từ đó đề xuất khen thưởng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua cho những cá nhân nỗ lực, cố gắng đạt thành tích tốt. Dưới đây là 4 mẫu biên bản đăng ký thi đua công đoàn mới nhất dành cho các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo để các bạn tham khảo đăng ký cho doanh nghiệp của mình.
2. Phiếu đăng ký thi đua của Công đoàn trường

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH …………
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ NHẬN TUYỂN DỤNG…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
…………. ngày ….tháng …năm ….

BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
NĂM HỌC 2021 – 2022

Kính gửi: Thường trực Công đoàn Giáo dục …………
Căn cứ Công văn số .. ngày .. tháng..năm .. của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh ………… về việc đăng ký thi đua công đoàn và báo cáo số năm học 2021-2022;
BCH Đoàn trường THPT Đỗ Đăng Tuyển đã đăng ký thi đua năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Đăng ký xếp loại công đoàn:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua Công đoàn:
Tập thể:

– Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa – Thể thao” của Liên đoàn Lao động tỉnh

– Tập thể công đoàn xuất sắc (được Đảng cộng sản Việt Nam công nhận)

số 8

Riêng tư:

Số lượng

Công đoàn viên xuất sắc (được CĐCS đánh giá cao)

16

3. Hình thức khen thưởng:
A- Khen ngợi toàn diện
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

đầu tiên

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

thứ mười hai

B- Đặc biệt khen ngợi
1. Chủ đề “Văn hóa – Thể thao”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

7

2. Chủ đề “Học giỏi, đảm việc nhà”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

15

3. Chủ đề “Dạy tốt – Học tốt”
Tập thể:

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

2

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

số 8

Trên đây là đăng ký thi đua của ………… .. năm học 2021-2022. Kính đề nghị Ban Thường vụ CĐSP tỉnh theo dõi, đánh giá và khen thưởng cuối năm học.

Người nhận:
– Là người nhận;
– Lưu: CCCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

3. Bản đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Đại học Giáo dục: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM GIỚI
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI Ý KIẾN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC LOẠI NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN …………
Thân mến: BAN TIÊU CHUẨN NGÀNH GIÁO DỤC …….
Căn cứ Quyết định số 1689 / QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam;
Thực tế hiện tại Nghi quyết định Lễ hội đề xuất Lệnh cấm Thách thức hành tây Nhân công tập đoàn Bắp thịt Phòng ban……………… ngày …… / …… / 20 …… và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố;
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở …………:
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt công việc
Hoàn thành nhiệm vụ
Công đoàn cơ sở đạt Cờ thi đua xuất sắc của:
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: ……….
Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố: ……….
Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc:… Tổ/ tổng… Union Group
Số Đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc: …… Đơn vị/ tổng số …… Đoàn viên
Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận, xét khen thưởng cuối năm học.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

4. Bản đăng ký thi đua công đoàn

CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG NỮ HUYỆN
CĐCS ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày tháng năm 2020
BẢNG ĐĂNG KÝ XẾP HẠNG NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG
Năm 2020
– Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và chuyên đề phong trào thi đua muốn tham gia.
STT
Tên trường đại học
Đăng ký danh hiệu cạnh tranh
Do đại diện lãnh đạo ký
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN
Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Bằng khen của Tổng LĐLĐVN
Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy khen của Liên đoàn Lao động Huyện
CĐCS Hoàn thành xuất sắc; làm tốt; hoàn thành
Nhóm cộng đồng mạnh và xuất sắc
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa – thể thao
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

TM. BAN CÔNG ĐOÀN NỮ
Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
5. Bản đăng ký thi đua công đoàn số 2
Công đoàn
CCCS:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………., ngày … tháng … năm 20 …
BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
Năm 20 …
I. CÁ NHÂN Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua bạn muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề bạn muốn tham gia
STT
Họ và tên
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Chữ ký cá nhân
Vận động viên xuất sắc
Ban lãnh đạo Tổng LĐLĐVN
Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy chứng nhận của Liên đoàn lao động cấp huyện
Phong cách sống của VM
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa thể thao
Không vi phạm trách nhiệm xã hội
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Bảng #đăng #ký #thi #đua #công #đoàn #năm


#Bảng #đăng #ký #thi #đua #công #đoàn #năm

Tổng hợp: Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button