Pháp Luật

Bao giờ có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

2022 Thời gian công bố kết quả tú tài

Các kỳ thi Abitur năm 2022 đang đến gần. Vì vậy, thí sinh nên nắm rõ các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tú tài 2022. Sau kỳ thi, lịch công bố kết quả thi cuối kỳ là câu hỏi thường gặp nhất của các thí sinh. Trong bài viết này, Vik News chia sẻ thông tin chi tiết về thời điểm công bố kết quả tú tài 2022, lịch xét, kế hoạch hoạt động thí điểm tú tài 2022 và mời các bạn tham gia.

  • Cách chỉnh sửa Khát vọng 2022

2022 Thông báo Kết quả Tú tài trong 24 giờ

Sáng ngày 6/7/2022, cán bộ coi thi tại trung tâm tổ chức họp và thí sinh được đưa vào phòng thi để hoàn thiện quy trình thi, chỉnh sửa các sai sót (nếu có), nghe nội quy kỳ thi, và lập kế hoạch cho kỳ thi. Vào buổi tối.

Môn thi đầu tiên sẽ bắt đầu với phần phát đề thi vào 07h30 ngày 07/07/2022 và môn thi cuối cùng bắt đầu với phát đề thi vào 14h20 ngày 08/07/2022.

Kết quả tú tài 2022 sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 năm 2022.Đồng thời, việc đánh giá năng lực Abitur sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 26 tháng 7 năm 2022.

Việc tổ chức thi lại (nếu có) của kỳ thi phải hoàn thành chậm nhất là ngày 14/8/2022 và việc đánh giá, công nhận cấp bằng Tú tài phải được thực hiện chậm nhất là ngày 18/8/2022 sau kỳ thi.

Lịch thi cuối năm 2022

TT

chi tiết công việc

đơn vị cái ghế

Thực thể tham gia

thời gian chạy

Ngày thứ nhất

Phòng GD & ĐT quy chế thi và lớp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thi

Phòng quản lý chất lượng

Phòng giáo dục và đào tạo

Chậm nhất là ngày 21 tháng 4 năm 2022

2

Xây dựng quy chế thi và tổ chức đào tạo công nghệ tổ chức thi cho đội ngũ giám khảo

Phòng giáo dục và đào tạo

Trường Trung học phổ thông thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành trước ngày 26 tháng 4 năm 2022

số ba

– Lập và giao tài khoản cho thí sinh đăng ký vào lớp 12 năm học 2021-2022.

Phòng giáo dục và đào tạo

Trường Trung học phổ thông thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Từ ngày 26 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2022

– Thí sinh đăng ký dự thi (TKĐT) trực tuyến trên hệ thống quản lý kỳ thi.

– Từ ngày 26 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2022

– Tổ chức đăng ký trực tuyến cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022.

– Ngày 4 tháng 5 năm 2022 ~ ngày 13 tháng 5 năm 2022 lúc 5:00 chiều

4

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi của tổ chức thí sinh theo quy định tại Điều 12 (1) b, c, 1 của Quy chế thi đăng ký trực tiếp và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống QLT.

Phòng giáo dục và đào tạo

Đơn vị tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

4 tháng 5 năm 2022 – 13 tháng 5 năm 2022 lúc 5 giờ chiều

5

Thành lập Ban chỉ đạo Kiểm tra Abitur các cấp

UBND tỉnh Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành trước ngày 13/5/2022

6

In danh sách thí sinh đã đăng ký theo thứ tự a, b, c … theo tên học sinh. Thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký vào danh sách.

đơn vị đăng ký

Phòng giáo dục và đào tạo

Chậm nhất là ngày 21 tháng 5 năm 2022

7

Rà soát, kiểm tra chéo thông tin thí sinh Gửi phiếu đăng ký hoặc túi đựng danh sách thí sinh đủ điều kiện và hồ sơ đăng ký (nếu miễn phí) đến Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng giáo dục và đào tạo

đơn vị đăng ký

Hoàn thành trước ngày 27/5/2022

8 ngày

Đào tạo phần mềm chấm trắc nghiệm

Phòng quản lý chất lượng

Phòng giáo dục và đào tạo

Chậm nhất là ngày 30 tháng 5 năm 2022

9

Thành lập ủy ban kiểm toán, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên

Phòng giáo dục và đào tạo

đơn vị liên quan

Hoàn thành trước ngày 1 tháng 6 năm 2022

mười

Thành phần Ủy ban Kiểm toán và Kết quả Đánh giá

Phòng giáo dục và đào tạo

Trường đại học; đơn vị

Tùy thuộc vào tiến độ của tổ chức thử nghiệm

11

Tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng, các tài liệu đính kèm Nhập dữ liệu để công nhận văn bằng của người nộp hồ sơ trong hệ thống QLT

đơn vị đăng ký

Phòng giáo dục và đào tạo

Hoàn thành chậm nhất là ngày 10 tháng 6 năm 2022

thứ mười hai

Hệ thống QLT cập nhật báo cáo trước kiểm toán và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng giáo dục và đào tạo

Phòng quản lý chất lượng

Hoàn thành chậm nhất là ngày 10 tháng 6 năm 2022

13

Thông báo về những người không đủ điều kiện

người đứng đầu đăng ký

Hoàn thành chậm nhất là ngày 10 tháng 6 năm 2022

14

Số báo danh tuyển sinh được đánh số báo danh và đặt điểm thi tại các điểm thi sau mỗi bài thi / môn.

phiên bản thử nghiệm

hoàn thành chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 năm 2022

15

Sau khi in phiếu nhập học, gửi cho thí sinh.

đơn vị đăng ký

Chậm nhất là ngày 24 tháng 6 năm 2022

16

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các yêu cầu phục vụ kỳ thi tại địa điểm thi

Ủy ban Kiểm toán

Kết quả kiểm tra

Hoàn thành chậm nhất vào ngày 7 tháng 4 năm 2022

17

Bàn giao bài thi cho các điểm thi

Vận chuyển và chuyển phát đề thi của hội đồng thi theo bản tin để in sao đề thi

Kết quả kiểm tra

Nó do chủ tọa ban giám khảo quyết định.

18

Đào tạo nghề thẩm phán

Phòng giáo dục và đào tạo

Trường đại học; Người và tổ chức có liên quan

Hoàn thành trước 2022-06-07

19

Nhiệm vụ của Ủy ban Giám khảo

Ủy ban kiểm toán Ủy ban kiểm toán

Phòng giáo dục và đào tạo

Từ ngày 7 tháng 6 năm 2022

20

tổ chức một kỳ thi

Ủy ban kiểm toán Ủy ban kiểm toán

Phòng giáo dục và đào tạo

ngày 07, 08 và Ngày 7 tháng 9 năm 2022

21

Cập nhật nhanh báo cáo tình hình thi từng buổi thi trên bản tin kỳ thi để truy cập vào hệ thống QLT

phiên bản thử nghiệm

Kết quả kiểm tra

không muộn hơn 11 giờ 30 phút buổi sáng và không quá 4 giờ 30 phút buổi chiều

22

Nhập báo cáo tổng hợp dữ liệu và trạng thái kỳ thi từ bản tin kỳ thi trong hệ thống QLT

phiên bản thử nghiệm

Kết quả kiểm tra

Chậm nhất là ngày 7 tháng 9 năm 2022 lúc 11 giờ 30 phút.

23

– tổ chức đánh giá kiểm tra;

– Tổng hợp điểm các bài thi;

– Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– So sánh kết quả kiểm tra

ban chỉ đạo địa phương; phiên bản thử nghiệm

bộ kiểm soát chất lượng; Phòng giáo dục và đào tạo

Chậm nhất là ngày 22 tháng 7 năm 2022

24

Thông báo kết quả kiểm tra

phiên bản thử nghiệm

sở giáo dục và đào tạo; Đơn vị SEZ

buổi chiều 24 tháng 7 năm 2022

25

Công nhận Bằng tốt nghiệp Trung học

Phòng giáo dục và đào tạo

Trường đại học

Chậm nhất là ngày 26 tháng 7 năm 2022

26

Cập nhật hệ thống quản lý và gửi báo cáo kết quả thi trình độ cao đẳng về Bộ Giáo dục và Đào tạo. thông báo bằng tốt nghiệp trung học

Phòng giáo dục và đào tạo

Chậm nhất là ngày 28 tháng 7 năm 2022

27

Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành tạm thời Bảng điểm và các bảng điểm liên quan (bản gốc) được trả lại cho ứng viên

chủ tịch trường trung học

Hoàn thành chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2022

28

In giấy chứng nhận kết quả thi và gửi cho người dự thi

phiên bản thử nghiệm

sở giáo dục và đào tạo; đơn vị đăng ký

Hoàn thành chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2022

29

Gửi phản đối và điền vào danh sách phản đối

đơn vị đăng ký

Phòng giáo dục và đào tạo

Từ ngày 24/7 đến hết ngày 3/8/2022

30

Gửi số liệu xác minh lên Bộ Giáo dục và Đào tạo / Hội đồng thi

đơn vị đăng ký

Bộ GD & ĐT / Hội đồng thi

Chậm nhất là ngày 4 tháng 8 năm 2022

ba mươi đầu tiên

Định cấu hình chế độ xem bài kiểm tra (nếu có)

phiên bản thử nghiệm

bộ kiểm soát chất lượng; Bộ GD & ĐT / Hội đồng thi

Chậm nhất là ngày 14 tháng 8 năm 2022

32

Xem xét công nhận bằng tú tài sau khi xác minh

Phòng giáo dục và đào tạo

Trường đại học

Hoàn thành chậm nhất là ngày 18 tháng 8 năm 2022

33

Cập nhật hệ thống QLT Gửi báo cáo và số liệu tổng hợp kết quả học tập về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng)

Phòng giáo dục và đào tạo

Phòng quản lý chất lượng

không muộn hơn ngày 20 tháng 8 năm 2022

34

Gửi danh sách những người được công nhận văn bằng cử nhân về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở).

Phòng giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

không muộn hơn ngày 25 tháng 8 năm 2022

Để biết thêm thông tin hữu ích, hãy xem phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.


Thông tin thêm

Bao giờ có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã đến rất gần rồi. Chính vì vậy các thí sinh cần nắm rõ các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Sau khi kì thi kết thúc thì lịch công bố điểm thi tốt nghiệp chính là câu hỏi được các thí sinh quan tâm nhất. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 cũng như lịch phúc khảo và chi tiết lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi.
Cách chỉnh sửa nguyện vọng 2022
Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào ngày 24/7
Ngày 06/7/2022 sẽ họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi vào buổi sáng và thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi vào buổi chiều.
Môn thi đầu tiên bắt đầu phát đề thi vào lúc 07 giờ 30 ngày 07/7/2022, môn thi cuối cùng bắt đầu phát đề thi vào lúc 14 giờ 20 ngày 08/7/2022.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được công bố vào ngày 24/7/2022, đồng thời việc xét công nhận tốt nghiệp THPT được hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.
Việc tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) được hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022 và thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 18/8/2022.
LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GDĐT

Cục QLCL

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/4/2022

2

Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc Sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 26/4/2022

3

– Lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022;

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc Sở GDĐT

– Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 28/4/2022

– Thí sinh thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi.

– Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022

– Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.

– Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022

4

Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT trực tiếp; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các Sở GDĐT

Đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định

Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022

5

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Các Sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 13/5/2022

6

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Các đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/5/2022

7

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT

Các Sở GDĐT

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày 27/5/2022

8

Tập huấn Phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục QLCL

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2022

9

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên

Các Sở GDĐT

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 01/6/2022

10

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

11

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

12

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

13

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

14

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi

Các Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2022

15

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/6/2022

16

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/7/2022

17

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

18

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 06/7/2022

19

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Từ ngày 06/7/2022

20

Tổ chức coi thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Các ngày 07, 08 và 09/7/2022

21

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

22

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 09/7/2022

23

– Tổ chức chấm thi;
– Tổng kết công tác chấm thi;
– Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;
– Đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2022

24

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 24/7/2022

25

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022

26

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2022

27

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022

28

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022

29

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 24/7 đến hết ngày 03/8/2022

30

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2022

31

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022

32

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2022

33

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL)

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 20/8/2022

34

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ)

Các Sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 25/8/2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Bao #giờ #có #điểm #thi #tốt #nghiệp #THPT

Bao giờ có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã đến rất gần rồi. Chính vì vậy các thí sinh cần nắm rõ các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Sau khi kì thi kết thúc thì lịch công bố điểm thi tốt nghiệp chính là câu hỏi được các thí sinh quan tâm nhất. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 cũng như lịch phúc khảo và chi tiết lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi.
Cách chỉnh sửa nguyện vọng 2022
Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào ngày 24/7
Ngày 06/7/2022 sẽ họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi vào buổi sáng và thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi vào buổi chiều.
Môn thi đầu tiên bắt đầu phát đề thi vào lúc 07 giờ 30 ngày 07/7/2022, môn thi cuối cùng bắt đầu phát đề thi vào lúc 14 giờ 20 ngày 08/7/2022.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được công bố vào ngày 24/7/2022, đồng thời việc xét công nhận tốt nghiệp THPT được hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.
Việc tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) được hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022 và thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 18/8/2022.
LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GDĐT

Cục QLCL

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/4/2022

2

Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc Sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 26/4/2022

3

– Lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022;

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc Sở GDĐT

– Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 28/4/2022

– Thí sinh thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi.

– Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022

– Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.

– Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022

4

Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT trực tiếp; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các Sở GDĐT

Đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định

Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022

5

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Các Sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 13/5/2022

6

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Các đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/5/2022

7

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT

Các Sở GDĐT

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày 27/5/2022

8

Tập huấn Phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục QLCL

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2022

9

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên

Các Sở GDĐT

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 01/6/2022

10

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

11

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

12

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

13

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

14

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi

Các Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2022

15

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/6/2022

16

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/7/2022

17

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

18

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 06/7/2022

19

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Từ ngày 06/7/2022

20

Tổ chức coi thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Các ngày 07, 08 và 09/7/2022

21

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

22

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 09/7/2022

23

– Tổ chức chấm thi;
– Tổng kết công tác chấm thi;
– Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;
– Đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2022

24

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 24/7/2022

25

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022

26

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2022

27

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022

28

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022

29

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 24/7 đến hết ngày 03/8/2022

30

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2022

31

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022

32

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2022

33

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL)

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 20/8/2022

34

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ)

Các Sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 25/8/2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Bao #giờ #có #điểm #thi #tốt #nghiệp #THPT


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button