Biểu Mẫu

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021

Việc kiểm phiếu bầu cử Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2020-2021 được tiến hành nhằm đánh dấu kết quả kiểm phiếu bầu ban chấp hành mới của Liên đội. Mẫu biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ thời kì, vị trí, nội dung kiểm phiếu … Cùng tham khảo cụ thể nội dung bài viết dưới đây:

Tỉ dụ về biên bản kiểm phiếu cho Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2020-2021

ĐỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỘI TUYỂN QUỐC TẾ …………………….

BÁO CÁO ĐẾM VOTE
HỘI NGHỊ ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2020 – 2021

Bữa nay là khi …… .giờ… phút, ngày…. có thể…..

Ban đánh giá bao gồm:

Trước hết. …………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. ………………………………………………………

Ủy ban Kiểm phiếu đã chấm dứt đầy đủ công dụng của mình và đồng ý lập biên bản sau:

+ Tổng số đội viên có mặt trong cuộc họp là: …… đại biểu

+ Tổng số thành viên tham dự biểu quyết là:… ..đại biểu

Đại hội đã quyết định bầu ra Ban chấp hành mới gồm ………… thành viên

Ở đấy:

+ Ứng cử viên:…. thành viên của đội

+ Đề cử: …… thành viên

Kiểm phiếu cho BCH mới:

+ Số lượng đại biểu:…. thành viên của đội

+ Số phiếu bầu:…. tôi sẽ trả

+ Số phiếu thu về …… phiếu

+ Số phiếu hợp thức: ….. phiếu

+ Phiếu bầu ko hợp thức .. phiếu bầu

Sau lúc kiểm phiếu, kết quả như sau:

1. Bạn ………… được …… phiếu bầu

2. Bạn ………… thu được …………. Phiếu bầu

3. Bạn ………… được ………… phiếu bầu

4. Bạn ………… thu được …………. Phiếu bầu

5. Bạn ………… có ……. tôi sẽ trả

6. Bạn ………… đạt ……. Tôi sẽ trả.

7. Bạn ………… có ……. Tôi sẽ trả.

…………………….

Theo điều lệ bầu cử, những người sau sẽ được bầu vào Ban chấp hành Liên đội nhiệm kỳ 2020 – 2021

Trước hết. ………………………… …………………………

2. ………………………… …………………………

3. ……………………

4. ……………………

5. ……………………

6. ……………………

7. ……………………

Chúng tôi đã sẵn sàng những biên bản này để báo cáo kết quả lên Đại hội đồng và là cơ sở để ghi nhận nhiều hơn.

CHỦ TỊCH ĐOÀN T / M
chủ tịch

T / M BAN LỰA CHỌN
chủ tịch

.

Xem thêm thông tin Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội 5 2020 – 2021

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội 5 2020 – 2021 được lập ra để biên chép lại việc kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành Liên đội mới. Mẫu biên bản kiểm phiếu cần ghi rõ thời kì, vị trí, nội dung kiểm phiếu… Mời các bạn cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:
Mẫu biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội 5 2020 – 2021
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI……………………
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 – 2021
Bữa nay vào hồi ……..giờ … phút, ngày…. tháng ….. 5…..
Ban kiểm phiếu gồm có:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. ……………………………………………
Ban kiểm phiếu đã tiến hành đầy đủ nhiệm vụ của mình và đồng tình lập biên bản như sau:
+ Tổng số đội viên có mặt dự đại hội là: ……đại biểu
+ Tổng số đội viên tham dự bỏ thăm là: …..đại biểu
Đại hội đã quyết định bầu BCH mới là …………… đội viên
Trong đấy:
+ Ứng cử: …. đội viên
+ Đề cử: …… đội viên
Tiến hành kiểm phiếu bầu BCH mới đạt:
+ Số đại biểu: …. đội viên
+ Số phiếu phát ra: …. phiếu
+ Số phiếu thu về …… phiếu
+ Số phiếu hợp thức: ….. phiếu
+ Số phiếu ko hợp thức .. phiếu
Qua kiểm phiếu kết quả như sau:
1. Bạn ……………………… đạt ……phiếu
2. Bạn ……………………… đạt ……….phiếu
3. Bạn ……………………… đạt ……… phiếu
4. Bạn ……………………… đạt …….. phiếu
5. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu
6. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.
7. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.
………………………………………………………….
Theo nguyên lý thể lệ bầu cử, các bạn sau đây được thắng cử vào BCH liên đội nhiệm kỳ 5 học 2020 – 2021
1. ………………………… …………………………
2. ………………………… …………………………
3. ………………………… …………………………
4. ………………………… …………………………
5. ………………………… …………………………
6. ………………………… …………………………
7. ………………………… …………………………
Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để cấp trên xác nhận.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCHChủ tịch

T/M BAN KIỂM PHIẾUTrưởng ban

TagsĐại hội Liên đội

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Biên #bản #kiểm #phiếu #Đại #hội #Liên #đội #5

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội 5 2020 – 2021

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội 5 2020 – 2021 được lập ra để biên chép lại việc kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành Liên đội mới. Mẫu biên bản kiểm phiếu cần ghi rõ thời kì, vị trí, nội dung kiểm phiếu… Mời các bạn cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:
Mẫu biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội 5 2020 – 2021
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI……………………
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 – 2021
Bữa nay vào hồi ……..giờ … phút, ngày…. tháng ….. 5…..
Ban kiểm phiếu gồm có:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. ……………………………………………
Ban kiểm phiếu đã tiến hành đầy đủ nhiệm vụ của mình và đồng tình lập biên bản như sau:
+ Tổng số đội viên có mặt dự đại hội là: ……đại biểu
+ Tổng số đội viên tham dự bỏ thăm là: …..đại biểu
Đại hội đã quyết định bầu BCH mới là …………… đội viên
Trong đấy:
+ Ứng cử: …. đội viên
+ Đề cử: …… đội viên
Tiến hành kiểm phiếu bầu BCH mới đạt:
+ Số đại biểu: …. đội viên
+ Số phiếu phát ra: …. phiếu
+ Số phiếu thu về …… phiếu
+ Số phiếu hợp thức: ….. phiếu
+ Số phiếu ko hợp thức .. phiếu
Qua kiểm phiếu kết quả như sau:
1. Bạn ……………………… đạt ……phiếu
2. Bạn ……………………… đạt ……….phiếu
3. Bạn ……………………… đạt ……… phiếu
4. Bạn ……………………… đạt …….. phiếu
5. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu
6. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.
7. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.
………………………………………………………….
Theo nguyên lý thể lệ bầu cử, các bạn sau đây được thắng cử vào BCH liên đội nhiệm kỳ 5 học 2020 – 2021
1. ………………………… …………………………
2. ………………………… …………………………
3. ………………………… …………………………
4. ………………………… …………………………
5. ………………………… …………………………
6. ………………………… …………………………
7. ………………………… …………………………
Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để cấp trên xác nhận.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCHChủ tịch

T/M BAN KIỂM PHIẾUTrưởng ban

TagsĐại hội Liên đội

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Biên #bản #kiểm #phiếu #Đại #hội #Liên #đội #5


#Biên #bản #kiểm #phiếu #Đại #hội #Liên #đội #5

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button