Cách Làm

29 Cách Kẻ Giấy Kiểm Tra Cấp 2 tốt nhất 02/2024

Bạn đang tìm kiếm từ khóa cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2 nhưng chưa tìm được, Vik News sẽ gợi ý cho bạn những bài viết hay nhất, tốt nhất cho chủ đề cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2. Ngoài ra, chúng tôi còn biên soạn và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác như

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

Hình ảnh cho từ khóa: cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

Top những bài viết hay và phổ biến nhất về cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

1. Cách làm giấy kiểm tra đẹp – Blog của Thư

Cách làm giấy kiểm tra đẹp – Blog của Thư Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. … Mua online Túi Giấy Kiểm Tra Kẻ Ngang Campus NB-ATP30-4LY-2 (15 Tờ Đôi) giá .

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… thì các em học sinh sẽ tự làm gi…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

2. Cách Vẽ Giấy Kiểm Tra Đẹp – BeeCost

Cách Vẽ Giấy Kiểm Tra Đẹp – BeeCost Cách Vẽ Giấy Kiểm Tra Đẹp. Từ khoá liên quan. giấy kiểm tra cấp 2 campus …

Loading…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

3. Cách Làm Giấy Kiểm Tra – Cách Vẽ Giấy Kiểm Tra Đẹp

Cách Làm Giấy Kiểm Tra – Cách Vẽ Giấy Kiểm Tra Đẹp Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cung cấp 2 quan lại tâm. Trong bất cứ môn học tập nào cũng có thể có kiểm tra 15 phút, …

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… thì các em học sinh sẽ tự làm gi…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

4. Cách kẻ giấy kiểm tra – Tlpd

Cách kẻ giấy kiểm tra – Tlpd Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm, Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và …

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… thì các em học sinh sẽ tự làm gi…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

5. Cách Kẻ Giấy Kiểm Tra Đẹp

Cách Kẻ Giấy Kiểm Tra Đẹp Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm, Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và …

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… thì các em học sinh sẽ tự làm gi…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

6. Giấy kiểm tra cấp 2 kẻ ngang 4913

Giấy kiểm tra cấp 2 kẻ ngang 4913 Giấy kiểm tra cấp 2 kẻ ngang 4913 · 1. Thông tin chi tiết sản phẩm: – Dòng Kẻ: Giấy kiểm tra dành cho học sinh THCS & THPT Dòng kẻ ngang – Kích Thước: 175 x 250 …

– Giấy Kiểm Tra Kẻ Ngang Hồng Hà 4913 phù hợp cho học sinh cấp II, cấp III.

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

7. Cách làm giấy kiểm tra

Cách làm giấy kiểm tra Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm, Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và …

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… thì các em học sinh sẽ tự làm gi…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

8. Clip Cách làm giấy kiểm tra đẹp – Lớp.VN

Clip Cách làm giấy kiểm tra đẹp – Lớp.VN Cách làm giấy kiểm tra luôn luôn được những em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan … Mua online Túi Giấy Kiểm Tra Kẻ Ngang Campus NB-ATP30-4LY-2 (15 Tờ …

Cách làm giấy kiểm tra luôn luôn được những em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào thì cũng luôn có thể có kiểm tra 15 phút, kiểm tra thời điểm giữa kỳ và kiểm tra thời điểm cuối kỳ. Thông thường kiểm tra thời điểm cuối kỳ những thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 …

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

9. Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp – Ingoa.info

Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp – Ingoa.info Dòng thứ ba bên tay trái các em ghi “Họ và Tên:…” Tiếp theo các em cách 1 dòng; Lấy thước kẻ hình 5 ô ly đầu tiên, và chia theo tỷ lệ 1 : 3. Bên ô …

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 chăm sóc. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết … thì các em học viên sẽ tự làm g…

10. Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp

Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và …

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… thì các em học sinh sẽ tự làm gi…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

11. Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp – Xóm Trade

Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp – Xóm Trade Dòng thứ ba bên tay trái các em ghi “Họ và Tên:…” Tiếp theo các em cách 1 dòng; Lấy thước kẻ hình 5 ô ly đầu tiên, và chia theo tỷ lệ …

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 chăm sóc. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết … thì các em học viên sẽ tự làm g…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

12. Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp – Skin Fresh

Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp – Skin Fresh Dòng thứ ba bên tay trái các em ghi “Họ và Tên:…” Tiếp theo các em cách 1 dòng; Lấy thước kẻ hình 5 ô ly đầu tiên, và chia theo tỷ lệ 1 : 3. Bên …

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 chăm sóc. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết … thì các em học viên sẽ tự làm g…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

13. Cách làm giấy kiểm tra – acsantangelo1907.com

Cách làm giấy kiểm tra – acsantangelo1907.com Mẫu giấy kiểm tra khổ a4hoatieu, vn xin gửi tới bạn đọc mẫu giấy thi a4 để bạn … Xem thêm: Các Cách Gỡ Bỏ Password Trong Bios Laptop Acer, …

acsantangelo1907.com xin gửi tới bạn đọc mẫu giấy thi a4 để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu giấy kiểm tra nêu rõ thông tin của trường, lớp, thí sinh, giám khảo coi thi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy kiểm tra a4 sử dụng trong các kỳ thi.Bạn đang xem: Cách làm giấy kiểm tra

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

14. Cách làm giấy kiểm tra

Cách làm giấy kiểm tra Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm, Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ.

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… thì các em học sinh sẽ tự làm gi…

15. Giấy kiểm tra Hồng Hà- Tập giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 gồm 50 …

Giấy kiểm tra Hồng Hà- Tập giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 gồm 50 … Giấy được kẻ sẵn ô điểm và các thông tin cần thiết theo chuẩn nhất định, tiện lợi cho học sinh trong quá trình sử dụng. Tập giấy được bảo vệ cẩn thận bởi túi …

Giấy kiểm tra Hồng Hà- Tập giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 gồm 50 tờ đôi Giấy kiểm tra Hồng Hà một tập gồm 50 tờ đôi được chia làm 2 loại: Giấy kiểm tra kẻ ngang, giấy kiểm tra cấp 1 4ly Đ…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

16. Giấy kiểm tra cấp 2 (dòng kẻ ngang có chấm, 25 tờ đôi)

Giấy kiểm tra cấp 2 (dòng kẻ ngang có chấm, 25 tờ đôi) Giấy kiểm tra cấp 2 (dòng kẻ ngang có chấm, 25 tờ đôi) – Vỏ Vàng phù hợp cho học sinh cấp II, cấp III. Dòng kẻ ngang rõ nét, có chấm là một thiết kế dòng kẻ …

Giấy CNĐKDN: 0308808576 – Ngày cấp: 06/5/2009, được sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/8/2019.

17. Giấy kiểm tra cấp 2 Hồng Hà – eqviet.com

Giấy kiểm tra cấp 2 Hồng Hà – eqviet.com Giấy kiểm tra được sản xuất bằng bột giấy có độ dai, mịn cao, màu trắng tự nhiên không gây lóa mắt, không thấm mực, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Dòng kẻ …

Giấy kiểm tra cấp 2 Hồng Hà là sản phẩm của Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà – một thương hiệu từ lâu đã được người tiêu dùng đón nhận về chất lượng sản phẩm. Giấy kiểm tra được sản xuất bằng bột giấy có độ dai, mịn cao, màu trắng tự nhiên không gây lóa mắt, không thấm mực, an toàn cho sức khỏe n…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

18. Top 9 tải mẫu giấy kiểm tra cấp 2 2022 – toidap.com

Top 9 tải mẫu giấy kiểm tra cấp 2 2022 – toidap.com Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2. Top 1: Download Mẫu …

Tóm tắt: Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2Cách làm giấy kiểm tra cấp 1Cách làm giấy kiểm tra cấp 2Cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 luôn được thầy cô và các em quan tâm. Dưới đây là chi tiết hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp, thầy cô nên nắm rõ, mời thầy cô và các bạn t…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

19. Giấy kiểm tra cấp 2 dòng kẻ ngang Campus giá cạnh tranh

Giấy kiểm tra cấp 2 dòng kẻ ngang Campus giá cạnh tranh Giấy kiểm tra cấp 2 dòng kẻ ngang Campus đang được bán bởi shop chưa được chứng thực nên dù giá có tốt đến đâu thì bạn vẫn phải trao đổi kỹ càng về cách …

Giấy kiểm tra cấp II Kokuyo 2992 không chấm được trình bày cân đối, bố cục rõ ràng góp phần tạo nên hình thức trình bày đẹp mắt giúp học sinh tạo ấn tượng tốt với giáo viên chấm bài. Bên cạnh đó, giấy kiểm tra được làm sẵn giúp học sinh tiết kiệm thời gian quý báu, mang đến tư thế tự tin sẵn sàng bư…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

20. Cách vẽ giấy kiểm tra – Truthan.vn

Cách vẽ giấy kiểm tra – Truthan.vn Cách làm cho giấy kiểm tra luôn luôn được các em bé dại cấp 1, cung cấp 2 quan tiền tâm. Trong bất cứ môn học tập nào cũng có kiểm tra 15 …

Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Thông thường kiểm tra cuối kỳ các thầy cô sẽ in tờ giấy kiểm tra. Nhưng việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… thì các em học sinh sẽ tự làm gi…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

21. Cách làm giấy kiểm tra đẹp – Tốp 10 Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng …

Cách làm giấy kiểm tra đẹp – Tốp 10 Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng … Bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn những em học viên cách làm giấy kiểm tra 15 phút, 1 tiết … của cấp 1, cấp 2 .Bạn đang xem : Cách kẻ giấy kiểm …

Lớp : Ngày kiểm tra : . Ngày trả bài : – 123 doc – thư viện trực tuyến , tải về tài liệu , tải tài liệu , sách , sách số , ebook , .. . Mẫu giấy kiểm tra chữ viết đẹp .
Trích nguồn : …
3 Sep 2017
Trích nguồn : …
Nếu hết mẫu như khách nhu yếu trong ghi chú , shop sẽ tự động hóa lấy những mẫu khác ngẫ…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

22. Top 6 cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2 mới nhất năm 2022 – Thủy Kai

Top 6 cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2 mới nhất năm 2022 – Thủy Kai 1. Hướng dẫn cách làm giấy kiểm tra cấp 1, cấp 2 đẹp Tác giả: gocyeube.com Ngày đăng: 04/30/2020 10:22 AM Đánh giá: (4.79/5 sao và 14812 …

Dưới đây là bài viết hay về chủ đề cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2 do đội ngũ xây dựng website https://thuykai.com biên soạn

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

23. Giấy kiểm tra cấp 2 Hồng Hà 4920 – 25 tờ đôi dòng kẻ ngang

Giấy kiểm tra cấp 2 Hồng Hà 4920 – 25 tờ đôi dòng kẻ ngang Mã số, 4920. Mô tả sản phẩm, Giấy kiểm tra cấp 2 dành cho học sinh THCS & THPT 25 tờ đôi – Dòng kẻ ngang. Kích thước, 175 * 250 (±2mm). Định lượng, 70g/m².

Giá tham khảo:

15.000VND

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

24. Tập 15 Giấy kiểm tra đôi Crabit – Ruột kẻ ngang chấm

Tập 15 Giấy kiểm tra đôi Crabit – Ruột kẻ ngang chấm Tập 15 giấy kiểm tra đôi cấp 2 và cấp 3 dễ dàng sử dụng và bảo quản. … – Loại ruột: Ruột kẻ ngang chấm (khoảng cách 8x8mm) phù hợp để làm bài thi toán, lý hình …

– Số trang: 15 tờ giấy kiểm tra đôi tương đương 60 trang giấy

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

25. Giấy kiểm tra cấp 1 Hồng Hà 4891 (6 tờ/tập)

Giấy kiểm tra cấp 1 Hồng Hà 4891 (6 tờ/tập) Thương hiệu: Hồng HàXuất xứ: Việt NamDòng Kẻ: 4 ô ly vuông (2.5 x 2.5mm)Kích Thước: 175 x 250 (±2mm)Quy cách: 6 tờ đôi/tập, 10 tập/túiĐơn vị tính: Tập.

Thương hiệu: Hồng HàXuất xứ: Việt NamDòng Kẻ: 4 ô ly vuông (2.5 x 2.5mm)Kích Thước: 175 x 250 (±2mm)Quy cách: 6 tờ đôi/tập, 10 tập/túiĐơn vị tính: Tập

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

26. Giấy kiểm tra cấp 2 | Minh Đức – Siêu thị văn phòng

Giấy kiểm tra cấp 2 | Minh Đức – Siêu thị văn phòng Đại lý phân phối vở Hải Tiến, giấy Hải Tiến, vo Hai Tien, giay Hai Tien, vở kẻ ngang, vo ke ngang, vở Campus, vo Campus, vở Hồng Hà, vo Hong Ha, tập kẻ ngang, …

Bán vở Hải Tiến, giấy Hải Tiến, vo Hai Tien, giay Hai Tien, vở kẻ ngang, vo ke ngang, vở Campus, vo Campus, vở Hồng Hà, vo Hong Ha, tập kẻ ngang, tap ke ngang, vở ô ly, vo o ly, tập kẻ ngang 80 trang, tập kẻ ngang 1…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

27. Nơi bán Giấy Kiểm Tra giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

Nơi bán Giấy Kiểm Tra giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất giấy kiểm tra cấp 2 · giấy kiểm tra campus · giấy kiểm tra b5 kẻ · giấy kiểm tra cap 2. Có 2.015 kết quả tìm kiếm “. giấy kiểm …

Tới nơi bán

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

28. Giấy kiểm tra Cấp 1, Cấp 2 Hồng Hà – Giấy vệ sinh | VinMart.co

Giấy kiểm tra Cấp 1, Cấp 2 Hồng Hà – Giấy vệ sinh | VinMart.co Giấy kiểm tra Cấp 1, Cấp 2 Hồng Hà đang có giá 33.101 ₫, được bán online bởi cửa hàng Kim Phat Official Store, mua hàng chất lượng, đổi trả dễ dàng.

Giấy kiểm tra Hồng Hà 4919 phù hợp cho học sinh cấp I. Dòng kẻ rõ nét, giấy viết không nhòe.✔️ Kích thước: 170*240mm✔️ Dòng kẻ: 4 ô ly vuông (2.5 x 2.5) (mm)✔️ Định lượng: 100g/m²✔️ Độ trắng: 90 – 92%ISO✔️ Số lượng: 15 tờ đôi
✔️ Quy cách đống gói: 15 tờ đôi✔️ Sản xuất: Hồng Hà✔️ Xuất xứ: Vi…

cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

29. Cách làm giấy kiểm tra – Ingamemobi.com

Cách làm giấy kiểm tra – Ingamemobi.com Cách làm giấy kiểm tra luôn được các em nhỏ cấp 1, cấp 2 quan tâm, Trong bất kể môn học nào cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và …

Cáᴄh làm giấу kiểm tra luôn đượᴄ ᴄáᴄ em nhỏ ᴄấp 1, ᴄấp 2 quan tâm. Trong bất kể môn họᴄ nào ᴄũng ᴄó kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ ᴠà kiểm tra ᴄuối kỳ. Thông thường kiểm tra ᴄuối kỳ ᴄáᴄ thầу ᴄô ѕẽ in tờ giấу kiểm tra. Nhưng ᴠiệᴄ kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… thì ᴄáᴄ em họᴄ ѕinh ѕẽ tự làm gi…

Các video hướng dẫn về cách kẻ giấy kiểm tra cấp 2

Chuyên Mục: Cách Làm

Tổng hợp: Blog Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……
Back to top button