Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 5 2021 – 2022 sách Cánh diều gồm 2 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Qua đấy, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 cho học trò của mình theo sách mới.

Với 2 đề kiêm tra giữa học kì 1 môn GDCD 6, còn giúp các em học trò nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề để sẵn sàng thật tốt cho bài rà soát sắp đến. Kế bên môn GDCD, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán, Khoa học thiên nhiên, Tin học, Tiếng Anh 6. Mời thầy cô và các em tải về theo dõi:

Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Áp dụng thấp Áp dụng cao Tổng

Bài 1. Kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

– Nhận biết được thế nào là gìn giữ truyền thống của gia đình, dòng tộc.

– Nêu được 1 số truyền thống của gia đình, dòng tộc.

– Giả thích được ý nghĩa của gìn giữ truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Hiểu được tại sao chúng ta cần phải gìn giữ truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Biết liên hệ bản thân bằng những việc làm chi tiết, thích hợp để gìn giữ và phát huy truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Phân tích cảnh huống rồi rút ra nhận xét những việc làm phát huy hoặc ko phát huy truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

3

0.75

7.5%

4

1.00

10.0%

2

0.5

5.0 %

1

0.25

2.5 %

10

2.5

25%

Bài 2. Mến thương con người

-Nêu được định nghĩa và biểu lộ của lòng mến thương con người.

– Trình bày được trị giá của tình mến thương con người.

Thực hiện được những việc làm trình bày tình mến thương con người.

– Bình chọn được thái độ, hành vi trình bày tình mến thương con người của người khác.

– Phê phán những biểu lộ trái với tình mến thương con người.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

4

1.00

10.0%

6

1.5

15.0%

3

0.75

7.5%

2

0.5

5.0 %

15

3.75

37.5%

Bài 3. Siêng năng, bền chí

-Nêu được định nghĩa và biểu lộ của chịu khó, bền chí.

– Nhận biết được ý nghĩa của chịu khó, bền chí

– Hiểu được trị giá của chịu khó, bền chí trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày.

– Thực hiện được những việc làm trình bày chịu khó, bền chí trong học tập và lao động.

Bình chọn được sự chịu khó, bền chí của bản thân và người khác trong học tập, lao động.

– Qúy trọng người chịu khó, bền chí; góp ý cho những bạn có biểu lộ lười nhác, hay nản long để giải quyết giảm thiểu này.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

4

1.00

10.0%

6

1.5

15.0%

3

0.75

7.5%

2

0.5

5.0 %

15

3.75

37.5%

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

11

2.75

27.5%

16

4.00

40.0%

8

2.00

20.0%

5

1.25

12.5%

40 câu

10 điểm

100%

Năng lực

Năng lực sử dụng tiếng nói, gii quyết vấn đề, tự học, thông minh.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều

Trắc nghiệm (10 điểm, mỗi câu giải đáp đúng được 0,25 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu giải đáp đúng cho mỗi câu hỏi dưới:

Câu 1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là

A. truyền thống đặt ích lợi chung lên trên ích lợi tư nhân.
B. truyền thống làm bánh chưng, bánh dày.
C. truyền thống yêu nước.
D. truyền thống làm bánh trôi.

Câu 2. Những trị giá tốt đẹp nhưng gia đình, dòng tộc đã tạo ra, được phát huy từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác được gọi là

A. truyền thống
B. hiếu hạnh.
C. trị giá ý thức.
D. nhơn nghĩa, chung thủy.

Câu 3. Phong tục, tập quán đã lạc hậu, lỗi thời, làm cản trở tiến trình tăng trưởng được gọi là

A. truyền thống
B. phong tục.
C. điều tốt đẹp.
D. hủ tục.

Câu 4. Câu phương ngôn: Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn nói về truyền thống nào?

A. Truyền thống yêu nước.
B. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
C. Truyền thống hiếu học.
D. Truyền thống kết đoàn chống giặc ngoại xâm.

Câu 5. Gia đình An luôn khích lệ con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc Nam. Việc làm đấy trình bày điều gì?

A. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.
B. Mến thương con cháu.
C.Giúp đỡ con cháu.
D. Quan tâm con cháu.

Câu 6. Tiếp nối, tăng trưởng và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng được gọi là?

A. Gia đình hạnh phúc.
B. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.
C. Gia đình văn hóa.
D. Gia đình kết đoàn.

Câu 7. Bản thân em đã làm những việc gì để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc?

A. Quảng bá về ngành nghề truyền thống của quê hương, vừa gìn giữ nét đẹp quê hương.
B. Bán lại cách thức làm món ăn ngon cho người nhiều tiền.
C. Làm giàu bằng mọi cách.
D. Mắc cỡ vì sự nghèo khó của quê hương.

Câu 8. Quê H. là 1 vùng quê nghèo khổ. Bao đời này, trong dòng tộc của H. chưa có người nào đỗ đạt cao và làm chức phận gì quan trọng. H. ko muốn giới thiệu quê hương và dòng tộc mình với bằng hữu. H. cảm thấy mắc cỡ về đất quê nghèo và dòng tộc của mình. Em có nhất trí với cách nghĩ của H. ko? Tại sao?

A. Có, vì quê hương H.cũng như dòng tộc của H. chẳng có gì đáng nói.
B. Phân vân. Có thể H. nghĩ suy vừa đúng vừa sai.
C. Không, vì quê hương nào và dòng tộc nào cũng có truyền thống tốt đẹp.
D. Có, vì vùng quê của H. là 1 vùng quê nghèo khổ, dòng tộc của H. chẳng có người nào đỗ đạt cao.

Câu 9. Gia đình Tuấn có truyền thống yêu nước, ông của bạn là lão thành cách mệnh, bố đang làm việc trong quân đội. Tuấn rất kiêu hãnh về truyền thống gia đình mình nhưng mà lại muốn biến thành 1 doanh nhân, bởi theo Tuấn làm công tác gì nhưng có đóng góp cho tổ quốc cũng là nối tiếp truyền thống của gia đình. Tùng phản đối và cho rằng Tuấn phải nối tiếp công tác, nghề nghiệp được truyền từ đời ông, cha cho đến nay mới là nối tiếp truyền thống của gia đình? Em đồng ý với nghĩ suy và việc làm của bạn nào?

A. Em đồng ý với nghĩ suy và việc làm bạn Tùng.
B. Em đồng ý với nghĩ suy của bạn Tuấn.
C. Em đồng ý với cả 2 nghĩ suy và việc làm của bạn Tùng và Tuấn.
D. Em đang ngần ngừ ko biết đồng ý với nghĩ suy và việc làm của bạn nào.

Câu 10. Để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc chúng ta cần phải làm gì?

A. Chăm ngoan, học giỏi.
B. Kính trọng, tương trợ ông bà.
C. Sống trong lành, lương thiện.
D. Làm hết các bài tập nhưng cô giáo ủy quyền.

Câu 11. Biểu nào dưới đay trình bày lòng mến thương con người?

A. Thù hận.
B. Thờ ơ, lãnh đạm trước nỗi khổ cực của người khác
C. Tranh chấp.
D. Quan tâm, san sớt đến người khác.

Câu 12. Trong các câu phương ngôn, thành ngữ sau, câu nào nói vẻ tình mến thương con người?

A.Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
B. Lá lành đùm lá rách.
C. Không người nào giàu 3 họ, ko người nào khó 3 đời.
D. Có công mài sắt có ngày nên kim

Câu 13. Câu phương ngôn: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng mà chung 1 giàn” đề cập điều gì?

A. Tinh thần yêu nước.
B. Đức tính tiết kiệm.
C. Lòng mến thương con người.
D. Tinh thần kết đoàn.

Câu 14. Mến thương con người sẽ thu được điều gì?

A. Mọi người tình quý và kính trọng.
B. Mọi người kính nể và yêu mến.
C. Mọi người khinh thường.
D. Mọi người khen ngợi.

Câu 15. Đối với các hành vi: Chửi rủa, đánh đập người khác chúng ta cần phải làm gì?

A. Tuân theo.
B. Động viên vồ vập.
C. Không ân cần.
D. Lên án, cáo giác.

Câu 16. Em hãy cho biết, trong những hành vi sau đây hành vi nào chẳng thể hiện tình mến thương con người?

A. Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà 1 tuần. Chi đội lớp 7 A cử Toàn chép và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng mà bạn Toàn ko đồng ý với lí do Vân không hề là bạn thân của Toàn
B. Nhỏ Thuý ở nhà 1 mình, chẳng may bị ngã. Long đi học về qua thấy vậy đã vào băng bó vết thương cho Thuý và mời lang y tới khám cho em.
C. Mẹ bạn Hải rủi ro bị ốm, Nam biết tin đã rủ 1 bạn khác đến thăm hỏi; mẹ bạn Hải.
D. An luôn tương trợ người khác.

Câu 17. Khi có 1 người lầm đường lạc lối biết ân hận cải hối, chúng ta cần làm gì?

A. Xua đuổi.
B. Thờ ơ.
C. Phê bình nghiêm khắc.
D. Khoan dung.

Câu 18. Nghĩa của câu phương ngôn 1 con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ là

A. lúc trong gia đình, trong số đông có 1 người gặp chuyện rủi ro thì những người còn lại cũng lo âu ko yên.
B. trình bày tình mến thương của anh chị em trong gia đình, tương trợ nhau trong mọi tình cảnh.
C. ý thức tương thân tương ái tương trợ lẫn nhau những khi gian khổ thiến nạn
D. trong gian khổ càng thấy rõ tình thản kết đoàn, mến thương gắn bó.

Câu 19. Lòng mến thương con người

A. xuất hành từ tấm lòng thật tâm, không lo nghĩ, trong sang.
B. xuất hành từ mục tiêu.
C. làm tổn hại tới người khác.
D. hạ thấp trị giá con người.

Câu 20. Trong những việc sau, việc nào nên làm, việc nào ko nên làm? Tại sao?

A. Không chơi với những bạn cùng lớp có tình cảnh gian khổ.
B. Nâng giá 1 số hàng hoá lúc xảy ra dịch bệnh.
C. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt
D. Giảm thiểu đưa chất độc hại vào thực phẩm đề kinh doanh, giao thương,..

Câu 21. Vào khi nhàn rỗi C thường sang nhà V dạy bạn V học vì bạn V là người khuyết tật chẳng thể tới trường học được. Em thấy bạn C là người như thế nào?

A. C là người sống giản dị.
B. C là người thật thà
C. C là người có lòng tự tôn.
D. C là người có lòng mến thương mọi người.

Câu 22. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, khích lệ ban. Hành động đấy trình bày điều gì?

A. Tinh thần kết đoàn.
B. Lòng mến thương mọi người.
C. Tinh thần yêu nước.
D. Lòng trung thành.

Câu 23. Sau buổi học, Bình và Thân cùng đi bộ vẻ nhà. Bỗng có 1 người đàn bà lại gần hỏi thăm đường. Bình định ngừng lại thì Thân kéo tay Bình: “Thôi mình về đi, muộn rồi, chỉ đường cho người khác không hề là việc của mình”. Bình đi theo Thân nhưng mà chân cứ như đừng lại ko muốn bước. Em hãy nhận xét hành động của Bình và Thân?

A. Hành động của Bình là đúng mực.
B. Hành động của Thân là ko đúng.
C. Hành động của Bình là ko đúng.
D. Hành động của Bình và Thân đều ko nên.

Câu 24. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, khi mà đấy chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong cảnh huống này em sẽ làm gì?

A. Phóng xe thật nhanh tới trường ko sẽ muộn học.
B. Coi như ko biết vì ko lien quan tới mình.
C. Trêu tức bạn.
D. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đấy đèo bạn tới trường.

Câu 25. “Không người nào sinh ra đã khinh ghét người khác bởi vì màu da, xuất thân hay tín ngưỡng. Con người phải học để hận thù, và nếu họ có thể học được hận thù, họ cũng có thể được dạy biết……….., vì ………….tới với trái tim con người thiên nhiên hơn là thứ tình cảm đối lập với nó – Nelson Mandela”. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm…

A. mến thương, tình mến thương
B. bác ái, lòng bác ái
C. nhân hậu, lòng nhân hậu
D. tốt bụng, lòng tốt

Câu 26. Biểu hiện của chịu khó, siêng năng là

A. học thuộc bài và soạn bài trước lúc tới lớp.
B. ko học bài cũ.
C. bỏ học chơi game.
D. đua xe bất hợp pháp.

Câu 27. Câu phương ngôn: Có công mài sắt có ngày nên kim nói về?

A. đức tính khiêm nhượng.
B. đức tính tiết kiệm.
C. đức tính chịu khó.
D. đức tính thật thà.

Câu 28. Siêng năng, bền chí sẽ giúp chúng ta

A. thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
B. yêu đời hơn.
C. sống hữu dụng.
D. tự tin trong công tác.

Câu 29. Câu phương ngôn nói về chịu khó, bền chí là:

A. Lá lành đùm lá rách.
B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
C. 1 con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ..
D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Câu 30. Trường hợp nào sau đây chưa có đức tính chịu khó?

A. Ngày nào được bác mẹ khích lệ bằng tiền thưởng, Tấn mới học chịu khó và có hiệu quả.
B. Sau lúc khỏi ốm, Hồng bắt tay ngay vào việc chép bài học đã vắng.
C. Ngoài những giờ tới béo và học bài ở nhà, Hoa luôn phụ giúp mẹ làm việc nhà.
D. Khi đã giải xong toán, Kiên thường nghĩ suy để tìm thêm cách giải hay hơn.

Câu 31. Biểu hiện ko chịu khó, bền chí đối với học trò là

A. đi học siêng năng.
B. sẵn sàng bài trước lúc tới lớp.
C. siêng năng làm việc nhà.
D. ngày chủ nhật có thể ngủ dậy muộn.

Câu 32. Cứ thấy phim hay trên ti vi, Thành lại ngừng công tác học tập để xem. Em thấy Thành là người như thế nào?

A. Tiết kiệm.
B. Vô tâm.
C. Chây lười, ỉ lại.
D. Siêng năng, bền chí.

Câu 33. Không chịu khó, bền chí trong cuộc sống và lao động sẽ mang đến điều gì?

A.Có cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn.
B.Trở thành người hữu dụng cho xã hội.
C.Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.
D. Dễ dãi thành công trong cuộc sống.

Câu 34. Kiên trì là

A. mài miệt làm việc.
B. tự giác làm việc.
C. thường xuyên làm việc.
D. phấn đấu tới cùng.

Câu 35. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?

A. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.
B. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, ko cần thiêt sẵn sàng bài mới.
C. Chăm chỉ học tập và ko chơi la cà.
D. Học thuộc lòng trong quyển sách hướng áp giải bài tập.

Câu 36. Dù nhà cách trường 2 km, phải đi bộ tới trường, nhưng mà ngày nào Thắng cũng đi học đúng giờ. Việc làm của Thắng trình bày

A. sự tự tin.
B. lòng mến thương con người.
C. truyền thống tốt đẹp của gia đình.
D. ko ngại gian khổ khó khăn.

Câu 37. Để sẵn sàng cho bài rà soát tuần đến, T. (ngồi cạnh) rủ em chia đôi bài ra học cho đỡ nặng nhọc và để giờ rà soát cùng làm bài vừa nhanh, vừa hiệu quả. Em sẽ làm gì?

A. Đồng ý với quan điểm của T. và cùng tiến hành việc đấy.
B. Không nhận lời vì sợ cô giáo phát hiện.
C. Không đồng ý với quan điểm của T. nhưng mà ko nói gì.
D. Gicửa ải thích cho T. hiểu học không hề chỉ làm bài rà soát.

Câu 38. Buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ dù còn nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh lại buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N tới lớp chép. Hành động của N trình bày điều gì?

A. Vô tâm.
B. Chây lười.
C. Không lo nghĩ.
D. Trung thực, ngay thẳng.

Câu 39. Trong giờ rà soát môn Toán em thấy bạn D đang chép tài liệu. Trong trường hợp này em sẽ làm gì?

A. Nhắc nhở bạn để bạn rút kinh nghiệm.
B. Báo với cô giáo bộ môn để bạn bị ghi lại bài.
C. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp.
D. Nhất trí với việc làm của D.

Câu 40. Bác Hồ từng dạy thanh niên: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng ko bền/ Đào nói và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Lời dạy của Bác trình bày điều gì?

A. Chúng ta cần phải biết xây dựng tình kết đoàn dân tộc.
B. Chúng ta cần phải chung sức, đồng lòng chống lại mọi đối phương xâm lăng.
C. Chúng ta cần xây dựng tổ quốc giàu mạnh, sánh ngang với các cường quốc trên toàn cầu.
D. Bất kỳ việc gì, dù gian khổ khó khăn, nếu chúng ta có lòng phấn đấu, chúng ta sẽ đạt được thành tích mình mong muốn.

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C A D C A B A C B C
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D B C A D A D A A C
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án D B D D A A C A B A
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đáp án D C A D C D D B A D

Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Áp dụng Áp dụng cao Tổng
TN TN TN

Kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

– Nhớ được định nghĩa truyền thống của gia đình, dòng tộc.

và biết 1 số truyền thống của gia đình, dòng tộc.

– Xác định và bình chọn được các hành vi là đúng hay sai, trình bày hay chẳng thể hiện kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

– Áp dụng các tri thức, kĩ năng đã học để phát hiện những vấn đề mới về kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

Số câu:

5

8

4

17

Số điểm:

1,6

2,56

1,28

5,44

Tỷ lệ:

16%

25,6%

12,8%

54,4%

Mến thương con người

– Nhận biết được 1 số biểu lộ của lòng mến thương con người và

– Trình bày ược ý nghĩa của lòng mến thương con người.

– Xác định và bình chọn được các hành vi ,thái độ trình bày tình mến thương con người.

– Áp dụng các tri thức, kĩ năng đã học để tiến hành được những việc làm trình bày tình mến thương con người

Số câu:

3

8

4

15

Số điểm:

0,96

2,56

1,28

4,8

Tỷ lệ:

9,6%

25,6%

12,8%

48%

Tổng

8

2,56

25,6%

16

5,12

51,2%

4

1,28

12,8%

4

1,28

12,8%

32

10

100%

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn GDCD 5 2021 – 2022

Câu 1. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu lộ của mến thương con người?

A. Khoan dung.

B. Vô cảm

C. Nhỏ nhen.

D. Ích kỷ

Câu 2. Truyền thống gia đình, dòng tộc là những trị giá tốt đẹp của gia đình, dòng tộc tạo ra và được

A. nhà nước ban hành và tiến hành.

B. sắm bán, thảo luận trên thị phần.

C. truyền từ đời này sang đời khác.

D. đời sau bảo vệ nguyên trạng.

Câu 3. Mến thương con người là ân cần, tương trợ và làm những điều tốt cuốn hút nhất cho con người, nhất là những khi

A. mưu cầu ích lợi tư nhân.

B. gặp trắc trở và thiến nạn.

C. cần đánh bóng tiếng tăm.

D. vì mục tiêu chuộc lợi

Câu 4. Người có lòng mến thương con người sẽ thu được điều gì?

A. Mọi người xa lánh.

B. Mọi người tình quý và kính trọng.

C. Mọi người kính nể và yêu mến.

D. Mọi người khinh thường.

Câu 5. Trong cuộc sống, việc gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc có ý nghĩa như thế nào?

A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.

B. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.

C. Có nhiều tiền nong và quyền lực.

D. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.

Câu 6. Hành động đưa người già sang đường trình bày điều gì?

A. Đức tính siêng năng, chăm chỉ.

B. Lòng mến thương con người.

C. Tinh thần kỷ luật.

D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 7. Học trò hăng hái tham dự gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình lúc

A. hăng hái học tập đoàn luyện.

B. tham dự gìn giữ an ninh xóm thôn.

C. mày mò truyền thống đánh giặc.

D. hăng hái lao động sản xuất.

Câu 8. Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông” là đề cập truyền thống gì của nơi đây?

A. Học tập

B. Nghề nghiêp

C. Lao động

D. Đạo đức

Câu 9. Hành vi nào dưới đây trình bày sự gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình, dòng tộc?

A. Hà chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao đông nặng nhọc, bình thường.

B. Thanh cho rằng gia đình mình ko có truyền thống tốt đẹp nào.

C. Bích rất thích nghe thầy u kể về truyền thống gia đình, dòng tộc mình.

D. Thủy cho rằng dòng tộc là những gì xa vời, ko cần ân cần lắm.

Câu 10. Học trò hăng hái tham dự gìn giữ và phát huy truyền thống lao động sản xuất của gia đình, dòng tộc lúc

A. mày mò nghề truyền thống của gia đình.

B. mày mò truyền thống đánh giặc.

C. kiêu hãnh thành quả học tập của gia đình.

D. hăng hái tương trợ người nghèo.

Câu 11. Người có hành vi nào dưới đây là trình bày lòng mến thương con người?

A. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin phòng bệnh.

B. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội.

C. Phân phối người nhập cảnh bất hợp pháp.

D. Giúp đỡ phạm nhân trốn trại.

Câu 12. Hành động nào dưới đây là trái với biểu lộ của mến thương con người?

A. Quan tâm.

B. Vô cảm

C. Chia sẻ.

D. Giúp đỡ.

Câu 13. Để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc chúng ta ko cần phải làm gì?

A. Sống trong lành, lương thiện.

B. Học đòi, ăn chơi.

C. Kính trọng, tương trợ ông bà.

D. Chăm ngoan, học giỏi.

Câu 14. Câu phương ngôn nào khuyên chúng ta phải biết gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình, dòng tộc?

A. Có đi có lại, mới toại lòng nhau

B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

C. Cá ko ăn muối cá ươn

D. Giđó rách phải giữ lấy lề

Câu 15. Đối với các hành vi: Cố ý đánh người, làm thịt người chúng ta cần phải làm gì ?

A. Không ân cần.

B. Tuân theo.

C. Lên án, cáo giác.

D. Nêu gương.

Câu 16. Gia đình Hoa luôn khích lệ con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc ta. Việc làm đấy trình bày điều gì?

A. Mến thương con cháu.

B. Quan tâm con cháu.

C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.

D. Giúp đỡ con cháu làm giàu.

Câu 17. Hành vi nào dưới đây chẳng thể hiện lòng mến thương con người?

A. Quan tâm đến người khác.

B. Thông cảm với người gian khổ.

C. Hi sinh vì người khác.

D. Thờ ơ lúc người khác gặp nạn

Câu 18. Việc làm nào dưới đây trình bày công dân biết gìn giữ và phát huy truyền thống bác ái của gia đình và dòng tộc?

A. Sống trong lành và lương thiện.

B. Mày mò, lưu giữ nghề làm gốm.

C. Hăng hái tương trợ người nghèo.

D. Quảng bá nghề truyền thống.

Câu 19. Tư nhân có hành vi ân cần, tương trợ người khác đặc trưng là trong những khi gian khổ thiến nạn là biểu lộ của

A. mến thương con người.

B. tự nhận thức bản thân.

C. tự chủ, tự lập

D. chịu khó, bền chí.

Câu 20. Hành vi nào dưới đây ko góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng tộc?

A. Không khinh thường danh dự của gia đình.

B. Kiêu hãnh về nghề truyền thống của gia đình.

C. Mặc cảm về thanh danh của gia đình mình.

D. Xóa bỏ các lề thói xấu của gia đình.

Câu 21. Việc làm nào dưới đây trình bày công dân biết gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng tộc?

A. Mặc cảm, che dấu và từ bỏ mọi thứ.

B. Chê bai, che lấp và mắc cỡ.

C. Tiếp nối, tăng trưởng và làm rạng rỡ.

D. Mắc cỡ, xóa bỏ và khước từ làm.

Câu 22. Hành vi nào dưới đây góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng tộc?

A. Quảng bá nghề truyền thống của gia đình.

B. Mặc cảm vì nghề truyền thống của gia đình.

C. Giữ gìn mọi hủ tục của gia đình.

D. Chê bai nghề truyền thống gia đình.

Câu 23. Học trò trình bày lòng mến thương con người lúc tiến hành tốt hành vi nào sau đây?

A. Quyên góp tiền tương trợ trẻ mồ côi.

B. Quảng bá nghề truyền thống.

C. Cho bạn nhìn bài khi mà thi.

D. Phân phối nhân vật ăn cướp của cải

Câu 24. Câu phương ngôn: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng mà chung 1 giàn” đề cập điều gì?

A. Tinh thần kết đoàn.

B. Đức tính tiết kiệm.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Lòng mến thương con người.

Câu 25. Việc làm nào dưới đây trình bày học trò tiến hành tốt lòng mến thương con người?

A. Khước từ cáo giác nhân vật phạm tội.

B. Chia sẻ hình ảnh bạn mình bị đánh lên mạng.

C. Che giấu việc bạn thân quay cóp bài.

D. Quyên góp sách ủng hộ học trò vùng thiên tai lũ lụt.

Câu 26. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, khi mà đấy chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong cảnh huống này em sẽ làm gì?

A. Coi như ko biết vì không phù hợp tới mình.

B. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đấy đèo bạn tới trường.

C. Phóng xe thật nhanh tới trường ko sẽ muộn học.

D. Trêu tức bạn.

Câu 27. Ông Nguyễn Văn Nghệ, nghệ nhân làng Vác đã nổi danh với nghề sản xuất lồng chim, ông đã kế thừa truyền thống của gia đình mình và đưa lồng chim làng Vác ra nhiều nơi trên toàn cầu. Việc làm trên của ông trình bày điều gì?

A. Làm mất đi truyền thống tốt đẹp của gia đình

B. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình

C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình

D. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình

Câu 28. Vào cuối 5 học dòng tộc D lại tổ chức buổi tổng kết công việc khuyến học, khuyến tài. Trong buổi tổng kết, dòng tộc đã tổ chức trao quà và thư khích lệ cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này trình bày việc

A. tạo hình ảnh để con cháu hãnh diện với các họ khác.

B. kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng tộc.

C. giải ngân tiền của trợ của các nhà hảo tâm trong họ.

D. khoa trương, hãnh diện cho mọi người trong làng biết .

Câu 29. Thầy u K đều là tấn sĩ và cáng đáng những chức phận quan trọng ở cơ quan. Thành ra K rất hãnh diện với bằng hữu. Cậu cho rằng bác mẹ mình thành đạt tương tự sau này thừa sức lo cho con cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho nặng nhọc. Suy nghĩ của K trình bày thái độ chưa đúng trong việc

A. biết tận hưởng cuộc sống hiện nay.

B. phát huy truyền thống gia đình.

C. biết ỷ nại vào vị thế của bác mẹ.

D. phát huy lợi thế của bác mẹ.

Câu 30. Vào khi nhàn rỗi Mai thường sang nhà Vân dạy bạn Vân học vì bạn Vân là người khuyết tật chẳng thể tới trường học được. Em thấy bạn Mai là người như thế nào?

A. Là người có lòng mến thương mọi người.

B. Là người thật thà

C. Là người có lòng tự tôn.

D. Là người sống giản dị.

Câu 31. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, khích lệ ban. Hành động đấy trình bày điều gì?

A. Lòng mến thương mọi người.

B. Tinh thần kết đoàn.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Lòng trung thành.

Câu 32. Sinh ra trong 1 vùng quê nghèo khổ trong tỉnh, bao đời nay, trong dòng tộc của H chưa có người nào đỗ đạt cao và làm chức phận gì quan trọng. Thành ra lúc được đề xuất giới thiệu về quê hương và dòng tộc, bạn H cảm thấy rất mặc cảm và tự ti. Thái độ của H như trên là chưa tiến hành tốt nội dung nào dưới đây?

A. Kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc.

B. Tự ti về truyến thống gia đình và dòng tộc.

C. Xúc phạm truyền thống gia đình, dòng tộc.

D. Mặc cảm về truyền thống gia đình và dòng tộc.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn GDCD 5 2021 – 2022

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,31 điểm.

Câu

1A

2C

3D

4B

5A

6B

7A

8B

9C

10A

Câu

11A

12B

13B

14D

15C

16C

17D

18C

19A

20C

Câu

21C

22A

23A

24D

25D

26B

27B

28B

29B

30A

Câu

31A

32A

.

Xem thêm thông tin Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 5 2021 – 2022 sách Cánh diều

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 5 2021 – 2022 sách Cánh diều gồm 2 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Qua đấy, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 cho học trò của mình theo sách mới.
Với 2 đề kiêm tra giữa học kì 1 môn GDCD 6, còn giúp các em học trò nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề để sẵn sàng thật tốt cho bài rà soát sắp đến. Kế bên môn GDCD, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán, Khoa học thiên nhiên, Tin học, Tiếng Anh 6. Mời thầy cô và các em tải về theo dõi:
Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 – Đề 1
Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều
Cấp độ Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Áp dụng thấp
Áp dụng cao
Tổng

Bài 1. Kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

– Nhận biết được thế nào là gìn giữ truyền thống của gia đình, dòng tộc.
– Nêu được 1 số truyền thống của gia đình, dòng tộc.

– Giả thích được ý nghĩa của gìn giữ truyền thống của gia đình, dòng tộc.
Hiểu được tại sao chúng ta cần phải gìn giữ truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Biết liên hệ bản thân bằng những việc làm chi tiết, thích hợp để gìn giữ và phát huy truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Phân tích cảnh huống rồi rút ra nhận xét những việc làm phát huy hoặc ko phát huy truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

3
0.75
7.5%

4
1.00
10.0%

2
0.5
5.0 %

1
0.25
2.5 %

10
2.5
25%

Bài 2. Mến thương con người

-Nêu được định nghĩa và biểu lộ của lòng mến thương con người.

– Trình bày được trị giá của tình mến thương con người.

Thực hiện được những việc làm trình bày tình mến thương con người.

– Bình chọn được thái độ, hành vi trình bày tình mến thương con người của người khác.
– Phê phán những biểu lộ trái với tình mến thương con người.

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

4
1.00
10.0%

6
1.5
15.0%

3
0.75
7.5%

2
0.5
5.0 %

15
3.75
37.5%

Bài 3. Siêng năng, bền chí

-Nêu được định nghĩa và biểu lộ của chịu khó, bền chí.
– Nhận biết được ý nghĩa của chịu khó, bền chí

– Hiểu được trị giá của chịu khó, bền chí trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày.

– Thực hiện được những việc làm trình bày chịu khó, bền chí trong học tập và lao động.

Bình chọn được sự chịu khó, bền chí của bản thân và người khác trong học tập, lao động.
– Qúy trọng người chịu khó, bền chí; góp ý cho những bạn có biểu lộ lười nhác, hay nản long để giải quyết giảm thiểu này.

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

4
1.00
10.0%

6
1.5
15.0%

3
0.75
7.5%

2
0.5
5.0 %

15
3.75
37.5%

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

11
2.75
27.5%

16
4.00
40.0%

8
2.00
20.0%

5
1.25
12.5%

40 câu
10 điểm
100%

Năng lực

Năng lực sử dụng tiếng nói, khắc phục vấn đề, tự học, thông minh.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều
Trắc nghiệm (10 điểm, mỗi câu giải đáp đúng được 0,25 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu giải đáp đúng cho mỗi câu hỏi dưới:
Câu 1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là
A. truyền thống đặt ích lợi chung lên trên ích lợi tư nhân.B. truyền thống làm bánh chưng, bánh dày. C. truyền thống yêu nước.D. truyền thống làm bánh trôi.
Câu 2. Những trị giá tốt đẹp nhưng gia đình, dòng tộc đã tạo ra, được phát huy từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác được gọi là
A. truyền thốngB. hiếu hạnh.C. trị giá ý thức.D. nhơn nghĩa, chung thủy.
Câu 3. Phong tục, tập quán đã lạc hậu, lỗi thời, làm cản trở tiến trình tăng trưởng được gọi là
A. truyền thốngB. phong tục.C. điều tốt đẹp.D. hủ tục.
Câu 4. Câu phương ngôn: Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn nói về truyền thống nào?
A. Truyền thống yêu nước.B. Truyền thống tôn sư trọng đạo.C. Truyền thống hiếu học.D. Truyền thống kết đoàn chống giặc ngoại xâm.
Câu 5. Gia đình An luôn khích lệ con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc Nam. Việc làm đấy trình bày điều gì?
A. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.B. Mến thương con cháu.C.Giúp đỡ con cháu.D. Quan tâm con cháu.
Câu 6. Tiếp nối, tăng trưởng và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng được gọi là?
A. Gia đình hạnh phúc.B. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.C. Gia đình văn hóa.D. Gia đình kết đoàn.
Câu 7. Bản thân em đã làm những việc gì để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc?
A. Quảng bá về ngành nghề truyền thống của quê hương, vừa gìn giữ nét đẹp quê hương.B. Bán lại cách thức làm món ăn ngon cho người nhiều tiền.C. Làm giàu bằng mọi cách.D. Mắc cỡ vì sự nghèo khó của quê hương.
Câu 8. Quê H. là 1 vùng quê nghèo khổ. Bao đời này, trong dòng tộc của H. chưa có người nào đỗ đạt cao và làm chức phận gì quan trọng. H. ko muốn giới thiệu quê hương và dòng tộc mình với bằng hữu. H. cảm thấy mắc cỡ về đất quê nghèo và dòng tộc của mình. Em có nhất trí với cách nghĩ của H. ko? Tại sao?
A. Có, vì quê hương H.cũng như dòng tộc của H. chẳng có gì đáng nói.B. Phân vân. Có thể H. nghĩ suy vừa đúng vừa sai.C. Không, vì quê hương nào và dòng tộc nào cũng có truyền thống tốt đẹp.D. Có, vì vùng quê của H. là 1 vùng quê nghèo khổ, dòng tộc của H. chẳng có người nào đỗ đạt cao.
Câu 9. Gia đình Tuấn có truyền thống yêu nước, ông của bạn là lão thành cách mệnh, bố đang làm việc trong quân đội. Tuấn rất kiêu hãnh về truyền thống gia đình mình nhưng mà lại muốn biến thành 1 doanh nhân, bởi theo Tuấn làm công tác gì nhưng có đóng góp cho tổ quốc cũng là nối tiếp truyền thống của gia đình. Tùng phản đối và cho rằng Tuấn phải nối tiếp công tác, nghề nghiệp được truyền từ đời ông, cha cho đến nay mới là nối tiếp truyền thống của gia đình? Em đồng ý với nghĩ suy và việc làm của bạn nào?
A. Em đồng ý với nghĩ suy và việc làm bạn Tùng.B. Em đồng ý với nghĩ suy của bạn Tuấn.C. Em đồng ý với cả 2 nghĩ suy và việc làm của bạn Tùng và Tuấn.D. Em đang ngần ngừ ko biết đồng ý với nghĩ suy và việc làm của bạn nào.
Câu 10. Để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc chúng ta cần phải làm gì?
A. Chăm ngoan, học giỏi.B. Kính trọng, tương trợ ông bà.C. Sống trong lành, lương thiện.D. Làm hết các bài tập nhưng cô giáo ủy quyền.
Câu 11. Biểu nào dưới đay trình bày lòng mến thương con người?
A. Thù hận.B. Thờ ơ, lãnh đạm trước nỗi khổ cực của người khácC. Tranh chấp.D. Quan tâm, san sớt đến người khác.
Câu 12. Trong các câu phương ngôn, thành ngữ sau, câu nào nói vẻ tình mến thương con người?
A.Kiến tha lâu cũng đầy tổ.B. Lá lành đùm lá rách.C. Không người nào giàu 3 họ, ko người nào khó 3 đời.D. Có công mài sắt có ngày nên kim
Câu 13. Câu phương ngôn: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng mà chung 1 giàn” đề cập điều gì?
A. Tinh thần yêu nước.B. Đức tính tiết kiệm.C. Lòng mến thương con người.D. Tinh thần kết đoàn.
Câu 14. Mến thương con người sẽ thu được điều gì?
A. Mọi người tình quý và kính trọng.B. Mọi người kính nể và yêu mến.C. Mọi người khinh thường.D. Mọi người khen ngợi.
Câu 15. Đối với các hành vi: Chửi rủa, đánh đập người khác chúng ta cần phải làm gì?
A. Tuân theo.B. Động viên vồ vập.C. Không ân cần.D. Lên án, cáo giác.
Câu 16. Em hãy cho biết, trong những hành vi sau đây hành vi nào chẳng thể hiện tình mến thương con người?
A. Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà 1 tuần. Chi đội lớp 7 A cử Toàn chép và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng mà bạn Toàn ko đồng ý với lí do Vân không hề là bạn thân của ToànB. Nhỏ Thuý ở nhà 1 mình, chẳng may bị ngã. Long đi học về qua thấy vậy đã vào băng bó vết thương cho Thuý và mời lang y tới khám cho em.C. Mẹ bạn Hải rủi ro bị ốm, Nam biết tin đã rủ 1 bạn khác đến thăm hỏi; mẹ bạn Hải.D. An luôn tương trợ người khác.
Câu 17. Khi có 1 người lầm đường lạc lối biết ân hận cải hối, chúng ta cần làm gì?
A. Xua đuổi. B. Thờ ơ. C. Phê bình nghiêm khắc.D. Khoan dung.
Câu 18. Nghĩa của câu phương ngôn 1 con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ là
A. lúc trong gia đình, trong số đông có 1 người gặp chuyện rủi ro thì những người còn lại cũng lo âu ko yên.B. trình bày tình mến thương của anh chị em trong gia đình, tương trợ nhau trong mọi tình cảnh. C. ý thức tương thân tương ái tương trợ lẫn nhau những khi gian khổ thiến nạnD. trong gian khổ càng thấy rõ tình thản kết đoàn, mến thương gắn bó.
Câu 19. Lòng mến thương con người
A. xuất hành từ tấm lòng thật tâm, không lo nghĩ, trong sang.B. xuất hành từ mục tiêu.C. làm tổn hại tới người khác.D. hạ thấp trị giá con người.
Câu 20. Trong những việc sau, việc nào nên làm, việc nào ko nên làm? Tại sao?
A. Không chơi với những bạn cùng lớp có tình cảnh gian khổ.B. Nâng giá 1 số hàng hoá lúc xảy ra dịch bệnh.C. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụtD. Giảm thiểu đưa chất độc hại vào thực phẩm đề kinh doanh, giao thương,..
Câu 21. Vào khi nhàn rỗi C thường sang nhà V dạy bạn V học vì bạn V là người khuyết tật chẳng thể tới trường học được. Em thấy bạn C là người như thế nào?
A. C là người sống giản dị.B. C là người trung thựcC. C là người có lòng tự tôn. D. C là người có lòng mến thương mọi người.
Câu 22. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, khích lệ ban. Hành động đấy trình bày điều gì?
A. Tinh thần kết đoàn.B. Lòng mến thương mọi người.C. Tinh thần yêu nước. D. Lòng trung thành.
Câu 23. Sau buổi học, Bình và Thân cùng đi bộ vẻ nhà. Bỗng có 1 người đàn bà lại gần hỏi thăm đường. Bình định ngừng lại thì Thân kéo tay Bình: “Thôi mình về đi, muộn rồi, chỉ đường cho người khác không hề là việc của mình”. Bình đi theo Thân nhưng mà chân cứ như đừng lại ko muốn bước. Em hãy nhận xét hành động của Bình và Thân?
A. Hành động của Bình là đúng mực.B. Hành động của Thân là ko đúng.C. Hành động của Bình là ko đúng. D. Hành động của Bình và Thân đều ko nên.
Câu 24. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, khi mà đấy chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong cảnh huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe thật nhanh tới trường ko sẽ muộn học.B. Coi như ko biết vì ko lien quan tới mình.C. Trêu tức bạn.D. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đấy đèo bạn tới trường.
Câu 25. “Không người nào sinh ra đã khinh ghét người khác bởi vì màu da, xuất thân hay tín ngưỡng. Con người phải học để hận thù, và nếu họ có thể học được hận thù, họ cũng có thể được dạy biết……….., vì ………….tới với trái tim con người thiên nhiên hơn là thứ tình cảm đối lập với nó – Nelson Mandela”. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm…
A. mến thương, tình yêu thươngB. bác ái, lòng nhân áiC. nhân hậu, lòng nhân từD. tốt bụng, lòng tốt
Câu 26. Biểu hiện của chịu khó, siêng năng là
A. học thuộc bài và soạn bài trước lúc tới lớp.B. ko học bài cũ.C. bỏ học chơi game.D. đua xe bất hợp pháp.
Câu 27. Câu phương ngôn: Có công mài sắt có ngày nên kim nói về?
A. đức tính khiêm nhượng.B. đức tính tiết kiệm.C. đức tính chịu khó.D. đức tính thật thà.
Câu 28. Siêng năng, bền chí sẽ giúp chúng ta
A. thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.B. yêu đời hơn.C. sống hữu dụng.D. tự tin trong công tác.
Câu 29. Câu phương ngôn nói về chịu khó, bền chí là:
A. Lá lành đùm lá rách.B. Kiến tha lâu cũng đầy tổC. 1 con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ..D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu 30. Trường hợp nào sau đây chưa có đức tính chịu khó?
A. Ngày nào được bác mẹ khích lệ bằng tiền thưởng, Tấn mới học chịu khó và có hiệu quả.B. Sau lúc khỏi ốm, Hồng bắt tay ngay vào việc chép bài học đã vắng.C. Ngoài những giờ tới béo và học bài ở nhà, Hoa luôn phụ giúp mẹ làm việc nhà.D. Khi đã giải xong toán, Kiên thường nghĩ suy để tìm thêm cách giải hay hơn.
Câu 31. Biểu hiện ko chịu khó, bền chí đối với học trò là
A. đi học siêng năng.B. sẵn sàng bài trước lúc tới lớp.C. siêng năng làm việc nhà.D. ngày chủ nhật có thể ngủ dậy muộn.
Câu 32. Cứ thấy phim hay trên ti vi, Thành lại ngừng công tác học tập để xem. Em thấy Thành là người như thế nào?
A. Tiết kiệm.B. Vô tâm.C. Chây lười, ỉ lại.D. Siêng năng, bền chí.
Câu 33. Không chịu khó, bền chí trong cuộc sống và lao động sẽ mang đến điều gì?
A.Có cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn.B.Trở thành người hữu dụng cho xã hội.C.Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.D. Dễ dãi thành công trong cuộc sống.
Câu 34. Kiên trì là
A. mài miệt làm việc.B. tự giác làm việc.C. thường xuyên làm việc.D. phấn đấu tới cùng.
Câu 35. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?
A. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.B. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, ko cần thiêt sẵn sàng bài mới.C. Chăm chỉ học tập và ko chơi la cà.D. Học thuộc lòng trong quyển sách hướng áp giải bài tập.
Câu 36. Dù nhà cách trường 2 km, phải đi bộ tới trường, nhưng mà ngày nào Thắng cũng đi học đúng giờ. Việc làm của Thắng trình bày
A. sự tự tin.B. lòng mến thương con người.C. truyền thống tốt đẹp của gia đình.D. ko ngại gian khổ khó khăn.
Câu 37. Để sẵn sàng cho bài rà soát tuần đến, T. (ngồi cạnh) rủ em chia đôi bài ra học cho đỡ nặng nhọc và để giờ rà soát cùng làm bài vừa nhanh, vừa hiệu quả. Em sẽ làm gì?
A. Đồng ý với quan điểm của T. và cùng tiến hành việc đấy.B. Không nhận lời vì sợ cô giáo phát hiện.C. Không đồng ý với quan điểm của T. nhưng mà ko nói gì.D. Gicửa ải thích cho T. hiểu học không hề chỉ làm bài rà soát.
Câu 38. Buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ dù còn nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh lại buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N tới lớp chép. Hành động của N trình bày điều gì?
A. Vô tâm.B. Chây lười.C. Không lo nghĩ.D. Trung thực, ngay thẳng.
Câu 39. Trong giờ rà soát môn Toán em thấy bạn D đang chép tài liệu. Trong trường hợp này em sẽ làm gì?
A. Nhắc nhở bạn để bạn rút kinh nghiệm.B. Báo với cô giáo bộ môn để bạn bị ghi lại bài.C. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp.D. Nhất trí với việc làm của D.
Câu 40. Bác Hồ từng dạy thanh niên: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng ko bền/ Đào nói và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Lời dạy của Bác trình bày điều gì?
A. Chúng ta cần phải biết xây dựng tình kết đoàn dân tộc.B. Chúng ta cần phải chung sức, đồng lòng chống lại mọi đối phương xâm lăng.C. Chúng ta cần xây dựng tổ quốc giàu mạnh, sánh ngang với các cường quốc trên toàn cầu.D. Bất kỳ việc gì, dù gian khổ khó khăn, nếu chúng ta có lòng phấn đấu, chúng ta sẽ đạt được thành tích mình mong muốn.
Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
C
A
D
C
A
B
A
C
B
C
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
D
B
C
A
D
A
D
A
A
C
Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án
D
B
D
D
A
A
C
A
B
A
Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Đáp án
D
C
A
D
C
D
D
B
A
D
Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 – Đề 2
Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều
Cấp độChủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Áp dụng
Áp dụng cao
Tổng
TN
TN

TN

Kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

– Nhớ được định nghĩa truyền thống của gia đình, dòng tộc.
và biết 1 số truyền thống của gia đình, dòng tộc.

– Xác định và bình chọn được các hành vi là đúng hay sai, trình bày hay chẳng thể hiện kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

– Áp dụng các tri thức, kĩ năng đã học để phát hiện những vấn đề mới về kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

Số câu:

5

8

4

17

Số điểm:

1,6

2,56

1,28

5,44

Tỷ lệ:

16%

25,6%

12,8%

54,4%

Mến thương con người

– Nhận biết được 1 số biểu lộ của lòng mến thương con người và
– Trình bày ược ý nghĩa của lòng mến thương con người.

– Xác định và bình chọn được các hành vi ,thái độ trình bày tình mến thương con người.

– Áp dụng các tri thức, kĩ năng đã học để tiến hành được những việc làm trình bày tình mến thương con người

Số câu:

3

8

4

15

Số điểm:

0,96

2,56

1,28

4,8

Tỷ lệ:

9,6%

25,6%

12,8%

48%

Tổng

8
2,56
25,6%

16
5,12
51,2%

4
1,28
12,8%

4
1,28
12,8%

32
10
100%

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn GDCD 5 2021 – 2022
Câu 1. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu lộ của mến thương con người?
A. Khoan dung.
B. Vô cảm
C. Nhỏ nhen.
D. Ích kỷ
Câu 2. Truyền thống gia đình, dòng tộc là những trị giá tốt đẹp của gia đình, dòng tộc tạo ra và được
A. nhà nước ban hành và tiến hành.
B. sắm bán, thảo luận trên thị phần.
C. truyền từ đời này sang đời khác.
D. đời sau bảo vệ nguyên trạng.
Câu 3. Mến thương con người là ân cần, tương trợ và làm những điều tốt cuốn hút nhất cho con người, nhất là những khi
A. mưu cầu ích lợi tư nhân.
B. gặp trắc trở và thiến nạn.
C. cần đánh bóng tiếng tăm.
D. vì mục tiêu chuộc lợi
Câu 4. Người có lòng mến thương con người sẽ thu được điều gì?
A. Mọi người xa lánh.
B. Mọi người tình quý và kính trọng.
C. Mọi người kính nể và yêu mến.
D. Mọi người khinh thường.
Câu 5. Trong cuộc sống, việc gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc có ý nghĩa như thế nào?
A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.
B. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.
C. Có nhiều tiền nong và quyền lực.
D. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.
Câu 6. Hành động đưa người già sang đường trình bày điều gì?
A. Đức tính siêng năng, chăm chỉ.
B. Lòng mến thương con người.
C. Tinh thần kỷ luật.
D. Đức tính tiết kiệm.
Câu 7. Học trò hăng hái tham dự gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình lúc
A. hăng hái học tập đoàn luyện.
B. tham dự gìn giữ an ninh xóm thôn.
C. mày mò truyền thống đánh giặc.
D. hăng hái lao động sản xuất.
Câu 8. Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông” là đề cập truyền thống gì của nơi đây?
A. Học tập
B. Nghề nghiêp
C. Lao động
D. Đạo đức
Câu 9. Hành vi nào dưới đây trình bày sự gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình, dòng tộc?
A. Hà chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao đông nặng nhọc, bình thường.
B. Thanh cho rằng gia đình mình ko có truyền thống tốt đẹp nào.
C. Bích rất thích nghe thầy u kể về truyền thống gia đình, dòng tộc mình.
D. Thủy cho rằng dòng tộc là những gì xa vời, ko cần ân cần lắm.
Câu 10. Học trò hăng hái tham dự gìn giữ và phát huy truyền thống lao động sản xuất của gia đình, dòng tộc lúc
A. mày mò nghề truyền thống của gia đình.
B. mày mò truyền thống đánh giặc.
C. kiêu hãnh thành quả học tập của gia đình.
D. hăng hái tương trợ người nghèo.
Câu 11. Người có hành vi nào dưới đây là trình bày lòng mến thương con người?
A. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin phòng bệnh.
B. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội.
C. Phân phối người nhập cảnh bất hợp pháp.
D. Giúp đỡ phạm nhân trốn trại.
Câu 12. Hành động nào dưới đây là trái với biểu lộ của mến thương con người?
A. Quan tâm.
B. Vô cảm
C. Chia sẻ.
D. Giúp đỡ.
Câu 13. Để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc chúng ta ko cần phải làm gì?
A. Sống trong lành, lương thiện.
B. Học đòi, ăn chơi.
C. Kính trọng, tương trợ ông bà.
D. Chăm ngoan, học giỏi.
Câu 14. Câu phương ngôn nào khuyên chúng ta phải biết gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình, dòng tộc?
A. Có đi có lại, mới toại lòng nhau
B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
C. Cá ko ăn muối cá ươn
D. Giđó rách phải giữ lấy lề
Câu 15. Đối với các hành vi: Cố ý đánh người, làm thịt người chúng ta cần phải làm gì ?
A. Không ân cần.
B. Tuân theo.
C. Lên án, cáo giác.
D. Nêu gương.
Câu 16. Gia đình Hoa luôn khích lệ con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc ta. Việc làm đấy trình bày điều gì?
A. Mến thương con cháu.
B. Quan tâm con cháu.
C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.
D. Giúp đỡ con cháu làm giàu.
Câu 17. Hành vi nào dưới đây chẳng thể hiện lòng mến thương con người?
A. Quan tâm đến người khác.
B. Thông cảm với người gian khổ.
C. Hi sinh vì người khác.
D. Thờ ơ lúc người khác gặp nạn
Câu 18. Việc làm nào dưới đây trình bày công dân biết gìn giữ và phát huy truyền thống bác ái của gia đình và dòng tộc?
A. Sống trong lành và lương thiện.
B. Mày mò, lưu giữ nghề làm gốm.
C. Hăng hái tương trợ người nghèo.
D. Quảng bá nghề truyền thống.
Câu 19. Tư nhân có hành vi ân cần, tương trợ người khác đặc trưng là trong những khi gian khổ thiến nạn là biểu lộ của
A. mến thương con người.
B. tự nhận thức bản thân.
C. tự chủ, tự lập
D. chịu khó, bền chí.
Câu 20. Hành vi nào dưới đây ko góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng tộc?
A. Không khinh thường danh dự của gia đình.
B. Kiêu hãnh về nghề truyền thống của gia đình.
C. Mặc cảm về thanh danh của gia đình mình.
D. Xóa bỏ các lề thói xấu của gia đình.
Câu 21. Việc làm nào dưới đây trình bày công dân biết gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng tộc?
A. Mặc cảm, che dấu và từ bỏ mọi thứ.
B. Chê bai, che lấp và mắc cỡ.
C. Tiếp nối, tăng trưởng và làm rạng rỡ.
D. Mắc cỡ, xóa bỏ và khước từ làm.
Câu 22. Hành vi nào dưới đây góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng tộc?
A. Quảng bá nghề truyền thống của gia đình.
B. Mặc cảm vì nghề truyền thống của gia đình.
C. Giữ gìn mọi hủ tục của gia đình.
D. Chê bai nghề truyền thống gia đình.
Câu 23. Học trò trình bày lòng mến thương con người lúc tiến hành tốt hành vi nào sau đây?
A. Quyên góp tiền tương trợ trẻ mồ côi.
B. Quảng bá nghề truyền thống.
C. Cho bạn nhìn bài khi mà thi.
D. Phân phối nhân vật ăn cướp của cải
Câu 24. Câu phương ngôn: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng mà chung 1 giàn” đề cập điều gì?
A. Tinh thần kết đoàn.
B. Đức tính tiết kiệm.
C. Tinh thần yêu nước.
D. Lòng mến thương con người.
Câu 25. Việc làm nào dưới đây trình bày học trò tiến hành tốt lòng mến thương con người?
A. Khước từ cáo giác nhân vật phạm tội.
B. Chia sẻ hình ảnh bạn mình bị đánh lên mạng.
C. Che giấu việc bạn thân quay cóp bài.
D. Quyên góp sách ủng hộ học trò vùng thiên tai lũ lụt.
Câu 26. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, khi mà đấy chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong cảnh huống này em sẽ làm gì?
A. Coi như ko biết vì không phù hợp tới mình.
B. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đấy đèo bạn tới trường.
C. Phóng xe thật nhanh tới trường ko sẽ muộn học.
D. Trêu tức bạn.
Câu 27. Ông Nguyễn Văn Nghệ, nghệ nhân làng Vác đã nổi danh với nghề sản xuất lồng chim, ông đã kế thừa truyền thống của gia đình mình và đưa lồng chim làng Vác ra nhiều nơi trên toàn cầu. Việc làm trên của ông trình bày điều gì?
A. Làm mất đi truyền thống tốt đẹp của gia đình
B. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình
D. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
Câu 28. Vào cuối 5 học dòng tộc D lại tổ chức buổi tổng kết công việc khuyến học, khuyến tài. Trong buổi tổng kết, dòng tộc đã tổ chức trao quà và thư khích lệ cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này trình bày việc
A. tạo hình ảnh để con cháu hãnh diện với các họ khác.
B. kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng tộc.
C. giải ngân tiền của trợ của các nhà hảo tâm trong họ.
D. khoa trương, hãnh diện cho mọi người trong làng biết .
Câu 29. Thầy u K đều là tấn sĩ và cáng đáng những chức phận quan trọng ở cơ quan. Thành ra K rất hãnh diện với bằng hữu. Cậu cho rằng bác mẹ mình thành đạt tương tự sau này thừa sức lo cho con cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho nặng nhọc. Suy nghĩ của K trình bày thái độ chưa đúng trong việc
A. biết tận hưởng cuộc sống hiện nay.
B. phát huy truyền thống gia đình.
C. biết ỷ nại vào vị thế của bác mẹ.
D. phát huy lợi thế của bác mẹ.
Câu 30. Vào khi nhàn rỗi Mai thường sang nhà Vân dạy bạn Vân học vì bạn Vân là người khuyết tật chẳng thể tới trường học được. Em thấy bạn Mai là người như thế nào?
A. Là người có lòng mến thương mọi người.
B. Là người thật thà
C. Là người có lòng tự tôn.
D. Là người sống giản dị.
Câu 31. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, khích lệ ban. Hành động đấy trình bày điều gì?
A. Lòng mến thương mọi người.
B. Tinh thần kết đoàn.
C. Tinh thần yêu nước.
D. Lòng trung thành.
Câu 32. Sinh ra trong 1 vùng quê nghèo khổ trong tỉnh, bao đời nay, trong dòng tộc của H chưa có người nào đỗ đạt cao và làm chức phận gì quan trọng. Thành ra lúc được đề xuất giới thiệu về quê hương và dòng tộc, bạn H cảm thấy rất mặc cảm và tự ti. Thái độ của H như trên là chưa tiến hành tốt nội dung nào dưới đây?
A. Kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc.
B. Tự ti về truyến thống gia đình và dòng tộc.
C. Xúc phạm truyền thống gia đình, dòng tộc.
D. Mặc cảm về truyền thống gia đình và dòng tộc.
Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn GDCD 5 2021 – 2022
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,31 điểm.

Câu

1A

2C

3D

4B

5A

6B

7A

8B

9C

10A

Câu

11A

12B

13B

14D

15C

16C

17D

18C

19A

20C

Câu

21C

22A

23A

24D

25D

26B

27B

28B

29B

30A

Câu

31A

32A

TagsCánh diều Đề thi giữa học kì 1 lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Giáo #dục #công #dân #5 #sách #Cánh #diều

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 5 2021 – 2022 sách Cánh diều

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 5 2021 – 2022 sách Cánh diều gồm 2 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Qua đấy, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 cho học trò của mình theo sách mới.
Với 2 đề kiêm tra giữa học kì 1 môn GDCD 6, còn giúp các em học trò nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề để sẵn sàng thật tốt cho bài rà soát sắp đến. Kế bên môn GDCD, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán, Khoa học thiên nhiên, Tin học, Tiếng Anh 6. Mời thầy cô và các em tải về theo dõi:
Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 – Đề 1
Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều
Cấp độ Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Áp dụng thấp
Áp dụng cao
Tổng

Bài 1. Kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

– Nhận biết được thế nào là gìn giữ truyền thống của gia đình, dòng tộc.
– Nêu được 1 số truyền thống của gia đình, dòng tộc.

– Giả thích được ý nghĩa của gìn giữ truyền thống của gia đình, dòng tộc.
Hiểu được tại sao chúng ta cần phải gìn giữ truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Biết liên hệ bản thân bằng những việc làm chi tiết, thích hợp để gìn giữ và phát huy truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Phân tích cảnh huống rồi rút ra nhận xét những việc làm phát huy hoặc ko phát huy truyền thống của gia đình, dòng tộc.

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

3
0.75
7.5%

4
1.00
10.0%

2
0.5
5.0 %

1
0.25
2.5 %

10
2.5
25%

Bài 2. Mến thương con người

-Nêu được định nghĩa và biểu lộ của lòng mến thương con người.

– Trình bày được trị giá của tình mến thương con người.

Thực hiện được những việc làm trình bày tình mến thương con người.

– Bình chọn được thái độ, hành vi trình bày tình mến thương con người của người khác.
– Phê phán những biểu lộ trái với tình mến thương con người.

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

4
1.00
10.0%

6
1.5
15.0%

3
0.75
7.5%

2
0.5
5.0 %

15
3.75
37.5%

Bài 3. Siêng năng, bền chí

-Nêu được định nghĩa và biểu lộ của chịu khó, bền chí.
– Nhận biết được ý nghĩa của chịu khó, bền chí

– Hiểu được trị giá của chịu khó, bền chí trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày.

– Thực hiện được những việc làm trình bày chịu khó, bền chí trong học tập và lao động.

Bình chọn được sự chịu khó, bền chí của bản thân và người khác trong học tập, lao động.
– Qúy trọng người chịu khó, bền chí; góp ý cho những bạn có biểu lộ lười nhác, hay nản long để giải quyết giảm thiểu này.

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

4
1.00
10.0%

6
1.5
15.0%

3
0.75
7.5%

2
0.5
5.0 %

15
3.75
37.5%

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

11
2.75
27.5%

16
4.00
40.0%

8
2.00
20.0%

5
1.25
12.5%

40 câu
10 điểm
100%

Năng lực

Năng lực sử dụng tiếng nói, khắc phục vấn đề, tự học, thông minh.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều
Trắc nghiệm (10 điểm, mỗi câu giải đáp đúng được 0,25 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu giải đáp đúng cho mỗi câu hỏi dưới:
Câu 1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là
A. truyền thống đặt ích lợi chung lên trên ích lợi tư nhân.B. truyền thống làm bánh chưng, bánh dày. C. truyền thống yêu nước.D. truyền thống làm bánh trôi.
Câu 2. Những trị giá tốt đẹp nhưng gia đình, dòng tộc đã tạo ra, được phát huy từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác được gọi là
A. truyền thốngB. hiếu hạnh.C. trị giá ý thức.D. nhơn nghĩa, chung thủy.
Câu 3. Phong tục, tập quán đã lạc hậu, lỗi thời, làm cản trở tiến trình tăng trưởng được gọi là
A. truyền thốngB. phong tục.C. điều tốt đẹp.D. hủ tục.
Câu 4. Câu phương ngôn: Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn nói về truyền thống nào?
A. Truyền thống yêu nước.B. Truyền thống tôn sư trọng đạo.C. Truyền thống hiếu học.D. Truyền thống kết đoàn chống giặc ngoại xâm.
Câu 5. Gia đình An luôn khích lệ con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc Nam. Việc làm đấy trình bày điều gì?
A. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.B. Mến thương con cháu.C.Giúp đỡ con cháu.D. Quan tâm con cháu.
Câu 6. Tiếp nối, tăng trưởng và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng được gọi là?
A. Gia đình hạnh phúc.B. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.C. Gia đình văn hóa.D. Gia đình kết đoàn.
Câu 7. Bản thân em đã làm những việc gì để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc?
A. Quảng bá về ngành nghề truyền thống của quê hương, vừa gìn giữ nét đẹp quê hương.B. Bán lại cách thức làm món ăn ngon cho người nhiều tiền.C. Làm giàu bằng mọi cách.D. Mắc cỡ vì sự nghèo khó của quê hương.
Câu 8. Quê H. là 1 vùng quê nghèo khổ. Bao đời này, trong dòng tộc của H. chưa có người nào đỗ đạt cao và làm chức phận gì quan trọng. H. ko muốn giới thiệu quê hương và dòng tộc mình với bằng hữu. H. cảm thấy mắc cỡ về đất quê nghèo và dòng tộc của mình. Em có nhất trí với cách nghĩ của H. ko? Tại sao?
A. Có, vì quê hương H.cũng như dòng tộc của H. chẳng có gì đáng nói.B. Phân vân. Có thể H. nghĩ suy vừa đúng vừa sai.C. Không, vì quê hương nào và dòng tộc nào cũng có truyền thống tốt đẹp.D. Có, vì vùng quê của H. là 1 vùng quê nghèo khổ, dòng tộc của H. chẳng có người nào đỗ đạt cao.
Câu 9. Gia đình Tuấn có truyền thống yêu nước, ông của bạn là lão thành cách mệnh, bố đang làm việc trong quân đội. Tuấn rất kiêu hãnh về truyền thống gia đình mình nhưng mà lại muốn biến thành 1 doanh nhân, bởi theo Tuấn làm công tác gì nhưng có đóng góp cho tổ quốc cũng là nối tiếp truyền thống của gia đình. Tùng phản đối và cho rằng Tuấn phải nối tiếp công tác, nghề nghiệp được truyền từ đời ông, cha cho đến nay mới là nối tiếp truyền thống của gia đình? Em đồng ý với nghĩ suy và việc làm của bạn nào?
A. Em đồng ý với nghĩ suy và việc làm bạn Tùng.B. Em đồng ý với nghĩ suy của bạn Tuấn.C. Em đồng ý với cả 2 nghĩ suy và việc làm của bạn Tùng và Tuấn.D. Em đang ngần ngừ ko biết đồng ý với nghĩ suy và việc làm của bạn nào.
Câu 10. Để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc chúng ta cần phải làm gì?
A. Chăm ngoan, học giỏi.B. Kính trọng, tương trợ ông bà.C. Sống trong lành, lương thiện.D. Làm hết các bài tập nhưng cô giáo ủy quyền.
Câu 11. Biểu nào dưới đay trình bày lòng mến thương con người?
A. Thù hận.B. Thờ ơ, lãnh đạm trước nỗi khổ cực của người khácC. Tranh chấp.D. Quan tâm, san sớt đến người khác.
Câu 12. Trong các câu phương ngôn, thành ngữ sau, câu nào nói vẻ tình mến thương con người?
A.Kiến tha lâu cũng đầy tổ.B. Lá lành đùm lá rách.C. Không người nào giàu 3 họ, ko người nào khó 3 đời.D. Có công mài sắt có ngày nên kim
Câu 13. Câu phương ngôn: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng mà chung 1 giàn” đề cập điều gì?
A. Tinh thần yêu nước.B. Đức tính tiết kiệm.C. Lòng mến thương con người.D. Tinh thần kết đoàn.
Câu 14. Mến thương con người sẽ thu được điều gì?
A. Mọi người tình quý và kính trọng.B. Mọi người kính nể và yêu mến.C. Mọi người khinh thường.D. Mọi người khen ngợi.
Câu 15. Đối với các hành vi: Chửi rủa, đánh đập người khác chúng ta cần phải làm gì?
A. Tuân theo.B. Động viên vồ vập.C. Không ân cần.D. Lên án, cáo giác.
Câu 16. Em hãy cho biết, trong những hành vi sau đây hành vi nào chẳng thể hiện tình mến thương con người?
A. Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà 1 tuần. Chi đội lớp 7 A cử Toàn chép và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng mà bạn Toàn ko đồng ý với lí do Vân không hề là bạn thân của ToànB. Nhỏ Thuý ở nhà 1 mình, chẳng may bị ngã. Long đi học về qua thấy vậy đã vào băng bó vết thương cho Thuý và mời lang y tới khám cho em.C. Mẹ bạn Hải rủi ro bị ốm, Nam biết tin đã rủ 1 bạn khác đến thăm hỏi; mẹ bạn Hải.D. An luôn tương trợ người khác.
Câu 17. Khi có 1 người lầm đường lạc lối biết ân hận cải hối, chúng ta cần làm gì?
A. Xua đuổi. B. Thờ ơ. C. Phê bình nghiêm khắc.D. Khoan dung.
Câu 18. Nghĩa của câu phương ngôn 1 con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ là
A. lúc trong gia đình, trong số đông có 1 người gặp chuyện rủi ro thì những người còn lại cũng lo âu ko yên.B. trình bày tình mến thương của anh chị em trong gia đình, tương trợ nhau trong mọi tình cảnh. C. ý thức tương thân tương ái tương trợ lẫn nhau những khi gian khổ thiến nạnD. trong gian khổ càng thấy rõ tình thản kết đoàn, mến thương gắn bó.
Câu 19. Lòng mến thương con người
A. xuất hành từ tấm lòng thật tâm, không lo nghĩ, trong sang.B. xuất hành từ mục tiêu.C. làm tổn hại tới người khác.D. hạ thấp trị giá con người.
Câu 20. Trong những việc sau, việc nào nên làm, việc nào ko nên làm? Tại sao?
A. Không chơi với những bạn cùng lớp có tình cảnh gian khổ.B. Nâng giá 1 số hàng hoá lúc xảy ra dịch bệnh.C. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụtD. Giảm thiểu đưa chất độc hại vào thực phẩm đề kinh doanh, giao thương,..
Câu 21. Vào khi nhàn rỗi C thường sang nhà V dạy bạn V học vì bạn V là người khuyết tật chẳng thể tới trường học được. Em thấy bạn C là người như thế nào?
A. C là người sống giản dị.B. C là người trung thựcC. C là người có lòng tự tôn. D. C là người có lòng mến thương mọi người.
Câu 22. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, khích lệ ban. Hành động đấy trình bày điều gì?
A. Tinh thần kết đoàn.B. Lòng mến thương mọi người.C. Tinh thần yêu nước. D. Lòng trung thành.
Câu 23. Sau buổi học, Bình và Thân cùng đi bộ vẻ nhà. Bỗng có 1 người đàn bà lại gần hỏi thăm đường. Bình định ngừng lại thì Thân kéo tay Bình: “Thôi mình về đi, muộn rồi, chỉ đường cho người khác không hề là việc của mình”. Bình đi theo Thân nhưng mà chân cứ như đừng lại ko muốn bước. Em hãy nhận xét hành động của Bình và Thân?
A. Hành động của Bình là đúng mực.B. Hành động của Thân là ko đúng.C. Hành động của Bình là ko đúng. D. Hành động của Bình và Thân đều ko nên.
Câu 24. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, khi mà đấy chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong cảnh huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe thật nhanh tới trường ko sẽ muộn học.B. Coi như ko biết vì ko lien quan tới mình.C. Trêu tức bạn.D. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đấy đèo bạn tới trường.
Câu 25. “Không người nào sinh ra đã khinh ghét người khác bởi vì màu da, xuất thân hay tín ngưỡng. Con người phải học để hận thù, và nếu họ có thể học được hận thù, họ cũng có thể được dạy biết……….., vì ………….tới với trái tim con người thiên nhiên hơn là thứ tình cảm đối lập với nó – Nelson Mandela”. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm…
A. mến thương, tình yêu thươngB. bác ái, lòng nhân áiC. nhân hậu, lòng nhân từD. tốt bụng, lòng tốt
Câu 26. Biểu hiện của chịu khó, siêng năng là
A. học thuộc bài và soạn bài trước lúc tới lớp.B. ko học bài cũ.C. bỏ học chơi game.D. đua xe bất hợp pháp.
Câu 27. Câu phương ngôn: Có công mài sắt có ngày nên kim nói về?
A. đức tính khiêm nhượng.B. đức tính tiết kiệm.C. đức tính chịu khó.D. đức tính thật thà.
Câu 28. Siêng năng, bền chí sẽ giúp chúng ta
A. thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.B. yêu đời hơn.C. sống hữu dụng.D. tự tin trong công tác.
Câu 29. Câu phương ngôn nói về chịu khó, bền chí là:
A. Lá lành đùm lá rách.B. Kiến tha lâu cũng đầy tổC. 1 con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ..D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu 30. Trường hợp nào sau đây chưa có đức tính chịu khó?
A. Ngày nào được bác mẹ khích lệ bằng tiền thưởng, Tấn mới học chịu khó và có hiệu quả.B. Sau lúc khỏi ốm, Hồng bắt tay ngay vào việc chép bài học đã vắng.C. Ngoài những giờ tới béo và học bài ở nhà, Hoa luôn phụ giúp mẹ làm việc nhà.D. Khi đã giải xong toán, Kiên thường nghĩ suy để tìm thêm cách giải hay hơn.
Câu 31. Biểu hiện ko chịu khó, bền chí đối với học trò là
A. đi học siêng năng.B. sẵn sàng bài trước lúc tới lớp.C. siêng năng làm việc nhà.D. ngày chủ nhật có thể ngủ dậy muộn.
Câu 32. Cứ thấy phim hay trên ti vi, Thành lại ngừng công tác học tập để xem. Em thấy Thành là người như thế nào?
A. Tiết kiệm.B. Vô tâm.C. Chây lười, ỉ lại.D. Siêng năng, bền chí.
Câu 33. Không chịu khó, bền chí trong cuộc sống và lao động sẽ mang đến điều gì?
A.Có cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn.B.Trở thành người hữu dụng cho xã hội.C.Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.D. Dễ dãi thành công trong cuộc sống.
Câu 34. Kiên trì là
A. mài miệt làm việc.B. tự giác làm việc.C. thường xuyên làm việc.D. phấn đấu tới cùng.
Câu 35. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?
A. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.B. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, ko cần thiêt sẵn sàng bài mới.C. Chăm chỉ học tập và ko chơi la cà.D. Học thuộc lòng trong quyển sách hướng áp giải bài tập.
Câu 36. Dù nhà cách trường 2 km, phải đi bộ tới trường, nhưng mà ngày nào Thắng cũng đi học đúng giờ. Việc làm của Thắng trình bày
A. sự tự tin.B. lòng mến thương con người.C. truyền thống tốt đẹp của gia đình.D. ko ngại gian khổ khó khăn.
Câu 37. Để sẵn sàng cho bài rà soát tuần đến, T. (ngồi cạnh) rủ em chia đôi bài ra học cho đỡ nặng nhọc và để giờ rà soát cùng làm bài vừa nhanh, vừa hiệu quả. Em sẽ làm gì?
A. Đồng ý với quan điểm của T. và cùng tiến hành việc đấy.B. Không nhận lời vì sợ cô giáo phát hiện.C. Không đồng ý với quan điểm của T. nhưng mà ko nói gì.D. Gicửa ải thích cho T. hiểu học không hề chỉ làm bài rà soát.
Câu 38. Buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ dù còn nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh lại buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N tới lớp chép. Hành động của N trình bày điều gì?
A. Vô tâm.B. Chây lười.C. Không lo nghĩ.D. Trung thực, ngay thẳng.
Câu 39. Trong giờ rà soát môn Toán em thấy bạn D đang chép tài liệu. Trong trường hợp này em sẽ làm gì?
A. Nhắc nhở bạn để bạn rút kinh nghiệm.B. Báo với cô giáo bộ môn để bạn bị ghi lại bài.C. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp.D. Nhất trí với việc làm của D.
Câu 40. Bác Hồ từng dạy thanh niên: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng ko bền/ Đào nói và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Lời dạy của Bác trình bày điều gì?
A. Chúng ta cần phải biết xây dựng tình kết đoàn dân tộc.B. Chúng ta cần phải chung sức, đồng lòng chống lại mọi đối phương xâm lăng.C. Chúng ta cần xây dựng tổ quốc giàu mạnh, sánh ngang với các cường quốc trên toàn cầu.D. Bất kỳ việc gì, dù gian khổ khó khăn, nếu chúng ta có lòng phấn đấu, chúng ta sẽ đạt được thành tích mình mong muốn.
Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
C
A
D
C
A
B
A
C
B
C
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
D
B
C
A
D
A
D
A
A
C
Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án
D
B
D
D
A
A
C
A
B
A
Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Đáp án
D
C
A
D
C
D
D
B
A
D
Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 – Đề 2
Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn GDCD sách Cánh diều
Cấp độChủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Áp dụng
Áp dụng cao
Tổng
TN
TN

TN

Kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

– Nhớ được định nghĩa truyền thống của gia đình, dòng tộc.
và biết 1 số truyền thống của gia đình, dòng tộc.

– Xác định và bình chọn được các hành vi là đúng hay sai, trình bày hay chẳng thể hiện kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

– Áp dụng các tri thức, kĩ năng đã học để phát hiện những vấn đề mới về kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc

Số câu:

5

8

4

17

Số điểm:

1,6

2,56

1,28

5,44

Tỷ lệ:

16%

25,6%

12,8%

54,4%

Mến thương con người

– Nhận biết được 1 số biểu lộ của lòng mến thương con người và
– Trình bày ược ý nghĩa của lòng mến thương con người.

– Xác định và bình chọn được các hành vi ,thái độ trình bày tình mến thương con người.

– Áp dụng các tri thức, kĩ năng đã học để tiến hành được những việc làm trình bày tình mến thương con người

Số câu:

3

8

4

15

Số điểm:

0,96

2,56

1,28

4,8

Tỷ lệ:

9,6%

25,6%

12,8%

48%

Tổng

8
2,56
25,6%

16
5,12
51,2%

4
1,28
12,8%

4
1,28
12,8%

32
10
100%

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn GDCD 5 2021 – 2022
Câu 1. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu lộ của mến thương con người?
A. Khoan dung.
B. Vô cảm
C. Nhỏ nhen.
D. Ích kỷ
Câu 2. Truyền thống gia đình, dòng tộc là những trị giá tốt đẹp của gia đình, dòng tộc tạo ra và được
A. nhà nước ban hành và tiến hành.
B. sắm bán, thảo luận trên thị phần.
C. truyền từ đời này sang đời khác.
D. đời sau bảo vệ nguyên trạng.
Câu 3. Mến thương con người là ân cần, tương trợ và làm những điều tốt cuốn hút nhất cho con người, nhất là những khi
A. mưu cầu ích lợi tư nhân.
B. gặp trắc trở và thiến nạn.
C. cần đánh bóng tiếng tăm.
D. vì mục tiêu chuộc lợi
Câu 4. Người có lòng mến thương con người sẽ thu được điều gì?
A. Mọi người xa lánh.
B. Mọi người tình quý và kính trọng.
C. Mọi người kính nể và yêu mến.
D. Mọi người khinh thường.
Câu 5. Trong cuộc sống, việc gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc có ý nghĩa như thế nào?
A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.
B. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.
C. Có nhiều tiền nong và quyền lực.
D. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.
Câu 6. Hành động đưa người già sang đường trình bày điều gì?
A. Đức tính siêng năng, chăm chỉ.
B. Lòng mến thương con người.
C. Tinh thần kỷ luật.
D. Đức tính tiết kiệm.
Câu 7. Học trò hăng hái tham dự gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình lúc
A. hăng hái học tập đoàn luyện.
B. tham dự gìn giữ an ninh xóm thôn.
C. mày mò truyền thống đánh giặc.
D. hăng hái lao động sản xuất.
Câu 8. Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông” là đề cập truyền thống gì của nơi đây?
A. Học tập
B. Nghề nghiêp
C. Lao động
D. Đạo đức
Câu 9. Hành vi nào dưới đây trình bày sự gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình, dòng tộc?
A. Hà chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao đông nặng nhọc, bình thường.
B. Thanh cho rằng gia đình mình ko có truyền thống tốt đẹp nào.
C. Bích rất thích nghe thầy u kể về truyền thống gia đình, dòng tộc mình.
D. Thủy cho rằng dòng tộc là những gì xa vời, ko cần ân cần lắm.
Câu 10. Học trò hăng hái tham dự gìn giữ và phát huy truyền thống lao động sản xuất của gia đình, dòng tộc lúc
A. mày mò nghề truyền thống của gia đình.
B. mày mò truyền thống đánh giặc.
C. kiêu hãnh thành quả học tập của gia đình.
D. hăng hái tương trợ người nghèo.
Câu 11. Người có hành vi nào dưới đây là trình bày lòng mến thương con người?
A. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin phòng bệnh.
B. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội.
C. Phân phối người nhập cảnh bất hợp pháp.
D. Giúp đỡ phạm nhân trốn trại.
Câu 12. Hành động nào dưới đây là trái với biểu lộ của mến thương con người?
A. Quan tâm.
B. Vô cảm
C. Chia sẻ.
D. Giúp đỡ.
Câu 13. Để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc chúng ta ko cần phải làm gì?
A. Sống trong lành, lương thiện.
B. Học đòi, ăn chơi.
C. Kính trọng, tương trợ ông bà.
D. Chăm ngoan, học giỏi.
Câu 14. Câu phương ngôn nào khuyên chúng ta phải biết gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình, dòng tộc?
A. Có đi có lại, mới toại lòng nhau
B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
C. Cá ko ăn muối cá ươn
D. Giđó rách phải giữ lấy lề
Câu 15. Đối với các hành vi: Cố ý đánh người, làm thịt người chúng ta cần phải làm gì ?
A. Không ân cần.
B. Tuân theo.
C. Lên án, cáo giác.
D. Nêu gương.
Câu 16. Gia đình Hoa luôn khích lệ con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc ta. Việc làm đấy trình bày điều gì?
A. Mến thương con cháu.
B. Quan tâm con cháu.
C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.
D. Giúp đỡ con cháu làm giàu.
Câu 17. Hành vi nào dưới đây chẳng thể hiện lòng mến thương con người?
A. Quan tâm đến người khác.
B. Thông cảm với người gian khổ.
C. Hi sinh vì người khác.
D. Thờ ơ lúc người khác gặp nạn
Câu 18. Việc làm nào dưới đây trình bày công dân biết gìn giữ và phát huy truyền thống bác ái của gia đình và dòng tộc?
A. Sống trong lành và lương thiện.
B. Mày mò, lưu giữ nghề làm gốm.
C. Hăng hái tương trợ người nghèo.
D. Quảng bá nghề truyền thống.
Câu 19. Tư nhân có hành vi ân cần, tương trợ người khác đặc trưng là trong những khi gian khổ thiến nạn là biểu lộ của
A. mến thương con người.
B. tự nhận thức bản thân.
C. tự chủ, tự lập
D. chịu khó, bền chí.
Câu 20. Hành vi nào dưới đây ko góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng tộc?
A. Không khinh thường danh dự của gia đình.
B. Kiêu hãnh về nghề truyền thống của gia đình.
C. Mặc cảm về thanh danh của gia đình mình.
D. Xóa bỏ các lề thói xấu của gia đình.
Câu 21. Việc làm nào dưới đây trình bày công dân biết gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng tộc?
A. Mặc cảm, che dấu và từ bỏ mọi thứ.
B. Chê bai, che lấp và mắc cỡ.
C. Tiếp nối, tăng trưởng và làm rạng rỡ.
D. Mắc cỡ, xóa bỏ và khước từ làm.
Câu 22. Hành vi nào dưới đây góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng tộc?
A. Quảng bá nghề truyền thống của gia đình.
B. Mặc cảm vì nghề truyền thống của gia đình.
C. Giữ gìn mọi hủ tục của gia đình.
D. Chê bai nghề truyền thống gia đình.
Câu 23. Học trò trình bày lòng mến thương con người lúc tiến hành tốt hành vi nào sau đây?
A. Quyên góp tiền tương trợ trẻ mồ côi.
B. Quảng bá nghề truyền thống.
C. Cho bạn nhìn bài khi mà thi.
D. Phân phối nhân vật ăn cướp của cải
Câu 24. Câu phương ngôn: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng mà chung 1 giàn” đề cập điều gì?
A. Tinh thần kết đoàn.
B. Đức tính tiết kiệm.
C. Tinh thần yêu nước.
D. Lòng mến thương con người.
Câu 25. Việc làm nào dưới đây trình bày học trò tiến hành tốt lòng mến thương con người?
A. Khước từ cáo giác nhân vật phạm tội.
B. Chia sẻ hình ảnh bạn mình bị đánh lên mạng.
C. Che giấu việc bạn thân quay cóp bài.
D. Quyên góp sách ủng hộ học trò vùng thiên tai lũ lụt.
Câu 26. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, khi mà đấy chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong cảnh huống này em sẽ làm gì?
A. Coi như ko biết vì không phù hợp tới mình.
B. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đấy đèo bạn tới trường.
C. Phóng xe thật nhanh tới trường ko sẽ muộn học.
D. Trêu tức bạn.
Câu 27. Ông Nguyễn Văn Nghệ, nghệ nhân làng Vác đã nổi danh với nghề sản xuất lồng chim, ông đã kế thừa truyền thống của gia đình mình và đưa lồng chim làng Vác ra nhiều nơi trên toàn cầu. Việc làm trên của ông trình bày điều gì?
A. Làm mất đi truyền thống tốt đẹp của gia đình
B. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình
D. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
Câu 28. Vào cuối 5 học dòng tộc D lại tổ chức buổi tổng kết công việc khuyến học, khuyến tài. Trong buổi tổng kết, dòng tộc đã tổ chức trao quà và thư khích lệ cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này trình bày việc
A. tạo hình ảnh để con cháu hãnh diện với các họ khác.
B. kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng tộc.
C. giải ngân tiền của trợ của các nhà hảo tâm trong họ.
D. khoa trương, hãnh diện cho mọi người trong làng biết .
Câu 29. Thầy u K đều là tấn sĩ và cáng đáng những chức phận quan trọng ở cơ quan. Thành ra K rất hãnh diện với bằng hữu. Cậu cho rằng bác mẹ mình thành đạt tương tự sau này thừa sức lo cho con cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho nặng nhọc. Suy nghĩ của K trình bày thái độ chưa đúng trong việc
A. biết tận hưởng cuộc sống hiện nay.
B. phát huy truyền thống gia đình.
C. biết ỷ nại vào vị thế của bác mẹ.
D. phát huy lợi thế của bác mẹ.
Câu 30. Vào khi nhàn rỗi Mai thường sang nhà Vân dạy bạn Vân học vì bạn Vân là người khuyết tật chẳng thể tới trường học được. Em thấy bạn Mai là người như thế nào?
A. Là người có lòng mến thương mọi người.
B. Là người thật thà
C. Là người có lòng tự tôn.
D. Là người sống giản dị.
Câu 31. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, khích lệ ban. Hành động đấy trình bày điều gì?
A. Lòng mến thương mọi người.
B. Tinh thần kết đoàn.
C. Tinh thần yêu nước.
D. Lòng trung thành.
Câu 32. Sinh ra trong 1 vùng quê nghèo khổ trong tỉnh, bao đời nay, trong dòng tộc của H chưa có người nào đỗ đạt cao và làm chức phận gì quan trọng. Thành ra lúc được đề xuất giới thiệu về quê hương và dòng tộc, bạn H cảm thấy rất mặc cảm và tự ti. Thái độ của H như trên là chưa tiến hành tốt nội dung nào dưới đây?
A. Kiêu hãnh về truyền thống gia đình, dòng tộc.
B. Tự ti về truyến thống gia đình và dòng tộc.
C. Xúc phạm truyền thống gia đình, dòng tộc.
D. Mặc cảm về truyền thống gia đình và dòng tộc.
Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn GDCD 5 2021 – 2022
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,31 điểm.

Câu

1A

2C

3D

4B

5A

6B

7A

8B

9C

10A

Câu

11A

12B

13B

14D

15C

16C

17D

18C

19A

20C

Câu

21C

22A

23A

24D

25D

26B

27B

28B

29B

30A

Câu

31A

32A

TagsCánh diều Đề thi giữa học kì 1 lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Giáo #dục #công #dân #5 #sách #Cánh #diều


#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Giáo #dục #công #dân #5 #sách #Cánh #diều

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button