Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2021-2022 Dữ liệu lớn là tài liệu vô cùng hữu ích mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý thầy cô và các em học sinh lớp 8 làm tài liệu tham khảo.

2021-2022 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Hóa học lớp 8 | Gồm 2 câu hỏi có đáp án chi tiết và ma trận đề thi. Điều này giúp các em học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt kết quả tốt trong kì thi học kì 2 lớp 8, đồng thời là tài liệu tham khảo cho thầy cô khi làm bài thi. Các bài kiểm tra dành cho học sinh. Các em cũng có thể tham khảo thêm nhiều đề thi như Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8, Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8.

Bảng ma trận học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2021

mức độ

đề tài

Biết

hiểu biết

điều khiển

cộng

cấp thấp

trình độ cao

TNKQ

TL;

TNKQ

TL;

TNKQ

TL;

TNKQ

TL;

chủ đề 1

Tính chất ôxy-ôxít

– Nhận biết các chất dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

– Điều chế khí oxi

Phân biệt oxit axit và oxit bazơ

số câu

ghi bàn

tỉ lệ %

đầu tiên

0,5 đồng

5%

đầu tiên

0,5 đồng

5%

đầu tiên

Tòa nhà 4

40%

ba

50%

Chủ đề 2

Quá trình oxy hóa

PUPH,

fu hả

– khái niệm về quá trình oxy hóa chậm

Phân biệt các phương trình hóa học

số câu

ghi bàn

tỉ lệ %

đầu tiên

0,5 đồng

5%

đầu tiên

0,5 đồng

5%

2

Tòa nhà 1

mười%

chủ đề 3

Tính toán mol và hóa học

– Viết và cân bằng các phương trình hóa học

Tính thể tích các khí tham gia phản ứng

– Tính khối lượng của một chất cần thiết để phân hủy một chất khác dựa vào thể tích của chất đó.

số câu

ghi bàn

tỉ lệ %

đầu tiên

Tòa nhà 1

mười%

đầu tiên

Tòa nhà 1

mười%

đầu tiên

Tòa nhà 2

20%

3 câu

Tòa nhà 4

40%

tổng số câu

Tổng điểm

tỉ lệ %

2

Tòa nhà 1

mười%

đầu tiên

Tòa nhà 1

mười%

đầu tiên

0,5 đồng

5%

0

2

4,5 đồng

45%

đầu tiên

Tòa nhà 1

mười%

đầu tiên

Tòa nhà 2

20%

8 câu

10 đồng

100%

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2021

tôi/ xác nhận khách quan (2 điểm)

Câu 1. Cho các chất sau:

A. P.bao4 cơn mưa. KClOba tất cả. KMnO4 D. CaCOba E. Không khí G. giờ2o

Vật liệu dùng để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm bao gồm:

A. B, C.

B. b, c, e, g.

C., b, c, e.

D. b, c, e.

Câu 2. Khí oxi thu được khi đẩy nước theo các tính chất sau:

A. Khí oxi có thể tan trong nước.

tôi. Khí oxy hòa tan rất ít trong nước.

C. Khí oxi khó hóa lỏng.

D. Khí oxi nhẹ hơn nước.

Câu 3. Sự oxi hóa chậm là

A. Sự oxi hoá không nhiệt.

B. Sự oxi hoá không phát quang.

C. Sự oxi hoá toả nhiệt nhưng không phát ra ánh sáng.

D. Tự bốc cháy.

Câu 4. Nhóm oxit nào sau đây là oxit có tính axit?

A. CO, CO2mangan2trứng2obamáu2o5

tôi. SiO2máu2o5giống cái2o5cao

cico2SiO2không phải2mangan2cao

d.co2SiO2không phải2giống cái2o5máu2o5

Câu hỏi 5. (4 điểm)

Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách đặt dấu (+) vào cột có phương trình đúng và dấu (-) vào cột có phương trình sai.

Lâu đài

công thức hóa học

phản ứng nhiệt hạch

phản ứng phân hủy

01

2HgO à 2Hg + O2

02

2Fe + 3Cl2 → 2 FeClba

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + Bạn bè2

04

CaCOba → CaO + CO2

05

Vâng2 + 2Mg → 2MgO + C

06

Mr + Oh2 → CO2

07

2KClOba → 2KCl + 3O2

08

2Fe (OH)ba → sắt2oba + 3 giờ2o

II / tiểu luận (4 điểm)

O. Đốt cháy hoàn toàn 126g sắt trong bình.2.

một. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

cơn mưa. Tính thể tích khí O2(tính theo dktc) đã tham gia phản ứng trên.

C. Tính khối lượng của KClOba Cần phải khử để thu được một thể tích khí O là2(tính theo dktc) bằng thể tích khí O.2 Được sử dụng trong phản ứng trên.

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 8

I. Nhiều lựa chọn: (2 điểm) 1 – A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.

Câu hỏi 5: (4 điểm)

Lâu đài

công thức hóa học

phản ứng nhiệt hạch

phản ứng phân hủy

01

2HgO → 2Hg + O2

+

02

2Fe + 3Cl2 → 2 FeClba

+

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + Bạn bè2

04

CaCOba → CaO + CO2

+

05

Vâng2 + 2Mg → 2MgO + C

06

Mr + Oh2 → CO2

+

07

2KClO3 & rarr; 2KCl + 3O2

+

08

2Fe (OH)ba → sắt2oba + 3 giờ2o

+

tiểu luận: (4 điểm)

nThép = 2,25 mol (0,5 điểm)

3Fe + 2O2 → sắtbao4 (0,5 điểm)

n oxy hoạt tính = 1,5 mol (0,5 điểm)

sơn, v.v.oxy hoạt tính = 33,6 (l) (0,5 điểm)

2KClOba → 2KCl + 3O2 (1 điểm)

số mol của KClOba = 1 mol (0,5 điểm)

khối lượng KClOba = 122,5 g (0,5 điểm)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Để tham khảo thêm Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8, mời các bạn tải file tài liệu.

Xem thêm thông tin Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm học 2021 – 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Vik News muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.
Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 học kì 2 năm 2021 – 2022 Gồm 2 câu hỏi có đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các em nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô làm bài kiểm tra. kiểm tra cho học sinh của bạn. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm một số đề thi như: Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8, đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8.
Ma trận đề môn Hóa học lớp 8 học kì 2 năm 2021

Mức độ

Đề tài

Biết

Sự hiểu biết

Vận dụng

Thêm vào

Cấp thấp

Trình độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1
Tính chất của Oxy – Oxit

– Nhận biết các chất dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

– Điều chế khí oxi

– Phân biệt được oxit axit và oxit bazơ

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

đầu tiên
0,5 đồng
5%

đầu tiên
0,5 đồng
5%

đầu tiên
4 đồng
40%

3

50%

Chủ đề 2
Quá trình oxy hóa
PUPH,
PHÚ HH

– Khái niệm về sự oxi hoá chậm

Phân biệt các phương trình hóa học

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

đầu tiên
0,5 đồng
5%

đầu tiên
0,5 đồng
5%

2
1 đồng
mười%

Chủ đề 3
Mol và tính toán hóa học

– Viết và cân bằng các phương trình hóa học

Tính thể tích khí đã tham gia phản ứng

– Tính khối lượng chất cần dùng để phân hủy một chất khác dựa vào thể tích.

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

đầu tiên
1 đồng
mười%

đầu tiên
1 đồng
mười%

đầu tiên
2 đồng
20%

3 câu
4 đồng
40%

Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %

2
1 đồng
mười%

đầu tiên
1 đồng
mười%

đầu tiên
0,5 đồng
5%

0

2
4,5 đồng
45%

đầu tiên
1 đồng
mười%

đầu tiên
2 đồng
20%

8 câu
10 đồng
100%

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2021
TÔI/ Kiểm tra khách quan (2 điểm)
Câu 1. Cho các chất sau:
a.Fe3O4 b. KClO3 C. KMnO4 d. CaCO3 e. Không khí g. H2O
Các chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:
A. b, c.
B. b, c, e, g.
C. a, b, c, e.
D. b, c, e.
Câu 2. Người ta thu được khí oxi bằng cách đẩy nước dựa trên các tính chất sau:
A. Khí oxi tan trong nước.
B. Khí oxi ít tan trong nước.
C. khí oxi khó hóa lỏng.
D. khí oxi nhẹ hơn nước.
Câu 3. Sự oxi hóa chậm là:
A. Oxi hoá không nhiệt.
B. Sự oxi hoá không phát quang.
C. Sự oxi hoá toả nhiệt nhưng không phát sáng.
D. Tự bốc cháy.
Câu 4. Nhóm oxit nào sau đây là oxit có tính axit?
A. CO, CO2MnO2Al2O3P2O5
B. SiO2P2O5giống cái2O5Cao
C. CO2SiO2KHÔNG2MnO2Cao
D. CO2SiO2KHÔNG2giống cái2O5P2O5
Câu hỏi 5. (4 điểm)
Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách đánh dấu (+) vào cột có phương trình đúng và dấu (-) vào cột có phương trình sai:

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng tổng hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 Fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + BẠN BÈ2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CÓ2 + 2Mg → 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 → 2KCl + 3O2

08

2Fe (OH)3 → Fe2O3 + 3 GIỜ2O

II / Tiểu luận (4 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 126g sắt trong một O. xe tăng2.
Một. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính thể tích khí O2(tính theo dktc) đã tham gia phản ứng trên.
C. Tính khối lượng KClO3 cần thiết để phân hủy để thu được một thể tích O. khí ga2(ở dktc) bằng thể tích khí O2 được sử dụng trong phản ứng trên.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8
I.MULTIPLE-lựa chọn: (2 điểm) 1 – A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.
Câu hỏi 5: (4 điểm)

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng tổng hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO → 2Hg + O2

+

02

2 Fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

+

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + BẠN BÈ2

04

CaCO3 → CaO + CO2

+

05

CÓ2 + 2Mg → 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

+

07

2KClO3 & rarr; 2KCl + 3O2

+

08

2Fe (OH)3 → Fe2O3 + 3 GIỜ2O

+

Tiểu luận: (4 điểm)
nFe = 2,25 mol (0,5 điểm)
3Fe + 2O2 → Fe3O4 (0,5 điểm)
n oxy phản ứng = 1,5 mol (0,5 điểm)
VẼoxy phản ứng = 33,6 (l) (0,5 điểm)
2KClO3 → 2KCl + 3O2 (1 điểm)
Số mol KClO3 = 1mol (0,5 điểm)
Khối lượng KClO3 = 122,5g (0,5 điểm)
……….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm các đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Hóa #học #lớp #năm

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm học 2021 – 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Vik News muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.
Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 học kì 2 năm 2021 – 2022 Gồm 2 câu hỏi có đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các em nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô làm bài kiểm tra. kiểm tra cho học sinh của bạn. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm một số đề thi như: Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8, đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8.
Ma trận đề môn Hóa học lớp 8 học kì 2 năm 2021

Mức độ

Đề tài

Biết

Sự hiểu biết

Vận dụng

Thêm vào

Cấp thấp

Trình độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1
Tính chất của Oxy – Oxit

– Nhận biết các chất dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

– Điều chế khí oxi

– Phân biệt được oxit axit và oxit bazơ

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

đầu tiên
0,5 đồng
5%

đầu tiên
0,5 đồng
5%

đầu tiên
4 đồng
40%

3

50%

Chủ đề 2
Quá trình oxy hóa
PUPH,
PHÚ HH

– Khái niệm về sự oxi hoá chậm

Phân biệt các phương trình hóa học

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

đầu tiên
0,5 đồng
5%

đầu tiên
0,5 đồng
5%

2
1 đồng
mười%

Chủ đề 3
Mol và tính toán hóa học

– Viết và cân bằng các phương trình hóa học

Tính thể tích khí đã tham gia phản ứng

– Tính khối lượng chất cần dùng để phân hủy một chất khác dựa vào thể tích.

Số câu
Ghi bàn
Tỉ lệ %

đầu tiên
1 đồng
mười%

đầu tiên
1 đồng
mười%

đầu tiên
2 đồng
20%

3 câu
4 đồng
40%

Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %

2
1 đồng
mười%

đầu tiên
1 đồng
mười%

đầu tiên
0,5 đồng
5%

0

2
4,5 đồng
45%

đầu tiên
1 đồng
mười%

đầu tiên
2 đồng
20%

8 câu
10 đồng
100%

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2021
TÔI/ Kiểm tra khách quan (2 điểm)
Câu 1. Cho các chất sau:
a.Fe3O4 b. KClO3 C. KMnO4 d. CaCO3 e. Không khí g. H2O
Các chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:
A. b, c.
B. b, c, e, g.
C. a, b, c, e.
D. b, c, e.
Câu 2. Người ta thu được khí oxi bằng cách đẩy nước dựa trên các tính chất sau:
A. Khí oxi tan trong nước.
B. Khí oxi ít tan trong nước.
C. khí oxi khó hóa lỏng.
D. khí oxi nhẹ hơn nước.
Câu 3. Sự oxi hóa chậm là:
A. Oxi hoá không nhiệt.
B. Sự oxi hoá không phát quang.
C. Sự oxi hoá toả nhiệt nhưng không phát sáng.
D. Tự bốc cháy.
Câu 4. Nhóm oxit nào sau đây là oxit có tính axit?
A. CO, CO2MnO2Al2O3P2O5
B. SiO2P2O5giống cái2O5Cao
C. CO2SiO2KHÔNG2MnO2Cao
D. CO2SiO2KHÔNG2giống cái2O5P2O5
Câu hỏi 5. (4 điểm)
Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách đánh dấu (+) vào cột có phương trình đúng và dấu (-) vào cột có phương trình sai:

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng tổng hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 Fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + BẠN BÈ2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CÓ2 + 2Mg → 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 → 2KCl + 3O2

08

2Fe (OH)3 → Fe2O3 + 3 GIỜ2O

II / Tiểu luận (4 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 126g sắt trong một O. xe tăng2.
Một. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính thể tích khí O2(tính theo dktc) đã tham gia phản ứng trên.
C. Tính khối lượng KClO3 cần thiết để phân hủy để thu được một thể tích O. khí ga2(ở dktc) bằng thể tích khí O2 được sử dụng trong phản ứng trên.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8
I.MULTIPLE-lựa chọn: (2 điểm) 1 – A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.
Câu hỏi 5: (4 điểm)

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng tổng hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO → 2Hg + O2

+

02

2 Fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

+

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + BẠN BÈ2

04

CaCO3 → CaO + CO2

+

05

CÓ2 + 2Mg → 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

+

07

2KClO3 & rarr; 2KCl + 3O2

+

08

2Fe (OH)3 → Fe2O3 + 3 GIỜ2O

+

Tiểu luận: (4 điểm)
nFe = 2,25 mol (0,5 điểm)
3Fe + 2O2 → Fe3O4 (0,5 điểm)
n oxy phản ứng = 1,5 mol (0,5 điểm)
VẼoxy phản ứng = 33,6 (l) (0,5 điểm)
2KClO3 → 2KCl + 3O2 (1 điểm)
Số mol KClO3 = 1mol (0,5 điểm)
Khối lượng KClO3 = 122,5g (0,5 điểm)
……….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm các đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Hóa #học #lớp #năm


#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Hóa #học #lớp #năm

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button