Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

2021 ~ 2022 Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 TOP 5, đáp án kèm theo, Giúp quý thầy cô nhanh chóng tạo đề thi học kì 2 lớp 2 cho bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo cho Học sinh của mình.

Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh, các em có thể nắm được cấu trúc đề thi và luyện tập thành thạo cách giải đề chuẩn bị cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao. Ngoài môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 môn Toán. Vì vậy, mời quý thầy cô và các em tải miễn phí Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 bài 2.

2021-2022 Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh, Sách Chân trời sáng tạo

2021 ~ 2022 Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh

tôi vượt qua

1. Con mèo ở đâu?

A. Tôi tám tuổi.

2. Bạn bao nhiêu tuổi?

B. Cô ấy đang ở trong bếp

3. Bạn đến trường như thế nào?

C. Nó ở dưới gầm bàn.

4. Đó là những đôi giày của bạn?

D. Tôi đi học

5. Bà ở đâu?

E. Không, nó không phải.

II. Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các từ

Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các từ

Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các từ

1. s_ _ s_w

2. d_n_ngr_m

3. _ _ k _

Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các từ

Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các từ

Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các từ

4. _un_r_

5. s_ _ k _

6. _r_t_e_

III. Đọc câu trả lời và khoanh tròn.

Tên tôi là Mark và tôi sống. Nó gần với Hải Phòng nhưng xa thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay trời nắng, nhiều mây. Chị em tôi đi xe đạp. Tôi và anh trai bỏ qua.

1. Hà Nội gần hoặc xa Hải Phòng.

2. Hồ Chí Minh gần hay xa Hà Nội

3. Thời tiết hôm nay trời nhiều mây / nắng và gió.

4. Các chị em của Mark đi xe đạp / bay

5. Mark và anh trai trượt / nhảy.

IV. Sắp xếp lại những từ này để tạo thành câu có nghĩa

1. The / is / goal / ball / the / in / ./

_______________________________________________________________________________

2. Mẹ / Tôi / Trong / Phòng khách / Ai / ./

_______________________________________________________________________________

3. đến / với / tôi / xe máy / đi / trường học / ./

_______________________________________________________________________________

4. Những / họ / là / váy /? /

_______________________________________________________________________________

5. là / của tôi / cái này / ông / ./

_______________________________________________________________________________

2021 ~ 2022 Học kỳ 2 Học kỳ 2 Tiếng Anh Khóa 2 Đáp án bài kiểm tra cuối kỳ

tôi vượt qua

1c

2A

3. Đơn giản

4. Điện tử

5. Loại bỏ

II. Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các từ

1. bập bênh

2. Nhà hàng

3. Xe đạp

4. Đói

5. Vớ

anh thứ sáu

III. Đọc câu trả lời và khoanh tròn.

1. Hà Nội lân cận Hải Phòng.

2. Hồ Chí Minh Tp. xa ở hà nội

3. Thời tiết là nắng và mây

4. Chị em của Mark đi xe đạp rồng

5. Mark và anh trai của anh ấy nhảy.

IV. Sắp xếp lại những từ này để tạo thành câu có nghĩa

1. Bóng ở trong khung thành.

2. Mẹ tôi đang ở phòng khách.

3. Tôi đi học bằng xe gắn máy.

4. Đây có phải là quần áo của cô ấy không?

5. Đây là ông nội của tôi.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2021 – 2022 Sách kết nối cuộc sống và tri thức

2021 ~ 2022 Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh

I. Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ

nhìn vào những bức tranh

nhìn vào những bức tranh

nhìn vào những bức tranh

1. _o_ur_

2. Ji _ _ _ nó

3. t_ _ tee

nhìn vào những bức tranh

nhìn vào những bức tranh

nhìn vào những bức tranh

4. s_o_ts

5. gr_n_m_th__

6. _ _ x

Trò chơi II

Ngày thứ nhất. môn Toán

cầu vồng

2. môn Toán

tôi. đôi giày

số ba. môn Toán

bánh hạt

4. môn Toán

D. Ngựa vằn

III. Sắp xếp lại các từ này để có câu đúng.

1. Number / It / What / What /? /

__________________________________________

2. How / your sister / your / is / old /? /

__________________________________________

3. cái / cái gì / áo sơ mi / là /? /

__________________________________________

4. Bạn / đi xe / lái xe / bên trong / ./

__________________________________________

5. Cake / the / table / on / is / ./

__________________________________________

2021 ~ 2022 Học kỳ 2 Học kỳ 2 Tiếng Anh Khóa 2 Đáp án bài kiểm tra cuối kỳ

Câu hỏi 1

1. Sữa chua

2. Nho

3. Lều

4. Quần đùi

5. Bà

6. Cáo

câu 2

1. Đơn giản

2c

3. Gỡ cài đặt

4. a

bộ 3

1. Nó là số mấy?

2. Em gái của bạn bao nhiêu tuổi?

3. Áo sơ mi là gì?

4. Họ đi xe đạp.

5. Chiếc bánh ở trên bàn.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022, sách Cánh diều

2021 ~ 2022 Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh

I. Nhìn vào hình và hoàn thành các từ bên dưới.

nhìn vào những bức tranh

nhìn vào những bức tranh

nhìn vào những bức tranh

1 inch

2. _oh_

3. b _ _ a _ s

nhìn vào những bức tranh

nhìn vào những bức tranh

nhìn vào những bức tranh

4. c_key_

5. _r_ss

6. g_r_fe

II. Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi

Ngày thứ nhất. nhìn vào những bức tranh

Con ngựa vằn đang làm gì?

____________

2. nhìn vào những bức tranh

mẹ ở đâu

____________

số ba. nhìn vào những bức tranh

có bao nhiêu ngôi sao

____________

III. Sắp xếp lại các từ này để có câu đúng.

1. Con / là / uống / hà mã / ./

__________________________________________

2. is / t-shirt / she / wear / a / ./

__________________________________________

3. Apple / Don’t do it / Orange./ Yêu thích / I / And /

__________________________________________

2021 ~ 2022 Học kỳ 2 Học kỳ 2 Tiếng Anh Khóa 2 Đáp án bài kiểm tra cuối kỳ

I. Nhìn vào hình và hoàn thành các từ bên dưới.

1. sư tử

2. áo khoác

3. Chuối

4. Bánh quy

5. Váy

6. Hươu cao cổ

II. Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi

1. Ngựa vằn chạy

2. Mẹ đang ở trong bếp

3. 15 sao

III. Sắp xếp lại các từ này để có câu đúng.

1. Con hà mã đang uống rượu.

2. Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông.

3. Tôi không thích táo và cam.

>> Tải file để xem đầy đủ Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh dành cho sinh viên năm hai.


Thông tin thêm

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình.
Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer
My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.
1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.
4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites
5. Mark and his brother are skating/ skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./
_______________________________________________
2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./
_______________________________________________
3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./
_______________________________________________
4. these/ her/ Are/ dress/ ?/
_______________________________________________
5. is/ my/ This/ grandpa/ ./
_______________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer
1. Hanoi is near Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy
4. Mark’s sisters are cycling kites
5. Mark and his brother are skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The ball is in the goal.
2. My mother is in the living room.
3. I go to school by motorbike.
4. Are these her dress?
5. This is my grandpa.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the words

1. _ o _ u r _

2. g _ _ _ e s

3. t _ _ t

4. s _ o _ t s

5. g r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. rainbow

2.

B. shoes

3.

C. cake

4.

D. zebra

III. Reorder these words to have correct sentences
1. number/ it/ What/ is/ ?/
_________________________________________
2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/
_________________________________________
3. the/ What/ shirts/ are/ ?/
_________________________________________
4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./
_________________________________________
5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./
_________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
Câu 1

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3
1. What number is it?
2. How old is your sister?
3. What are the shirts?
4. They’re riding a bike.
5. The cake is on the table.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1.

What is the zebra doing?
__________________________

2.

Where is Mom?
__________________________

3.

How many stars?
__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences
1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./
____________________________________________
2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./
____________________________________________
3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/
____________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. lion

2. coat

3. bananas

4. cookie

5. dress

6. giraffe

II. Look at the pictures and answer the questions
1. The zebra is running
2. Mom is in the kitchen
3. Fifteen stars
III. Reorder these words to have correct sentences
1. The hippo is drinking.
2. She is wearing a T-shirt.
3. I don’t like apples and oranges.
>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #Sách #mới

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình.
Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer
My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.
1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.
4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites
5. Mark and his brother are skating/ skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./
_______________________________________________
2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./
_______________________________________________
3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./
_______________________________________________
4. these/ her/ Are/ dress/ ?/
_______________________________________________
5. is/ my/ This/ grandpa/ ./
_______________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer
1. Hanoi is near Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy
4. Mark’s sisters are cycling kites
5. Mark and his brother are skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The ball is in the goal.
2. My mother is in the living room.
3. I go to school by motorbike.
4. Are these her dress?
5. This is my grandpa.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the words

1. _ o _ u r _

2. g _ _ _ e s

3. t _ _ t

4. s _ o _ t s

5. g r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. rainbow

2.

B. shoes

3.

C. cake

4.

D. zebra

III. Reorder these words to have correct sentences
1. number/ it/ What/ is/ ?/
_________________________________________
2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/
_________________________________________
3. the/ What/ shirts/ are/ ?/
_________________________________________
4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./
_________________________________________
5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./
_________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
Câu 1

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3
1. What number is it?
2. How old is your sister?
3. What are the shirts?
4. They’re riding a bike.
5. The cake is on the table.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1.

What is the zebra doing?
__________________________

2.

Where is Mom?
__________________________

3.

How many stars?
__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences
1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./
____________________________________________
2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./
____________________________________________
3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/
____________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. lion

2. coat

3. bananas

4. cookie

5. dress

6. giraffe

II. Look at the pictures and answer the questions
1. The zebra is running
2. Mom is in the kitchen
3. Fifteen stars
III. Reorder these words to have correct sentences
1. The hippo is drinking.
2. She is wearing a T-shirt.
3. I don’t like apples and oranges.
>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #Sách #mới


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button