Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Theo Quy tắc thực thi 22, Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Tin học lớp 3 năm học 2021-2022 gồm 3 môn: Đáp án, Hướng dẫn chấm điểm và Bảng ma trận 4 bước. Điều này giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Đồng thời, giúp các em học sinh lớp 3 luyện tập thành thạo các phương pháp giải và chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm học 2021-2022. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý thầy cô và các em học sinh tải miễn phí Đề thi học kì 1 lớp 3. Năm thứ ba:

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 3 môn Tin học.

mạch kiến ​​thức và kỹ năngsố câu và điểm sốcấp độ 1Bước 2cấp 3cấp 4súng
TNKQTL;TNKQTL;TNKQTL;TNKQTL;TNKQTL;

trình soạn thảo văn bản

số câu

4

đầu tiên

2

6

đầu tiên

ghi bàn

2

đầu tiên

đầu tiên

ba

đầu tiên

số câu

1,2,4,6

11

3.5

thiết kế trình bày

số câu

4

đầu tiên

4

đầu tiên

ghi bàn

2

4

2

4

số câu

7,8,9,10

thứ mười hai

7,8,9,10

thứ mười hai

súng

số câu

ghi bàn

số câu

2021 ~ 2022 Bộ môn Tin học Đề thi học kì 2 lớp 3

chỉ ra

nhận xét

Lịch thi học kỳ 2
202đầu tiên-2022
Chuyên đề: Tin học – Lớp 3
Thời gian kiểm tra: 40 phút

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

tôi. Kiểm tra (6 điểm)

Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.

Câu hỏi 1: Bạn sử dụng phần mềm nào để chỉnh sửa tài liệu của mình?

Con trai
tất cả. từ
tôi. Thuyết trình Powerpoint
D. Đánh máy Tuxedo

câu 2: Sử dụng 2 phím để xóa một ký tự.

A. Xóa và xóa lùi
C. Backspace và Ctrl
B. Xóa và di chuyển
D. Caps Lock và Enter

Câu hỏi 3: Bạn chọn lệnh nào để chèn hình vuông vào trình soạn thảo văn bản?

Câu hỏi 4: Chọn lệnh để chọn chữ in nghiêng?

Đang vẽ
Gặp bạn
bố
D. tôi

Câu hỏi 5: Bạn nhấn phím nào trên bàn phím để gõ tất cả các chữ hoa?

A. Caps Lock
tất cả. Điều khiển
tôi. xóa bỏ
D. Đầu vào

câu 6: Bạn gõ phím nào trên bàn phím để nhận được ký hiệu “gạch nối”?

sẽ
C.X
CJ
DF

Phần 7: Bạn nhấn phím nào để bắt đầu trình chiếu?

A. F5. Chìa khóa
tất cả. F7. Chìa khóa
tôi. F6. Chìa khóa
D. F9. Chìa khóa

Mục 8: Làm cách nào để chèn ảnh vào trang trình bày?

A. Chọn Chèn và chọn Hình ảnh.
C. Nhấn Ctrl + DELETE.
B. Chọn Chèn và chọn một hình dạng.
D. Nhấn Ctrl + U.

Phần 9: Làm cách nào để thay đổi nền trang trình bày?

A. Bạn không thể thay đổi nền.
C. Sau khi chọn thiết kế, hãy chọn mẫu
B. Chọn Chèn và sau đó chọn Hình dạng.
D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 10: Khi nào sử dụng trình chiếu?

A. Trình chiếu
tất cả. trình soạn thảo văn bản
B. Học Toán qua phần mềm
D. Vẽ một bức tranh

Câu 11: Điền vào các từ còn thiếu với …… để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Để nhập tiếng Việt bằng kiểu gõ Telex:

1. Bấm phím để nhập ký hiệu “thánh”.

2. Bấm phím để nhập ký hiệu “Huyền”. …..

3. Bấm phím để nhập biểu tượng “yêu cầu”.

4. Bấm phím để nhập “Fall”. …..

5. Bấm phím để nhập biểu tượng “Nặng”. ……………

II. Luyện tập (4 điểm)

Mục 12. Thiết kế một bài thuyết trình dài 1-2 trang, lưu tiểu sử của bạn (tên bạn là gì ?, ngày sinh ?, bạn học lớp mấy?, Gia đình bạn có mấy người? ….) và đăng lên máy tính của bạn. trong tên của bạn.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin học

I. Một số tùy chọn (Tòa nhà 6chỉ ra)

câu hỏi

đầu tiên

2

ba

4

5

6

7

số 8

9

mười

trả lời

một

dễ

dễ

một

dễ

một

một

một

Mục 11. (1 điểm) – (Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm)

1 giây

2 – F

3 – rẻ hơn

4 – X

5 – J

II. thực hành (4 chỉ ra)

Câu 12:

  • Khởi động phần mềm (1 điểm)
  • Chọn ngữ cảnh và viết phần mở đầu cho đúng ý (2 điểm).
  • Lưu lớp (1 điểm)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tải xuống tệp tài liệu để biết thêm chi tiết

Xem thêm thông tin Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 có 3 đề thi gồm đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 bậc kèm theo. Qua đó, giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.
Đồng thời giúp các em học sinh lớp 3 luyện tập thành thạo các bài giải, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm học 2021 – 2022. Chi tiết mời quý thầy cô và các em tải miễn phí đề thi học kì 2 lớp 3. 2 môn Tin học lớp 3:
Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 3.
Mạch kiến ​​thức và kỹ năng
Số câu và số điểm
Cấp độ 1
Cấp độ 2
Cấp 3
Cấp 4
toàn bộ

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Trình soạn thảo văn bản

Số câu

4

đầu tiên

2

6

đầu tiên

Ghi bàn

2

đầu tiên

đầu tiên

3

đầu tiên

Số câu

1,2,4,6

11

3.5

Thiết kế một bài thuyết trình

Số câu

4

đầu tiên

4

đầu tiên

Ghi bàn

2

4

2

4

Số câu

7,8,9,10

thứ mười hai

7,8,9,10

thứ mười hai

toàn bộ

Số câu

Ghi bàn

Số câu

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022

Điểm

Nhận xét

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 202đầu tiên-2022Môn: Tin học – Lớp 3 Thời gian làm bài: 40 phút

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………….

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.
Câu hỏi 1: Bạn sử dụng phần mềm nào để soạn thảo văn bản?
A. SơnC. LờiB. PowerPointD. TuxTyping
Câu 2: Để xóa ký tự, chúng ta sử dụng 2 phím:
A. Xóa và xóa lùiC. Backspace và CtrlB. Delete và ShiftD. Caps Lock và Enter
Câu hỏi 3: Để chèn hình vuông vào trình soạn thảo văn bản, bạn chọn lệnh nào?

Câu hỏi 4: Để chọn phông chữ nghiêng, bạn chọn lệnh?
A. VỢC. UCHAD. Tôi
Câu hỏi 5: Để gõ tất cả các chữ cái in hoa, bạn nhấn phím nào trên bàn phím?
A. Caps LockC. CtrlB. XóaD. Nhập
Câu 6: Bạn gõ phím gì trên bàn phím để có dấu “gạch nối”?
A. SẼC. XC. JDF
Câu 7: Bạn nhấn phím nào để bắt đầu trình chiếu?
A. F5. Chìa khóaC. F7. Chìa khóaB. F6. Chìa khóaD. F9. Chìa khóa
Câu 8: Làm cách nào để chèn ảnh vào trang trình bày của tôi?
A. Chọn Chèn, chọn Hình ảnhC. nhấn Ctrl + XÓAB. Chọn Chèn và chọn Hình dạngD. nhấn Ctrl + U
Câu 9: Để thay đổi nền trang chiếu?
A. Không thể thay đổi nềnC. Chọn Thiết kế rồi chọn một mẫuB. Chọn Chèn rồi chọn Hình dạngD. Cả 3 câu trên đều sai
Câu 10: Khi nào bạn sử dụng trình chiếu?
A. Trình chiếu trình chiếuC. Trình soạn thảo văn bảnB. Học toán qua phần mềmD. Vẽ hình
Câu 11: Điền từ còn thiếu với ………… để được một câu hoàn chỉnh.
Để gõ chữ Việt bằng kiểu gõ Telex:
1. Để gõ dấu “Thánh”, hãy bấm phím: ……..
2. Để gõ dấu “Huyền”, bạn bấm phím: ……..
3. Để gõ dấu “Hỏi”, bấm phím: ……..
4. Để gõ dấu “Fall”, bạn bấm phím: ……..
5. Để gõ dấu “Nặng”, bấm phím: ……..
II. THỰC HÀNH (4 điểm)
Câu 12. Thiết kế một bài thuyết trình từ 1 đến 2 trang để giới thiệu về bản thân (bạn tên gì ?, sinh ngày tháng năm sinh ?, bạn học lớp mấy?, Gia đình bạn có mấy người? ….) sau đó lưu lại và đăng trên máy tính với tên của bạn.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3
I.MỘT SỐ LỰA CHỌN (6 đồngđiểm)

Câu hỏi

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Trả lời

MỘT

DỄ

DỄ

MỘT

DỄ

MỘT

MỘT

MỘT

Câu 11. (1 điểm) – (Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm)

1 GIÂY

2 – F

3 – RẺ

4 – X

5 – J

II. Thực hành (4 điểm)

Câu 12:
Khởi động phần mềm (1 điểm)
Chọn bối cảnh, soạn lời giới thiệu để trình bày đúng ý (2 điểm)
Lưu bài (1 điểm)
………….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm #theo #Thông #tư

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 có 3 đề thi gồm đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 bậc kèm theo. Qua đó, giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.
Đồng thời giúp các em học sinh lớp 3 luyện tập thành thạo các bài giải, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm học 2021 – 2022. Chi tiết mời quý thầy cô và các em tải miễn phí đề thi học kì 2 lớp 3. 2 môn Tin học lớp 3:
Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 3.
Mạch kiến ​​thức và kỹ năng
Số câu và số điểm
Cấp độ 1
Cấp độ 2
Cấp 3
Cấp 4
toàn bộ

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Trình soạn thảo văn bản

Số câu

4

đầu tiên

2

6

đầu tiên

Ghi bàn

2

đầu tiên

đầu tiên

3

đầu tiên

Số câu

1,2,4,6

11

3.5

Thiết kế một bài thuyết trình

Số câu

4

đầu tiên

4

đầu tiên

Ghi bàn

2

4

2

4

Số câu

7,8,9,10

thứ mười hai

7,8,9,10

thứ mười hai

toàn bộ

Số câu

Ghi bàn

Số câu

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022

Điểm

Nhận xét

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 202đầu tiên-2022Môn: Tin học – Lớp 3 Thời gian làm bài: 40 phút

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………….

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.
Câu hỏi 1: Bạn sử dụng phần mềm nào để soạn thảo văn bản?
A. SơnC. LờiB. PowerPointD. TuxTyping
Câu 2: Để xóa ký tự, chúng ta sử dụng 2 phím:
A. Xóa và xóa lùiC. Backspace và CtrlB. Delete và ShiftD. Caps Lock và Enter
Câu hỏi 3: Để chèn hình vuông vào trình soạn thảo văn bản, bạn chọn lệnh nào?

Câu hỏi 4: Để chọn phông chữ nghiêng, bạn chọn lệnh?
A. VỢC. UCHAD. Tôi
Câu hỏi 5: Để gõ tất cả các chữ cái in hoa, bạn nhấn phím nào trên bàn phím?
A. Caps LockC. CtrlB. XóaD. Nhập
Câu 6: Bạn gõ phím gì trên bàn phím để có dấu “gạch nối”?
A. SẼC. XC. JDF
Câu 7: Bạn nhấn phím nào để bắt đầu trình chiếu?
A. F5. Chìa khóaC. F7. Chìa khóaB. F6. Chìa khóaD. F9. Chìa khóa
Câu 8: Làm cách nào để chèn ảnh vào trang trình bày của tôi?
A. Chọn Chèn, chọn Hình ảnhC. nhấn Ctrl + XÓAB. Chọn Chèn và chọn Hình dạngD. nhấn Ctrl + U
Câu 9: Để thay đổi nền trang chiếu?
A. Không thể thay đổi nềnC. Chọn Thiết kế rồi chọn một mẫuB. Chọn Chèn rồi chọn Hình dạngD. Cả 3 câu trên đều sai
Câu 10: Khi nào bạn sử dụng trình chiếu?
A. Trình chiếu trình chiếuC. Trình soạn thảo văn bảnB. Học toán qua phần mềmD. Vẽ hình
Câu 11: Điền từ còn thiếu với ………… để được một câu hoàn chỉnh.
Để gõ chữ Việt bằng kiểu gõ Telex:
1. Để gõ dấu “Thánh”, hãy bấm phím: ……..
2. Để gõ dấu “Huyền”, bạn bấm phím: ……..
3. Để gõ dấu “Hỏi”, bấm phím: ……..
4. Để gõ dấu “Fall”, bạn bấm phím: ……..
5. Để gõ dấu “Nặng”, bấm phím: ……..
II. THỰC HÀNH (4 điểm)
Câu 12. Thiết kế một bài thuyết trình từ 1 đến 2 trang để giới thiệu về bản thân (bạn tên gì ?, sinh ngày tháng năm sinh ?, bạn học lớp mấy?, Gia đình bạn có mấy người? ….) sau đó lưu lại và đăng trên máy tính với tên của bạn.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3
I.MỘT SỐ LỰA CHỌN (6 đồngđiểm)

Câu hỏi

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Trả lời

MỘT

DỄ

DỄ

MỘT

DỄ

MỘT

MỘT

MỘT

Câu 11. (1 điểm) – (Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm)

1 GIÂY

2 – F

3 – RẺ

4 – X

5 – J

II. Thực hành (4 điểm)

Câu 12:
Khởi động phần mềm (1 điểm)
Chọn bối cảnh, soạn lời giới thiệu để trình bày đúng ý (2 điểm)
Lưu bài (1 điểm)
………….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm #theo #Thông #tư


#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm #theo #Thông #tư

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button