Bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022

2022 Thanh Hóa Toán 10 Đề thi thử Gồm 5 đề luyện thi vào 10 các trường nổi tiếng như THCS Hàm Rồng, THPT Chuyên Lam Sơn, THCS Chu Văn An, THCS Trần Đăng Ninh …

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp các em học sinh lớp 9 có thêm tài liệu ôn luyện, tích hợp kiến ​​thức môn Toán để làm tốt bài thi vào lớp 10 sắp tới. Các em cùng tham khảo 95 Đề thi thử môn Toán lớp 10, Đề thi thử môn Toán lớp 10 Hà Nội. Vậy dưới đây là chi tiết Đề thi thử vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2022, các bạn cùng theo dõi nhé.

Đề kiểm tra Toán lớp 10 – Đề số 1

Câu 1: (2,0 điểm)

Biểu thức đã cho: P = frac {x + 2 sqrt {x} -11} {x + 4 sqrt {x} +3} + frac {sqrt {x} -1} {sqrt {x} +3} -frac {sqrt {x} -3} {sqrt {x} +1} phần tư (với x geq 0).

1. Đơn giản hóa biểu thức P.

2. Đánh giá giá trị của biểu thức P nếu x = 3-2 hình vuông {2}.

Câu 2: (2,0 điểm)

1. Tìm m đến hàng y = trái (m ^ {2} -2phải) x + 1-m Song song với đường thẳng y = 2x + 3.

2. Giải hệ phương trình. Left {begin {array} {l} 2xy = 5 \ 3x + 2y = -3end {array} Phải.

Câu 3: (2,0 điểm)

1. Giải phương trình 2x ^ {2} -5x + 2 = 0.

2. Cho phương trình: x ^ {2} + (2m + 1) x + m ^ {2} -1 = 0 (1)(x là ẩn số).

Tìm m bài toán trong phương trình (1) bằng hai nghiệm khác nhau mathrm {x} _ {1}, mathrm {x} _ {2} hoàn thành: Còn lại (Toán học {x} _ {1}-Ngữ văn {x} _ {2} Phải) ^ {2} = Toán học {x} _ {1} -5 Toán học {x} _ {2}

Câu 4: (3,0 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R, gọi I là tâm AO và d là đường thẳng vuông góc với AB từ I. Giả sử M nằm ngoài (O) và điểm bất kỳ trên d mà MB cắt nhau. ) tại điểm N (cổ B), MA cắt (O) tại điểm P (Fneck A). Đường thẳng AN cắt d tại H.

1. Chứng minh: BNHI là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh rằng: HP cdot HB = HA cdot HN

3. Giả sử MI = 2R. Tính IH theo R.

Câu 5: (l, 0 điểm) Hãy để nó là một sai lầm tích cực. Tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức:

T = frac {4} {a} + frac {a} {a ^ {2} +4} + a ^ {2} -3 a

Đề thi thử vào 10 môn Toán – Câu 2

Giao dục va đao tạo

Tỉnh thanh hóa

(Đề thi gồm có hai trang.)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT LAM SƠN

Năm học: 2022 – 2022

Chủ đề: Toán học

Thời gian: 150 phút (Không bao gồm thời gian phát sóng)

Bài 1. (2,0 điểm)

) cho một số thực không âm thỏa mãn điều kiện (a + 2) (b + 2) = 8. Tính giá trị của một biểu thức. P = ab + 2sqrt {{a ^ 2} + {b ^ 2} + 8 - sqrt {2left ({{a ^ 2} + 4} right) left ({{b ^ 2} + 4} right)}}

b) một số hữu tỉ đã cho a, b, c sự phân biệt kép. Nơi B = căn bậc hai {frac {1} {{{{(a - b)} ^ 2}}} + frac {1} {{{{(b - c)} ^ 2}}} + frac {1} { {{{(c - a)} ^ 2}}}}. Chứng minh rằng B là một số hữu tỉ.

Bài 2. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình. left ({{x ^ 2} + 3x + 2} right) left ({{x ^ 2} + 9x + 18} right) = 168 {x ^ 2}

2) Giải hệ phương trình. Trái {{start {array} {* {20} {l}} {x + dfrac {1} {{{x ^ 2} + 1}} = y + dfrac {1} {{{y ^ 2} + 1 }}} \ {{x ^ 2} + 2xsqrt {y + dfrac {1} {y}} = 8x - 1} end {array}} đúng.

Bài 3. (2,0 điểm)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn {x ^ 2} + 2 {y ^ 2} - 2xy - 2x - 4y + 6 = 0

b) Tìm tất cả các số nguyên tố p phân số {{{p ^ 2} - p}} {2} - 1 là lập phương của một số tự nhiên.

Bài 4. (3,0 điểm) Hai đường tròn (O) và (O ‘) cắt nhau tại hai điểm A và B. Một tiếp tuyến tại A với đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm P tại O ‘(P khác A). Một tiếp tuyến của đường tròn tâm O ‘tại A cắt đường tròn tâm O tại Q (Q khác A). Gọi I là điểm mà tứ giác AOIO ‘là hình bình hành và D là đối xứng từ A đến B.


Thông tin thêm

Bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022

Đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa năm 2022 bao gồm 5 đề thi thi thử vào 10 của các trường nổi tiếng như: trường THCS Hàm Rồng, trường chuyên Lam Sơn, trường THCS Chu Văn An, trường THCS Trần Đăng Ninh…
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều tài liệu ôn luyện, củng cố kiến thức Toán 9 để đạt được kết quả cao trong kì thi vào 10 sắp tới. Bên cạnh đó các em tham khảo thêm 95 đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi thử vào 10 môn Toán Hà Nội. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán – Đề 1
Câu 1: (2,0 điểm)
Cho biểu thức: (với ).
1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính giá trị của biểu thức P khi
Câu 2: (2,0 điểm)
1. Tìm m để đường thẳng  song song với đường thẳng y=2x+3.
2. Giải hệ phương trình:
Câu 3: (2,0 điểm)
1. Giải phương trình
2. Cho phương trình: , ( x là ẩn số).
Tìm m đề phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn:
Câu 4: (3,0 điểm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB=2 R. Gọi I là trung điểm của AO và d là đường thẳng vuông góc với AB tại I. Gọi M là một điểm tùy ý trên d sao cho M nằm ngoài (O), MB cắt (O) tại điềm N (), MA cắt (O) tại điểm P (). Đường thẳng AN cắt d tại H.
1. Chứng minh rằng: BNHI là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh rằng:
3. giả sử MI=2R. Tính IH theo R.
Câu 5: (l, 0 điểm) Cho a là số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề thi thử vào 10 môn Toán – Đề 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH THANH HÓA

(Đề thi gồm có 02 trang)

THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LAM SƠN
NĂM HỌC: 2022 – 2022
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (2,0 điểm)
a) Cho các số thực không âm thỏa mãn điều kiện . Tính giá trị của biểu thức:
b) Cho các số hữu tỉ đôi một phân biệt. Đặt . Chứng minh rằng B là số hữu tỉ.
Bài 2. (2,0 điểm)
1) Giải phương trình:
2) Giải hệ phương trình:
Bài 3. (2,0 điểm)
a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn
b) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho là lập phương của một số tự nhiên.
Bài 4. (3,0 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O’ tại P (P khác A). Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O’ cắt đường tròn tâm O tại Q (Q khác A). Gọi I là điểm sao cho tứ giác AOIO’ là hình bình hành và D đối xứng với A qua B.

#Bộ #đề #thi #thử #vào #môn #Toán #Thanh #Hóa

Bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022

Đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa năm 2022 bao gồm 5 đề thi thi thử vào 10 của các trường nổi tiếng như: trường THCS Hàm Rồng, trường chuyên Lam Sơn, trường THCS Chu Văn An, trường THCS Trần Đăng Ninh…
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều tài liệu ôn luyện, củng cố kiến thức Toán 9 để đạt được kết quả cao trong kì thi vào 10 sắp tới. Bên cạnh đó các em tham khảo thêm 95 đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi thử vào 10 môn Toán Hà Nội. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bộ đề thi thử vào 10 môn Toán Thanh Hóa 2022, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán – Đề 1
Câu 1: (2,0 điểm)
Cho biểu thức: (với ).
1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính giá trị của biểu thức P khi
Câu 2: (2,0 điểm)
1. Tìm m để đường thẳng  song song với đường thẳng y=2x+3.
2. Giải hệ phương trình:
Câu 3: (2,0 điểm)
1. Giải phương trình
2. Cho phương trình: , ( x là ẩn số).
Tìm m đề phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn:
Câu 4: (3,0 điểm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB=2 R. Gọi I là trung điểm của AO và d là đường thẳng vuông góc với AB tại I. Gọi M là một điểm tùy ý trên d sao cho M nằm ngoài (O), MB cắt (O) tại điềm N (), MA cắt (O) tại điểm P (). Đường thẳng AN cắt d tại H.
1. Chứng minh rằng: BNHI là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh rằng:
3. giả sử MI=2R. Tính IH theo R.
Câu 5: (l, 0 điểm) Cho a là số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề thi thử vào 10 môn Toán – Đề 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH THANH HÓA

(Đề thi gồm có 02 trang)

THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LAM SƠN
NĂM HỌC: 2022 – 2022
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (2,0 điểm)
a) Cho các số thực không âm thỏa mãn điều kiện . Tính giá trị của biểu thức:
b) Cho các số hữu tỉ đôi một phân biệt. Đặt . Chứng minh rằng B là số hữu tỉ.
Bài 2. (2,0 điểm)
1) Giải phương trình:
2) Giải hệ phương trình:
Bài 3. (2,0 điểm)
a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn
b) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho là lập phương của một số tự nhiên.
Bài 4. (3,0 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O’ tại P (P khác A). Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O’ cắt đường tròn tâm O tại Q (Q khác A). Gọi I là điểm sao cho tứ giác AOIO’ là hình bình hành và D đối xứng với A qua B.

#Bộ #đề #thi #thử #vào #môn #Toán #Thanh #Hóa


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button