Bộ sách giáo khoa lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

sách Kết nối tri thức và cuộc sống Phần 3 giúp học sinh phổ thông trên cả nước hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực cần có của con người Việt Nam thế kỷ XXI.

Bộ sách bao gồm tất cả 11 môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Hoạt động trải nghiệm, Tin học và Công nghệ lớp 3.

1. Tiếng Việt 3

SGK lớp 3 kết nối tri thức và cuộc sống

2. Toán 3

Xem Sách Giáo Khoa Lớp 3 Kết Nối Kiến Thức

3. Tính xã hội 3

Sách giáo khoa lớp 3, bản kết nối kiến ​​thức

4. Đạo đức 3

Đạo đức 3 Kết nối kiến ​​thức

5. 3 hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm 3 Kết nối tri thức

6. Âm nhạc 3

kết nối tri thức âm nhạc 3

7. Điều 3

nghệ thuật 3 kết nối kiến ​​thức

8. PE 3

Kết nối kiến ​​thức PE 3

9. Tin học 3

Tin học 3 Kết nối tri thức

Xem các giáo án khác trong phần Tài nguyên dành cho giáo viên.

Xem thêm thông tin Bộ sách giáo khoa lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ sách giáo khoa lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống 3 được biên soạn dành cho các em học sinh phổ thông trên mọi miền đất nước, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết cho công dân Việt Nam thế kỷ XXI.
Bộ sách bao gồm tất cả 11 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Hoạt động trải nghiệm, Tin học và Công nghệ lớp 3.
1. Tiếng Việt 3

2. Toán 3

3. Tự nhiên xã hội 3

4. Đạo đức 3

5. 3 hoạt động trải nghiệm

6. Âm nhạc 3

7. Điều 3

8. Giáo dục thể chất 3

9. Tin học 3

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

#Bộ #sách #giáo #khoa #lớp #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống 3 được biên soạn dành cho các em học sinh phổ thông trên mọi miền đất nước, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết cho công dân Việt Nam thế kỷ XXI.
Bộ sách bao gồm tất cả 11 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Hoạt động trải nghiệm, Tin học và Công nghệ lớp 3.
1. Tiếng Việt 3

2. Toán 3

3. Tự nhiên xã hội 3

4. Đạo đức 3

5. 3 hoạt động trải nghiệm

6. Âm nhạc 3

7. Điều 3

8. Giáo dục thể chất 3

9. Tin học 3

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

#Bộ #sách #giáo #khoa #lớp #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


#Bộ #sách #giáo #khoa #lớp #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button