Pháp Luật

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính 2022

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính 2022

Ngày 22/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 509 / QĐ-BTTTT về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích.

Do đó, chúng tôi ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích, bao gồm: thời gian xử lý cho tất cả các bưu gửi; an ninh bưu chính; Mức độ hài lòng của khách hàng bao gồm: Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích hoặc sử dụng nhiều nhất.

Bộ Tiêu chí Đánh giá Chất lượng Dịch vụ ĐIỂM KHÔNG ĐỐI VỚI Dịch vụ Bưu chính Công ích

(Quyết định số 509 / QĐ-BTTTT ngày 22/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo)

Lâu đài

tên nữ

Hà nội

Những kết quả đánh giá

Ghi chú

tôi

Thời gian giao hàng cho tất cả các mặt hàng

Đánh giá việc thực hiện thời gian mục tiêu thư cho toàn tuyến theo mức độ đã quảng cáo cho khách hàng.

Đạt / không đạt so với chất lượng công bố.

– Thông báo cho các doanh nghiệp những cảnh báo.

– Nếu số lượng mẫu không đạt mục tiêu về thời gian quy trình trên 30% tổng số mẫu được kiểm tra, điều tra thì đề nghị công ty xem xét ban hành đường cơ sở quy trình mới.

II

an ninh bưu điện

Đánh giá tỷ lệ bưu kiện chuyển phát thành công đến địa chỉ người nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát trong tình trạng nguyên vẹn, hư hỏng ảnh hưởng đến vật dụng bên trong.

Đạt / không đạt so với chất lượng công ty đã công bố

– Thông báo cho các doanh nghiệp những cảnh báo.

– Nếu số lượng mẫu bị mất, giảm, hư hỏng vượt quá 10% tổng số mẫu được kiểm tra, điều tra thì đề nghị doanh nghiệp có phương án nâng cao chất lượng dịch vụ.

III

Sự hài lòng của khách hàng

bao gồm:

1. Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích / sử dụng nhiều nhất

2. Doanh nghiệp có nhiều loại hình dịch vụ khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng nhất của khách hàng.

3. Một doanh nghiệp cung cấp tâm trí và dịch vụ khách hàng tốt nhất

4. Doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng cho dịch vụ khách hàng ở mức cao nhất (đón tận nơi, dễ dàng đến các điểm phục vụ, thời gian đón nhanh, …)

5. Doanh nghiệp giải quyết khiếu nại dân sự nhanh nhất

6. Các công ty có chính sách đãi ngộ phù hợp nhất

7. Các doanh nghiệp có các ứng dụng CNTT tốt nhất và dễ sử dụng nhất để cung cấp dịch vụ, theo dõi đơn hàng, v.v.

8. Một công ty cung cấp giá vé phù hợp nhất cho chất lượng dịch vụ được cung cấp

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với quy trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp bạn

Đối với mỗi tiêu chí phụ, hãy xếp hạng chúng từ cao nhất đến thấp nhất.

Công bố hàng năm trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bưu điện Hàn Quốc

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính 2022

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính 2022

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính 2022
Ngày 22/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 509 / QĐ-BTTTT về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích.
Theo đó, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích gồm: Thời gian xử lý tất cả các bưu gửi; An ninh bưu chính; Mức độ hài lòng của khách hàng bao gồm: Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích / sử dụng nhiều nhất;
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỂM KHÔNG ĐỐI VỚI Dịch vụ Bưu chính Công ích
(Kèm theo Quyết định số 509 / QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tiêu chí TÊN

HÀ NỘI

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

tôi

Thời gian vận chuyển cho tất cả các mặt hàng

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thời gian của bưu gửi toàn tuyến theo mức đã thông báo với khách hàng.

Đạt / Không đạt so với chất lượng đã công bố.

– Thông báo cho các doanh nghiệp để cảnh báo.
– Yêu cầu doanh nghiệp xem xét công bố chỉ tiêu quy trình mới nếu số lượng mẫu không đạt chỉ tiêu về thời gian quy trình> 30% tổng số mẫu được kiểm tra, khảo sát.

II

An ninh bưu điện

Đánh giá tỷ lệ bưu kiện được chuyển phát thành công đến địa chỉ nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát trong tình trạng không bị hư hỏng, hư hỏng, ảnh hưởng đến nội dung bên trong

Đạt / Không đạt so với chất lượng doanh nghiệp đã công bố

– Thông báo cho các doanh nghiệp để cảnh báo.
– Yêu cầu các doanh nghiệp có kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ nếu số lượng mẫu bị mất, giảm chất lượng, hư hỏng> 10% tổng số mẫu được kiểm tra, khảo sát.

III

Sự hài lòng của khách hàng
Bao gồm:
1. Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích / sử dụng nhiều nhất
2. Doanh nghiệp có nhiều loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng nhất của khách hàng
3. Doanh nghiệp có thái độ và dịch vụ khách hàng tốt nhất
4. Doanh nghiệp có mức độ sẵn sàng phục vụ khách hàng cao nhất (thu tiền tận nơi, đến điểm phục vụ dễ dàng, thời gian thu tiền nhanh chóng, …)
5. Doanh nghiệp xử lý khiếu nại nhanh nhất
6. Doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ phù hợp nhất
7. Doanh nghiệp có ứng dụng CNTT ưu việt và dễ sử dụng nhất để cung cấp dịch vụ, theo dõi đơn hàng, v.v.
8. Doanh nghiệp có giá cước phù hợp nhất với chất lượng dịch vụ cung cấp

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về quy trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp

Xếp hạng theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất theo từng tiêu chí phụ.

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Sổ Bưu điện hàng năm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Bộ #tiêu #chí #đánh #giá #chất #lượng #dịch #vụ #bưu #chính

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính 2022
Ngày 22/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 509 / QĐ-BTTTT về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích.
Theo đó, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích gồm: Thời gian xử lý tất cả các bưu gửi; An ninh bưu chính; Mức độ hài lòng của khách hàng bao gồm: Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích / sử dụng nhiều nhất;
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỂM KHÔNG ĐỐI VỚI Dịch vụ Bưu chính Công ích
(Kèm theo Quyết định số 509 / QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tiêu chí TÊN

HÀ NỘI

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

tôi

Thời gian vận chuyển cho tất cả các mặt hàng

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thời gian của bưu gửi toàn tuyến theo mức đã thông báo với khách hàng.

Đạt / Không đạt so với chất lượng đã công bố.

– Thông báo cho các doanh nghiệp để cảnh báo.
– Yêu cầu doanh nghiệp xem xét công bố chỉ tiêu quy trình mới nếu số lượng mẫu không đạt chỉ tiêu về thời gian quy trình> 30% tổng số mẫu được kiểm tra, khảo sát.

II

An ninh bưu điện

Đánh giá tỷ lệ bưu kiện được chuyển phát thành công đến địa chỉ nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát trong tình trạng không bị hư hỏng, hư hỏng, ảnh hưởng đến nội dung bên trong

Đạt / Không đạt so với chất lượng doanh nghiệp đã công bố

– Thông báo cho các doanh nghiệp để cảnh báo.
– Yêu cầu các doanh nghiệp có kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ nếu số lượng mẫu bị mất, giảm chất lượng, hư hỏng> 10% tổng số mẫu được kiểm tra, khảo sát.

III

Sự hài lòng của khách hàng
Bao gồm:
1. Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích / sử dụng nhiều nhất
2. Doanh nghiệp có nhiều loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng nhất của khách hàng
3. Doanh nghiệp có thái độ và dịch vụ khách hàng tốt nhất
4. Doanh nghiệp có mức độ sẵn sàng phục vụ khách hàng cao nhất (thu tiền tận nơi, đến điểm phục vụ dễ dàng, thời gian thu tiền nhanh chóng, …)
5. Doanh nghiệp xử lý khiếu nại nhanh nhất
6. Doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ phù hợp nhất
7. Doanh nghiệp có ứng dụng CNTT ưu việt và dễ sử dụng nhất để cung cấp dịch vụ, theo dõi đơn hàng, v.v.
8. Doanh nghiệp có giá cước phù hợp nhất với chất lượng dịch vụ cung cấp

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về quy trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp

Xếp hạng theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất theo từng tiêu chí phụ.

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Sổ Bưu điện hàng năm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Bộ #tiêu #chí #đánh #giá #chất #lượng #dịch #vụ #bưu #chính


#Bộ #tiêu #chí #đánh #giá #chất #lượng #dịch #vụ #bưu #chính

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button