Pháp Luật

Cá nhân có 2 mã số thuế, xử lý thế nào 2022?

Cá nhân có 2 mã số thuế 2022 thì phải làm sao? Cơ quan quản lý thuế phải cấp mã số thuế để xác định và nhận dạng từng người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Tuy nhiên, có khá nhiều người có 2 mã số nộp thuế gây khó khăn và nhầm lẫn trong việc nộp thuế. Nếu được thì trường hợp này sẽ xử lý như thế nào và thủ tục như thế nào? Hãy tham khảo bài viết về Dữ liệu lớn sau đây.

Mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế.
Mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế.

1. Cá nhân có hai mã số thuế phải làm gì?

Mã số thuế là dãy số 10 hoặc 13 được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người đăng ký thuế khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc khi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Căn cứ Điều 30 (3) (b) của Luật Quản lý thuế 2019:

Các cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất mà họ sẽ sử dụng cho đến hết đời. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm bớt hoàn cảnh gia đình của người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số người nộp thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời với mã số người nộp thuế của cá nhân khi người phụ thuộc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Một cá nhân được cấp một MST duy nhất cho cuộc đời và sử dụng MST này để khai và nộp thuế cho tất cả các loại thuế còn nợ.

Vậy, trường hợp cá nhân có hai mã số thuế trong quá trình cấp, đổi thẻ đăng ký thường trú và thẻ đăng ký thường trú thì sao?

Công văn số 8 ngày 8/3/2016 về việc Thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân thay đổi số CMND. Theo hướng dẫn chung về IRS của 896 / TCT-KK:

Khi cá nhân đã được Luật thuế thu nhập cá nhân chuyển nơi đăng ký thường trú sang tỉnh, ngoại thành thì cấp số đăng ký thường trú mới và số đăng ký thường trú mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số). số tự nhiên đã cấp). ) Luật đăng ký cư trú số Theo quy định tại 59/2014 / QH13, nếu cá nhân chuyển đi hoặc được cấp mã số cá nhân thì tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ yêu cầu cá nhân đó làm thủ tục thay đổi đăng ký thuế. Thông tin theo quy định của pháp luật quản lý thuế hiện hành. Mã số thuế thu nhập cá nhân mới không được cấp dưới dạng số Chứng minh nhân dân mới hoặc Mã số định danh cá nhân mới.
Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số người nộp thuế mới theo mã số cá nhân, mã số cá nhân mới thì có trách nhiệm khôi phục mã số người nộp thuế đã cấp. Hướng dẫn, hỗ trợ việc báo cáo, thanh toán, trừ lùi các khoản thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng mã số người nộp thuế do người nộp thuế cấp phù hợp với các nguyên tắc nêu trên.

Theo quy định trên, trường hợp cá nhân có hai mã số thuế (do sử dụng hai CMND để đăng ký, hoặc do thông tin CCCD bị nhầm lẫn với CCCD) thì phải hủy kích hoạt mã số thuế thu nhập. Cá nhân báo cáo, thanh toán hoặc khấu trừ thu nhập phát sinh theo luật thuế hiện hành chỉ sử dụng một mã số thuế được cấp mới và cấp ban đầu.

Do không thể sử dụng mã số mới và mã số thuế mới để cấp mã số thuế cá nhân nên người có hai MST phải liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế đã cấp mã số thuế để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Bước tiếp theo theo quy định.

Trong trường hợp này, mã số thuế thu nhập cá nhân sau đây phải ngừng hoạt động và chỉ được sử dụng mã số người nộp thuế đã cấp ban đầu để khai thuế, nộp thuế hoặc làm thủ tục nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hiện nay. Cá nhân liên hệ với cơ quan thuế đã cấp mã số thuế để biết những thay đổi này.

2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Nộp thuế là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân
Nộp thuế là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân

Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019, việc thông báo thay đổi thông tin đăng ký người nộp thuế như sau.

2. Người nộp thuế trực tiếp đăng ký với cơ quan thuế phải báo cáo các thay đổi về thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi. thay đổi.

3. Cá nhân phải thông báo cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhập ủy quyền cho cá nhân, người phụ thuộc thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế. Nhập trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông tin thay đổi xảy ra. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận của cá nhân.

Do đó, thủ tục thay đổi thông tin người nộp thuế có thể được chia thành hai trường hợp và được xử lý như sau:

Trước hết, cá nhân đã đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế phải làm thủ tục thay đổi thông tin người nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin thuế liên quan. tạo. thay đổi tin tức. .

Ngoài ra, trường hợp cá nhân được ủy quyền đăng ký thuế với cơ quan thuế thu nhập thì cá nhân đó cũng phải khai báo với cơ quan thuế thu nhập. Tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm tập hợp hồ sơ thay đổi của cá nhân được ủy quyền và gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp ít nhất 10 ngày làm việc trước khi nộp hồ sơ mỗi năm một lần. Xác định thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

3. Nộp chậm thay đổi thông tin thuế có bị phạt gì không?

Thông tư số 15 của Bộ Tài chính ngày 15/11/2013. Theo quy định tại Điều 7 Điều 166/2013 / TT-BTC quy định chi tiết về các hình thức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế.

Điều 7. Phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định.

1. Trường hợp có lý do chính đáng thì cảnh cáo nếu nộp hồ sơ đăng ký thuế trong thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày hoặc thông báo về việc thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan thuế.

2. Phạt tiền 700.000 đồng đối với hành vi đăng ký, mức tiền phạt tối thiểu trong tình tiết giảm nhẹ không dưới 400.000 đồng, trong tình tiết tăng nặng mức phạt tiền tối đa không quá 1.000.000 đồng. triệu chứng. Sau thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày, thông báo cho cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế hoặc ký số thuế (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc mức tiền phạt tối đa là 2.000.000 đồng trở xuống đối với một trong các trường hợp có tình tiết tăng nặng. Sau đó vi:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế trước thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo cho bạn về những thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế của bạn.

c) Trường hợp chưa nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng chưa phát sinh số thuế phải nộp.

Do đó, hành động Nếu nộp chậm hồ sơ thay đổi thông tin thuế sẽ bị phạt hành chính. tiền phạt theo các luật thuế nêu trên.

Việc nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân thể hiện sự đóng góp của mỗi cá nhân vào ngân sách quốc gia. Do đó, nếu có hai mã số thuế thì cá nhân phải chủ động trong quá trình thay đổi thông tin thuế nhanh chóng, nếu quá thời hạn sẽ bị xử phạt hành chính.

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc cá nhân có hai mã số thuế phải xử lý như thế nào và các thủ tục cần thực hiện. Xem các bài viết liên quan trong phần Thuế – Phí của phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý và Phân phối pháp lý của Vik News.

  • Thuế suất trước bạ xe máy mới nhất 2022
  • Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp khi mua căn hộ chung cư?
  • Hướng dẫn đóng thuế TNCN cho năm 2022

Xem thêm thông tin Cá nhân có 2 mã số thuế, xử lý thế nào 2022?

Cá nhân có 2 mã số thuế, xử lý thế nào 2022?

Cá nhân có 2 mã số thuế, 2022 xử lý như thế nào? Mã số thuế để xác định và định danh từng người nộp thuế do cơ quan quản lý thuế cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, có khá nhiều người có 2 mã số thuế, gây rắc rối và nhầm lẫn trong việc nộp thuế. Vậy trường hợp này phải xử lý như thế nào và thủ tục như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Vik News.
Mỗi cá nhân chỉ có 1 mã số thuế1. Cá nhân có 2 mã số thuế phải làm thế nào?
Mã số thuế là dãy số gồm 10 hoặc 13 số do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc khi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 30 Luật quản lý thuế năm 2019:
Một cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của mình. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;
Một cá nhân được cấp một MST duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời và sử dụng MST đó để kê khai và nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người đó phải nộp.
Vậy trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế do quá trình cấp đổi Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân thì phải làm thế nào?
Theo hướng dẫn tại Công văn số 896 / TCT-KK ngày 08/03/2016 của Tổng cục Thuế về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân đã thay đổi số CMND:
Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế TNCN, sau đó cá nhân thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì được cấp CMND mới, số CMND mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên). ) theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến hoặc được cấp mã số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014 / QH13 thì cá nhân đó phải làm thủ tục thay đổi đăng ký thuế. thông tin theo quy định của pháp luật quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới cùng với số Chứng minh nhân dân mới, Mã số định danh cá nhân mới.Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo mã số mới, mã số cá nhân mới thì phải có trách nhiệm khôi phục mã số thuế đã cấp. phù hợp với các nguyên tắc nêu trên, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các khoản thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
Căn cứ quy định trên, trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế (do sử dụng hai CMND để đăng ký hoặc do nhầm lẫn thông tin CCCD với CCCD) thì phải hủy kích hoạt mã số thuế thu nhập. cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế cấp lần đầu để kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
Do không thể sử dụng số CMND mới, mã số mới để cấp mã số thuế cá nhân nên người có 2 MST liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế nơi đã cấp mã số thuế để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. các cấp tiếp theo theo đúng quy định.
Trong trường hợp này, mã số thuế thu nhập cá nhân sau phải chấm dứt hoạt động và chỉ sử dụng mã số thuế cấp lần đầu để kê khai, nộp thuế hoặc các thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật. hiện hành. Cá nhân liên hệ với cơ quan thuế, nơi đã cấp mã số thuế để thực hiện việc thay đổi này.
2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế
Nộp thuế là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công dânCăn cứ Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:
2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi thông tin. thay đổi.
3. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. nhập trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.
Như vậy, thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế có thể thuộc hai trường hợp và sẽ được xử lý như sau:
Trước tiên, trường hợp cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. .
Ngoài ra, nếu cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì cá nhân phải kê khai với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thay đổi của cá nhân được ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp mỗi năm một lần, trước thời điểm nộp hồ sơ ít nhất 10 ngày làm việc. quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.
3. Nộp chậm thay đổi thông tin thuế có bị phạt không?
Căn cứ Điều 7 Thông tư số 166/2013 / TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành chính về thuế:
Điều 7. Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định.
1. Phạt cảnh cáo nếu nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký. ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này).
3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi. vi sau:
a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
Do đó, đối với hành vi Nếu chậm nộp hồ sơ thay đổi thông tin thuế so với thời hạn quy định sẽ bị xử phạt hành chính. và các khoản phạt theo quy định của pháp luật thuế như trên.
Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của người dân, là đại diện cho sự đóng góp của mỗi cá nhân vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, nếu có 2 mã số thuế, cá nhân nên chủ động làm thủ tục thay đổi thông tin thuế nhanh chóng, tránh trường hợp quá thời hạn sẽ bị xử phạt hành chính.
Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc về trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế thì xử lý như thế nào và thủ tục ra sao. Vui lòng tham khảo các bài viết liên quan tại mục Thuế – phí trong mục Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của Vik News.
Thuế suất trước bạ xe máy mới nhất 2022
Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp khi mua căn hộ chung cư?
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022

#Cá #nhân #có #mã #số #thuế #xử #lý #thế #nào

Cá nhân có 2 mã số thuế, 2022 xử lý như thế nào? Mã số thuế để xác định và định danh từng người nộp thuế do cơ quan quản lý thuế cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, có khá nhiều người có 2 mã số thuế, gây rắc rối và nhầm lẫn trong việc nộp thuế. Vậy trường hợp này phải xử lý như thế nào và thủ tục như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Vik News.
Mỗi cá nhân chỉ có 1 mã số thuế1. Cá nhân có 2 mã số thuế phải làm thế nào?
Mã số thuế là dãy số gồm 10 hoặc 13 số do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc khi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 30 Luật quản lý thuế năm 2019:
Một cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của mình. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;
Một cá nhân được cấp một MST duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời và sử dụng MST đó để kê khai và nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người đó phải nộp.
Vậy trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế do quá trình cấp đổi Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân thì phải làm thế nào?
Theo hướng dẫn tại Công văn số 896 / TCT-KK ngày 08/03/2016 của Tổng cục Thuế về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân đã thay đổi số CMND:
Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế TNCN, sau đó cá nhân thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì được cấp CMND mới, số CMND mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên). ) theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến hoặc được cấp mã số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014 / QH13 thì cá nhân đó phải làm thủ tục thay đổi đăng ký thuế. thông tin theo quy định của pháp luật quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới cùng với số Chứng minh nhân dân mới, Mã số định danh cá nhân mới.Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo mã số mới, mã số cá nhân mới thì phải có trách nhiệm khôi phục mã số thuế đã cấp. phù hợp với các nguyên tắc nêu trên, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các khoản thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
Căn cứ quy định trên, trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế (do sử dụng hai CMND để đăng ký hoặc do nhầm lẫn thông tin CCCD với CCCD) thì phải hủy kích hoạt mã số thuế thu nhập. cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế cấp lần đầu để kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
Do không thể sử dụng số CMND mới, mã số mới để cấp mã số thuế cá nhân nên người có 2 MST liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế nơi đã cấp mã số thuế để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. các cấp tiếp theo theo đúng quy định.
Trong trường hợp này, mã số thuế thu nhập cá nhân sau phải chấm dứt hoạt động và chỉ sử dụng mã số thuế cấp lần đầu để kê khai, nộp thuế hoặc các thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật. hiện hành. Cá nhân liên hệ với cơ quan thuế, nơi đã cấp mã số thuế để thực hiện việc thay đổi này.
2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế
Nộp thuế là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công dânCăn cứ Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:
2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi thông tin. thay đổi.
3. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. nhập trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.
Như vậy, thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế có thể thuộc hai trường hợp và sẽ được xử lý như sau:
Trước tiên, trường hợp cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. .
Ngoài ra, nếu cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì cá nhân phải kê khai với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thay đổi của cá nhân được ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp mỗi năm một lần, trước thời điểm nộp hồ sơ ít nhất 10 ngày làm việc. quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.
3. Nộp chậm thay đổi thông tin thuế có bị phạt không?
Căn cứ Điều 7 Thông tư số 166/2013 / TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành chính về thuế:
Điều 7. Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định.
1. Phạt cảnh cáo nếu nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký. ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này).
3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi. vi sau:
a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
Do đó, đối với hành vi Nếu chậm nộp hồ sơ thay đổi thông tin thuế so với thời hạn quy định sẽ bị xử phạt hành chính. và các khoản phạt theo quy định của pháp luật thuế như trên.
Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của người dân, là đại diện cho sự đóng góp của mỗi cá nhân vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, nếu có 2 mã số thuế, cá nhân nên chủ động làm thủ tục thay đổi thông tin thuế nhanh chóng, tránh trường hợp quá thời hạn sẽ bị xử phạt hành chính.
Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc về trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế thì xử lý như thế nào và thủ tục ra sao. Vui lòng tham khảo các bài viết liên quan tại mục Thuế – phí trong mục Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của Vik News.
Thuế suất trước bạ xe máy mới nhất 2022
Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp khi mua căn hộ chung cư?
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022

#Cá #nhân #có #mã #số #thuế #xử #lý #thế #nào


#Cá #nhân #có #mã #số #thuế #xử #lý #thế #nào

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button