Thủ Thuật

Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần

Mắc những loại bệnh nào thì được hưởng BHXH một lần? Thủ tục hưởng BHXH 1 lần như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Vik News theo dõi bài viết dưới đây nhé. Bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập dành cho người lao động khi người lao động bị ốm đau, thai sản hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Dựa vào cơ sở này mà trong một số trường hợp những người lao động tham gia BHXH sẽ được yêu cầu giải quyết BHXH 1 lần.

Danh sách các bệnh được giải quyết hưởng BHXH 1 lần được thực hiện theo điều 4 Thông tư  56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. Vậy sau đây là danh sách và thủ tục hưởng BHXH 1 lần, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

1. Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng BHXH 1 lần thì ung thư là một trong những bệnh được hưởng BHXH 1 lần.

Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần gồm:

1. Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Các bệnh, tật ngoài các bệnh nêu trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Hồ sơ hưởng BHXH một lần

Căn cứ Điểm 1.2.3 khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:

a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.

a1) Sổ BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

………..

a4) Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

a5) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

Theo quy định trên, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp này gồm:

  • Sổ BHXH.
  • Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).
  • Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng Giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.

– Trường hợp thanh toán phí Giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện Giám định y khoa.

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ, bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:

  • Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú (sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú).
  • Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân (bản chính).

3. Thủ tục hưởng BHXH một lần mới nhất

Căn cứ theo Quyết định 222/QĐ-BHXH, để được hưởng BHXH một lần, người lao động cần thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Người lao động chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

* Nơi nộp: Cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi người lao động cư trú.

* Hình thức nộp:

– Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Bước 3: Nhận kết quả.

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Người lao động nhận tiền BHXH 01 lần theo các hình thức:

– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

– Thông qua tài khoản cá nhân.


Thông tin thêm

Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần

Mắc những loại bệnh nào thì được hưởng BHXH một lần? Thủ tục hưởng BHXH 1 lần như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Vik News theo dõi bài viết dưới đây nhé. Bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập dành cho người lao động khi người lao động bị ốm đau, thai sản hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Dựa vào cơ sở này mà trong một số trường hợp những người lao động tham gia BHXH sẽ được yêu cầu giải quyết BHXH 1 lần.

Danh sách các bệnh được giải quyết hưởng BHXH 1 lần được thực hiện theo điều 4 Thông tư  56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. Vậy sau đây là danh sách và thủ tục hưởng BHXH 1 lần, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
1. Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần
Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng BHXH 1 lần thì ung thư là một trong những bệnh được hưởng BHXH 1 lần.
Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần gồm:
1. Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
2. Các bệnh, tật ngoài các bệnh nêu trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
2. Hồ sơ hưởng BHXH một lần
Căn cứ Điểm 1.2.3 khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:
a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.
a1) Sổ BHXH.
a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
………..
a4) Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.
a5) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.
Theo quy định trên, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp này gồm:
Sổ BHXH.
Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).
Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
Nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng Giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.
– Trường hợp thanh toán phí Giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện Giám định y khoa.
Ngoài ra, khi nộp hồ sơ, bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:
Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú (sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú).
Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân (bản chính).
3. Thủ tục hưởng BHXH một lần mới nhất
Căn cứ theo Quyết định 222/QĐ-BHXH, để được hưởng BHXH một lần, người lao động cần thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Người lao động chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ nêu trên.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
* Nơi nộp: Cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi người lao động cư trú.
* Hình thức nộp:
– Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;
– Qua dịch vụ bưu chính công ích;
– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
Bước 3: Nhận kết quả.
* Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Người lao động nhận tiền BHXH 01 lần theo các hình thức:
– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
– Thông qua tài khoản cá nhân.

#Các #bệnh #được #hưởng #chế #độ #BHXH #một #lần

Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần

Mắc những loại bệnh nào thì được hưởng BHXH một lần? Thủ tục hưởng BHXH 1 lần như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Vik News theo dõi bài viết dưới đây nhé. Bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập dành cho người lao động khi người lao động bị ốm đau, thai sản hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Dựa vào cơ sở này mà trong một số trường hợp những người lao động tham gia BHXH sẽ được yêu cầu giải quyết BHXH 1 lần.

Danh sách các bệnh được giải quyết hưởng BHXH 1 lần được thực hiện theo điều 4 Thông tư  56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. Vậy sau đây là danh sách và thủ tục hưởng BHXH 1 lần, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
1. Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần
Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng BHXH 1 lần thì ung thư là một trong những bệnh được hưởng BHXH 1 lần.
Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần gồm:
1. Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
2. Các bệnh, tật ngoài các bệnh nêu trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
2. Hồ sơ hưởng BHXH một lần
Căn cứ Điểm 1.2.3 khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:
a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.
a1) Sổ BHXH.
a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
………..
a4) Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.
a5) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.
Theo quy định trên, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp này gồm:
Sổ BHXH.
Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).
Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
Nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng Giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.
– Trường hợp thanh toán phí Giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện Giám định y khoa.
Ngoài ra, khi nộp hồ sơ, bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:
Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú (sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú).
Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân (bản chính).
3. Thủ tục hưởng BHXH một lần mới nhất
Căn cứ theo Quyết định 222/QĐ-BHXH, để được hưởng BHXH một lần, người lao động cần thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Người lao động chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ nêu trên.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
* Nơi nộp: Cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi người lao động cư trú.
* Hình thức nộp:
– Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;
– Qua dịch vụ bưu chính công ích;
– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
Bước 3: Nhận kết quả.
* Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Người lao động nhận tiền BHXH 01 lần theo các hình thức:
– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
– Thông qua tài khoản cá nhân.

#Các #bệnh #được #hưởng #chế #độ #BHXH #một #lần


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button