Pháp Luật

Các trường hợp được trợ cấp xã hội

trường hợp phúc lợi

Nhân vật hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được tiến hành theo quy định tại Nghị định 136/2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 10 5 2013 của Chính phủ quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với nhân vật bảo trợ xã hội. Dưới đây là danh sách các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của nhà nước, mời các bạn cùng tham khảo.

Nhân vật được viện trợ xã hội

Ngày 21 tháng 10 5 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2013 / NĐ-CP quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với các nhân vật bảo trợ xã hội, Nghị định này quy định cơ chế viện trợ xã hội thường xuyên. viện trợ xã hội đột xuất; cung ứng nhận chăm nom, nuôi dưỡng tại số đông và chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

Theo nghĩa này, nhân vật được trợ cấp xã hội hàng tháng là 1 trong những nội dung căn bản và được quy định tại Điều 5. Nghị định 136/2013 / NĐ-CP. Thông tin cụ thể bao gồm:

1. Người dưới 16 tuổi ko có nguồn điện thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bỏ rơi nhưng mà ko có người nhận làm con nuôi;

b) Mồ côi cha, mẹ;

c) Mồ côi cha, mẹ, biến mất theo quy định của luật pháp;

d) Trẻ mồ côi cha, mẹ và người còn lại đang được chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

đ) Mồ côi cha, mẹ, người còn lại đang chấp hành quyết phạt tù hoặc đang chấp hành án phạt vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở giáo dưỡng, cai nghiện ma túy;

e) Cả cha và mẹ đều biến mất theo quy định của luật pháp;

g) Cả cha và mẹ đang chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

h) Cả cha và mẹ đang chấp hành án phạt tù tại cơ sở giáo dục, chấp hành án phạt hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;

i) Cha, mẹ biến mất theo quy định của luật pháp, người còn lại thừa hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

k) 1 trong 2 cha, mẹ ko làm theo quy định của luật pháp, người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại cơ sở giáo dưỡng, chấp hành án phạt hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;

l) 1 trong 2 cha, mẹ đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại cơ sở giáo dưỡng, chấp hành án phạt hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, buộc phải. cơ sở cai nghiện.

2. Người từ 16 tuổi tới 22 tuổi thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại tiểu mục 1 Điều này và đang học trung học phổ biến, trung học nhiều năm kinh nghiệm, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học sơ cấp.

3. Trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ gia đình nghèo; Người nhiễm HIV thuộc hộ gia đình nghèo ko còn bản lĩnh lao động nhưng mà ko có lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng, trợ cấp khuyến mãi hàng tháng đối với người xứng đáng hoặc trợ cấp hàng tháng khác.

4. Người thuộc hộ gia đình nghèo ko có vợ hoặc chồng; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng, vợ biến mất theo quy định của luật pháp đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tới 22 tuổi mà con ấy đang học trung học phổ biến, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất ( sau đây gọi là người nghèo đơn thân đang nuôi con bé).

5. Người cao tuổi thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

a) Người to tuổi thuộc hộ gia đình nghèo ko có người có phận sự và quyền phụng dưỡng hoặc có người có phận sự, lợi quyền nhưng mà người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người đủ 80 tuổi trở lên ko thuộc diện quy định tại điểm a khoản này và ko có lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo ko có người nào chăm nom, ko có phận sự và quyền chăm nom, ko có điều kiện sống tại số đông, có đủ điều kiện vào cơ sở bảo trợ xã hội, xã hội. nhà mà họ có người nào ấy để chăm nom cho họ. chăm nom họ trong số đông.

6. Trẻ em tật nguyền, người tật nguyền thừa hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của luật pháp về người tật nguyền.

Trên đây là nội dung câu hỏi thắc mắc của bạn về nhân vật hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Để thông suốt hơn về chủ đề này, hãy tham khảo các quy định chi tiết của Nghị định 136/2013 / NĐ-CP.

Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Xem thêm thông tin Các trường hợp được trợ cấp xã hội

Các trường hợp được trợ cấp xã hội

Các trường hợp được trợ cấp xã hội
Các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với nhân vật bảo trợ xã hội. Dưới đây là danh sách các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của nhà nước, mời các bạn cùng tham khảo.
Các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội
Ngày 21/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với nhân vật bảo trợ xã hội.Nghị định này quy định về cơ chế viện trợ xã hội thường xuyên tại số đông; viện trợ xã hội đột xuất; cung ứng nhận chăm nom, nuôi dưỡng tại số đông và chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội.
Theo ấy, các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 1 trong những nội dung trọng điểm và được quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Chi tiết bao gồm:
1. Trẻ em dưới 16 tuổi ko có nguồn nuôi dưỡng thuộc 1 trong các trường hợp quy định sau đây:
a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
b) Mồ côi cả cha và mẹ;
c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại biến mất theo quy định của luật pháp;
d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang chỉ cần khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
e) Cả cha và mẹ biến mất theo quy định của luật pháp;
g) Cả cha và mẹ đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
h) Cả cha và mẹ đang chỉ cần khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
i) Cha hoặc mẹ biến mất theo quy định của luật pháp và người còn lại đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
k) Cha hoặc mẹ biến mất theo quy định của luật pháp và người còn lại đang chỉ cần khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
l) Cha hoặc mẹ đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang chỉ cần khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải.
2. Người từ 16 tuổi tới 22 tuổi thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng mà đang học phổ biến, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.
3. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo ko còn bản lĩnh lao động nhưng mà ko có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp khuyến mãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.
4. Người thuộc hộ nghèo ko có chồng hoặc ko có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ biến mất theo quy định của luật pháp và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi tới 22 tuổi mà người con ấy đang học phổ biến, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).
5. Người cao tuổi thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo ko có người có phận sự và quyền phụng dưỡng hoặc có người có phận sự và quyền phụng dưỡng mà người này đang hưởng cơ chế trợ cấp xã hội hàng tháng;
b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên ko thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này nhưng mà ko có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;
c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo ko có người có phận sự và quyền phụng dưỡng, ko có điều kiện sống ở số đông, đủ điều kiện tiếp thu vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội mà có người nhận chăm nom tại số đông.
6. Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của luật pháp về người khuyết tật.
Trên đây là nội dung tham mưu đối với thắc mắc của bạn về các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Để nắm rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm quy định chi tiết tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP.
Chúc bạn sức khỏe và thành đạt!

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Các #trường #hợp #được #trợ #cấp #xã #hội

Các trường hợp được trợ cấp xã hội

Các trường hợp được trợ cấp xã hội
Các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với nhân vật bảo trợ xã hội. Dưới đây là danh sách các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của nhà nước, mời các bạn cùng tham khảo.
Các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội
Ngày 21/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với nhân vật bảo trợ xã hội.Nghị định này quy định về cơ chế viện trợ xã hội thường xuyên tại số đông; viện trợ xã hội đột xuất; cung ứng nhận chăm nom, nuôi dưỡng tại số đông và chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội.
Theo ấy, các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 1 trong những nội dung trọng điểm và được quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Chi tiết bao gồm:
1. Trẻ em dưới 16 tuổi ko có nguồn nuôi dưỡng thuộc 1 trong các trường hợp quy định sau đây:
a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
b) Mồ côi cả cha và mẹ;
c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại biến mất theo quy định của luật pháp;
d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang chỉ cần khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
e) Cả cha và mẹ biến mất theo quy định của luật pháp;
g) Cả cha và mẹ đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
h) Cả cha và mẹ đang chỉ cần khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
i) Cha hoặc mẹ biến mất theo quy định của luật pháp và người còn lại đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
k) Cha hoặc mẹ biến mất theo quy định của luật pháp và người còn lại đang chỉ cần khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
l) Cha hoặc mẹ đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang chỉ cần khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải.
2. Người từ 16 tuổi tới 22 tuổi thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng mà đang học phổ biến, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.
3. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo ko còn bản lĩnh lao động nhưng mà ko có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp khuyến mãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.
4. Người thuộc hộ nghèo ko có chồng hoặc ko có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ biến mất theo quy định của luật pháp và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi tới 22 tuổi mà người con ấy đang học phổ biến, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).
5. Người cao tuổi thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo ko có người có phận sự và quyền phụng dưỡng hoặc có người có phận sự và quyền phụng dưỡng mà người này đang hưởng cơ chế trợ cấp xã hội hàng tháng;
b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên ko thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này nhưng mà ko có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;
c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo ko có người có phận sự và quyền phụng dưỡng, ko có điều kiện sống ở số đông, đủ điều kiện tiếp thu vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội mà có người nhận chăm nom tại số đông.
6. Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của luật pháp về người khuyết tật.
Trên đây là nội dung tham mưu đối với thắc mắc của bạn về các nhân vật thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Để nắm rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm quy định chi tiết tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP.
Chúc bạn sức khỏe và thành đạt!

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Các #trường #hợp #được #trợ #cấp #xã #hội


#Các #trường #hợp #được #trợ #cấp #xã #hội

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button