Cách ẩn thư mục “Recents” trên máy Mac

Theo mặc định, macOS tự động mở folder Cách đây không lâu lúc bạn mở cửa sổ Trình kiếm tìm mới. Nếu bạn ko muốn xem lại các tệp đã mở vừa qua của mình mỗi lúc mở cửa sổ Trình kiếm tìm (hoặc xem chúng trong thanh bên), bạn có thể ẩn hoặc tắt hoàn toàn chúng. Đây là cách để làm điều ấy.

Thư mục “Cách đây không lâu” trên máy Mac là gì?

Trước tiên, bạn nên biết rằng folder “Cách đây không lâu” trong macOS ko thực thụ là 1 folder biệt lập. Thay vào ấy, ấy là 1 folder sáng dạ chứa truy hỏi kiếm tìm Spotlight tự động liên can tới các tệp được sử dụng vừa qua nhất của bạn.

Nói cách khác, các tệp bạn thấy được liệt kê trong folder “Cách đây không lâu” có thể nằm trong nhiều folder không giống nhau trên máy Mac của bạn. Nó chỉ dễ ợt là 1 khu vực liệt kê các tệp bạn đã truy cập vừa qua.

Bạn chẳng thể xóa hoàn toàn folder “Cách đây không lâu” khỏi macOS, mà bạn có thể tiến hành các bước để ẩn hoặc tắt nó hoạt động.

Cách ẩn folder “Cách đây không lâu” trong Finder

Mặc dầu chẳng thể xóa hoàn toàn folder “Cách đây không lâu”, phần nhiều mọi người vẫn có thể ưng ý lúc ẩn nó khỏi cơ chế xem tầm thường lúc sử dụng Finder.

Để làm tương tự, trước nhất hãy nhấp vào tượng trưng Finder trên thanh dụng cụ. Thao tác này đưa Finder lên nền trước và khiến cho nó biến thành phần mềm hoạt động.

Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm

Sau ấy, mở tùy chọn Finder bằng cách nhấp vào “Người khám phá”Trong thanh thực đơn, sau ấy chọn“thị hiếu“. Hoặc bạn có thể nhấn Đề xuất + “,”(Dấu phẩy) trên bàn phím.

Mở Tùy chọn Trình tìm kiếm

Khi Tùy chọn Trình kiếm tìm mở ra, hãy nhấp vào tab “Chung”, sau ấy nhấp vào thực đơn có tiêu đề “Hiển thị cửa sổ Trình kiếm tìm mới”.

Nhấp vào menu có tiêu đề

Khi thực đơn mở ra, hãy chọn địa điểm folder mới nhưng mà bạn muốn xem mỗi lúc mở cửa sổ Finder mới. Bạn có thể chọn bất cứ địa điểm nào ngoài “Cách đây không lâu”, tùy thuộc vào thị hiếu tư nhân của bạn. Trong tỉ dụ này, folder đã chọn được đặt tên là “redwolf”.

Chọn một vị trí tệp mới

Sau ấy, đóng Tùy chọn Finder.

Bấm vào tùy chọn

Tiếp theo, theo mặc định, bạn sẽ cần xóa phím tắt “Cách đây không lâu” trong thanh bên của Finder. Mở cửa sổ Finder mới và nhấp chuột phải vào “Cách đây không lâu” trong thanh bên. Trong thực đơn hiện ra, nhấp vào tùy chọn “Xóa khỏi Thanh bên”.

Sau lúc tiến hành 2 bước này, bạn sẽ ko còn thấy folder “Cách đây không lâu” hiện ra trên máy Mac của mình nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập nó phê duyệt thực đơn “Go” của Finder trên thanh dụng cụ ở đầu màn hình.

Xem thêm thông tin Cách ẩn thư mục “Recents” trên máy Mac

Cách ẩn folder “Recents” trên máy Mac

Theo mặc định, macOS sẽ tự động mới mở folder “Recents” (vừa qua) lúc bạn mở 1 cửa sổ Finder mới. Nếu bạn ko muốn xem lại các tệp đã mở vừa qua của mình mỗi lúc mở cửa sổ Finder (hoặc trông thấy nó trên sidebar), bạn hoàn toàn có thể ẩn hoặc tắt nó đi. Đây là cách tiến hành.
Thư mục “Recents” trên máy Mac là gì?
Trước tiên, bạn cần biết rằng folder “Recents” trên macOS không hề là 1 folder biệt lập trong thực tiễn. Thay vào ấy, nó là 1 folder sáng dạ, chứa đựng truy hỏi kiếm tìm Spotlight tự động liên can tới các tệp được sử dụng vừa qua nhất của bạn.
Nói cách khác, các tệp bạn thấy được liệt kê trong folder “Recents” trên thực tiễn có thể nằm trong nhiều folder không giống nhau trên máy Mac của bạn. Đấy chỉ dễ ợt là 1 khu vực liệt kê danh sách các tệp nhưng mà bạn đã truy cập vừa qua nhưng mà thôi.
Bạn chẳng thể xóa hoàn toàn folder “Recents” khỏi macOS, mà có thể tiến hành các bước cấp thiết để ẩn nó khỏi cơ chế xem hoặc vô hiệu hóa bí quyết hoạt động của nó.
Cách ẩn folder “Recents” trong Finder
Mặc dầu chẳng thể xóa hoàn toàn folder “Recents”, mà phần nhiều mọi người vẫn có thể cảm thấy ưng ý bằng cách ẩn nó khỏi cơ chế xem thông thường lúc sử dụng Finder.
Để làm tương tự, trước nhất, bạn hãy nhấp vào tượng trưng Finder trong thanh dụng cụ. Thao tác này sẽ đưa Finder lên nền trước và khiến cho nó biến thành phần mềm đang hoạt động.

Tiếp theo, mở tùy chọn Finder bằng cách nhấp vào “Finder” trên thanh thực đơn, sau ấy chọn “Preferences”. Hoặc bạn có thể nhấn Command + “,” (dấu phẩy) trên bàn phím.

Khi Finder Preferences mở ra, hãy nhấp vào tab “General”, sau ấy nhấp vào thực đơn có tiêu đề “New Finder windows show”.

Khi thực đơn mở ra, hãy chọn địa điểm folder mới nhưng mà bạn muốn xem mỗi lúc mở cửa sổ Finder mới. Bạn có thể chọn bất cứ địa điểm nào ngoài “Recents”, tùy thuộc vào thị hiếu tư nhân của mình. Trong tỉ dụ này, folder được chọn có tên “redwolf”.

Sau ấy, đóng Finder Preferences.

Tiếp theo, bạn sẽ phải xóa shortcut “Recents” nằm trong sidebar của Finder theo mặc định. Hãy mở cửa sổ Finder mới và nhấp chuột phải vào “Recents” trong thanh bên. Trong thực đơn hiện ra, hãy bấm vào tùy chọn “Remove from Sidebar”.
Sau lúc tiến hành 2 bước này, bạn sẽ ko còn thấy folder “Recents” hiện ra trên máy Mac của mình nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập nó phê duyệt thực đơn “Go” của Finder trong thanh dụng cụ ở đầu màn hình.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #ẩn #thư #mục #Recents #trên #máy #Mac

Cách ẩn folder “Recents” trên máy Mac

Theo mặc định, macOS sẽ tự động mới mở folder “Recents” (vừa qua) lúc bạn mở 1 cửa sổ Finder mới. Nếu bạn ko muốn xem lại các tệp đã mở vừa qua của mình mỗi lúc mở cửa sổ Finder (hoặc trông thấy nó trên sidebar), bạn hoàn toàn có thể ẩn hoặc tắt nó đi. Đây là cách tiến hành.
Thư mục “Recents” trên máy Mac là gì?
Trước tiên, bạn cần biết rằng folder “Recents” trên macOS không hề là 1 folder biệt lập trong thực tiễn. Thay vào ấy, nó là 1 folder sáng dạ, chứa đựng truy hỏi kiếm tìm Spotlight tự động liên can tới các tệp được sử dụng vừa qua nhất của bạn.
Nói cách khác, các tệp bạn thấy được liệt kê trong folder “Recents” trên thực tiễn có thể nằm trong nhiều folder không giống nhau trên máy Mac của bạn. Đấy chỉ dễ ợt là 1 khu vực liệt kê danh sách các tệp nhưng mà bạn đã truy cập vừa qua nhưng mà thôi.
Bạn chẳng thể xóa hoàn toàn folder “Recents” khỏi macOS, mà có thể tiến hành các bước cấp thiết để ẩn nó khỏi cơ chế xem hoặc vô hiệu hóa bí quyết hoạt động của nó.
Cách ẩn folder “Recents” trong Finder
Mặc dầu chẳng thể xóa hoàn toàn folder “Recents”, mà phần nhiều mọi người vẫn có thể cảm thấy ưng ý bằng cách ẩn nó khỏi cơ chế xem thông thường lúc sử dụng Finder.
Để làm tương tự, trước nhất, bạn hãy nhấp vào tượng trưng Finder trong thanh dụng cụ. Thao tác này sẽ đưa Finder lên nền trước và khiến cho nó biến thành phần mềm đang hoạt động.

Tiếp theo, mở tùy chọn Finder bằng cách nhấp vào “Finder” trên thanh thực đơn, sau ấy chọn “Preferences”. Hoặc bạn có thể nhấn Command + “,” (dấu phẩy) trên bàn phím.

Khi Finder Preferences mở ra, hãy nhấp vào tab “General”, sau ấy nhấp vào thực đơn có tiêu đề “New Finder windows show”.

Khi thực đơn mở ra, hãy chọn địa điểm folder mới nhưng mà bạn muốn xem mỗi lúc mở cửa sổ Finder mới. Bạn có thể chọn bất cứ địa điểm nào ngoài “Recents”, tùy thuộc vào thị hiếu tư nhân của mình. Trong tỉ dụ này, folder được chọn có tên “redwolf”.

Sau ấy, đóng Finder Preferences.

Tiếp theo, bạn sẽ phải xóa shortcut “Recents” nằm trong sidebar của Finder theo mặc định. Hãy mở cửa sổ Finder mới và nhấp chuột phải vào “Recents” trong thanh bên. Trong thực đơn hiện ra, hãy bấm vào tùy chọn “Remove from Sidebar”.
Sau lúc tiến hành 2 bước này, bạn sẽ ko còn thấy folder “Recents” hiện ra trên máy Mac của mình nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập nó phê duyệt thực đơn “Go” của Finder trong thanh dụng cụ ở đầu màn hình.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #ẩn #thư #mục #Recents #trên #máy #Mac


#Cách #ẩn #thư #mục #Recents #trên #máy #Mac

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button