Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Sử dụng máy tính để giải nhanh các hệ phương trình Bài viết hữu ích với hướng dẫn chi tiết và cách sử dụng máy tính Casio Vinacal để giải nhanh hệ phương trình 2 ẩn, 3 ẩn.

Giải toán bằng máy tính bỏ túi giúp học sinh tiết kiệm tối đa thời gian làm bài, đặc biệt là kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Rất nhiều đề thi hệ phương trình hoàn toàn có thể được giải và xác minh trên máy tính. Đây là một lợi thế mà nhiều em đã tận dụng để có được kết quả tốt trong kỳ thi vào lớp 10. Dưới đây là toàn bộ phương pháp giải hệ phương trình trên máy tính.

1. Hệ phương trình 2 Không xác định

Phương trình bậc hai với hai ẩn số có dạng:

ax + by = c

trong đó x và y là hai ẩn số. a, b, cbb {R} trong toán học

Dạng của một hệ phương trình bậc hai với hai ẩn số là

left {{begin {array} {* {20} {c}} {ax + by = c} \ {a'x + b'y = c '} end {array}} right.left ({a, b, c, a ', b', c 'in mathbb {R}} đúng)

trong đó x và y là hai ẩn số.

Cách giải hệ phương trình

Giai đoạn 1: Trong các phương trình của một hệ đã cho (ở dạng phương trình bậc nhất), chúng ta nhận được một phương trình mới bằng cách biểu diễn một ẩn số trong một ẩn số khác và sau đó thay vào phương trình thứ hai (chỉ còn lại một ẩn số).

Bước 2: Sử dụng phương trình mới này để thay đổi phương trình thứ hai của hệ thống (phương trình đầu tiên thường được thay thế bằng biểu thức một đối một thu được ở bước 1).

Bước 3: Giải một phương trình cho một ẩn số đã cho và suy ra một nghiệm cho một hệ đã cho.

Bước 4: phần kết luận.

2. Cách giải phương trình 2 ẩn trên máy tính

Đúng: Giải các hệ phương trình sau. Trái {{begin {array} {* {20} {c}} {2x + 3y = 1} \ {x - 5y = 8} end {array}} sang phải.

Hướng dẫn giải pháp

Giai đoạn 1: Khởi động máy bằng cách nhấn nút ON

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 1 sẽ xuất hiện màn hình với bề mặt ẩn tương ứng của hệ phương trình tuyến tính.

Bước 3: Nhập các hệ số theo thứ tự bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + bằng như sau:

Nhấn 2 và sau đó =

Nhấn phím 3 rồi =

Nhấn phím 1 rồi nhấn =

Nhấn phím 1 rồi nhấn =

-5 và sau đó =

Nhấn 8 và sau đó =

Bước 4: Nhấn = để giải phương trình.

Ví dụ 2

Hệ phương trình bậc hai có hai ẩn số giúp tìm nghiệm của hệ. Sử dụng máy tính từ dòng CASIO fx 570 ES PLUS, giải hệ phương trình như sau:

Hệ phương trình hai ẩn số được viết dưới dạng Trái {start {array} {l} a_ {1} x + b_ {1} y = c_ {1} \ a_ {2} x + b_ {2} y = c_ {2} end {array} sang phải.

Để giải một hệ phương trình bậc hai, cả hai đều là

Nhấp vào mod và bạn sẽ thấy dòng sau trên màn hình:

1: COMP

2: CMPLX

3: Thống kê

4: người phụ nữ trầm

5: EQN

6: Ma trận

7: bảng

8: Véc tơ

Chọn phím 5, chọn 1 và nhập một số vào máy. Ví dụ: Giải các hệ phương trình sau. Left {begin {array} {l} 2 x + y = 10 \ -y = 2-xend {array} Phải.

Điều này là do phương trình này không phải là cơ học khi giải bài toán này bằng máy tính Casio.

Trước tiên, bạn cần chuyển đổi nó thành hình dạng của máy bằng định dạng bên dưới. Left {begin {array} {c} 2 x + y = 10 \ xy = 2end {array} Phải.

Quay lại hình thức của máy và đưa vào máy.

Bấm Chế độ, chọn 5, chọn 1, sau đó nhập dữ liệu.

Đầu vào dữ liệu 2 (2 đầu vào), 1 (1 đầu vào), 10 (10 đầu vào)

1 (đầu vào = 1); -1 (đầu vào = -1); 2 (đầu vào = 2)

Máy hiển thị kết quả Sang trái {start {array} {l} x = 4 \ y = 2end {array} sang phải.

Nếu một hệ phương trình không có nghiệm hoặc vô số nghiệm, máy báo: lỗi toán học

Một ví dụ về hệ phương trình: left {start {array} {l} -x-2 y = 3 \ 2 x + 4 y = 6end {array} right.

Màn hình lỗi toán xuất hiện, tương tự như nhập vào máy, chẳng hạn như hệ phương trình trên (hệ này không có lời giải).

3. Giải phương trình bậc ba chưa biết

Dạng tổng quát của phương trình bậc hai có ba ẩn số là

ax + by + cz = d

trong đó x, y và z là ba ẩn số a, b, c, dbb {R} trong toán học

Hệ phương trình bậc hai với ba ẩn số có dạng:

Còn lại {{begin {array} {* {20} {c}} {{a_1} {x_1} + {b_1} {y_1} + {c_1} {z_1} = {d_1}} \ begin {collect} {a_2} {x_2} + {b_2} {y_2} + {c_2} {z_2} = {d_2} hfill \ {a_3} {x_3} + {b_3} {y_3} + {c_3} {z_3} = {d_3} hfill \ end {Collect} end {array}} Đúng vậy.

trong đó x, y, z là ba ẩn số và các chữ cái còn lại là hệ số.

4. Cách bấm vào hệ 3 ẩn.

Ví dụ, giải hệ phương trình sau: Còn lại {{begin {array} {* {20} {c}} {2x + 3y + 1z = 5} \ {6x + y - z = 4} \ {x - 7y + 4z = 8} end {array}} rẽ phải.

Giai đoạn 1: Khởi động máy bằng cách nhấn nút ON

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 2 sẽ xuất hiện màn hình có mặt ẩn tương ứng của hệ phương trình tuyến tính.

Bước 3: Nhập các hệ số theo thứ tự bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + bằng như sau:

Nhấn phím tương tự như một hệ phương trình bậc hai với hai ẩn số.

Bước 4: Nhấn = để giải phương trình.

5. Nhiệm vụ giải hệ phương trình bậc hai với ba ẩn số

tất cả các. giải hệ phương trình Trái {{begin {array} {* {20} {c}} {x + y - 3 = 0} \ {xy - 2x + 2 = 0} end {array}} sang phải.

cơn mưa. Giải các hệ phương trình sau: Trái {{begin {array} {* {20} {c}} {x + y + 2xy = 2} \ {{x ^ 3} + {y ^ 3} = 8} end {array}} phải.

Hạt giống. Giải các hệ phương trình sau: left {{start {array} {* {20} {c}} {{x ^ 3} + 3x + sqrt {2x + 1} = y + 1} \ {{y ^ 3} + 3y + sqrt {2y + 1} = x + 1} end {array}} phải.

Nói cách khác. Giải các hệ phương trình sau: left {{begin {array} {* {20} {c}} {{x ^ 2} + xy + x + 3 = 0} \ {{left ({x + 1} right)} ^ 2} + 3left ({y + 1} right) + 2left ({xy - sqrt {{x ^ 2} y + 2y}} right) = 0} end {array}} right.


Thông tin thêm

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh hệ phương trình là tài liệu hữu ích hướng dẫn chi tiết, phương pháp sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh hệ phương trình 2 ẩn, 3 ẩn.
Giải toán bằng máy tính cầm tay giúp các em học sinh tiết kiệm được tối đa thời gian làm bài đặc biệt là trong kì thi vào lớp 10 sắp tới. Nhiều câu hỏi trong đề thi về hệ phương trình các em có thể giải hoàn toàn bằng chiếc máy tính của mình để kiểm tra đáp án. Đây chính là lợi thế mà nhiều bạn đã sử dụng để đạt điểm cao trong các kì thi vào 10. Vậy sau đây là toàn bộ cách bám máy tính giải hệ phương trình, mời các bạn cùng đón xem nhé.
1. Hệ phương trình 2 ẩn
Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

Trong đó x, y là hai ẩn
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

Trong đó x, y là hai ẩn
Cách giải hệ phương trình
Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thức nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).
Bước 2: Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thức hai trong hệ (phương trình thứ nhất cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1).
Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.
Bước 4: Kết luận.
2. Cách giải hệ phương trình 2 ẩn bằng máy tính
Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:
Hướng dẫn giải
Bước 1: Nhấn phím ON khởi động máy
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 1, màn hình xuất hiện giao diện hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn tương ứng
Bước 3: Điền lần lượt các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + dấu bằng như sau:
Nhấn phím 2 rồi nhấn =
Nhấn phím 3 rồi nhấn =
Nhấn phím 1 rồi nhấn =
Nhấn phím 1 rồi nhấn =
Nhấn phím -5 rồi nhấn =
Nhấn phím 8 rồi nhấn =
Bước 4: Nhấn phím = nhận kết quả nghiệm của phương trình
Ví dụ 2
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn giúp ta tìm được nghiệm của hệ. Với dòng máy tính CASIO fx 570 ES PLUS giải hệ phương trình theo cách sau:
Hệ phương trình hai ẩn được máy ghi dạng
Để giải hệ phương trình bậc nhất hai bẩn
Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng :

1 :COMP
2 :CMPLX
3:STAT
4:BASE-N

5:EQN
6: MATRIX
7:TABLE
8 :VECTOR

Ta chọn phím 5 chọn 1 rồi nhập số vào máy Ví dụ: giải hệ phương trình sau:
Do phương trình này không là dạng của máy, khi giải bài này bằng máy tính casio.
Đầu tiên ta phải phải chuyển nó về dạng của máy có dạng như sau
Sau khi đưa về dạng của máy ta nhập vào máy
Ấn mode chọn 5 chọn 1 rồi ta nhập số liệu
Nhập số liệu 2 ( nhập =2);1 (nhập =1);10 (nhập =10)
1 (nhập = 1); -1 (nhập = -1); 2 (nhập = 2)
Máy hiện ra kết quả
Khi hệ phương trình vô nghiệm hay vô số nghiệm máy sẽ báo : Math error
Ví dụ cho hệ phương trình :
Tương tự như cách nhập vào máy như hệ phương trình ở trên máy hiện ra màn hình math error (hệ này vô nghiệm)
3. Giải hệ phương trình bậc 3 ẩn
Phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là:

Với x, y, z là ba ẩn và
Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng:

Với x, y, z là ba ẩn và các chữ còn lại là các hệ số
4. Cách bấm máy tính hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:
Bước 1: Nhấn phím ON khởi động máy
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 2, màn hình xuất hiện giao diện hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn tương ứng
Bước 3: Điền lần lượt các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + dấu bằng như sau:
Nhấn phím tương tự như hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bước 4: Nhấn phím = nhận kết quả nghiệm của phương trình
5. Bài tập giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
a. Giải hệ phương trình
b.  Giải hệ phương trình sau:
c.  Giải hệ phương trình sau:
d.  Giải hệ phương trình sau:

#Cách #bấm #máy #tính #giải #hệ #phương #trình

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh hệ phương trình là tài liệu hữu ích hướng dẫn chi tiết, phương pháp sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh hệ phương trình 2 ẩn, 3 ẩn.
Giải toán bằng máy tính cầm tay giúp các em học sinh tiết kiệm được tối đa thời gian làm bài đặc biệt là trong kì thi vào lớp 10 sắp tới. Nhiều câu hỏi trong đề thi về hệ phương trình các em có thể giải hoàn toàn bằng chiếc máy tính của mình để kiểm tra đáp án. Đây chính là lợi thế mà nhiều bạn đã sử dụng để đạt điểm cao trong các kì thi vào 10. Vậy sau đây là toàn bộ cách bám máy tính giải hệ phương trình, mời các bạn cùng đón xem nhé.
1. Hệ phương trình 2 ẩn
Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

Trong đó x, y là hai ẩn
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

Trong đó x, y là hai ẩn
Cách giải hệ phương trình
Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thức nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).
Bước 2: Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thức hai trong hệ (phương trình thứ nhất cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1).
Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.
Bước 4: Kết luận.
2. Cách giải hệ phương trình 2 ẩn bằng máy tính
Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:
Hướng dẫn giải
Bước 1: Nhấn phím ON khởi động máy
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 1, màn hình xuất hiện giao diện hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn tương ứng
Bước 3: Điền lần lượt các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + dấu bằng như sau:
Nhấn phím 2 rồi nhấn =
Nhấn phím 3 rồi nhấn =
Nhấn phím 1 rồi nhấn =
Nhấn phím 1 rồi nhấn =
Nhấn phím -5 rồi nhấn =
Nhấn phím 8 rồi nhấn =
Bước 4: Nhấn phím = nhận kết quả nghiệm của phương trình
Ví dụ 2
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn giúp ta tìm được nghiệm của hệ. Với dòng máy tính CASIO fx 570 ES PLUS giải hệ phương trình theo cách sau:
Hệ phương trình hai ẩn được máy ghi dạng
Để giải hệ phương trình bậc nhất hai bẩn
Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng :

1 :COMP
2 :CMPLX
3:STAT
4:BASE-N

5:EQN
6: MATRIX
7:TABLE
8 :VECTOR

Ta chọn phím 5 chọn 1 rồi nhập số vào máy Ví dụ: giải hệ phương trình sau:
Do phương trình này không là dạng của máy, khi giải bài này bằng máy tính casio.
Đầu tiên ta phải phải chuyển nó về dạng của máy có dạng như sau
Sau khi đưa về dạng của máy ta nhập vào máy
Ấn mode chọn 5 chọn 1 rồi ta nhập số liệu
Nhập số liệu 2 ( nhập =2);1 (nhập =1);10 (nhập =10)
1 (nhập = 1); -1 (nhập = -1); 2 (nhập = 2)
Máy hiện ra kết quả
Khi hệ phương trình vô nghiệm hay vô số nghiệm máy sẽ báo : Math error
Ví dụ cho hệ phương trình :
Tương tự như cách nhập vào máy như hệ phương trình ở trên máy hiện ra màn hình math error (hệ này vô nghiệm)
3. Giải hệ phương trình bậc 3 ẩn
Phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là:

Với x, y, z là ba ẩn và
Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng:

Với x, y, z là ba ẩn và các chữ còn lại là các hệ số
4. Cách bấm máy tính hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:
Bước 1: Nhấn phím ON khởi động máy
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 2, màn hình xuất hiện giao diện hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn tương ứng
Bước 3: Điền lần lượt các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + dấu bằng như sau:
Nhấn phím tương tự như hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bước 4: Nhấn phím = nhận kết quả nghiệm của phương trình
5. Bài tập giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
a. Giải hệ phương trình
b.  Giải hệ phương trình sau:
c.  Giải hệ phương trình sau:
d.  Giải hệ phương trình sau:

#Cách #bấm #máy #tính #giải #hệ #phương #trình


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button