Công Nghệ

Cách bật chế độ Kids Mode trong trình duyệt Edge

Chế độ Trẻ em trong trình duyệt Microsoft Edge giúp Internet an toàn hơn cho trẻ con. Dưới đây là các bước để bật và sử dụng cơ chế trẻ con trong trình duyệt Edge.

Bật cơ chế trẻ con trong trình duyệt Edge

Microsoft đã khiến cho nó rất dễ ợt để bật Chế độ trẻ con trong trình duyệt Edge. Trên thực tiễn, bạn thậm chí sẽ ko cần con mình đăng nhập vào acc Microsoft của chúng. Tuân theo các bước sau để bật cơ chế trẻ con trong trình duyệt Edge.

B1: Mở trình duyệt Edge.

B2: Nhấp vào tượng trưng giấy tờ người mua ở góc trên bên phải.

B3: Nhấp chuột “Duyệt trong Chế độ dành cho trẻ con”.

Nhấp vào “Duyệt ở cơ chế dành cho trẻ con”

B 4: Chọn nhóm tuổi của con bạn.

Chọn nhóm tuổi của con bạn

Chọn nhóm tuổi của con bạn

Vậy là bạn đã hoàn thành việc bật cơ chế trẻ con trên trình duyệt.

Cho tới lúc bạn thoát cơ chế trẻ con theo cách thủ công, trình duyệt Edge sẽ luôn mở ở cơ chế trẻ con mỗi lúc bạn mở. Khi bật cơ chế dành cho trẻ con, 1 số phím tắt sẽ bị tắt để bảo đảm trẻ con chẳng thể vô tình thoát khỏi cơ chế dành cho trẻ con.

Để thoát khỏi cơ chế dành cho trẻ con, hãy nhấp vào tượng trưng giấy tờ và chọn “Thoát Windows ở Chế độ Trẻ em”. Sau lúc chính xác, cơ chế trẻ con sẽ bị tắt.

Thoát chế độ trẻ em

Thoát cơ chế trẻ con

  • Cách bật cơ chế tối cho trình duyệt Edge Chromium

Thêm trang web vào cơ chế Trẻ em

Theo mặc định, Edge Kids Mode chỉ cho phép 1 số trang web nhất mực, tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Tuy nhiên, có thể có những khi bạn cần đưa 1 trang web vào danh sách trắng. Tỉ dụ: nếu trường học của con bạn cần chúng truy cập 1 trang web chi tiết để học online, bạn có thể thêm nó vào danh sách trắng. Đấy là cách làm.

B1: Mở trình duyệt Edge.

B2: Bấm vào tượng trưng “Thực đơn” () ở góc trên bên phải.

B3: Chọn lựa “Setup” của danh sách.

B 4: chọn tab “Gia đình” trong thanh bên.

B5: Nhấp chuột “Quản lý các trang web được phép trong Chế độ dành cho trẻ con”.

Nhấp chuột

Nhấp vào “Quản lý các trang web được phép ở Chế độ dành cho trẻ con”

B6: Nhấn vào nút “Thêm trang web”.

Nhấn vào nút

Nhấp vào nút “Thêm trang web”

B7: Nhập địa chỉ trang web vào trường.

B8: Nhấn vào nút Được chứ.

Trang web được đưa vào danh sách trắng.

Từ hiện thời, con bạn có thể truy cập trang web mới được thêm vào ở cơ chế dành cho trẻ con. Để xóa 1 trang web khỏi danh sách trắng, hãy tuân theo các bước gần giống cho tới bước 5, sau ấy nhấp vào tượng trưng “X” kế bên trang web.

Thật dễ dàng để bật cơ chế trẻ con trong trình duyệt Microsoft Edge phải ko?

Tôi kì vọng bạn thành công.

.

Xem thêm thông tin Cách bật chế độ Kids Mode trong trình duyệt Edge

Cách bật cơ chế Kids Mode trong trình duyệt Edge

Chế độ trẻ con (Kids Mode) trong trình duyệt Microsoft Edge giúp Internet an toàn hơn đối với trẻ con. Dưới đây là các bước để bật và sử dụng cơ chế trẻ con trong trình duyệt Edge.
Bật Kids Mode trong trình duyệt Edge
Microsoft đã tạo điều kiện cho việc kích hoạt cơ chế trẻ con trong trình duyệt Edge thực thụ dễ ợt. Trên thực tiễn, bạn thậm chí sẽ ko cần con mình đăng nhập vào acc Microsoft của chúng. Hãy tuân theo các bước sau để bật cơ chế trẻ con trong trình duyệt Edge.
B1: Mở trình duyệt Edge.
B2: Nhấp vào tượng trưng profile người mua ở góc trên bên phải.
B3: Nhấp vào “Browse in Kids Mode”.
Nhấp vào “Browse in Kids Mode”B4: Chọn nhóm tuổi của con bạn.
Chọn nhóm tuổi của con bạnVậy là bạn đã bật xong cơ chế trẻ con trong trình duyệt rồi đó.
Cho tới lúc bạn thoát khỏi Kids Mode theo cách thủ công, trình duyệt Edge sẽ luôn mở ở cơ chế trẻ con bất kỳ lúc nào bạn mở nó. Khi cơ chế trẻ con đang hoạt động, 1 số phím tắt sẽ bị vô hiệu hoá để bảo đảm trẻ chẳng thể vô tình thoát khỏi Kids Mode.
Để thoát khỏi cơ chế trẻ con, hãy nhấp vào tượng trưng profile và chọn “Exit Kids Mode Windows”. Sau lúc bạn chính xác, cơ chế trẻ con sẽ bị tắt.
Thoát khỏi cơ chế trẻ emCách bật Dark Mode cho trình duyệt Edge Chromium
Thêm trang web vào Kids Mode
Theo mặc định, Kids Mode của Edge chỉ cho phép 1 số trang web, tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Tuy nhiên, có thể thỉnh thoảng bạn cần thêm 1 trang web vào danh sách cho phép. Tỉ dụ, nếu trường học của con bạn cần chúng truy cập vào 1 trang web chi tiết để học online, bạn có thể thêm nó vào danh sách cho phép. Đây là cách làm.
B1: Mở trình duyệt Edge.
B2: Nhấp vào tượng trưng “Menu” (…) ở góc trên bên phải.
B3: Chọn “Settings” từ danh sách.
B4: Chọn tab “Family” trên thanh bên.
B5: Nhấp vào “Manage allowed sites in Kids Mode”.
Nhấp vào “Manage allowed sites in Kids Mode”B6: Nhấp vào nút “Add website”.
Nhấp vào nút “Add website”B7: Nhập địa chỉ trang web vào trường.
B8: Nhấp vào nút OK.
Trang web được thêm vào danh sách cho phép.
Từ hiện thời, con bạn có thể truy cập trang web mới được thêm vào trong cơ chế dành cho trẻ con. Để xóa 1 trang web khỏi danh sách cho phép, hãy tuân theo các bước gần giống cho tới bước 5, sau ấy nhấp vào tượng trưng “X” kế bên trang website.
Thật dễ dàng để bật cơ chế trẻ con trong trình duyệt Microsoft Edge, đúng ko?
Chúc bạn tiến hành thành công!

TagsCông nghệ Trình duyệt Web Phần mềm

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #bật #chế #độ #Kids #Mode #trong #trình #duyệt #Edge

Cách bật cơ chế Kids Mode trong trình duyệt Edge

Chế độ trẻ con (Kids Mode) trong trình duyệt Microsoft Edge giúp Internet an toàn hơn đối với trẻ con. Dưới đây là các bước để bật và sử dụng cơ chế trẻ con trong trình duyệt Edge.
Bật Kids Mode trong trình duyệt Edge
Microsoft đã tạo điều kiện cho việc kích hoạt cơ chế trẻ con trong trình duyệt Edge thực thụ dễ ợt. Trên thực tiễn, bạn thậm chí sẽ ko cần con mình đăng nhập vào acc Microsoft của chúng. Hãy tuân theo các bước sau để bật cơ chế trẻ con trong trình duyệt Edge.
B1: Mở trình duyệt Edge.
B2: Nhấp vào tượng trưng profile người mua ở góc trên bên phải.
B3: Nhấp vào “Browse in Kids Mode”.
Nhấp vào “Browse in Kids Mode”B4: Chọn nhóm tuổi của con bạn.
Chọn nhóm tuổi của con bạnVậy là bạn đã bật xong cơ chế trẻ con trong trình duyệt rồi đó.
Cho tới lúc bạn thoát khỏi Kids Mode theo cách thủ công, trình duyệt Edge sẽ luôn mở ở cơ chế trẻ con bất kỳ lúc nào bạn mở nó. Khi cơ chế trẻ con đang hoạt động, 1 số phím tắt sẽ bị vô hiệu hoá để bảo đảm trẻ chẳng thể vô tình thoát khỏi Kids Mode.
Để thoát khỏi cơ chế trẻ con, hãy nhấp vào tượng trưng profile và chọn “Exit Kids Mode Windows”. Sau lúc bạn chính xác, cơ chế trẻ con sẽ bị tắt.
Thoát khỏi cơ chế trẻ emCách bật Dark Mode cho trình duyệt Edge Chromium
Thêm trang web vào Kids Mode
Theo mặc định, Kids Mode của Edge chỉ cho phép 1 số trang web, tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Tuy nhiên, có thể thỉnh thoảng bạn cần thêm 1 trang web vào danh sách cho phép. Tỉ dụ, nếu trường học của con bạn cần chúng truy cập vào 1 trang web chi tiết để học online, bạn có thể thêm nó vào danh sách cho phép. Đây là cách làm.
B1: Mở trình duyệt Edge.
B2: Nhấp vào tượng trưng “Menu” (…) ở góc trên bên phải.
B3: Chọn “Settings” từ danh sách.
B4: Chọn tab “Family” trên thanh bên.
B5: Nhấp vào “Manage allowed sites in Kids Mode”.
Nhấp vào “Manage allowed sites in Kids Mode”B6: Nhấp vào nút “Add website”.
Nhấp vào nút “Add website”B7: Nhập địa chỉ trang web vào trường.
B8: Nhấp vào nút OK.
Trang web được thêm vào danh sách cho phép.
Từ hiện thời, con bạn có thể truy cập trang web mới được thêm vào trong cơ chế dành cho trẻ con. Để xóa 1 trang web khỏi danh sách cho phép, hãy tuân theo các bước gần giống cho tới bước 5, sau ấy nhấp vào tượng trưng “X” kế bên trang website.
Thật dễ dàng để bật cơ chế trẻ con trong trình duyệt Microsoft Edge, đúng ko?
Chúc bạn tiến hành thành công!

TagsCông nghệ Trình duyệt Web Phần mềm

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #bật #chế #độ #Kids #Mode #trong #trình #duyệt #Edge


#Cách #bật #chế #độ #Kids #Mode #trong #trình #duyệt #Edge

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button