Thủ Thuật

Cách cài đặt iSCSI Target trên Windows Server 2019

Giao diện Hệ thống Máy tính Nhỏ Internet (iSCSI) là 1 khoáng sản mạng lưu trữ sử dụng kết nối Giao thức Internet để kết hợp các cơ sở lưu trữ dữ liệu.

Cung cấp quyền truy cập cấp khối vào các địa điểm lưu trữ phê duyệt các lệnh SCSI. iSCSI Target là vị chí tử (bộ nhớ) và hiện ra dưới dạng ổ cứng cục bộ cho iSCSI Initiator. Về căn bản, trình khởi tạo iSCSI là 1 phần mềm khách kết nối với tiêu chí iSCSI.

Khi được kích hoạt và cấu hình, iSCSI Target Server sẽ biến máy tính hệ quản lý Windows Server thành thiết bị lưu trữ mạng.

Bộ nhớ có thể truy cập mạng rất quan trọng để rà soát các phần mềm trước lúc thiết đặt chúng trên mạng vùng lưu trữ (SAN).

  • Cách thiết đặt Active Directory trên Windows Server 2019

Cách thiết đặt iSCSI Target trên Windows Server 2019

Để tiến hành thiết đặt này, bạn cần có đặc quyền quản trị ko giới hạn đối với máy tính chạy hệ quản lý Windows Server 2019.

Bước 1: Chạy quản trị viên máy chủ trên hệ quản lý Windows Server 2019.

Chạy trình quản lý máy chủ

Chạy trình điều hành máy chủ

Bước 2: Chọn tab Thêm các công dụng và tính năng.

Bạn có thể chọn bỏ lỡ bước Trước lúc bạn mở đầu bằng cách chọn hộp kiểm hình vuông bé ở cuối trang.

Nhấp chuột tiếp theo để tiếp diễn với trình chỉ dẫn thiết đặt.

Chọn tab Thêm vai trò và tính năng

Chọn tab Thêm vai trò và công dụng

Bước 3: Chỉ định loại cấu hình iSCSI Target bạn muốn

Tại đây, hãy nhấp vào nút Setup dựa trên vai trò hoặc dựa trên vai trò và bấm vào tiếp theo tiếp diễn.

Chỉ định kiểu cài đặt Mục tiêu iSCSI

Chỉ định kiểu thiết đặt Chỉ tiêu iSCSI

Giai đoạn 4: Chọn máy chủ cho các vai trò và dịch vụ iSCSI Target.

Nó có thể là 1 máy chủ cục bộ hoặc 1 ổ cứng ảo trên máy chủ. Trong trường hợp của thí dụ, máy chủ cục bộ sẽ được sử dụng.

họp báo tiếp theo tiếp diễn.

Chọn Máy chủ cho các Tính năng và Dịch vụ Mục tiêu của iSCSI

Chọn Máy chủ cho các Công dụng và Dịch vụ Chỉ tiêu của iSCSI

bước 5: Chọn các công dụng của máy chủ iSCSI.

Trong bước này, chúng tôi sẽ xác định danh sách các vai trò máy chủ để thiết đặt cho tiêu chí iSCSI.

Bấm vào tab Dịch vụ lưu trữ và tập tin để mở mang nó.

Chọn Máy chủ tiêu chí iSCSI và sau đấy chọn hộp Máy chủ tiêu chí iSCSI.

Chọn vai trò máy chủ iSCSI

Chọn vai trò máy chủ iSCSI

Bước 6: Thêm các tính năng vào iSCSI Target.

Khi bạn chọn Máy chủ tiêu chí iSCSI ở bước trước, 1 cửa sổ có tiêu đề Thêm các công dụng cần phải có cho máy chủ đích iSCSI? sẽ mở.

Tại đây, hãy nhấp vào tab thêm các công dụng sau đấy nhấn Tiếp theo.

Các tính năng khác cho iSCSI Target

Các công dụng khác cho iSCSI Target

Bước 7: chọn các tính năng.

Kiểm tra tất cả các công dụng bổ sung cần phải có để thiết đặt Máy chủ tiêu chí iSCSI và nhấp vào Tiếp theo.

Chọn các tính năng

Chọn các công dụng

bước 8: Công nhận tuyển lựa thiết đặt.

Công nhận rằng máy chủ đích iSCSI và các tùy chọn khác nhưng bạn đã tiến hành trong các bước trước đấy được liệt kê, sau đấy chọn Setup trên máy tính.

Xác nhận lựa chọn cài đặt

Công nhận tuyển lựa thiết đặt

bước 9: Hoàn tất thiết đặt máy chủ đích iSCSI.

Khi công đoạn thiết đặt các công dụng, tính năng và dịch vụ đã chọn hoàn thành, hãy nhấp vào Đóng để hoàn thành thiết đặt máy chủ đích iSCSI.

Cài đặt hoàn tất máy chủ đích iSCSI

Setup hoàn thành máy chủ đích iSCSI

Xem thêm thông tin Cách cài đặt iSCSI Target trên Windows Server 2019

Cách thiết đặt iSCSI Target trên Windows Server 2019

Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) là 1 khoáng sản mạng lưu trữ sử dụng kết nối Internet Protocol để kết hợp các cơ sở lưu trữ dữ liệu.
Nó cung ứng quyền truy cập cấp block (khối) vào các địa điểm lưu trữ phê duyệt những lệnh SCSI. iSCSI Target là vị chí tử (bộ nhớ) và nó hiện ra dưới dạng ổ cứng cục bộ đối với iSCSI Initiator. Về căn bản, iSCSI Initiator là 1 client kết nối với iSCSI Target.
Khi được kích hoạt và cấu hình, iSCSI Target Server sẽ biến máy tính hệ quản lý Windows Server thành thiết bị lưu trữ mạng.
Bộ nhớ có thể truy cập mạng rất quan trọng trong việc rà soát các phần mềm trước lúc thiết đặt chúng trên Storage Area Network (SAN).
Cách thiết đặt Active Directory trên Windows Server 2019
Cách thiết đặt iSCSI Target trên Windows Server 2019
Để tiến hành thiết đặt này, bạn cần có các đặc quyền quản trị ko giới hạn đối với máy tính chạy hệ quản lý Windows Server 2019.
Bước 1: Chạy Server Manager trên hệ quản lý Windows Server 2019.
Chạy Server ManagerBước 2: Chọn tab Add Roles and Features.
Bạn có thể chọn bỏ lỡ bước Before you begin bằng cách chọn hộp chọn hình vuông bé ở cuối trang.
Nhấp vào Next để tiếp diễn trình chỉ dẫn thiết đặt.
Chọn tab Add Roles and FeaturesBước 3: Xác định kiểu thiết đặt iSCSI Target bạn muốn
Tại đây, hãy kích vào nút Role-based or Feature-based installation và nhấp vào Next để tiếp diễn.
Xác định kiểu thiết đặt iSCSI TargetBước 4: Chọn host cho các role và service của iSCSI Target.
Đây có thể là máy chủ cục bộ hoặc ổ cứng ảo trên server. Trong trường hợp thí dụ, máy chủ cục bộ sẽ được sử dụng.
Nhấn Next để tiếp diễn.
Chọn host cho các role và service của iSCSI TargetBước 5: Chọn các iSCSI Server Role.
Trong bước này, ta sẽ xác định danh sách các server role để thiết đặt cho iSCSI Target.
Nhấp vào tab Files and Storage Services để mở mang nó.
Chọn iSCSI Target Server, sau đấy chọn hộp iSCSI Target Server.
Chọn các iSCSI Server RoleBước 6: Thêm các công dụng cho iSCSI Target.
Khi bạn chọn iSCSI Target Server ở bước trước, 1 cửa sổ pop-up có tiêu đề Add features that are required for iSCSI Target Server? sẽ mở.
Tại đây, nhấp vào tab Add Features rồi nhấn Next.
Thêm các công dụng cho iSCSI TargetBước 7: Chọn các công dụng.
Tích vào tất cả các công dụng bổ sung cần phải có để thiết đặt iSCSI Target Server và nhấp vào Next.
Chọn các tính năngBước 8: Công nhận tuyển lựa thiết đặt.
Công nhận rằng iSCSI Target Server và các tuyển lựa khác nhưng bạn đã tiến hành trong những bước trên được liệt kê, sau đấy chọn Install.
Công nhận tuyển lựa cài đặtBước 9: Hoàn tất thiết đặt iSCSI Target Server.
Khi công đoạn thiết đặt các role, công dụng và service đã chọn hoàn thành, hãy nhấp vào Close để hoàn thành công đoạn thiết đặt iSCSI Target Server.
Hoàn tất thiết đặt iSCSI Target Server

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #cài #đặt #iSCSI #Target #trên #Windows #Server

Cách thiết đặt iSCSI Target trên Windows Server 2019

Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) là 1 khoáng sản mạng lưu trữ sử dụng kết nối Internet Protocol để kết hợp các cơ sở lưu trữ dữ liệu.
Nó cung ứng quyền truy cập cấp block (khối) vào các địa điểm lưu trữ phê duyệt những lệnh SCSI. iSCSI Target là vị chí tử (bộ nhớ) và nó hiện ra dưới dạng ổ cứng cục bộ đối với iSCSI Initiator. Về căn bản, iSCSI Initiator là 1 client kết nối với iSCSI Target.
Khi được kích hoạt và cấu hình, iSCSI Target Server sẽ biến máy tính hệ quản lý Windows Server thành thiết bị lưu trữ mạng.
Bộ nhớ có thể truy cập mạng rất quan trọng trong việc rà soát các phần mềm trước lúc thiết đặt chúng trên Storage Area Network (SAN).
Cách thiết đặt Active Directory trên Windows Server 2019
Cách thiết đặt iSCSI Target trên Windows Server 2019
Để tiến hành thiết đặt này, bạn cần có các đặc quyền quản trị ko giới hạn đối với máy tính chạy hệ quản lý Windows Server 2019.
Bước 1: Chạy Server Manager trên hệ quản lý Windows Server 2019.
Chạy Server ManagerBước 2: Chọn tab Add Roles and Features.
Bạn có thể chọn bỏ lỡ bước Before you begin bằng cách chọn hộp chọn hình vuông bé ở cuối trang.
Nhấp vào Next để tiếp diễn trình chỉ dẫn thiết đặt.
Chọn tab Add Roles and FeaturesBước 3: Xác định kiểu thiết đặt iSCSI Target bạn muốn
Tại đây, hãy kích vào nút Role-based or Feature-based installation và nhấp vào Next để tiếp diễn.
Xác định kiểu thiết đặt iSCSI TargetBước 4: Chọn host cho các role và service của iSCSI Target.
Đây có thể là máy chủ cục bộ hoặc ổ cứng ảo trên server. Trong trường hợp thí dụ, máy chủ cục bộ sẽ được sử dụng.
Nhấn Next để tiếp diễn.
Chọn host cho các role và service của iSCSI TargetBước 5: Chọn các iSCSI Server Role.
Trong bước này, ta sẽ xác định danh sách các server role để thiết đặt cho iSCSI Target.
Nhấp vào tab Files and Storage Services để mở mang nó.
Chọn iSCSI Target Server, sau đấy chọn hộp iSCSI Target Server.
Chọn các iSCSI Server RoleBước 6: Thêm các công dụng cho iSCSI Target.
Khi bạn chọn iSCSI Target Server ở bước trước, 1 cửa sổ pop-up có tiêu đề Add features that are required for iSCSI Target Server? sẽ mở.
Tại đây, nhấp vào tab Add Features rồi nhấn Next.
Thêm các công dụng cho iSCSI TargetBước 7: Chọn các công dụng.
Tích vào tất cả các công dụng bổ sung cần phải có để thiết đặt iSCSI Target Server và nhấp vào Next.
Chọn các tính năngBước 8: Công nhận tuyển lựa thiết đặt.
Công nhận rằng iSCSI Target Server và các tuyển lựa khác nhưng bạn đã tiến hành trong những bước trên được liệt kê, sau đấy chọn Install.
Công nhận tuyển lựa cài đặtBước 9: Hoàn tất thiết đặt iSCSI Target Server.
Khi công đoạn thiết đặt các role, công dụng và service đã chọn hoàn thành, hãy nhấp vào Close để hoàn thành công đoạn thiết đặt iSCSI Target Server.
Hoàn tất thiết đặt iSCSI Target Server

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #cài #đặt #iSCSI #Target #trên #Windows #Server


#Cách #cài #đặt #iSCSI #Target #trên #Windows #Server

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button