Thủ Thuật

Cách chặn số điện thoại, chặn cuộc gọi điện thoại Android, iPhone

Bạn ko hiểu vì sao mình lại thu được rất nhiều cuộc gọi từ những số ko xác định? Bạn cảm thấy rất bực mình và muốn chặn những cuộc gọi tới này. Vậy muốn chặn cuộc gọi tới thì phải làm thế nào? Dưới đây là những cách dễ ợt và dễ tiến hành nhất trên dế yêu Android và iPhone, hãy cùng xem!

1. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi tới dế yêu Android

– Chặn số dế yêu trong lịch sử cuộc gọi

Bước 1: Mở phần mềm Cuộc gọi> Chọn Gần đây.

Bước 2: Nhấn vào số dế yêu bạn muốn chặn> Nhấp vào biểu trưng. “! ”.

Bước 3: Chọn mặt hàng Để chặn đứng > Nhấn nút Để chặn đứng.

– Chặn số dế yêu trong danh bạ

Anh đấy đã qua Trước hết: Tại danh bạ dế yêu.

Bước 2: Chọn số dế yêu bạn muốn chặn.

Bước 3: Nút chọn 3 điểm > Chọn chặn địa chỉ liên hệ.

Giai đoạn 4: họp báo Để chặn đứng để hoàn thành.

– Chặn số dế yêu ko xác định

Bước 1: Mở phần mềm Cuộc gọi.

Bước 2: Nút chọn 3 điểm > Chọn Sự điều chỉnh.

Bước 3: Chọn lọc chặn số > bật Chặn cuộc gọi ko xác định.

– Mở khóa

Bước 1: Chuyển tới phần mềm Cuộc gọi.

Bước 2: Nút chọn 3 điểm > Chọn Điều chỉnh.

Bước 3: Chọn lọc chặn số > Chọn tín hiệu (-) để bỏ chặn

2. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi trên dế yêu iPhone

Đối với iPhone, bạn có thể làm Chặn các số ko xác định trên iPhone khỏi lịch sử cuộc gọi hoặc danh bạ như sau:

– Chặn số dế yêu trong lịch sử cuộc gọi

Bước 1: Chọn phần mềm Dế yêu.

Bước 2: Chọn ” ! ”Sau số dế yêu bạn muốn chặn.

Bước 3: Chọn lọc Chặn cuộc gọi này.

Giai đoạn 4: Chọn lọc Khoa liên lạc.

– Chặn số dế yêu trong danh bạ

Bước 1: Truy cập vào danh bạ dế yêu trong phần mềm Dế yêu.

Bước 2: Chọn người bạn muốn chặn.

Bước 3: Chọn 1 mục Chặn cuộc gọi này.

Giai đoạn 4: Chọn lọc Khoa liên lạc.

– Mở khóa

Bước 1: Chọn lọc Điều chỉnh từ màn hình chính.

Bước 2: Chọn Dế yêu.

Bước 3: Tại Liên hệ bị chặn > Chọn Tu sửa.

Bước 3: Nhấp vào dấu ()> Chọn Thông thoáng.

xem thêm

.

Xem thêm thông tin Cách chặn số điện thoại, chặn cuộc gọi điện thoại Android, iPhone

Cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi dế yêu Android, iPhone

Bạn đang ko hiểu lý do vì sao lại thu được nhiều cuộc gọi từ các số máy lạ? Bạn cảm thấy rất phiền phức và muốn chặn những cuộc gọi tới này. Vậy muốn chặn cuộc gọi tới thì phải làm thế nào? Sau đây là những cách tiến hành trên dế yêu Android và iPhone dễ ợt và dễ tiến hành nhất, hãy cùng xem nhé!

1. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi tới dế yêu Android
– Chặn số dế yêu trong lịch sử cuộc gọi
Bước 1: Mở phần mềm Cuộc gọi > Chọn Vừa qua.

Bước 2: Nhấn vào số dế yêu nhưng mà bạn muốn chặn > Nhấp vào biểu trưng “ ! ”.

Bước 3: Chọn vào mục Chặn > Nhấn nút Chặn.

– Chặn số dế yêu trong danh bạ
Bước 1: Vào Danh bạ.
Bước 2: Chọn số dế yêu muốn chặn.

Bước 3: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Chặn danh bạ.

Bước 4: Nhấn Chặn để hoàn thành.
– Chặn số dế yêu ko xác định
Bước 1: Mở phần mềm Cuộc gọi.
Bước 2: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Setup.

Bước 3: Chọn Chặn số > Bật Chặn người gọi ko xác định.

– Bỏ chặn
Bước 1: Vào phần mềm Cuộc gọi.
Bước 2: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Setup.

Bước 3: Chọn vào Chặn số > Chọn dấu (-) để bỏ chặn.

2. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi trên dế yêu iPhone
Đối với iPhone, bạn có thể tiến hành chặn số lạ trên iPhone từ lịch sử cuộc gọi hoặc trong danh bạ như sau:
– Chặn số dế yêu trong lịch sử cuộc gọi
Bước 1: Chọn phần mềm Dế yêu.

Bước 2: Chọn vào dấu “ ! ” sau số dế yêu muốn chặn.

Bước 3: Chọn Chặn người gọi này.

Bước 4: Chọn Chặn liên hệ.

– Chặn số dế yêu trong danh bạ
Bước 1: Truy cập vào Danh bạ trong phần mềm Dế yêu.
Bước 2: Chọn người muốn chặn.

Bước 3: Chọn mục Chặn người gọi này.

Bước 4: Chọn Chặn liên hệ.

– Bỏ chặn
Bước 1: Chọn Setup từ màn hình chính.

Bước 2: Chọn Dế yêu.
Bước 3: Vào Liên hệ bị chặn > Chọn Sửa.

Bước 3: Nhấn vào dấu (–) > Chọn Bỏ chặn.

Xem thêm

TagsAndroid Hỏi đáp mẹo – Chỉ dẫn sử dụng Thủ thuật

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #chặn #số #điện #thoại #chặn #cuộc #gọi #điện #thoại #Android #iPhone

Cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi dế yêu Android, iPhone

Bạn đang ko hiểu lý do vì sao lại thu được nhiều cuộc gọi từ các số máy lạ? Bạn cảm thấy rất phiền phức và muốn chặn những cuộc gọi tới này. Vậy muốn chặn cuộc gọi tới thì phải làm thế nào? Sau đây là những cách tiến hành trên dế yêu Android và iPhone dễ ợt và dễ tiến hành nhất, hãy cùng xem nhé!

1. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi tới dế yêu Android
– Chặn số dế yêu trong lịch sử cuộc gọi
Bước 1: Mở phần mềm Cuộc gọi > Chọn Vừa qua.

Bước 2: Nhấn vào số dế yêu nhưng mà bạn muốn chặn > Nhấp vào biểu trưng “ ! ”.

Bước 3: Chọn vào mục Chặn > Nhấn nút Chặn.

– Chặn số dế yêu trong danh bạ
Bước 1: Vào Danh bạ.
Bước 2: Chọn số dế yêu muốn chặn.

Bước 3: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Chặn danh bạ.

Bước 4: Nhấn Chặn để hoàn thành.
– Chặn số dế yêu ko xác định
Bước 1: Mở phần mềm Cuộc gọi.
Bước 2: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Setup.

Bước 3: Chọn Chặn số > Bật Chặn người gọi ko xác định.

– Bỏ chặn
Bước 1: Vào phần mềm Cuộc gọi.
Bước 2: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Setup.

Bước 3: Chọn vào Chặn số > Chọn dấu (-) để bỏ chặn.

2. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi trên dế yêu iPhone
Đối với iPhone, bạn có thể tiến hành chặn số lạ trên iPhone từ lịch sử cuộc gọi hoặc trong danh bạ như sau:
– Chặn số dế yêu trong lịch sử cuộc gọi
Bước 1: Chọn phần mềm Dế yêu.

Bước 2: Chọn vào dấu “ ! ” sau số dế yêu muốn chặn.

Bước 3: Chọn Chặn người gọi này.

Bước 4: Chọn Chặn liên hệ.

– Chặn số dế yêu trong danh bạ
Bước 1: Truy cập vào Danh bạ trong phần mềm Dế yêu.
Bước 2: Chọn người muốn chặn.

Bước 3: Chọn mục Chặn người gọi này.

Bước 4: Chọn Chặn liên hệ.

– Bỏ chặn
Bước 1: Chọn Setup từ màn hình chính.

Bước 2: Chọn Dế yêu.
Bước 3: Vào Liên hệ bị chặn > Chọn Sửa.

Bước 3: Nhấn vào dấu (–) > Chọn Bỏ chặn.

Xem thêm

TagsAndroid Hỏi đáp mẹo – Chỉ dẫn sử dụng Thủ thuật

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #chặn #số #điện #thoại #chặn #cuộc #gọi #điện #thoại #Android #iPhone


#Cách #chặn #số #điện #thoại #chặn #cuộc #gọi #điện #thoại #Android #iPhone

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button