Cuộc Sống

Cách cúng sao giải hạn 2021, bài cúng dâng sao giải hạn đầu năm

Cúng sao đầu 5 là 1 trong những nghi lễ quan trọng của nhiều gia đình Việt để hóa giải những điều không may trong cả 5. Lễ cúng sao giải hạn thường được tiến hành ở chùa hoặc tại gia.

Theo quan niệm cổ truyền, mỗi 5 mỗi người có 1 sao hoàng đạo không giống nhau. Tổng cộng có 9 sao, trong ấy có các sao tốt, sao xấu và các sao xen kẽ như sau:

  • tốt 3 sao: Thái dương, Thái âm, Mộc đức.
  • 3 sao xấu: La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch.
  • 3 sao trung bình: Vạn Hạnh, Thổ Tú, Thủy Diệu.

Nếu tìm thấy 1 ngôi sao đen thui, anh ta phải làm lễ dâng sao để cầu xin Thần Sao giúp sức để cắt bớt những điều không may.

Bảng tuổi của nam và nữ là không giống nhau và đã được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

Hết hạn vào 5 2022 theo độ tuổi

Lễ dâng sao sẽ hết vào đầu 5 2021

Các khuyến mại bao gồm:

  • Hương, hoa, quả (5 loại)
  • trầu cau, rượu, nước
  • tiền vàng
  • gạo, muối

CÔNG VIỆC CỦA ƯU ĐÃI CÓ GIỚI HẠN NĂM ĐẦU TIÊN

Tùy theo tên từng người nhưng thẻ có nội dung không giống nhau. Phcửa ải thắp 3 nén hương, quỳ lạy 3 lạy rồi đọc theo mẫu sau:

Con lạy trời 9 phương, chư phật mười phương, chư phật mười phương.

Nam Mô Hiếu Thiên thượng đẳng Kim Quyết Ngọc Hoàng.

Con kính lạy Đức Trung Thiên, Bắc cung Tử Vi Đại Đế.

Con lạy Ông Tạ Nam Tào Lục Tỷ Duyên Thọ Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Hựu Bắc Đẩu bậc Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Nhật Thái Dương Thiên Sơn Tinh Quân Cung.

Con lạy Đức Thượng Thanh Bản Mạnh Nguyên Thần Chân Quân.

(Các) người được ủy thác của tôi là: ……………………. 5: …………………………

Bữa nay là ngày …… tháng ……………… .. đạo hữu và con cái chân thành mua lễ, hương hoa trà, thắp nén nhang, lập án tâm linh tại (hướng) ……………. … …… để tiến hành lễ giải hạn …………………… ..

Mong các bạn đón chờ hội bạc để phù trợ hộ trì, xả xui; ban phước lành, tài lộc và trường sinh để bạn gặp mọi điều tốt lành, tránh mọi điều ác và gia đình ấm êm, bình an và hưng vượng.

Con trai trung thành cung kính, trước toà cung kính cúi đầu xin giúp sức, phò tá.

Phục hồi cẩn thận!

(Và lễ lạy theo số lượng của mỗi ngôi sao.)

Sau lúc làm lễ xong, đợi hương khói thành tiền, vàng, văn khấn, linh vị.

  • Văn khấn Tết Nguyên tiêu – Rằm tháng Giêng.
  • Văn khấn giao thừa trong nhà và ngoài trời
  • Bài văn khấn giao thừa đêm 30 Tết.

Xem thêm thông tin Cách cúng sao giải hạn 2021, bài cúng dâng sao giải hạn đầu năm

Cách cúng sao giải hạn 2021, bài cúng dâng sao giải hạn đầu 5

Cúng dâng sao giải hạn đầu 5 là 1 trong những lễ quan trọng của nhiều gia đình người Việt nhằm hóa giải vận hạn cho cả 5. Lễ cúng dâng sao giải hạn thường được tiến hành ở chùa hoặc tại nhà.
Theo quan niệm xưa, mỗi 5 mỗi người có 1 ngôi sao chiếu mệnh không giống nhau. Có tất cả 9 ngôi sao, trong ấy có có những sao tốt, sao xấu và sao trung như sau:
3 sao tốt: Thái dương, Thái âm, Mộc đức.
3 sao xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.
3 sao trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.
Nếu gặp sao xấu cần phải làm lễ dâng sao giải hạn để cầu xin Thần Sao phù trợ làm giảm nhẹ vận hạn.
Bảng tính tuổi sao cho nam, nữ không giống nhau và đã được liệt kê sẵn trong bảng sau:

Bảng sao giải hạn 5 2022 theo tuổi
Lễ phẩm cúng sao giải hạn đầu 5 2021
Lễ phẩm gồm:
Hương, hoa, quả (5 loại)
Trầu cau, rượu, nước
Tiền vàng
Gạo, muối
VĂN KHẤN CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN ĐẦU NĂM
Tùy theo tên sao hạn của mỗi người nhưng lá sớ dâng sao giải hạn có nội dung không giống nhau. Bạn hãy đốt 3 nén hương quỳ lạy 3 lạy rồi đọc theo mẫu sau:
Con lạy 9 phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.
Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.
Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Gicửa ải ách Tinh quân.
Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.
Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ (chúng) con là:………………………………………. Tuổi:…………………………
Bữa nay là ngày…… tháng………5….. tín chủ con chân thành mua lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm nhang, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………………………………………………để làm lễ giải hạn sao…………………….. chiếu mệnh và hạn:………………………
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù trợ hộ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình an, an khang hưng vượng.
Tín chủ con lễ bạc thật tình, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ hộ trì.
Phục duy cẩn cáo!
(Và quỳ lạy theo số lạy của từng sao).
Sau lễ xong, chờ hương tàn hóa cả tiền, vàng, văn khấn, linh vị.
Bài văn khấn cúng Tết Nguyên Tiêu – rằm tháng Giêng
Văn khấn cúng giao thừa trong nhà và ngoài trời
Bài văn cúng Lễ Tất Niên ngày 30 Tết

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #cúng #sao #giải #hạn #bài #cúng #dâng #sao #giải #hạn #đầu #5

Cách cúng sao giải hạn 2021, bài cúng dâng sao giải hạn đầu 5

Cúng dâng sao giải hạn đầu 5 là 1 trong những lễ quan trọng của nhiều gia đình người Việt nhằm hóa giải vận hạn cho cả 5. Lễ cúng dâng sao giải hạn thường được tiến hành ở chùa hoặc tại nhà.
Theo quan niệm xưa, mỗi 5 mỗi người có 1 ngôi sao chiếu mệnh không giống nhau. Có tất cả 9 ngôi sao, trong ấy có có những sao tốt, sao xấu và sao trung như sau:
3 sao tốt: Thái dương, Thái âm, Mộc đức.
3 sao xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.
3 sao trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.
Nếu gặp sao xấu cần phải làm lễ dâng sao giải hạn để cầu xin Thần Sao phù trợ làm giảm nhẹ vận hạn.
Bảng tính tuổi sao cho nam, nữ không giống nhau và đã được liệt kê sẵn trong bảng sau:

Bảng sao giải hạn 5 2022 theo tuổi
Lễ phẩm cúng sao giải hạn đầu 5 2021
Lễ phẩm gồm:
Hương, hoa, quả (5 loại)
Trầu cau, rượu, nước
Tiền vàng
Gạo, muối
VĂN KHẤN CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN ĐẦU NĂM
Tùy theo tên sao hạn của mỗi người nhưng lá sớ dâng sao giải hạn có nội dung không giống nhau. Bạn hãy đốt 3 nén hương quỳ lạy 3 lạy rồi đọc theo mẫu sau:
Con lạy 9 phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.
Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.
Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Gicửa ải ách Tinh quân.
Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.
Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ (chúng) con là:………………………………………. Tuổi:…………………………
Bữa nay là ngày…… tháng………5….. tín chủ con chân thành mua lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm nhang, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………………………………………………để làm lễ giải hạn sao…………………….. chiếu mệnh và hạn:………………………
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù trợ hộ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình an, an khang hưng vượng.
Tín chủ con lễ bạc thật tình, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ hộ trì.
Phục duy cẩn cáo!
(Và quỳ lạy theo số lạy của từng sao).
Sau lễ xong, chờ hương tàn hóa cả tiền, vàng, văn khấn, linh vị.
Bài văn khấn cúng Tết Nguyên Tiêu – rằm tháng Giêng
Văn khấn cúng giao thừa trong nhà và ngoài trời
Bài văn cúng Lễ Tất Niên ngày 30 Tết

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #cúng #sao #giải #hạn #bài #cúng #dâng #sao #giải #hạn #đầu #5


#Cách #cúng #sao #giải #hạn #bài #cúng #dâng #sao #giải #hạn #đầu #5

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button