Thủ Thuật

Cách hạn chế số lần đăng nhập thất bại trên Windows 10

Giới hạn số lần đăng nhập sai mật khẩu trong Windows 10 giúp tăng tính bảo mật cho máy tính của bạn. Đang ở đây Cách giới hạn số lần đăng nhập ko thành công trong Windows 10.

Vì sao tôi nên đặt giới hạn về số lần đăng nhập ko thành công?

Nếu người nào đấy muốn truy cập vào máy tính của bạn, họ có thể đoán mật khẩu đăng nhập thiết bị của bạn. Đây thực thụ là 1 hiểm họa cho “hàng rào” bảo mật dữ liệu của bạn, nhất là lúc chúng bẻ khóa mật khẩu. Để bảo vệ mình trước mối dọa nạt này, bạn có thể giới hạn số lần đăng nhập sai mật khẩu vào PC của mình. Bạn có thể định cấu hình thiết đặt này phê chuẩn Local Group Policy Editor hoặc Control Panel.

Giới hạn số lần đăng nhập PC ko thành công qua Local Group Policy Editor

Nếu PC của bạn đang chạy Windows 10 Home Edition, trước nhất bạn cần mày mò cách truy cập Trình biên tập chế độ nhóm trong Windows Home. Mặt khác, đối với bạn dạng đầy đủ của Windows 10, đây là cách giới hạn số lượng mật khẩu đăng nhập PC ko chuẩn xác với Local Group Policy Editor:

 1. họp báo Windows + RẺviết gpedit.msc > Đi vào mở Trình biên tập chế độ nhóm cục bộ.
 2. Trong ngăn điều hướng bên trái, đi đến cấu hình máy tính > thiết đặt cửa sổ > thiết đặt hệ thống bảo vệ > chế độ account > Chính sách khóa account.
 3. Bấm vào Chính sách khóa account. Bạn sẽ thấy 3 thiết đặt sau trong bảng điều khiển bên phải: Thời hạn khóa account, Ngưỡng khóa accountĐặt lại bộ đếm khóa account sau.

Trình chỉnh sửa chính sách nhóm cục bộ

Thiết đặt chế độ Ngưỡng khóa account Cho phép bạn giới hạn số lần đăng nhập thất bại. Người đấy sẽ ko có quyền truy cập vào account bị khóa cho tới lúc bạn đặt lại hoặc hết thời kì khóa.

để cấu hình Ngưỡng khóa account, bạn phải đặt trị giá từ 1 tới 999. Con số này sẽ xác định số lần nhập sai mật khẩu được phép trên PC trước lúc account bị khóa. trị giá điều chỉnh 0 nó sẽ ko khóa account cho dù người nào đấy nhập sai mật khẩu đăng nhập vào PC bao lăm lần.

 1. Định cấu hình thiết đặt này bằng cách nhấp lưu ban vào thiết đặt chế độ Ngưỡng khóa account.
 2. Chọn trị giá cấp độ khóa account mong muốn trong Nick sẽ bị khóa sau.
 3. Nhấp chuột Vận dụng> OK.

Thuộc tính ngưỡng khóa tài khoản

Thiết đặt chế độ Đặt lại bộ đếm khóa account sau giúp bạn quyết định bao lăm phút trôi qua trước lúc account của bạn bị khóa. Tuy nhiên, trước nhất bạn phải xác định ngưỡng hoặc số lần đăng nhập ko thành công sẽ bị chặn.

Thí dụ, bạn có thể đặt Ngưỡng khóa account là 5 và Đặt lại bộ đếm khóa account sau là 5 phút, tương tự người mua có 5 lần đăng nhập sai mật khẩu trong khoảng 5 phút trước lúc account bị khóa. Bạn có thể chọn từ 1 tới 99,999 phút lúc định cấu hình thiết đặt chế độ Đặt lại bộ đếm khóa account sau.

 1. Để định cấu hình thiết đặt này, hãy nhấp lưu ban vào Đặt lại bộ đếm khóa account sau.
 2. Chọn trị giá mong muốn của bộ hứa hẹn giờ khóa account trong Đặt lại bộ đếm khóa account sau.
 3. Nhấp chuột Vận dụng> OK.

Cài đặt bộ hẹn giờ tài khoản bị khóa

Thiết đặt chế độ Thời hạn khóa account quyết định thời kì khóa account còn lại trước lúc tự động mở khóa. Gần giống với Đặt lại bộ đếm khóa accountthiết đặt này đề nghị bạn chọn trị giá Ngưỡng khóa account Trước.

Thí dụ, bạn có thể đặt Ngưỡng khóa account khi 5 tuổi và Thời hạn khóa account nó là 5 phút

Nếu người nào đấy nhập sai mật khẩu 5 lần, account của bạn sẽ bị khóa trong 5 phút trước lúc máy móc tự động mở khóa. Tùy thuộc vào thời kì bạn muốn khóa account, bạn có thể chọn trị giá từ 1 tới 99,999 phút. Ngoài ra, bạn có thể chọn số 0 nếu bạn muốn khóa account của mình cho tới lúc bạn mở khóa theo cách thủ công.

 1. Để định cấu hình thiết đặt này, hãy nhấp lưu ban vào Thời hạn khóa account.
 2. Chọn thời kì chặn mong muốn trong Nick bị chặn bởi.
 3. Nhấp chuột Vận dụng> OK.

Thuộc tính đặt lại tài khoản Windows 10

Sau lúc chấm dứt, đóng Trình biên tập chế độ nhóm cục bộ và khởi động lại PC để lưu các chỉnh sửa.

Giới hạn số lần đăng nhập ko thành công phê chuẩn dấu nhắc lệnh

Mở dấu nhắc lệnh như sau:

 1. họp báo Windows + RẺ và gõ cmd.
 2. Nhấp chuột Ctrl + Shift + Enter mở Biểu tượng của hệ thống Tăng lên.

để cấu hình Ngưỡng khóa accountnhập lệnh sau tại dấu nhắc lệnh:

net accounts /lockoutthreshold:5

cmd hiển thị

Bạn có thể chỉnh sửa trị giá 5 tại dấu nhắc lệnh với bất cứ trị giá nào từ 1 tới 999. Con số này sẽ xác định số lần đăng nhập ko thành công được phép.

Nick sẽ tự động bị khóa nếu người mua nhập sai mật khẩu và số lần vượt quá ngưỡng cho phép. Ngoài ra, bạn có thể chọn 0 nếu bạn ko muốn đặt giới hạn khóa account. Nhấp chuột Đi vào sau lúc chọn trị giá.

để cấu hình Đặt lại bộ đếm khóa accountgõ lệnh sau tại dấu nhắc lệnh:

net accounts /lockoutwindow:5

Thiết lập khóa tài khoản đăng nhập Windows 10

Bạn có thể chỉnh sửa trị giá 5 bằng 1 số khác (từ 1 tới 99,999). Điều này sẽ xác định số phút trước lúc account bị khóa. Nhấp chuột Đi vào sau lúc chọn trị giá.

để cấu hình Thời hạn khóa accountnhập lệnh sau tại dấu nhắc lệnh:

net accounts /lockoutduration:5

Đặt giới hạn về số lần bạn nhập sai mật khẩu đăng nhập Windows 10

bạn cũng có thể chỉnh sửa 5 bằng 1 số khác, tương ứng với thời kì account bị khóa trước lúc tự động mở lại. nếu bạn chọn 0, account chỉ được mở lúc bạn mở khóa thủ công. Nhấp chuột Đi vào sau lúc chọn 1 trị giá.

Sau lúc chấm dứt, đóng Biểu tượng của hệ thống và khởi động lại PC để lưu các chỉnh sửa.

Trên đây là chỉ dẫn cách giảm thiểu số lần nhập sai mật khẩu trên PC để tăng tính bảo mật cho máy tính. Tôi chờ đợi bài viết có ích với bạn.

Xem thêm thông tin Cách hạn chế số lần đăng nhập thất bại trên Windows 10

Cách giảm thiểu số lần đăng nhập thất bại trên Windows 10

Giảm thiểu số lần đăng nhập sai mật khẩu vào Windows 10 giúp tăng nhanh bảo mật cho máy tính. Dưới đây là cách giới hạn số lần đăng nhập thất bại trên Windows 10.
Vì sao bạn nên đặt giới hạn số lần đăng nhập máy tính thất bại?
Nếu người nào đấy muốn truy cập máy tính của bạn, họ có thể đoán mật khẩu đăng nhập thiết bị. Đây thực thụ là 1 mối dọa nạt đến “hàng rào” bảo mật dữ liệu của bạn, nhất là lúc họ phá được mật khẩu. Để tự bảo vệ bản thân trước mối họa này, bạn có thể giảm thiểu số lần đăng nhập sai mật khẩu vào PC. Bạn có thể cấu hình thiết đặt này qua Local Group Policy Editor hoặc Control Panel.
Giảm thiểu số lần đăng nhập PC thất bại qua Local Group Policy Editor
Nếu PC chạy Windows 10 Home Edition, trước tiên, bạn cần học cách truy cập Group Policy Editor trong Windows Home. Mặt khác, đối với toàn thể bạn dạng Windows 10, dưới đây là cách giảm thiểu số lần nhập sai mật khẩu đăng nhập PC bằng Local Group Policy Editor:
Nhấn phím Windows + R, gõ gpedit.msc > Enter để mở Local Group Policy Editor.
Ở bảng điều hướng bên trái, đến Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Account Policies > Account Lockout Policy.
Click phím Account Lockout Policy. Bạn sẽ thấy 3 thiết đặt sau ở bảng bên tay phải: Account lockout duration, Account lockout threshold và Reset acc lockout counter after.

Thiết đặt chế độ Account lockout threshold cho phép bạn giảm thiểu số lần đăng nhập máy tính thất bại. Người đấy sẽ ko có quyền truy cập account bị khóa cho đến lúc bạn reset nó hoặc thời kì khóa account hết hiệu lực.
Để cấu hình Account lockout threshold, bạn nhu yếu lập trị giá từ 1-999. Con số này sẽ quyết định số lần nhập sai mật khẩu được phép trên PC trước lúc khóa account. Đặt trị giá 0 sẽ ko khóa account dù cho người nào đấy có nhập sai mật khẩu đăng nhập PC bao lăm lần đi chăng nữa.
Cấu hình thiết đặt này, click lưu ban thiết đặt chế độ Account lockout threshold.
Chọn trị giá mức khóa account mong muốn trong Account will lock out after.
Click Apply > OK.

Thiết đặt chế độ Reset acc lockout counter after giúp bạn quyết định số phút trôi qua trước lúc khóa account. Tuy nhiên, bạn cần xác định ngưỡng hay số lần đăng nhập sai bị khóa trước nhất.
Thí dụ, bạn có thể đặt Account lockout threshold là 5 và Reset acc lockout counter after là 5 phút. Như vậy, người mua có 5 lần đăng nhập sai mật khẩu trong khoảng 5 phút trước lúc account bị khóa. Bạn có thể chọn giữa 1 và 99.999 phút lúc cấu hình thiết đặt chế độ Reset acc lockout counter after.
Để cấu hình thiết đặt này, click lưu ban Reset acc lockout counter after.
Chọn trị giá bộ đếm thời kì khóa account mong muốn tại Reset acc lockout counter after.
Click Apply > OK.

Thiết đặt chế độ Account lockout duration quyết định thời kì khóa account còn lại trước lúc nó tự động được mở khóa. Gần giống như Reset acc lockout counter, thiết đặt này đề nghị bạn chọn trị giá Account lockout threshold trước.
Thí dụ, bạn có thể đặt Account lockout threshold sang 5 và Account lockout duration là 5 phút.
Nếu người nào đấy nhập sai mật khẩu 5 lần, account của bạn sẽ bị khóa trong khoảng 5 phút trước lúc nó được máy móc tự động mở khóa. Tùy thuộc vào thời kì muốn khóa account, bạn có thể chọn 1 trị giá từ 1 đến 99,999 phút. Ngoài ra, bạn có thể chọn số 0 nếu muốn khóa account cho đến lúc tự tay mở khóa nó.
Để cấu hình thiết đặt này, click lưu ban Account lockout duration.
Chọn thời kì khóa mong muốn trong Account is locked out for.
Click Apply > OK.

Sau lúc hoàn thành, đóng Local Group Policy Editor và khởi động lại PC để lưu lại chỉnh sửa.
Giảm thiểu số lần đăng nhập thất bại qua Command Prompt
Mở Command Prompt như sau:
Nhấn phím Windows + R và gõ CMD.
Click Ctrl + Shift + Enter để mở Command Prompt tăng lên.
Để cấu hình Account lockout threshold, nhập lệnh sau vào Command Prompt:
net accounts /lockoutthreshold:5

Bạn có thể thay trị giá 5 trong Command Prompt bằng trị giá bất cứ từ 1 đến 999. Con số này sẽ quyết định số lần đăng nhập PC thất bại cho phép.
Nick sẽ tự động khóa nếu người mua nhập sai mật khẩu và số lần vượt quá ngưỡng cho phép. Ngoài ra, bạn có thể chọn 0 nếu ko muốn đặt giới hạn khóa account. Click Enter sau lúc chọn trị giá.
Để cấu hình Reset acc lockout counter, gõ lệnh sau vào Command Prompt:
net accounts /lockoutwindow:5

Bạn có thể thay trị giá 5 bằng con số khác (từ 1 đến 99,999). Điều này sẽ quyết định số phút trước lúc khóa account. Click Enter sau lúc chọn trị giá.
Để cấu hình Account lockout duration, nhập lệnh sau vào Command Prompt:
net accounts /lockoutduration:5

Bạn cũng có thể thay 5 bằng con số khác, tương ứng với thời kì account bị khóa trước lúc tự động được mở lại. Nếu chọn 0, account chỉ mở lúc bạn tự tay mở khóa nó. Click Enter sau lúc chọn 1 trị giá.
Sau lúc hoàn thành, đóng Command Prompt và khởi động lại PC để lưu chỉnh sửa.
Trên đây là cách giới hạn số lần đăng nhập sai mật khẩu vào PC để tăng nhanh bảo mật cho máy tính. Hi vọng bài viết có ích với các bạn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #hạn #chế #số #lần #đăng #nhập #thất #bại #trên #Windows

Cách giảm thiểu số lần đăng nhập thất bại trên Windows 10

Giảm thiểu số lần đăng nhập sai mật khẩu vào Windows 10 giúp tăng nhanh bảo mật cho máy tính. Dưới đây là cách giới hạn số lần đăng nhập thất bại trên Windows 10.
Vì sao bạn nên đặt giới hạn số lần đăng nhập máy tính thất bại?
Nếu người nào đấy muốn truy cập máy tính của bạn, họ có thể đoán mật khẩu đăng nhập thiết bị. Đây thực thụ là 1 mối dọa nạt đến “hàng rào” bảo mật dữ liệu của bạn, nhất là lúc họ phá được mật khẩu. Để tự bảo vệ bản thân trước mối họa này, bạn có thể giảm thiểu số lần đăng nhập sai mật khẩu vào PC. Bạn có thể cấu hình thiết đặt này qua Local Group Policy Editor hoặc Control Panel.
Giảm thiểu số lần đăng nhập PC thất bại qua Local Group Policy Editor
Nếu PC chạy Windows 10 Home Edition, trước tiên, bạn cần học cách truy cập Group Policy Editor trong Windows Home. Mặt khác, đối với toàn thể bạn dạng Windows 10, dưới đây là cách giảm thiểu số lần nhập sai mật khẩu đăng nhập PC bằng Local Group Policy Editor:
Nhấn phím Windows + R, gõ gpedit.msc > Enter để mở Local Group Policy Editor.
Ở bảng điều hướng bên trái, đến Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Account Policies > Account Lockout Policy.
Click phím Account Lockout Policy. Bạn sẽ thấy 3 thiết đặt sau ở bảng bên tay phải: Account lockout duration, Account lockout threshold và Reset acc lockout counter after.

Thiết đặt chế độ Account lockout threshold cho phép bạn giảm thiểu số lần đăng nhập máy tính thất bại. Người đấy sẽ ko có quyền truy cập account bị khóa cho đến lúc bạn reset nó hoặc thời kì khóa account hết hiệu lực.
Để cấu hình Account lockout threshold, bạn nhu yếu lập trị giá từ 1-999. Con số này sẽ quyết định số lần nhập sai mật khẩu được phép trên PC trước lúc khóa account. Đặt trị giá 0 sẽ ko khóa account dù cho người nào đấy có nhập sai mật khẩu đăng nhập PC bao lăm lần đi chăng nữa.
Cấu hình thiết đặt này, click lưu ban thiết đặt chế độ Account lockout threshold.
Chọn trị giá mức khóa account mong muốn trong Account will lock out after.
Click Apply > OK.

Thiết đặt chế độ Reset acc lockout counter after giúp bạn quyết định số phút trôi qua trước lúc khóa account. Tuy nhiên, bạn cần xác định ngưỡng hay số lần đăng nhập sai bị khóa trước nhất.
Thí dụ, bạn có thể đặt Account lockout threshold là 5 và Reset acc lockout counter after là 5 phút. Như vậy, người mua có 5 lần đăng nhập sai mật khẩu trong khoảng 5 phút trước lúc account bị khóa. Bạn có thể chọn giữa 1 và 99.999 phút lúc cấu hình thiết đặt chế độ Reset acc lockout counter after.
Để cấu hình thiết đặt này, click lưu ban Reset acc lockout counter after.
Chọn trị giá bộ đếm thời kì khóa account mong muốn tại Reset acc lockout counter after.
Click Apply > OK.

Thiết đặt chế độ Account lockout duration quyết định thời kì khóa account còn lại trước lúc nó tự động được mở khóa. Gần giống như Reset acc lockout counter, thiết đặt này đề nghị bạn chọn trị giá Account lockout threshold trước.
Thí dụ, bạn có thể đặt Account lockout threshold sang 5 và Account lockout duration là 5 phút.
Nếu người nào đấy nhập sai mật khẩu 5 lần, account của bạn sẽ bị khóa trong khoảng 5 phút trước lúc nó được máy móc tự động mở khóa. Tùy thuộc vào thời kì muốn khóa account, bạn có thể chọn 1 trị giá từ 1 đến 99,999 phút. Ngoài ra, bạn có thể chọn số 0 nếu muốn khóa account cho đến lúc tự tay mở khóa nó.
Để cấu hình thiết đặt này, click lưu ban Account lockout duration.
Chọn thời kì khóa mong muốn trong Account is locked out for.
Click Apply > OK.

Sau lúc hoàn thành, đóng Local Group Policy Editor và khởi động lại PC để lưu lại chỉnh sửa.
Giảm thiểu số lần đăng nhập thất bại qua Command Prompt
Mở Command Prompt như sau:
Nhấn phím Windows + R và gõ CMD.
Click Ctrl + Shift + Enter để mở Command Prompt tăng lên.
Để cấu hình Account lockout threshold, nhập lệnh sau vào Command Prompt:
net accounts /lockoutthreshold:5

Bạn có thể thay trị giá 5 trong Command Prompt bằng trị giá bất cứ từ 1 đến 999. Con số này sẽ quyết định số lần đăng nhập PC thất bại cho phép.
Nick sẽ tự động khóa nếu người mua nhập sai mật khẩu và số lần vượt quá ngưỡng cho phép. Ngoài ra, bạn có thể chọn 0 nếu ko muốn đặt giới hạn khóa account. Click Enter sau lúc chọn trị giá.
Để cấu hình Reset acc lockout counter, gõ lệnh sau vào Command Prompt:
net accounts /lockoutwindow:5

Bạn có thể thay trị giá 5 bằng con số khác (từ 1 đến 99,999). Điều này sẽ quyết định số phút trước lúc khóa account. Click Enter sau lúc chọn trị giá.
Để cấu hình Account lockout duration, nhập lệnh sau vào Command Prompt:
net accounts /lockoutduration:5

Bạn cũng có thể thay 5 bằng con số khác, tương ứng với thời kì account bị khóa trước lúc tự động được mở lại. Nếu chọn 0, account chỉ mở lúc bạn tự tay mở khóa nó. Click Enter sau lúc chọn 1 trị giá.
Sau lúc hoàn thành, đóng Command Prompt và khởi động lại PC để lưu chỉnh sửa.
Trên đây là cách giới hạn số lần đăng nhập sai mật khẩu vào PC để tăng nhanh bảo mật cho máy tính. Hi vọng bài viết có ích với các bạn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #hạn #chế #số #lần #đăng #nhập #thất #bại #trên #Windows


#Cách #hạn #chế #số #lần #đăng #nhập #thất #bại #trên #Windows

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button