Thủ Thuật

Cách loại bỏ gạch chân khỏi siêu liên kết trong Word

Khi bạn chèn kết hợp tới 1 từ, cụm từ hoặc đoạn văn bản trong tài liệu Microsoft Word, siêu kết nối được ghi lại bằng 1 gạch dưới theo mặc định. Tuy nhiên, nếu ko muốn, bạn hoàn toàn có thể xóa gạch chân này khỏi văn bản siêu kết hợp để duy trì tính nhất quán trong định dạng toàn cục trong toàn thể tài liệu. Tiến hành như sau.

Xóa gạch chân khỏi từng kết hợp riêng biệt

Bạn có thể xóa gạch chân khỏi 1 siêu kết nối riêng biệt có đường viền bằng cách tuân theo 1 vài bước dễ dàng.

Trước hết, hãy mở tài liệu Word có chứa kết hợp nhưng mà bạn muốn xóa gạch dưới. Tiếp theo, ghi lại văn bản có kết hợp được chèn (cũng là văn bản được gạch chân), sau đấy nhấp chuột phải vào văn bản đã chọn để hiển thị thực đơn văn cảnh.

Trong thực đơn văn cảnh hiện ra, hãy nhấp vào “Nguồn“.

Bấm vào

Các cửa sổ “Nguồn”Sẽ hiện ra ngay tức tốc. Trong tab “Nguồnnhấp vào mũi tên xuống bên trong “kiểu gạch chân“. Trong thực đơn thả xuống, hãy nhấp vào”Không có“sau đấy nhấn”Được chứ“.

Các bước đánh số tuần tự

Gạch chân hiện giờ đã bị xóa khỏi văn bản có chứa siêu kết nối bạn đã chọn.

Gạch chân đã bị xóa

Xóa gạch chân khỏi tất cả các siêu kết hợp trong văn bản

Trong trường hợp tài liệu Microsoft Word của bạn chứa nhiều siêu kết hợp, bạn cũng có thể xóa gạch chân khỏi tất cả các siêu kết hợp này cùng 1 khi bằng các thao tác sau.

Trước hết, mở tài liệu Word có chứa siêu kết nối nhưng mà bạn muốn xóa gạch dưới. Trong tab “căn nhànhấp vào tượng trưng mở mang hộp thoại ở góc dưới bên phải của “cá tính“.

Bấm vào đây

Các cửa sổ “cá tính”Sẽ hiện ra trên màn hình. Bạn cuộn xuống dưới cùng và di chuột vào dấu “siêu kết hợpsau đấy nhấp vào mũi tên xuống ở bên phải của tùy chọn.

Nhấp vào mũi tên xuống

1 thực đơn khác sẽ hiện ra. bạn nhấp vào “Biến đổi“.

Bấm vào

Hiện giờ bạn sẽ ở bên cửa sổ ”Sửa đổi kiểu, đây là nơi bạn có thể tạo kiểu cho văn bản siêu kết nối. Bấm vào tượng trưng Gạch chân để bỏ chọn gạch dưới.

Nhấp vào biểu tượng gạch chân

Dĩ nhiên, bạn cũng có thể đặt thiết đặt này để chỉ vận dụng cho tài liệu đang làm việc hiện nay (Chỉ trong tài liệu này), hoặc vận dụng nó cho tất cả các tệp Word bạn sẽ tạo trong ngày mai (Tài liệu mới dựa trên mẫu này). Bấm vào “Được chứ”Để vận dụng chỉnh sửa.

Gạch chân hiện đã bị xóa khỏi tất cả các phần văn bản được siêu kết hợp trong tài liệu.

Xem thêm thông tin Cách loại bỏ gạch chân khỏi siêu liên kết trong Word

Cách loại trừ gạch chân khỏi siêu kết hợp trong Word

Khi bạn chèn đường link vào 1 từ, cụm từ hoặc đoạn văn bản trong tài liệu Microsoft Word, siêu kết hợp đấy sẽ được làm nổi trội với 1 đường gạch chân bên dưới theo mặc định. Tuy nhiên nếu ko muốn, bạn hoàn toàn có thể dễ ợt loại trừ đường gạch chân này khỏi phần văn bản được chèn siêu kết hợp để duy trì tính nhất quán trong định dạng toàn cục của toàn thể tài liệu. Cách tiến hành như sau.
Xóa gạch chân khỏi từng link riêng biệt
Bạn có thể xóa gạch chân khỏi 1 siêu kết hợp riêng biệt bằng cạnh tiến hành 1 vài thao tác dễ dàng sau.
Trước hết, hãy mở tài liệu Word có chứa link nhưng mà bạn muốn xóa gạch chân. Tiếp theo, bôi đen phần văn bản được chèn link (cũng là phần văn bản bị gạch chân), sau đấy nhấp chuột phải trên phần văn bản đã chọn để hiển thị thực đơn văn cảnh.
Trong thực đơn văn cảnh xuất hiện, bạn nhấp vào “Font”.

Cửa sổ “Font” sẽ tức tốc hiện ra. Trong tab “Font”, bạn hãy nhấp vào mũi tên trỏ xuống dưới bên trong tùy chọn “Underline Style”. Trong thực đơn thả xuống, bạn nhấp vào “None” sau đấy bấm “OK”.

Đường gạch chân hiện giờ đã bị xóa khỏi phần văn bản chứa siêu kết hợp nhưng mà bạn đã chọn.

Xóa gạch chân khỏi tất cả các siêu kết hợp trong văn bản
Trong trường hợp tài liệu Microsoft Word của bạn chứa nhiều siêu kết hợp, bạn cũng có thể xóa gạch chân khỏi tất cả các siêu kết hợp này cùng 1 khi bằng các thao tác sau.
Trước hết, hãy mở tài liệu Word có chứa siêu kết hợp nhưng mà bạn muốn xóa gạch chân. Trong tab “Home”, bạn nhấp vào tượng trưng mở mang hộp thoại ở góc dưới cùng bên phải của mục “Styles”.

Cửa sổ “Styles” sẽ hiện ra trên màn hình. Bạn cuộn xuống dưới cùng và di con trỏ qua tùy chọn “Hyperlink”, sau đấy nhấp vào mũi tên trỏ xuống bên phải tùy chọn.

1 thực đơn khác sẽ hiện ra. Bạn nhấp vào “Modify”.

Hiện giờ bạn sẽ ở trong cửa sổ “Modify Style”, đây là nơi bạn có thể định dạng kiểu của văn bản siêu kết hợp. Nhấp vào tượng trưng Underline để bỏ chọn gạch chân.

Dĩ nhiên, bạn cũng có thể thiết lập chỉ vận dụng thiết đặt này trong tài liệu hiện đang làm việc (Only in this document), hoặc vận dụng cả trong tất cả file Word bạn sẽ tạo trong ngày mai (New documents based on this template). Nhấp vào “OK” để vận dụng chỉnh sửa.
Gạch chân hiện đã bị xóa khỏi tất cả các phần văn bản chứa siêu kết hợp trong tài liệu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #loại #bỏ #gạch #chân #khỏi #siêu #liên #kết #trong #Word

Cách loại trừ gạch chân khỏi siêu kết hợp trong Word

Khi bạn chèn đường link vào 1 từ, cụm từ hoặc đoạn văn bản trong tài liệu Microsoft Word, siêu kết hợp đấy sẽ được làm nổi trội với 1 đường gạch chân bên dưới theo mặc định. Tuy nhiên nếu ko muốn, bạn hoàn toàn có thể dễ ợt loại trừ đường gạch chân này khỏi phần văn bản được chèn siêu kết hợp để duy trì tính nhất quán trong định dạng toàn cục của toàn thể tài liệu. Cách tiến hành như sau.
Xóa gạch chân khỏi từng link riêng biệt
Bạn có thể xóa gạch chân khỏi 1 siêu kết hợp riêng biệt bằng cạnh tiến hành 1 vài thao tác dễ dàng sau.
Trước hết, hãy mở tài liệu Word có chứa link nhưng mà bạn muốn xóa gạch chân. Tiếp theo, bôi đen phần văn bản được chèn link (cũng là phần văn bản bị gạch chân), sau đấy nhấp chuột phải trên phần văn bản đã chọn để hiển thị thực đơn văn cảnh.
Trong thực đơn văn cảnh xuất hiện, bạn nhấp vào “Font”.

Cửa sổ “Font” sẽ tức tốc hiện ra. Trong tab “Font”, bạn hãy nhấp vào mũi tên trỏ xuống dưới bên trong tùy chọn “Underline Style”. Trong thực đơn thả xuống, bạn nhấp vào “None” sau đấy bấm “OK”.

Đường gạch chân hiện giờ đã bị xóa khỏi phần văn bản chứa siêu kết hợp nhưng mà bạn đã chọn.

Xóa gạch chân khỏi tất cả các siêu kết hợp trong văn bản
Trong trường hợp tài liệu Microsoft Word của bạn chứa nhiều siêu kết hợp, bạn cũng có thể xóa gạch chân khỏi tất cả các siêu kết hợp này cùng 1 khi bằng các thao tác sau.
Trước hết, hãy mở tài liệu Word có chứa siêu kết hợp nhưng mà bạn muốn xóa gạch chân. Trong tab “Home”, bạn nhấp vào tượng trưng mở mang hộp thoại ở góc dưới cùng bên phải của mục “Styles”.

Cửa sổ “Styles” sẽ hiện ra trên màn hình. Bạn cuộn xuống dưới cùng và di con trỏ qua tùy chọn “Hyperlink”, sau đấy nhấp vào mũi tên trỏ xuống bên phải tùy chọn.

1 thực đơn khác sẽ hiện ra. Bạn nhấp vào “Modify”.

Hiện giờ bạn sẽ ở trong cửa sổ “Modify Style”, đây là nơi bạn có thể định dạng kiểu của văn bản siêu kết hợp. Nhấp vào tượng trưng Underline để bỏ chọn gạch chân.

Dĩ nhiên, bạn cũng có thể thiết lập chỉ vận dụng thiết đặt này trong tài liệu hiện đang làm việc (Only in this document), hoặc vận dụng cả trong tất cả file Word bạn sẽ tạo trong ngày mai (New documents based on this template). Nhấp vào “OK” để vận dụng chỉnh sửa.
Gạch chân hiện đã bị xóa khỏi tất cả các phần văn bản chứa siêu kết hợp trong tài liệu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #loại #bỏ #gạch #chân #khỏi #siêu #liên #kết #trong #Word


#Cách #loại #bỏ #gạch #chân #khỏi #siêu #liên #kết #trong #Word

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button