Thủ Thuật

Cách lưu các địa điểm yêu thích trong Google Maps

Có thể bạn chưa biết mà Google Maps được tích hợp 1 chức năng hết sức có lợi, cho phép bạn tùy chọn lưu các địa chỉ nhưng mà mình muốn trên bản đồ vào 1 khu vực có tên là “Favorites” (thích thú). Do ấy, bạn có thể dễ ợt truy cập danh sách các vị trí đã lưu này để điều hướng mau chóng lúc cấp thiết.

Mày mò cách lưu các vị trí thích thú của bạn trên cả phần mềm Google Maps dành cho thiết bị thiết bị cầm tay và trang web Google Maps.

Lưu các vị trí thích thú trên iPhone, iPad và Android

Nhìn chung, việc lưu các vị trí thích thú trong phần mềm Google Maps dành cho iPhone, iPad và các thiết bị Android là hoàn toàn giống nhau. Bạn chỉ cần tuân theo các bước dễ dãi sau:

Trước tiên, hãy tìm 1 vị trí thích thú nhưng mà bạn muốn lưu trên Google Maps. Nhấp vào địa điểm để mở thẻ địa điểm.

Bấm vào vị trí

Tiếp theo, trên màn hình tổng quan về địa điểm, hãy nhấp vào “Tiết kiệm“.

Nhấn vào nút

Thao tác này sẽ ngay ngay lập tức đưa bạn tới màn hình chọn danh sách các mục có thể địa chỉ, bao gồm: Mục thích thú, Muốn tới và Vị trí được gắn dấu sao. Tại đây, bạn có thể chọn hộp kế bên “Mục ưa chuộng” để lưu địa chỉ ở ấy hoặc ghi lại vào cả 3 mục cùng 1 khi hoặc nhấp vào “Danh sách mới” để tạo danh sách mới.

Chọn một vị trí lưu

1 số danh sách cũng sẽ cho phép bạn thêm ghi chú về địa điểm. Bấm vào “Đã hoàn thành“Khi bạn cảm thấy ưng ý.

Đã xong xuôi! Để truy cập lại danh sách các địa chỉ đã lưu, chỉ cần điều hướng tới “Đã lưu”Từ màn hình Google Maps chính.

  • Cách đo khoảng cách giữa 2 điểm trên Google Maps

Lưu các vị trí thích thú trên trang web Google Maps

Đương nhiên, bạn cũng có thể lưu các vị trí thích thú của mình trên trang web Google Maps. Trước hết, hãy truy cập trang web Google Maps bằng 1 trình duyệt tầm thường, chả hạn như Google Chrome.

Sau ấy, duyệt tới 1 địa điểm nhưng mà bạn muốn lưu nó và nhấp vào chọn nó.

Tìm một vị trí bạn muốn lưu

Trong thực đơn thông tin địa điểm, hãy nhấp vào “Tiết kiệm“.

Nhấn vào nút

Chọn 1 trong các danh sách có sẵn hoặc tạo “danh sách mới“.

Chọn một trong các danh sách có sẵn

Địa điểm đã được lưu. Hiện giờ, để xem danh sách của bạn, hãy nhấp vào tượng trưng thực đơn 3 dấu gạch ngang trong hộp kiếm tìm.

Nhấp vào biểu tượng ba menu

Nhấp vào “địa điểm của bạn”Từ thực đơn.Nhấp vào “Địa điểm của bạn”

Nhấp vào nút “Đã lưu”Và bạn sẽ thấy tất cả danh sách của mình.

Bấm vào tab

Trên đây là cách lưu và xem các vị trí đã lưu trên Google Maps, bạn có thể xóa chúng bất kỳ khi nào với chỉ dẫn cách xóa vị trí đã lưu trên Google Maps và Google Hiện hành.

Xem thêm thông tin Cách lưu các địa điểm yêu thích trong Google Maps

Cách lưu các vị trí thích thú trong Google Maps

Có thể bạn chưa biết mà Google Maps được tích hợp 1 chức năng hết sức có lợi, ấy là cho phép bạn tùy ý lưu lại những địa chỉ nhưng mà mình muốn trên bản đồ vào 1 khu vực gọi là “Favorites” (mục thích thú). Qua ấy, bạn có thể dễ ợt truy cập vào danh sách các vị trí đã lưu này để điều hướng nhanh lúc cần.
Hãy cùng mày mò cách lưu các vị trí thích thú của bạn trên cả phần mềm Google Maps thiết bị cầm tay cũng như website Google Maps.
Lưu vị trí thích thú trên iPhone, iPad và Android
Nhìn chung, thao tác lưu các vị trí thích thú trong phần mềm Google Maps dành cho iPhone, iPad và các thiết bị Android là hoàn toàn giống nhau. Bạn chỉ cần tuân theo các bước dễ dãi sau:
Trước hết, hãy tìm 1 vị trí thích thú nhưng mà bạn muốn lưu lại trên Google Maps. Bấm chọn vị trí ấy để mở thẻ thông tin địa điểm.

Tiếp theo, trên màn hình tổng quan về thông tin vị trí, bạn bấm vào nút “Lưu”.

Ngay lập tức, thao tác này sẽ đưa bạn tới 1 màn hình tuyển lựa danh sách các mục lưu địa chỉ, bao gồm: Mục ưa chuộng, Muốn tới, và Vị trí có gắn dấu sao. Tại đây, bạn có thể tích vào ô vuông kế bên tùy chọn “Mục ưa chuộng” để lưu địa chỉ vào ấy, hoặc tích đồng thời vào cả 3 mục, hoặc bấm vào “Danh sách mới” để tạo 1 danh sách mới.

1 số danh sách cũng sẽ cho phép bạn thêm ghi chú về địa điểm. Nhấn vào “Hoàn tất” lúc bạn thấy hài lòng.
Xong! Để truy cập lại vào danh sách chứa địa chỉ đã lưu, bạn chỉ cần điều hướng tới tab “Đã lưu” từ màn hình chính của Google Maps.
Cách đo khoảng cách giữa 2 điểm trên Google Maps
Lưu vị trí thích thú trên website Google Maps
Đương nhiên bạn cũng có thể lưu các vị trí thích thú của mình trên trang web Google Maps. Trước tiên, truy cập trang web Google Maps trong 1 trình duyệt thông thường, chả hạn như Google Chrome.
Tiếp theo, tìm 1 địa điểm nhưng mà bạn muốn lưu và bấm chọn nó.

Từ thực đơn thông tin địa điểm, hãy nhấp vào nút “Lưu”.

Chọn 1 trong các danh sách có sẵn hoặc tạo “Danh sách mới”.

Vị trí đã được lưu. Hiện giờ, để xem danh sách của bạn, hãy nhấp vào tượng trưng thực đơn 3 dấu gạch ngang trong hộp kiếm tìm.

Nhấn vào mục “Vị trí của bạn” từ thực đơn.
Bấm vào tab “Đã lưu” và bạn sẽ thấy tất cả danh sách của mình.

Trên đây là cách lưu và xem các vị trí đã lưu trên Google Maps, bất kỳ khi nào bạn cũng có thể xóa chúng đi với chỉ dẫn xóa vị trí đã lưu trên Google Maps và Google Now.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #lưu #các #địa #điểm #yêu #thích #trong #Google #Maps

Cách lưu các vị trí thích thú trong Google Maps

Có thể bạn chưa biết mà Google Maps được tích hợp 1 chức năng hết sức có lợi, ấy là cho phép bạn tùy ý lưu lại những địa chỉ nhưng mà mình muốn trên bản đồ vào 1 khu vực gọi là “Favorites” (mục thích thú). Qua ấy, bạn có thể dễ ợt truy cập vào danh sách các vị trí đã lưu này để điều hướng nhanh lúc cần.
Hãy cùng mày mò cách lưu các vị trí thích thú của bạn trên cả phần mềm Google Maps thiết bị cầm tay cũng như website Google Maps.
Lưu vị trí thích thú trên iPhone, iPad và Android
Nhìn chung, thao tác lưu các vị trí thích thú trong phần mềm Google Maps dành cho iPhone, iPad và các thiết bị Android là hoàn toàn giống nhau. Bạn chỉ cần tuân theo các bước dễ dãi sau:
Trước hết, hãy tìm 1 vị trí thích thú nhưng mà bạn muốn lưu lại trên Google Maps. Bấm chọn vị trí ấy để mở thẻ thông tin địa điểm.

Tiếp theo, trên màn hình tổng quan về thông tin vị trí, bạn bấm vào nút “Lưu”.

Ngay lập tức, thao tác này sẽ đưa bạn tới 1 màn hình tuyển lựa danh sách các mục lưu địa chỉ, bao gồm: Mục ưa chuộng, Muốn tới, và Vị trí có gắn dấu sao. Tại đây, bạn có thể tích vào ô vuông kế bên tùy chọn “Mục ưa chuộng” để lưu địa chỉ vào ấy, hoặc tích đồng thời vào cả 3 mục, hoặc bấm vào “Danh sách mới” để tạo 1 danh sách mới.

1 số danh sách cũng sẽ cho phép bạn thêm ghi chú về địa điểm. Nhấn vào “Hoàn tất” lúc bạn thấy hài lòng.
Xong! Để truy cập lại vào danh sách chứa địa chỉ đã lưu, bạn chỉ cần điều hướng tới tab “Đã lưu” từ màn hình chính của Google Maps.
Cách đo khoảng cách giữa 2 điểm trên Google Maps
Lưu vị trí thích thú trên website Google Maps
Đương nhiên bạn cũng có thể lưu các vị trí thích thú của mình trên trang web Google Maps. Trước tiên, truy cập trang web Google Maps trong 1 trình duyệt thông thường, chả hạn như Google Chrome.
Tiếp theo, tìm 1 địa điểm nhưng mà bạn muốn lưu và bấm chọn nó.

Từ thực đơn thông tin địa điểm, hãy nhấp vào nút “Lưu”.

Chọn 1 trong các danh sách có sẵn hoặc tạo “Danh sách mới”.

Vị trí đã được lưu. Hiện giờ, để xem danh sách của bạn, hãy nhấp vào tượng trưng thực đơn 3 dấu gạch ngang trong hộp kiếm tìm.

Nhấn vào mục “Vị trí của bạn” từ thực đơn.
Bấm vào tab “Đã lưu” và bạn sẽ thấy tất cả danh sách của mình.

Trên đây là cách lưu và xem các vị trí đã lưu trên Google Maps, bất kỳ khi nào bạn cũng có thể xóa chúng đi với chỉ dẫn xóa vị trí đã lưu trên Google Maps và Google Now.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #lưu #các #địa #điểm #yêu #thích #trong #Google #Maps


#Cách #lưu #các #địa #điểm #yêu #thích #trong #Google #Maps

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button