Công Nghệ

Cách tìm lại quảng cáo đã xem gần đây trên Instagram

Đôi lúc bạn tương tác với 1 lăng xê Instagram và xem nhanh nó, mà bỗng nhiên bạn thấy hứng thú hoặc ân cần tới thành phầm được giới thiệu trong lăng xê ấy, phải làm sao? May mắn thay, Instagram lưu giữ lịch sử của tất cả các lăng xê bạn đã nhấp vào trên Instagram và bạn có thể truy cập lại toàn thể danh sách này bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Chúng ta cùng mày mò ngay sau đây.

Tìm lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram Android

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các bài đăng và câu chuyện được tài trợ nhưng mà bạn đã tham dự cách đây không lâu trong Thiết đặt. Để mở đầu, hãy mở phần mềm Instagram trên dế yêu sáng dạ Android của bạn.

Sau ấy nhấn vào biểu trưng ảnh đại diện của bạn ở góc dưới cùng bên phải để truy cập giấy má Instagram tư nhân của bạn.

Nhấn vào nút 3 đường ngang xếp chồng lên nhau ở góc trên cùng bên phải để mở thực đơn hệ thống.

Nhấp vào nút ba dòng

Trong thực đơn hiện ra, hãy chọn tùy chọn “Thiết đặt” (Thiết đặt).

chọn tùy chọn

Sau ấy, điều hướng tới “lăng xê” (Thuoc ve thuong mai).

Bấm vào phần

Nhấp vào danh sách “hoạt động lăng xê”(Hoạt động lăng xê).

Bấm vào danh sách

Hiện giờ bạn sẽ thấy danh sách tất cả các nội dung được tài trợ nhưng mà bạn đã tương tác. Ở trên cùng, bạn sẽ thấy các bài đăng trên Instagram Story nhưng mà bạn đã nhấp vào cách đây không lâu.

Danh sách tất cả nội dung được tài trợ đã được tương tác với

Bạn có thể cuộn xuống để xem tất cả các bài đăng lăng xê được quyến rũ trên Instagram. Tại đây, bạn cũng có thể nhấn vào 1 lăng xê chi tiết để mở nó.

Tìm lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram iOS

Quá trình kiếm tìm các lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram iOS hơi khác so với trên Android. Trước hết, hãy mở phần mềm Instagram trên iPhone và truy cập giấy má của bạn.

Nhấn vào nút 3 đường ngang xếp chồng lên nhau ở góc trên cùng bên phải để mở thực đơn hệ thống.

Tiếp theo, chọn tùy chọn “Thiết đặt” (Thiết đặt).

Nhấp chuột

Nhấp vào “lăng xê” (Thuoc ve thuong mai).

Bấm vào mục

Từ “Thông tin chung”(Thông tin chung), chạm vào“hoạt động lăng xê“.

Nhấn nút

Hiện giờ bạn sẽ thấy tất cả các lăng xê nhưng mà bạn đã tương tác cách đây không lâu. Từ trên cùng, bạn sẽ thấy danh sách cuộn ngang gồm tất cả các Câu chuyện được tài trợ nhưng mà bạn đã nhấp vào.

quảng cáo tương tác

Cuộn xuống để xem tất cả các bài đăng lăng xê trên Instagram đã được cam kết. Bạn có thể chạm vào 1 lăng xê để mở nó.

.

Xem thêm thông tin Cách tìm lại quảng cáo đã xem gần đây trên Instagram

Cách tìm lại lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram

Đôi lúc bạn tương tác với 1 lăng xê trên Instagram và nhanh lướt qua, mà sau ấy lại bỗng nhiên có hứng thú hoặc ân cần tới thành phầm được nêu trong lăng xê ấy, phải làm thế nào? May thay, Instagram sẽ lưu giữ lịch sử của tất cả các lăng xê bạn đã nhấp vào trên Instagram, và bạn hoàn toàn có thể truy cập lại danh sách này bất kỳ lúc nào mình muốn.
Hãy cùng mày mò ngay sau đây.
Tìm lại lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram Android
Bạn sẽ tìm thấy tất cả các bài đăng (post) và câu chuyện (stories) dưới dạng lăng xê được tài trợ nhưng mà mình đã tương tác cách đây không lâu trong phần Settings. Để mở đầu, hãy mở phần mềm Instagram trên dế yêu sáng dạ Android của bạn.
Sau ấy, nhấn vào biểu trưng hình đại diện của bạn ở góc dưới cùng bên phải để truy cập giấy má Instagram tư nhân.

Nhấn vào nút 3 dòng kẻ ngang xếp chồng ở góc trên cùng bên phải để mở thực đơn hệ thống.

Trong thực đơn xuất hiện, bạn chọn tùy chọn “Settings” (Thiết đặt).

Tiếp theo, hãy điều hướng tới phần “Ads” (Quảng cáo).

Nhấn vào danh sách “Ad Activity” (Hoạt động lăng xê).

Hiện giờ, bạn sẽ thấy danh sách tất cả nội dung được tài trợ nhưng mà mình đã tương tác. Ở trên cùng, bạn sẽ thấy những bài đăng Story trên Instagram nhưng mà mình đã nhấp vào cách đây không lâu.

Bạn có thể cuộn xuống bên dưới để xem tất cả các bài đăng lăng xê đã tương tác trên Instagram. Tại đây, bạn cũng có thể nhấn vào 1 lăng xê chi tiết để mở nó.
Tìm lại lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram iOS
Quy trình kiếm tìm các lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram iOS sẽ hơi khác chút ít so với trên Android. Trước tiên, hãy mở phần mềm Instagram trên iPhone và truy cập giấy má của bạn.
Nhấn vào nút 3 dòng kẻ ngang xếp chồng ở góc trên cùng bên phải để mở thực đơn hệ thống.
Tiếp theo, chọn tùy chọn “Settings” (Thiết đặt).

Bấm vào mục “Ads” (Quảng cáo).

Từ phần “General Info” (Thông tin chung), hãy nhấn vào nút “Ad Activity“.

Hiện giờ, bạn sẽ thấy tất cả các lăng xê nhưng mà mình đã tương tác cách đây không lâu. Từ trên cùng, bạn sẽ thấy danh sách cuộn theo chiều ngang gồm tất cả các Story được tài trợ nhưng mà mình đã nhấp vào.

Cuộn xuống để xem tất cả các bài đăng lăng xê trên Instagram đã tương tác. Bạn có thể nhấn vào 1 lăng xê để mở nó.

TagsCông nghệ Instagram Mạng xã hội Phần mềm

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #tìm #lại #quảng #cáo #đã #xem #gần #đây #trên #Instagram

Cách tìm lại lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram

Đôi lúc bạn tương tác với 1 lăng xê trên Instagram và nhanh lướt qua, mà sau ấy lại bỗng nhiên có hứng thú hoặc ân cần tới thành phầm được nêu trong lăng xê ấy, phải làm thế nào? May thay, Instagram sẽ lưu giữ lịch sử của tất cả các lăng xê bạn đã nhấp vào trên Instagram, và bạn hoàn toàn có thể truy cập lại danh sách này bất kỳ lúc nào mình muốn.
Hãy cùng mày mò ngay sau đây.
Tìm lại lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram Android
Bạn sẽ tìm thấy tất cả các bài đăng (post) và câu chuyện (stories) dưới dạng lăng xê được tài trợ nhưng mà mình đã tương tác cách đây không lâu trong phần Settings. Để mở đầu, hãy mở phần mềm Instagram trên dế yêu sáng dạ Android của bạn.
Sau ấy, nhấn vào biểu trưng hình đại diện của bạn ở góc dưới cùng bên phải để truy cập giấy má Instagram tư nhân.

Nhấn vào nút 3 dòng kẻ ngang xếp chồng ở góc trên cùng bên phải để mở thực đơn hệ thống.

Trong thực đơn xuất hiện, bạn chọn tùy chọn “Settings” (Thiết đặt).

Tiếp theo, hãy điều hướng tới phần “Ads” (Quảng cáo).

Nhấn vào danh sách “Ad Activity” (Hoạt động lăng xê).

Hiện giờ, bạn sẽ thấy danh sách tất cả nội dung được tài trợ nhưng mà mình đã tương tác. Ở trên cùng, bạn sẽ thấy những bài đăng Story trên Instagram nhưng mà mình đã nhấp vào cách đây không lâu.

Bạn có thể cuộn xuống bên dưới để xem tất cả các bài đăng lăng xê đã tương tác trên Instagram. Tại đây, bạn cũng có thể nhấn vào 1 lăng xê chi tiết để mở nó.
Tìm lại lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram iOS
Quy trình kiếm tìm các lăng xê đã xem cách đây không lâu trên Instagram iOS sẽ hơi khác chút ít so với trên Android. Trước tiên, hãy mở phần mềm Instagram trên iPhone và truy cập giấy má của bạn.
Nhấn vào nút 3 dòng kẻ ngang xếp chồng ở góc trên cùng bên phải để mở thực đơn hệ thống.
Tiếp theo, chọn tùy chọn “Settings” (Thiết đặt).

Bấm vào mục “Ads” (Quảng cáo).

Từ phần “General Info” (Thông tin chung), hãy nhấn vào nút “Ad Activity“.

Hiện giờ, bạn sẽ thấy tất cả các lăng xê nhưng mà mình đã tương tác cách đây không lâu. Từ trên cùng, bạn sẽ thấy danh sách cuộn theo chiều ngang gồm tất cả các Story được tài trợ nhưng mà mình đã nhấp vào.

Cuộn xuống để xem tất cả các bài đăng lăng xê trên Instagram đã tương tác. Bạn có thể nhấn vào 1 lăng xê để mở nó.

TagsCông nghệ Instagram Mạng xã hội Phần mềm

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #tìm #lại #quảng #cáo #đã #xem #gần #đây #trên #Instagram


#Cách #tìm #lại #quảng #cáo #đã #xem #gần #đây #trên #Instagram

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button