Pháp Luật

Cách tính lương hưu từ ngày 1/1/2018

5 2018, hưởng lương hưu và cách tính lương hưu như thế nào?

Cách tính lương hưu mới nhất sẽ mở màn chỉnh sửa từ 5 2018. Theo đấy, lương hưu đối với lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền công tháng hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội…. Chi tiết, tới ngày 1/1/2018: Lịch trình vận dụng chỉnh sửa cách tính lương hưu như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo.

So sánh giữa đóng an sinh xã hội để hưởng lương hưu và tiết kiệm

7 chỉnh sửa nhưng mà viên chức cần biết từ khi ngày 1 tháng 1 5 2018

Thay đổi cách tính lương đối với người nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 01/01/2018

Ngày 26/7, tại Hội nghị thông tin về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 7/2017, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) cho biết, căn cứ quy định của Luật An sinh xã hội 5 2014, cách tính tỉ lệ % hưởng lương hưu sẽ được sửa đổi bắt đầu từ ngày 1/1/2018.

Năm 2018, hưởng lương hưu và cách tính lương hưu như thế nào?

Chi tiết, cách tính lương hưu tại thời khắc ngày 01/01/2018 như sau: Đối với lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền công tháng hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội lúc đã đóng bảo hiểm xã hội. 16 5. nghỉ hưu 5 2018, đủ 17 tuổi và nghỉ hưu 5 2019, đủ 18 tuổi và nghỉ hưu 5 2020, đủ 19 5 và nghỉ hưu 5 2021, đủ 20 5 và nghỉ hưu từ 5 2022.

Trường hợp lao động nữ nghỉ hưu sau 5 2018 thì 15 5 đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền công tháng đóng BHXH.

Sau đấy, cứ thêm mỗi 5 đóng BHXH, công nhân (cả nam và nữ) được tính thêm 2%, mức tối đa là 75% (nội dung này chỉ chỉnh sửa đối với lao động nữ vì trước 5 2018 hàng 5 đóng BHXH. bảo tăng sau lúc đạt tỉ lệ 45%, lao động nữ đóng thêm 3%.

Như vậy, công nhân đủ 55 tuổi được nghỉ hưu, thay vì chỉ có 25 5 đóng BHXH mới thừa hưởng tỉ lệ tối đa 75% như trước đây thì như 5 2018, họ phải có đủ 30 5 đóng BHXH. đóng bảo hiểm để thừa hưởng lợi quyền tối đa 75% tối đa.

Đối với lao động nam, nghỉ hưu 5 2018 phải đủ 31 5 đóng BHXH, nghỉ hưu 5 2019 phải đủ 32 5, 5 2020 phải đủ 33 5, 5 2021 phải đủ 34 5 và nghỉ hưu sau 5 2022 phải đủ 35 5. mức đóng bảo hiểm xã hội 75% (so với trước 5 2018 chỉ phải đóng bảo hiểm xã hội 30 5 mới thừa hưởng mức tối đa 75%).

Đối với lao động nam, cách tính trên tác động tới những người chưa đủ số 5 phải đạt mức hưởng tối đa 75% và tác động tới việc hưởng trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu.

Theo thống kê của An sinh xã hội Việt Nam, khoảng 68% người nghỉ hưu được nhận trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu, nguồn tin cho biết. Như vậy, cách tính này tác động tới hơn 32% người nghỉ hưu (phần phệ là người nghỉ hưu sớm). Theo thống kê, thời kì đóng BHXH bình quân của người nghỉ hưu trong 4 5 qua, lao động nam có trung bình trên 32 5 đóng BHXH, lao động nữ là 29 tuổi.

Chi tiết, mức hưởng lúc nghỉ hưu như sau:

– Nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018

Nam: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 15 5) x 2%

Phụ nữ: Tỉ lệ hưu trí = 45% + (Thời gian tham dự an sinh xã hội – 15 5) x 3%

– Rút tiền bắt đầu từ ngày 01/01/2018

Nữ: Tỉ lệ hưu trí = 45% + (Thời gian tham dự an sinh xã hội – 15 5) x 2%

Nam giới:

+ Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 16 5) x 2%.

+ Nghỉ hưu từ 01/01/2019: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 17 5) x 2%.

+ Nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 5 2020: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự bảo hiểm xã hội – 18 5) x 2%.

+ Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 19 5) x 2%.

+ Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022: tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 20 5) x 2%.

Xem xét: Tỉ lệ ko vượt quá 75%

Cách tính bình quân tiền công tháng đóng BHXH?

– Đối với công nhân tiến hành cơ chế tiền công do Nhà nước quy định

BQTL cấp = Tổng số tiền công hàng tháng do cơ quan an sinh xã hội chi trả của HÀNG TRIỆU 5 cuối trước lúc nghỉ hưu / (HÀNG TRIỆUx12 tháng)

Thời gian mở màn tham dự an sinh xã hội

Số 5 để tính mức bình quân tiền công đóng bảo hiểm xã hội (T)

Trước ngày 1 tháng 1 5 1995

5 5

Từ ngày 1 tháng 1 5 1995 tới ngày 31 tháng 12 5 2000

6 5

Từ ngày 01 tháng 01 5 2001 tới ngày 31 tháng 12 5 2006

8 5

Từ ngày 01 tháng 01 5 2007 tới ngày 31 tháng 12 5 2015

10 5

Từ ngày 01 tháng 01 5 2016 tới ngày 31 tháng 12 5 2019

15 5

Từ ngày 1 tháng 1 5 2020 tới ngày 31 tháng 12 5 2024

20 5

Bắt đầu từ ngày 01/01/2025

Toàn bộ thời kì đóng BHXH.

– Đối với công nhân tiến hành cơ chế trả công do người sử dụng lao động quyết định

Cách tính lương hưu cuối cùng

– Đối với công nhân có thời kì đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương do người sử dụng lao động quyết định và có thời kì đóng bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do Nhà nước quy định:

Hướng dẫn cách tính lương hưu

Trợ cấp hưu trí 1 lần

– Người lao động có thời kì đóng bảo hiểm xã hội phệ hơn số 5 tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì lúc nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn thừa hưởng trợ cấp 1 lần.

– Mức trợ cấp 1 lần được tính theo số 5 đóng bảo hiểm xã hội phệ hơn số 5 tương ứng với tỉ lệ 75% mức hưởng lương hưu, cứ mỗi 5 đóng bảo hiểm xã hội được tính 0,5. tháng của mức bình quân tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm thông tin Cách tính lương hưu từ ngày 1/1/2018

Cách tính lương hưu từ ngày 1/1/2018

5 2018, hưởng lương hưu và cách tính lương hưu như thế nào?
Cách tính lương hưu mới nhất sẽ mở màn chỉnh sửa từ 2018. Theo đấy, lương hưu của lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền công hàng tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH…. Chi tiết, từ 1/1/2018: Vận dụng lịch trình chỉnh sửa cách tính lương hưu như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo.
So sánh giữa đóng BHXH để hưởng lương hưu và gửi tiết kiệm
7 chỉnh sửa công nhân cần biết từ 01/01/2018
Thay đổi cách tính lương với người nghỉ hưu từ 1/1/2018
Vào ngày 26/7, tại Hội nghị phân phối thông tin Bảo hiêm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 7/2017, ông Nguyễn Đức Toàn – Phó GĐ Trung tâm truyền thông (Bảo hiểm xã hội VN) cho biết, căn cứ vào quy định Luật BHXH 5 2014, cách tính tỉ lệ % hưởng lương hưu sẽ được chỉnh sửa từ 1/1/2018.

Chi tiết, cách tính lương hưu từ 1/1/2018 như sau: Đối với lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền công tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH lúc có thời kì đóng BHXH đủ 16 5 và nghỉ hưu 5 2018, đủ 17 5 và nghỉ hưu 5 2019, đủ 18 5 và nghỉ hưu 5 2020, đủ 19 5 và nghỉ hưu 5 2021, đủ 20 5 và nghỉ hưu từ 5 2022 trở đi.
Trường hợp lao động nữ nghỉ hưu từ 5 2018 trở đi thì 15 5 đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền công tháng đóng BHXH.
Sau đấy, cứ thêm mỗi 5 đóng BHXH thì công nhân (cả nam và nữ) được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% (nội dung này chỉ chỉnh sửa đối với LĐ nữ vì trước 5 2018 cứ mỗi 5 đóng BHXH gia tăng sau lúc đạt tỉ lệ 45% lao động nữ được tính thêm 3%).
Như vậy, lao động nữ đủ 55 tuổi nghỉ hưu, thay vì chỉ cần có đủ 25 5 đóng BHXH là thừa hưởng tỉ lệ tối đa 75% như trước, từ 5 2018 trở đi phải có đủ 30 5 đóng BHXH mới thừa hưởng tối đa 75%.
Đối với lao động nam, nghỉ hưu 5 2018 phải đủ 31 5 đóng BHXH, nghỉ hưu 5 2019 phải có đủ 32 5, nghỉ 5 2020 phải có đủ 33 5, nghỉ 5 2021 phải đủ 34 5 và nghỉ từ 5 2022 trở đi phải đủ 35 5 đóng BHXH mới thừa hưởng tỉ lệ tối đa là 75% (so với trước 5 2018 thì chỉ cần có đủ 30 5 đóng BHXH là thừa hưởng tỉ lệ tối đa 75%).
Đối với lao động nam thì cách tính trên ảnh hưởng tới những người chưa đạt đủ số 5 cần phải có để đạt tỉ lệ hưởng tối đa là 75% và tác động tới mức trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu.
Nguồn tin trên cũng cho hay, theo thống kê của BHXH Việt Nam khoảng 68% số người nghỉ hưu thừa hưởng trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu. Như vậy, cách tính này tác động nhiều hơn tới 32% số người nghỉ hưu (chính yếu là nghỉ hưu sớm). Cũng theo số thống kê, thời kì đóng BHXH bình quân của người nghỉ hưu trong 4 5 quay về đây thì lao động nam có thời kì đóng BHXH bình quân là trên 32 5, còn lao động nữ là 29 5.
Chi tiết tỉ lệ hưởng lương hưu như sau:
– Về hưu trước ngày 01/01/2018
Nam: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 15 5) x 2%
Nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 15 5) x 3%
– Về hưu từ ngày 01/01/2018
Nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 15 5) x 2%
Nam:
+ Về hưu từ 01/01/2018: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 16 5) x 2%.
+ Về hưu từ 01/01/2019: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 17 5) x 2%.
+ Về hưu từ 01/01/2020: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 18 5) x 2%.
+ Về hưu từ 01/01/2021: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 19 5) x 2%.
+ Về hưu từ 01/01/2022: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 20 5) x 2%.
Lưu ý: Tỷ lệ ko vượt quá 75%
Cách tính Mức bình quân tiền công tháng đóng BHXH
– Đối với công nhân thuộc nhân vật tiến hành cơ chế tiền công do Nhà nước quy định
Mức BQTL = Tổng số tiền công tháng đóng BHXH của T 5 cuối trước lúc thôi việc / (Tx12 tháng)

Thời gian mở màn tham dự BHXH

Số 5 cuối để tính bình quân tiền công đóng BHXH (T)

Trước ngày 01/01/1995

5 5

Từ 01/01/1995 tới 31/12/2000

6 5

Từ 01/01/2001 tới 31/12/2006

8 5

Từ 01/01/2007 tới 31/12/2015

10 5

Từ 01/01/2016 tới 31/12/2019

15 5

Từ 01/01/2020 tới 31/12/2024

20 5

Từ 01/01/2025

Toàn bộ thời kì đóng BHXH

– Đối với công nhân thuộc nhân vật tiến hành cơ chế tiền công do người sử dụng lao động quyết định

– Đối với công nhân vừa có thời kì đóng BHXH theo tiền công do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời kì đóng BHXH theo cơ chế tiền công do Nhà nước quy định:

Trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu
– Người lao động có thời kì đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số 5 tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì lúc nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn thừa hưởng trợ cấp 1 lần.
– Mức trợ cấp 1 lần được tính theo số 5 đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số 5 tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi 5 đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #tính #lương #hưu #từ #ngày

Cách tính lương hưu từ ngày 1/1/2018

5 2018, hưởng lương hưu và cách tính lương hưu như thế nào?
Cách tính lương hưu mới nhất sẽ mở màn chỉnh sửa từ 2018. Theo đấy, lương hưu của lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền công hàng tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH…. Chi tiết, từ 1/1/2018: Vận dụng lịch trình chỉnh sửa cách tính lương hưu như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo.
So sánh giữa đóng BHXH để hưởng lương hưu và gửi tiết kiệm
7 chỉnh sửa công nhân cần biết từ 01/01/2018
Thay đổi cách tính lương với người nghỉ hưu từ 1/1/2018
Vào ngày 26/7, tại Hội nghị phân phối thông tin Bảo hiêm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 7/2017, ông Nguyễn Đức Toàn – Phó GĐ Trung tâm truyền thông (Bảo hiểm xã hội VN) cho biết, căn cứ vào quy định Luật BHXH 5 2014, cách tính tỉ lệ % hưởng lương hưu sẽ được chỉnh sửa từ 1/1/2018.

Chi tiết, cách tính lương hưu từ 1/1/2018 như sau: Đối với lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền công tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH lúc có thời kì đóng BHXH đủ 16 5 và nghỉ hưu 5 2018, đủ 17 5 và nghỉ hưu 5 2019, đủ 18 5 và nghỉ hưu 5 2020, đủ 19 5 và nghỉ hưu 5 2021, đủ 20 5 và nghỉ hưu từ 5 2022 trở đi.
Trường hợp lao động nữ nghỉ hưu từ 5 2018 trở đi thì 15 5 đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền công tháng đóng BHXH.
Sau đấy, cứ thêm mỗi 5 đóng BHXH thì công nhân (cả nam và nữ) được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% (nội dung này chỉ chỉnh sửa đối với LĐ nữ vì trước 5 2018 cứ mỗi 5 đóng BHXH gia tăng sau lúc đạt tỉ lệ 45% lao động nữ được tính thêm 3%).
Như vậy, lao động nữ đủ 55 tuổi nghỉ hưu, thay vì chỉ cần có đủ 25 5 đóng BHXH là thừa hưởng tỉ lệ tối đa 75% như trước, từ 5 2018 trở đi phải có đủ 30 5 đóng BHXH mới thừa hưởng tối đa 75%.
Đối với lao động nam, nghỉ hưu 5 2018 phải đủ 31 5 đóng BHXH, nghỉ hưu 5 2019 phải có đủ 32 5, nghỉ 5 2020 phải có đủ 33 5, nghỉ 5 2021 phải đủ 34 5 và nghỉ từ 5 2022 trở đi phải đủ 35 5 đóng BHXH mới thừa hưởng tỉ lệ tối đa là 75% (so với trước 5 2018 thì chỉ cần có đủ 30 5 đóng BHXH là thừa hưởng tỉ lệ tối đa 75%).
Đối với lao động nam thì cách tính trên ảnh hưởng tới những người chưa đạt đủ số 5 cần phải có để đạt tỉ lệ hưởng tối đa là 75% và tác động tới mức trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu.
Nguồn tin trên cũng cho hay, theo thống kê của BHXH Việt Nam khoảng 68% số người nghỉ hưu thừa hưởng trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu. Như vậy, cách tính này tác động nhiều hơn tới 32% số người nghỉ hưu (chính yếu là nghỉ hưu sớm). Cũng theo số thống kê, thời kì đóng BHXH bình quân của người nghỉ hưu trong 4 5 quay về đây thì lao động nam có thời kì đóng BHXH bình quân là trên 32 5, còn lao động nữ là 29 5.
Chi tiết tỉ lệ hưởng lương hưu như sau:
– Về hưu trước ngày 01/01/2018
Nam: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 15 5) x 2%
Nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 15 5) x 3%
– Về hưu từ ngày 01/01/2018
Nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 15 5) x 2%
Nam:
+ Về hưu từ 01/01/2018: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 16 5) x 2%.
+ Về hưu từ 01/01/2019: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 17 5) x 2%.
+ Về hưu từ 01/01/2020: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 18 5) x 2%.
+ Về hưu từ 01/01/2021: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 19 5) x 2%.
+ Về hưu từ 01/01/2022: tỉ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham dự BHXH – 20 5) x 2%.
Lưu ý: Tỷ lệ ko vượt quá 75%
Cách tính Mức bình quân tiền công tháng đóng BHXH
– Đối với công nhân thuộc nhân vật tiến hành cơ chế tiền công do Nhà nước quy định
Mức BQTL = Tổng số tiền công tháng đóng BHXH của T 5 cuối trước lúc thôi việc / (Tx12 tháng)

Thời gian mở màn tham dự BHXH

Số 5 cuối để tính bình quân tiền công đóng BHXH (T)

Trước ngày 01/01/1995

5 5

Từ 01/01/1995 tới 31/12/2000

6 5

Từ 01/01/2001 tới 31/12/2006

8 5

Từ 01/01/2007 tới 31/12/2015

10 5

Từ 01/01/2016 tới 31/12/2019

15 5

Từ 01/01/2020 tới 31/12/2024

20 5

Từ 01/01/2025

Toàn bộ thời kì đóng BHXH

– Đối với công nhân thuộc nhân vật tiến hành cơ chế tiền công do người sử dụng lao động quyết định

– Đối với công nhân vừa có thời kì đóng BHXH theo tiền công do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời kì đóng BHXH theo cơ chế tiền công do Nhà nước quy định:

Trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu
– Người lao động có thời kì đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số 5 tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì lúc nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn thừa hưởng trợ cấp 1 lần.
– Mức trợ cấp 1 lần được tính theo số 5 đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số 5 tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi 5 đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #tính #lương #hưu #từ #ngày


#Cách #tính #lương #hưu #từ #ngày

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button