Pháp Luật

Cách tính phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân

Cách tính hỗ trợ dịch vụ trong CAND chung cuộc

Mức phụ cấp công vụ sẽ nâng cao 25% đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, nhân viên, lao động hiệp đồng hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước trong Công an quần chúng. Ấy là nội dung mới được Bộ Công an quy định tại Thông tư 24/2012 / TT-BCA chỉ dẫn tiến hành cơ chế trợ cấp lúc thi hành công vụ trong CAND. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tên viết tắt của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực an toàn công cộng

Chế độ, chế độ đối với cán bộ Công an quần chúng đã nghỉ hưu

Tất cả các nhiệm vụ trong Quân đội và Công an 5 2017

Cách tính tiền công trong CAND

1. Nhân vật phần mềm

Thông tư này vận dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, nhân viên, lao động Công an quần chúng và lao động hiệp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong Công an quần chúng, bao gồm:

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật.

b) Hạ sĩ quan, đấu sĩ tại ngũ.

c) Người lao động, nhân viên, lao động hiệp đồng (trong định mức của Bộ) hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về cơ chế tiền công. của cán bộ, công chức, nhân viên và lực lượng vũ trang.

2. Các vấn đề ko vận dụng

a) Người đang chỉ mất khoảng hiệp đồng tạm bợ, thử việc trong Công an các đơn vị, địa phương.

b) Sinh viên được lợi cơ chế sinh hoạt lúc học tập tại các học viện, trường trong và ngoài Công an quần chúng.

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, sĩ quan, người lao động, nhân viên và công nhân hiệp đồng trong các doanh nghiệp thuộc Công an quần chúng.

d) Người lao động nhận thầu phụ ko nằm trong định mức do Bộ quy định, ko hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, hưởng lương cố định, lương thỏa thuận (ko theo thang, bảng lương do Điều kiện quy định) .

d) Sĩ quan, hạ sĩ quan, bộ đội, người lao động, nhân viên, lao động hiệp đồng đã nghỉ hưu, giải ngũ, chuyển công việc, kết thúc hiệp đồng lao động trước ngày 01 tháng 5 5 2012.

3. Công thức tính mức hưởng tháng công vụ như sau:

trợ cấp chuyên dụng cho hàng tháng

=

Hệ số xếp lương ngạch, bậc hoặc hệ số phân bổ ngạch + (cộng) phụ cấp chức phận chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) Tôi hiện đang thích

X

mức lương tối thiểu chung

X

25%

Mức lương tối thiểu chung sẽ được điều chỉnh theo tiêu chuẩn của Nhà nước. (Mức lương tối thiểu chung để tính phụ cấp công vụ tại thời khắc ngày 01 tháng 5 5 2012 là 1.050.000 đồng / tháng.)

* Khi tính mức phụ cấp công vụ cho mỗi người, nếu có số lẻ từ 50 đồng trở lên thì làm tròn thành 100 đồng, nếu bé hơn 50 đồng thì bỏ đi.

Tỉ dụ 1: Đ / c Nguyễn Văn A đội trưởng; hệ số lương 6,00 (ngạch thiếu tá), hệ số phân bổ chức phận chỉ huy 0,3. Mức phụ cấp chuyên dụng cho hàng tháng của đồng đội A là:

(6.00 + 0.30) x 1.050.000 đồng x 25% = 1.653.800 đồng.

Tỉ dụ 2: Đ / c Lê Thị H, Chuyên viên Kỹ thuật Kinh nghiệm; hệ số lương 5,20 (N2-SC) + 6% phụ cấp thâm niên vượt khung. Mức trợ cấp chuyên dụng cho hàng tháng của đồng đội H là:

(5,20 + 5,20 x 6%) x 1,050,000 đồng x 25% = 1,446,900 đồng.

Tỉ dụ 3: Đ / c Nguyễn Văn B, hạ sĩ quan chuyên dụng cho trong Công an quần chúng; hưởng hệ số phụ cấp 0,60 (thứ bậc trung sĩ). Mức trợ cấp chuyên dụng cho hàng tháng của đồng đội B là:

0,60 x 1,050,000 đồng x 25% = 157,500 đồng.

Tỉ dụ 4: Bà Nguyễn Thị T, Phụ trách Hiệp đồng; hệ số lương 2,80. Mức trợ cấp chuyên dụng cho hàng tháng của bà T là:

2.80 x 1.050.000 đồng x 25% = 735.000 đồng.

4. Nguyên tắc và cách tính các khoản đề phòng

4. 1. Công vụ được trả cùng kỳ lương hàng tháng và ngoại trừ vào việc đóng và hưởng các cơ chế an sinh xã hội, y tế.

4. 2. Nếu nhân vật có quyền cắt cử chính thức biến thành nhân vật ko có quyền cắt cử chính thức thì sẽ thôi hưởng nhiệm vụ chính thức diễn ra từ tháng sau. Trường hợp biến đổi trái lại thì được lợi cơ chế công ích của tháng biến đổi.

4. 3. Nhân vật được lợi trợ cấp giảm giá nghề nghiệp, trợ cấp phận sự nghề nghiệp (thanh tra, rà soát đảng, trình diễn nghệ thuật …) hoặc trợ cấp đặc trưng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an quần chúng; chỉ mất khoảng đang hưởng phụ cấp công vụ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì cùng lúc được lợi phụ cấp công vụ theo quy định tại Thông tư này.

4. 4. Nhân vật được hỗ trợ dịch vụ công quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này ko được sử dụng dịch vụ công chỉ mất khoảng sau:

a) Thời gian công việc, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% mức lương quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về cơ chế tiền công cán bộ, công chức, nhân viên và lực lượng vũ trang.

b) Thời gian thôi việc riêng liên tiếp từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian thôi việc hưởng trợ cấp an sinh xã hội theo quy định của luật pháp về an sinh xã hội.

d) Thời gian thôi việc chỉ mất khoảng chờ hưởng cơ chế hưu trí.

d) Thời gian tham dự lớp tập huấn chiến sĩ mới của hạ sĩ quan, chiến sĩ có thời kì xác định trong Công an quần chúng.

e) Thời gian tạm đình chỉ công việc hoặc trước lúc xét xử, tạm giam.

Xem thêm thông tin Cách tính phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân

Cách tính phụ cấp công vụ trong Công an quần chúng

Cách tính phụ cấp công vụ trong CAND mới nhất
Mức phụ cấp công vụ sẽ nâng cao 25% đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, viên chức Công an và lao động hiệp đồng hưởng lương, phụ cấp từ NSNN trong CAND. Ấy là nội dung mới được Bộ Công an quy định tại Thông tư 24/2012/TT-BCA chỉ dẫn tiến hành cơ chế phụ cấp công vụ trong CAND. Mời các bạn cùng tham khảo.
Tên viết tắt các cơ quan, tổ chức trong ngành Công an
Chế độ, chế độ đối với sĩ quan Công an quần chúng nghỉ hưu
Toàn bộ phụ cấp trong Quân đội và Công an 5 2017

1. Nhân vật vận dụng
Thông tư này vận dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, viên chức Công an và lao động hiệp đồng hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước trong Công an quần chúng, bao gồm:
a) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật.
b) Hạ sĩ quan, chiến sĩ chuyên dụng cho có thời hạn.
c) Người lao động, viên chức Công an và lao động hiệp đồng (trong định mức của Bộ) hưởng lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về cơ chế tiền công đối với cán bộ, công chức, nhân viên và lực lượng vũ trang.
2. Nhân vật ko vận dụng
a) Những người đang chỉ mất khoảng tạm tuyển, thử việc tại Công an các đơn vị, địa phương.
b) Học viên hưởng sinh hoạt phí đang học tại các học viện, các trường trong và ngoài lực lượng Công an quần chúng.
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, người lao động, viên chức và lao động hiệp đồng trong các công ty của lực lượng Công an quần chúng.
d) Lao động hiệp đồng ko trong định mức của Bộ, hoặc ko hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc hưởng theo mức lương khoán, mức lương thỏa thuận (ko xếp theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định).
đ) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, viên chức công an và lao động hiệp đồng đã nghỉ hưu, giải ngũ, chuyển ngành, nghỉ việc, kết thúc hiệp đồng lao động trước ngày 01 tháng 5 5 2012.
3. Công thức tính mức tiền phụ cấp công vụ được lợi hàng tháng như sau:

Mức tiền phụ cấp công vụ được lợi hàng tháng

=

Hệ số lương thứ bậc hàm, ngạch bậc hoặc hệ số phụ cấp thứ bậc hàm + (cộng) phụ cấp chức phận chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung

x

25%

Mức lương tối thiểu chung tiến hành theo quy định của Nhà nước (mức lương tối thiểu chung để tính hưởng phụ công vụ từ ngày 01 tháng 5 5 2012 là 1.050.000 đồng/tháng).
* Khi tính mức tiền phụ cấp công vụ của mỗi người, nếu có số lẻ từ 50 đồng trở lên thì làm tròn thành 100 đồng, nếu dưới 50 đồng thì bỏ.
Tỉ dụ 1: Đồng đội Nguyễn Văn A, Đội trưởng; hưởng lương hệ số 6,00 (thứ bậc hàm Thiếu tá), phụ cấp chức phận chỉ huy hệ số 0,3. Mức tiền phụ cấp công vụ 1 tháng của đồng đội A là:
(6,00 + 0,30) x 1.050.000 đồng x 25% = 1.653.800 đồng.
Tỉ dụ 2: Đồng đội Lê Thị H, Thiếu tá chuyên môn kỹ thuật; hưởng lương hệ số 5,20 (N2-SC) + 6% phụ cấp thâm niên vượt khung. Mức tiền phụ cấp công vụ 1 tháng của đồng đội H là:
(5,20 + 5,20 x 6%) x 1.050.000 đồng x 25% = 1.446.900 đồng.
Tỉ dụ 3: Đồng đội Nguyễn Văn B, hạ sĩ quan chuyên dụng cho có thời hạn trong Công an quần chúng; hưởng hệ số phụ cấp 0,60 (thứ bậc hàm Trung sĩ). Mức tiền phụ cấp công vụ 1 tháng của đồng đội B là:
0,60 x 1.050.000 đồng x 25% = 157.500 đồng.
Tỉ dụ 4: Chị Nguyễn Thị T, lao động hiệp đồng nấu bếp; hưởng lương hệ số 2,80. Mức tiền phụ cấp công vụ 1 tháng của chị T là:
2,80 x 1.050.000 đồng x 25% = 735.000 đồng.
4. Nguyên tắc, cách tính hưởng phụ cấp
4. 1. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và ngoại trừ để đóng, hưởng cơ chế bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4. 2. Nhân vật được lợi phụ cấp công vụ nếu chuyển sang nhân vật ko được lợi phụ cấp công vụ thì thôi hưởng phụ cấp công vụ diễn ra từ tháng tiếp theo. Các trường hợp được biến đổi trái lại thì được lợi phụ cấp công vụ diễn ra từ tháng được biến đổi.
4. 3. Nhân vật được lợi phụ cấp giảm giá nghề, phụ cấp phận sự nghề (thanh tra viên, chuyên trách công việc rà soát Đảng, trình diễn nghệ thuật…) hoặc phụ cấp đặc trưng đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an quần chúng; cùng lúc thuộc nhân vật được lợi phụ cấp công vụ quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư này thì cũng được lợi cơ chế phụ cấp công vụ theo quy định tại Thông tư này.
4. 4. Nhân vật hưởng phụ cấp công vụ quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư này ko được tính hưởng phụ cấp công vụ chỉ mất khoảng sau:
a) Thời gian đi công việc, làm việc, học tập ở nước ngoài được lợi 40% tiền công theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về cơ chế tiền công đối với cán bộ, công chức, nhân viên và lực lượng vũ trang.
b) Thời gian thôi việc riêng liên tiếp từ 01 tháng trở lên.
c) Thời gian thôi việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội.
d) Thời gian nghỉ công việc chờ hưởng cơ chế hưu trí.
đ) Thời gian tham gia khóa tập huấn chiến sĩ mới của hạ sĩ quan, chiến sĩ chuyên dụng cho có thời hạn trong Công an quần chúng.
e) Thời gian bị đình chỉ công việc hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #tính #phụ #cấp #công #vụ #trong #Công #nhân #dân

Cách tính phụ cấp công vụ trong Công an quần chúng

Cách tính phụ cấp công vụ trong CAND mới nhất
Mức phụ cấp công vụ sẽ nâng cao 25% đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, viên chức Công an và lao động hiệp đồng hưởng lương, phụ cấp từ NSNN trong CAND. Ấy là nội dung mới được Bộ Công an quy định tại Thông tư 24/2012/TT-BCA chỉ dẫn tiến hành cơ chế phụ cấp công vụ trong CAND. Mời các bạn cùng tham khảo.
Tên viết tắt các cơ quan, tổ chức trong ngành Công an
Chế độ, chế độ đối với sĩ quan Công an quần chúng nghỉ hưu
Toàn bộ phụ cấp trong Quân đội và Công an 5 2017

1. Nhân vật vận dụng
Thông tư này vận dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, viên chức Công an và lao động hiệp đồng hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước trong Công an quần chúng, bao gồm:
a) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật.
b) Hạ sĩ quan, chiến sĩ chuyên dụng cho có thời hạn.
c) Người lao động, viên chức Công an và lao động hiệp đồng (trong định mức của Bộ) hưởng lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về cơ chế tiền công đối với cán bộ, công chức, nhân viên và lực lượng vũ trang.
2. Nhân vật ko vận dụng
a) Những người đang chỉ mất khoảng tạm tuyển, thử việc tại Công an các đơn vị, địa phương.
b) Học viên hưởng sinh hoạt phí đang học tại các học viện, các trường trong và ngoài lực lượng Công an quần chúng.
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, người lao động, viên chức và lao động hiệp đồng trong các công ty của lực lượng Công an quần chúng.
d) Lao động hiệp đồng ko trong định mức của Bộ, hoặc ko hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc hưởng theo mức lương khoán, mức lương thỏa thuận (ko xếp theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định).
đ) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, viên chức công an và lao động hiệp đồng đã nghỉ hưu, giải ngũ, chuyển ngành, nghỉ việc, kết thúc hiệp đồng lao động trước ngày 01 tháng 5 5 2012.
3. Công thức tính mức tiền phụ cấp công vụ được lợi hàng tháng như sau:

Mức tiền phụ cấp công vụ được lợi hàng tháng

=

Hệ số lương thứ bậc hàm, ngạch bậc hoặc hệ số phụ cấp thứ bậc hàm + (cộng) phụ cấp chức phận chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung

x

25%

Mức lương tối thiểu chung tiến hành theo quy định của Nhà nước (mức lương tối thiểu chung để tính hưởng phụ công vụ từ ngày 01 tháng 5 5 2012 là 1.050.000 đồng/tháng).
* Khi tính mức tiền phụ cấp công vụ của mỗi người, nếu có số lẻ từ 50 đồng trở lên thì làm tròn thành 100 đồng, nếu dưới 50 đồng thì bỏ.
Tỉ dụ 1: Đồng đội Nguyễn Văn A, Đội trưởng; hưởng lương hệ số 6,00 (thứ bậc hàm Thiếu tá), phụ cấp chức phận chỉ huy hệ số 0,3. Mức tiền phụ cấp công vụ 1 tháng của đồng đội A là:
(6,00 + 0,30) x 1.050.000 đồng x 25% = 1.653.800 đồng.
Tỉ dụ 2: Đồng đội Lê Thị H, Thiếu tá chuyên môn kỹ thuật; hưởng lương hệ số 5,20 (N2-SC) + 6% phụ cấp thâm niên vượt khung. Mức tiền phụ cấp công vụ 1 tháng của đồng đội H là:
(5,20 + 5,20 x 6%) x 1.050.000 đồng x 25% = 1.446.900 đồng.
Tỉ dụ 3: Đồng đội Nguyễn Văn B, hạ sĩ quan chuyên dụng cho có thời hạn trong Công an quần chúng; hưởng hệ số phụ cấp 0,60 (thứ bậc hàm Trung sĩ). Mức tiền phụ cấp công vụ 1 tháng của đồng đội B là:
0,60 x 1.050.000 đồng x 25% = 157.500 đồng.
Tỉ dụ 4: Chị Nguyễn Thị T, lao động hiệp đồng nấu bếp; hưởng lương hệ số 2,80. Mức tiền phụ cấp công vụ 1 tháng của chị T là:
2,80 x 1.050.000 đồng x 25% = 735.000 đồng.
4. Nguyên tắc, cách tính hưởng phụ cấp
4. 1. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và ngoại trừ để đóng, hưởng cơ chế bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4. 2. Nhân vật được lợi phụ cấp công vụ nếu chuyển sang nhân vật ko được lợi phụ cấp công vụ thì thôi hưởng phụ cấp công vụ diễn ra từ tháng tiếp theo. Các trường hợp được biến đổi trái lại thì được lợi phụ cấp công vụ diễn ra từ tháng được biến đổi.
4. 3. Nhân vật được lợi phụ cấp giảm giá nghề, phụ cấp phận sự nghề (thanh tra viên, chuyên trách công việc rà soát Đảng, trình diễn nghệ thuật…) hoặc phụ cấp đặc trưng đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an quần chúng; cùng lúc thuộc nhân vật được lợi phụ cấp công vụ quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư này thì cũng được lợi cơ chế phụ cấp công vụ theo quy định tại Thông tư này.
4. 4. Nhân vật hưởng phụ cấp công vụ quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư này ko được tính hưởng phụ cấp công vụ chỉ mất khoảng sau:
a) Thời gian đi công việc, làm việc, học tập ở nước ngoài được lợi 40% tiền công theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về cơ chế tiền công đối với cán bộ, công chức, nhân viên và lực lượng vũ trang.
b) Thời gian thôi việc riêng liên tiếp từ 01 tháng trở lên.
c) Thời gian thôi việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội.
d) Thời gian nghỉ công việc chờ hưởng cơ chế hưu trí.
đ) Thời gian tham gia khóa tập huấn chiến sĩ mới của hạ sĩ quan, chiến sĩ chuyên dụng cho có thời hạn trong Công an quần chúng.
e) Thời gian bị đình chỉ công việc hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #tính #phụ #cấp #công #vụ #trong #Công #nhân #dân


#Cách #tính #phụ #cấp #công #vụ #trong #Công #nhân #dân

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button