Biểu Mẫu

Cách viết đơn xin ly hôn 2022

Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì việc ly hôn là điều khó tránh khỏi, vậy đơn ly hôn phải viết sao cho đúng và thuận tình hợp lý? Bạn hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn để tìm hiểu về cách viết đơn và các thông tin cần thiết trong mẫu đơn ly hôn mới nhất trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết cách viết đơn xin ly hôn tại đây.

 • Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
 • Thủ tục ly hôn
 • Thủ tục ly hôn thuận tình
 • Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

1. Mẫu đơn xin ly hôn

Cách viết đơn xin ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………

Tôi tên:…………………………………………………….. Năm sinh:……………………………………

CCCD/CMND (Hộ chiếu) số:………………………………….. Ngày và nơi cấp: ……………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………………………………………………….

Xin được ly hôn với:……………………………………………………………..Năm sinh: …………..

CCCD/CMND (Hộ chiếu) số:…………………………………………….. Ngày và nơi cấp: ………………..

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ………………………………………………………………………………..

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

* Về con chung: (A2)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* Về tài sản chung: (A3)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

…..ngày……..tháng…….năm……
Người làm đơn
(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

2. Mẫu đơn ly hôn thuận tình

Đơn ly hôn thuận tình là mẫu đơn cả 2 vợ chồng đồng ý ly hôn và cùng nhau soạn thảo, ký tên. Trong mẫu đơn, vợ và chồng sẽ cùng nhau thỏa thuận và phân chia các vấn đề con chung, tài sản, nợ chung (nếu có). Những phần nội dung nào đã được cả 2 bên thỏa thuận thì Tòa án sẽ công nhận và không can thiệp vào sự thỏa thuận của các bên. Tòa án chỉ giải quyết những vấn đề mà các bên yêu cầu. Dưới đây mà mẫu đơn ly hôn thuận tình chuẩn nhất, mời bạn đọc tham khảo và tải về:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

ĐƠN XIN THUẬN TÌNH LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN……

Họ và tên chồng: ………………., Sinh ngày:…………………..

CCCD/CMND số: ……………….. Nơi cấp:…………………Ngày cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..

Họ và tên vợ: ……………………., Sinh ngày: …………………….

CCCD/CMND số: ……………….. Nơi cấp:…………………Ngày cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………..

Chúng tôi xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn ngày … tháng … năm …….. tại …………………………………………

Sau khi kết hôn chúng tôi sống tại: ……………………………………………………………………..

Tháng ….. năm …. chúng tôi có …. con chung tên là: …………., sinh ngày …………………

Trong thời gian chung sống, chúng tôi ngày càng nhận thấy những mâu thuẫn, bất đồng, không hoà hợp. Hơn nữa, tình cảm vợ chồng không còn, mục đích của hôn nhân là xây dựng một gia đình hạnh phúc không đạt được. Tình trạng mâu thuẫn vợ chồng tôi ngày càng trầm trọng và chúng tôi đã sống ly thân từ đầu năm ………. Tới nay quan hệ hôn nhân giữa chúng tôi gần như không còn ràng buộc.

Chính vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay.

Về con chung:

Chúng tôi có ….. con chung là cháu……., sinh ngày ……. Với hoàn cảnh và điều kiện của chúng tôi hiện nay, chúng tôi tự thỏa thuận để vợ tôi là …… được nuôi cháu sau khi ly hôn.

Về tài sản:

Chúng tôi tự thỏa thuận phân chia tài sản, không đề nghị tòa án giải quyết

Về nhà ở:

Chúng tôi tự thỏa thuận về nơi ở, nhà đất và không đề nghị tòa giải quyết

Về nợ chung:

Chúng tôi tự thỏa thuận về các khoản nợ và nghĩa vụ trả nợ

Các vấn đề khác chúng tôi sẽ tự thoả thuận.

Kính đề nghị Quý Toà xem xét và giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

Họ và tên chồng

Họ và tên vợ

3. Đơn ly hôn đơn phương

Đơn xin ly hôn đơn phương thực chất là đơn khởi kiện về ly hôn, người khởi kiện điền đầy đủ các thông tin có trong đơn và ghi cụ thể các vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết. Mời bạn đọc tham khảo mẫu đơn dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN KHỞI KIỆN
(v/v: Ly hôn)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ……………

Người khởi kiện:………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………..(nếu có)

Người bị kiện:………………………………………..

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………..

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………..(nếu có)

Yêu cầu Tòa án nhân dân …….. giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây:

1. Quan hệ hôn nhân:……………………………………………

2. Về con chung……………………………………………………

3 – Về tài sản : (4) ……………………………………………….

4 –Về công nợ: (5) ………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) …………………………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI KHỞI KIỆN

4. Tải mẫu đơn xin ly hôn 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………..

Họ và tên người khởi kiện: ……………………….

Ngày, tháng, năm: …………………………………..

CMTND/CCCD: …………………Cấp ngày:……………….Nơi cấp:………….

Nghề nghiệp:………………………………………….

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………..

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác,…):………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện:…………………………………………………..

Ngày, tháng, năm: …………………………………..

CMTND/CCCD: …………………Cấp ngày:……………….Nơi cấp:………….

Nghề nghiệp:………………………………………….

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………..

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác,…):………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm kết hôn:………………………………………………..

Đăng ký kết hôn tại:…………………………………………………………

(Nếu chung sống không có đăng ký kết hôn, nêu rõ lý do và thời gian chung sống)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Về tình cảm:

Hai người chung sống với nhau từ ngày … tháng … năm …. tại ………………..

Nếu có sự thay đổi chỗ ở, ghi rõ quá trình thay đổi chỗ ở:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Mâu thuẫn xảy ra từ ngày … tháng … năm …..

Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Khi phát sinh mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, gia đình hoặc bản thân các bên hòa giải giải quyết thế nào?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Hai bên đang ở chung hay ở riêng: …………………………………………………………

Nếu ở riêng thì từ thời gian nào: Ngày …. tháng …. năm ……

Về con chung:

Vợ chồng có ……….. con chung. Cụ thể:

1. Họ và tên: …………………… Nam/Nữ:………..

Sinh ngày: ……/…../……

Hiện đang ở với: ……………………………………

2. Họ và tên: …………………… Nam/Nữ:………..

Sinh ngày: ……/…../……

Hiện đang ở với: ……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng sau khi ly hôn:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu không thỏa thuận được thì ghi ý kiến đề nghị, giải quyết:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Về tài sản chung:

Tài sản chung vợ chồng gồm: (Ghi rõ từng loại tài sản, mua năm nào, giá bao nhiêu, hiện nay ai đang quản lý và sử dụng, giá hiện nay đã qua sử dụng)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Ly hôn thỏa thuận ai sử dụng tài sản nào?

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu không thỏa thuận được thì ghi rõ ý kiến từng bên hoặc đề nghị Tòa án giải quyết:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu là tài sản riêng (được tặng cho riêng, được thừa kế riêng) thì phải chứng minh:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Về nhà ở, quyền sử dụng đất:

Nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản chung của vợ, chồng (Mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà đất, giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà đất ở)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng), hoặc của người khác thì nêu rõ họ và tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà, đất đó:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu có nợ và yêu cầu Tòa án giải quyết thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì ghi cụ thể.

……………………………………

……………………………………

Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu? Nêu chứng cứ để chứng minh đóng góp đó.

……………………………………

……………………………………

Nếu không có tài sản chung, nhà ở hoặc có tài sản chung, nhà ở nhưng không yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ:

……………………………………

……………………………………

Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

………, ngày …… tháng …. năm ….

Người khởi kiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn

5.1. Phần nội dung đơn ly hôn:

 • Thông tin kết hôn (lấy thông tin theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn): thời gian, địa điểm kết hôn,…
 • Thông tin về tình hình hiện tại: hai bên đang sống chung hay ly thân? Ly thân bao lâu? Mâu thuẫn chính? Mâu thuẫn khác dẫn tới quyết định ly hôn?
 • Nỗ lực tự hòa giải (nếu có): đã cố gắng hòa giải thế nào? Trong thời gian bao lâu?
 • Kết luận: đề nghị xin ly hôn

5.2. Phần con chung, riêng:

 • Nếu đã có con chung, người viết đơn ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.
 • Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên có con riêng thì ghi rõ thông tin các con, nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.
 • Nếu chưa có con thì ghi rõ chưa có con.

5.3. Phần tài sản chung:

 • Những tài sản nào cần Tòa án phân chia, cần pháp luật công nhận sự phân chia thì ghi thông tin chi tiết về tài sản, đề nghị phân chia. (Nhà ở, đất đai, những tài sản đồng sở hữu,…)
 • Nếu không có tài sản chung thì ghi rõ không có tài sản chung.

5.4. Phần nợ chung:

 • Nếu hai bên có nợ chung và muốn Tòa án phân chia nghĩa vụ trả nợ thì ghi cụ thể về khoản nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân chia nghĩa vụ trả nợ.
 • Nếu không có nợ chung ghi rõ không có nợ chung.

Phần tài liệu kèm theo đơn xin ly hôn:

 • Ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao, đánh số thứ tự cho từng tài liệu.
 • Giấy tờ, tài liệu bắt buộc kèm theo:
 • Giấy CMND/Hộ chiếu của cả vợ và chồng (bản sao);
 • Hộ khẩu (bản sao công chứng);
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trong trường hợp mất bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn.
 • Giấy khai sinh của các con (bản sao)
 • Nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì phải xác nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán
 • Giấy tờ tài liệu liên quan khác: những tài liệu, giấy tờ liên quan tới thỏa thuận giữa hai bên trong đơn như tài sản chung, nợ chung,…

6. Cách ghi mẫu đơn xin ly hôn thuận tình

– Về quan hệ hôn nhân:

Kết hôn là kết quả từ tình yêu của hai người, do hai người tự nguyện quyết định. Và khi đi đến quyết định chấm dứt cuộc sống hôn nhân cũng vậy.

Theo quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nếu hai vợ chồng thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con … thì Tòa án sẽ công nhận thuận tình ly hôn.

Mặc dù nguyên nhân dẫn đến ly hôn thì không phải ai cũng giống nhau. Tuy nhiên, có thể tựu chung thành một số nguyên nhân sau đây:

 • Sau nhiều lần cố gắng nhưng quan điểm trong cuộc sống khác nhau, tình cảm vợ chồng không còn, không thể kéo dài cuộc sống hôn nhân nữa.
 • Hai người có nhiều mâu thuẫn và mâu thuẫn kéo dài khiến mục đích của hôn nhân không đạt được. Điều này cũng làm hai người không thể kiềm chế được nỗi bức xúc mỗi khi cùng chung sống dưới một mái nhà
 • Do một trong hai người vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ chồng như: ngoại tình, bạo lực gia đình… khiến cả hai đều mệt mỏi và không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng.
  – …

Trong phần này, bởi hai vợ chồng ly hôn thuận tình nên đã thỏa thuận với nhau về các vấn đề con chung, tài sản, công nợ. Do đó:

– Về con chung: Hai người trình bày rõ vợ chồng có mấy người con, yêu cầu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với từng người con, nhu cầu và quyết định của người con (nếu đứa bé đã từ đủ 07 tuổi trở lên)…. theo kết quả thỏa thuận.

– Về tài sản chung: Khi hai vợ chồng có tài sản chung, hai bên đã thỏa thuận thế nào thì có thể ghi rõ đề nghị kèm theo thông tin cụ thể về từng loại tài sản. Còn nếu không có thì cũng nêu rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

– Về công nợ: Nếu trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng đã thỏa thuận về công nợ chung và muốn Tòa án công nhận thì cũng nêu rõ. Nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

7. Thủ tục ly hôn năm 2022

Thủ tục đơn phương xin ly hôn

✔ Đơn xin ly hôn đơn phương/ Đơn khởi kiện ly hôn

✔ Bản gốc Giấy đăng ký kết hôn

✔ Bản sao công chứng CMTND/ CCCD và Sổ hộ khẩu của người khởi kiện

✔ Bản sao công chứng Giấy khai sinh của con chung

✔ Giấy xác nhận nơi cư trú của bị đơn

✔ Các giấy tờ chứng minh về tài sản

Thủ tục thuận tình ly hôn

✔ Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, quyền nuôi con, chia tài sản chung

✔ Bản gốc Giấy đăng ký kết hôn

✔ Bản sao công chứng CMTND/ CCCD và Sổ hộ khẩu của hai bên

✔ Bản sao công chứng Giấy khai sinh của con chung

✔ Giấy xác nhận lý do ly hôn có dấu của UBND phường xã

✔ Các giấy tờ chứng minh về tài sản

8. Ai được quyền tiến hành thủ tục ly hôn

Khá nhiều người đặt ra câu hỏi liệu vợ hoặc chồng có thể tự làm thủ tục ly hôn được không? Bởi có những người rơi vào hoàn cảnh vợ hoặc chồng không đồng ý cho ly hôn hoặc một trong 2 người trốn tránh không có mặt để thực hiện thủ tục này. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, vợ hoặc chồng có thể tự tiến hành thủ tục ly hôn đơn phương, cụ thể tại Khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được…

9. Nộp đơn xin ly hôn ở đâu?

Trường hợp thuận tình ly hôn thì nộp tại tòa án cấp quận huyện nơi hai vợ chồng đang cư trú sinh sống. Trường hợp đơn phương ly hôn thì nộp tại toàn án cấp quận huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang sinh sống của nguyên đơn.

10. Đơn xin ly hôn chỉ có vợ/chồng ký có được không?

Trả lời cho câu hỏi trên là đơn xin ly hôn chỉ một trong hai người ký đều được chấp nhận. Thông thường đơn xin ly hôn chỉ cần người viết đơn ký đối với trường hợp ly hôn đơn phương. Còn với mẫu đơn xin ly hôn thuận tình thì cần cả 2 vợ chồng thuận tình ly hôn ký.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu


Thông tin thêm

Cách viết đơn xin ly hôn 2022

Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì việc ly hôn là điều khó tránh khỏi, vậy đơn ly hôn phải viết sao cho đúng và thuận tình hợp lý? Bạn hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn để tìm hiểu về cách viết đơn và các thông tin cần thiết trong mẫu đơn ly hôn mới nhất trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết cách viết đơn xin ly hôn tại đây.
Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
Thủ tục ly hôn
Thủ tục ly hôn thuận tình
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn
1. Mẫu đơn xin ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………
Tôi tên:…………………………………………………….. Năm sinh:……………………………………
CCCD/CMND (Hộ chiếu) số:………………………………….. Ngày và nơi cấp: ……………….
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………………………………………………….
Xin được ly hôn với:……………………………………………………………..Năm sinh: …………..
CCCD/CMND (Hộ chiếu) số:…………………………………………….. Ngày và nơi cấp: ………………..
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ………………………………………………………………………………..
* Nội dung xin ly hôn: (A1)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
* Về con chung: (A2)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
* Về tài sản chung: (A3)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

…..ngày……..tháng…….năm……Người làm đơn (Ký tên – Ghi rõ họ và tên)
2. Mẫu đơn ly hôn thuận tình
Đơn ly hôn thuận tình là mẫu đơn cả 2 vợ chồng đồng ý ly hôn và cùng nhau soạn thảo, ký tên. Trong mẫu đơn, vợ và chồng sẽ cùng nhau thỏa thuận và phân chia các vấn đề con chung, tài sản, nợ chung (nếu có). Những phần nội dung nào đã được cả 2 bên thỏa thuận thì Tòa án sẽ công nhận và không can thiệp vào sự thỏa thuận của các bên. Tòa án chỉ giải quyết những vấn đề mà các bên yêu cầu. Dưới đây mà mẫu đơn ly hôn thuận tình chuẩn nhất, mời bạn đọc tham khảo và tải về:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-
ĐƠN XIN THUẬN TÌNH LY HÔN
Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN……
Họ và tên chồng: ………………., Sinh ngày:…………………..
CCCD/CMND số: ……………….. Nơi cấp:…………………Ngày cấp:……………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..
Họ và tên vợ: ……………………., Sinh ngày: …………………….
CCCD/CMND số: ……………….. Nơi cấp:…………………Ngày cấp:……………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………..
Chúng tôi xin trình bày với quý toà một việc như sau:
Hai chúng tôi đã kết hôn ngày … tháng … năm …….. tại …………………………………………
Sau khi kết hôn chúng tôi sống tại: ……………………………………………………………………..
Tháng ….. năm …. chúng tôi có …. con chung tên là: …………., sinh ngày …………………
Trong thời gian chung sống, chúng tôi ngày càng nhận thấy những mâu thuẫn, bất đồng, không hoà hợp. Hơn nữa, tình cảm vợ chồng không còn, mục đích của hôn nhân là xây dựng một gia đình hạnh phúc không đạt được. Tình trạng mâu thuẫn vợ chồng tôi ngày càng trầm trọng và chúng tôi đã sống ly thân từ đầu năm ………. Tới nay quan hệ hôn nhân giữa chúng tôi gần như không còn ràng buộc.
Chính vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay.
Về con chung:
Chúng tôi có ….. con chung là cháu……., sinh ngày ……. Với hoàn cảnh và điều kiện của chúng tôi hiện nay, chúng tôi tự thỏa thuận để vợ tôi là …… được nuôi cháu sau khi ly hôn.
Về tài sản:
Chúng tôi tự thỏa thuận phân chia tài sản, không đề nghị tòa án giải quyết
Về nhà ở:
Chúng tôi tự thỏa thuận về nơi ở, nhà đất và không đề nghị tòa giải quyết
Về nợ chung:
Chúng tôi tự thỏa thuận về các khoản nợ và nghĩa vụ trả nợ
Các vấn đề khác chúng tôi sẽ tự thoả thuận.
Kính đề nghị Quý Toà xem xét và giúp đỡ.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

Họ và tên chồng

Họ và tên vợ

3. Đơn ly hôn đơn phương
Đơn xin ly hôn đơn phương thực chất là đơn khởi kiện về ly hôn, người khởi kiện điền đầy đủ các thông tin có trong đơn và ghi cụ thể các vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết. Mời bạn đọc tham khảo mẫu đơn dưới đây:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ………
ĐƠN KHỞI KIỆN(v/v: Ly hôn)
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ……………
Người khởi kiện:………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………..(nếu có)
Người bị kiện:………………………………………..
Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………. (nếu có)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………..
Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………..(nếu có)
Yêu cầu Tòa án nhân dân …….. giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây:
1. Quan hệ hôn nhân:……………………………………………
2. Về con chung……………………………………………………
3 – Về tài sản : (4) ……………………………………………….
4 –Về công nợ: (5) ………………………………………………
Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:
1. Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
4. Đăng ký kết hôn
5. Một số giấy tờ khác có liên quan
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) …………………………………………………………………………………………………
Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
NGƯỜI KHỞI KIỆN
4. Tải mẫu đơn xin ly hôn 2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………..
Họ và tên người khởi kiện: ……………………….
Ngày, tháng, năm: …………………………………..
CMTND/CCCD: …………………Cấp ngày:……………….Nơi cấp:………….
Nghề nghiệp:………………………………………….
Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………..
Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác,…):………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………..
Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………
Họ và tên người bị kiện:…………………………………………………..
Ngày, tháng, năm: …………………………………..
CMTND/CCCD: …………………Cấp ngày:……………….Nơi cấp:………….
Nghề nghiệp:………………………………………….
Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………..
Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác,…):………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………..
Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm kết hôn:………………………………………………..
Đăng ký kết hôn tại:…………………………………………………………
(Nếu chung sống không có đăng ký kết hôn, nêu rõ lý do và thời gian chung sống)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Về tình cảm:
Hai người chung sống với nhau từ ngày … tháng … năm …. tại ………………..
Nếu có sự thay đổi chỗ ở, ghi rõ quá trình thay đổi chỗ ở:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Mâu thuẫn xảy ra từ ngày … tháng … năm …..
Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Khi phát sinh mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, gia đình hoặc bản thân các bên hòa giải giải quyết thế nào?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Hai bên đang ở chung hay ở riêng: …………………………………………………………
Nếu ở riêng thì từ thời gian nào: Ngày …. tháng …. năm ……
Về con chung:
Vợ chồng có ……….. con chung. Cụ thể:
1. Họ và tên: …………………… Nam/Nữ:………..
Sinh ngày: ……/…../……
Hiện đang ở với: ……………………………………
2. Họ và tên: …………………… Nam/Nữ:………..
Sinh ngày: ……/…../……
Hiện đang ở với: ……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng sau khi ly hôn:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu không thỏa thuận được thì ghi ý kiến đề nghị, giải quyết:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Về tài sản chung:
Tài sản chung vợ chồng gồm: (Ghi rõ từng loại tài sản, mua năm nào, giá bao nhiêu, hiện nay ai đang quản lý và sử dụng, giá hiện nay đã qua sử dụng)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Ly hôn thỏa thuận ai sử dụng tài sản nào?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu không thỏa thuận được thì ghi rõ ý kiến từng bên hoặc đề nghị Tòa án giải quyết:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu là tài sản riêng (được tặng cho riêng, được thừa kế riêng) thì phải chứng minh:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Về nhà ở, quyền sử dụng đất:
Nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản chung của vợ, chồng (Mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà đất, giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà đất ở)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng), hoặc của người khác thì nêu rõ họ và tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà, đất đó:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu có nợ và yêu cầu Tòa án giải quyết thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì ghi cụ thể.
……………………………………
……………………………………
Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu? Nêu chứng cứ để chứng minh đóng góp đó.
……………………………………
……………………………………
Nếu không có tài sản chung, nhà ở hoặc có tài sản chung, nhà ở nhưng không yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ:
……………………………………
……………………………………
Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

………, ngày …… tháng …. năm ….
Người khởi kiện(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn
5.1. Phần nội dung đơn ly hôn:
Thông tin kết hôn (lấy thông tin theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn): thời gian, địa điểm kết hôn,…
Thông tin về tình hình hiện tại: hai bên đang sống chung hay ly thân? Ly thân bao lâu? Mâu thuẫn chính? Mâu thuẫn khác dẫn tới quyết định ly hôn?
Nỗ lực tự hòa giải (nếu có): đã cố gắng hòa giải thế nào? Trong thời gian bao lâu?
Kết luận: đề nghị xin ly hôn
5.2. Phần con chung, riêng:
Nếu đã có con chung, người viết đơn ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.
Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên có con riêng thì ghi rõ thông tin các con, nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.
Nếu chưa có con thì ghi rõ chưa có con.
5.3. Phần tài sản chung:
Những tài sản nào cần Tòa án phân chia, cần pháp luật công nhận sự phân chia thì ghi thông tin chi tiết về tài sản, đề nghị phân chia. (Nhà ở, đất đai, những tài sản đồng sở hữu,…)
Nếu không có tài sản chung thì ghi rõ không có tài sản chung.
5.4. Phần nợ chung:
Nếu hai bên có nợ chung và muốn Tòa án phân chia nghĩa vụ trả nợ thì ghi cụ thể về khoản nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân chia nghĩa vụ trả nợ.
Nếu không có nợ chung ghi rõ không có nợ chung.
Phần tài liệu kèm theo đơn xin ly hôn:
Ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao, đánh số thứ tự cho từng tài liệu.
Giấy tờ, tài liệu bắt buộc kèm theo:
Giấy CMND/Hộ chiếu của cả vợ và chồng (bản sao);
Hộ khẩu (bản sao công chứng);
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trong trường hợp mất bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn.
Giấy khai sinh của các con (bản sao)
Nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì phải xác nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán
Giấy tờ tài liệu liên quan khác: những tài liệu, giấy tờ liên quan tới thỏa thuận giữa hai bên trong đơn như tài sản chung, nợ chung,…
6. Cách ghi mẫu đơn xin ly hôn thuận tình
– Về quan hệ hôn nhân:
Kết hôn là kết quả từ tình yêu của hai người, do hai người tự nguyện quyết định. Và khi đi đến quyết định chấm dứt cuộc sống hôn nhân cũng vậy.
Theo quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nếu hai vợ chồng thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con … thì Tòa án sẽ công nhận thuận tình ly hôn.
Mặc dù nguyên nhân dẫn đến ly hôn thì không phải ai cũng giống nhau. Tuy nhiên, có thể tựu chung thành một số nguyên nhân sau đây:
Sau nhiều lần cố gắng nhưng quan điểm trong cuộc sống khác nhau, tình cảm vợ chồng không còn, không thể kéo dài cuộc sống hôn nhân nữa.
Hai người có nhiều mâu thuẫn và mâu thuẫn kéo dài khiến mục đích của hôn nhân không đạt được. Điều này cũng làm hai người không thể kiềm chế được nỗi bức xúc mỗi khi cùng chung sống dưới một mái nhà
Do một trong hai người vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ chồng như: ngoại tình, bạo lực gia đình… khiến cả hai đều mệt mỏi và không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng.– …
Trong phần này, bởi hai vợ chồng ly hôn thuận tình nên đã thỏa thuận với nhau về các vấn đề con chung, tài sản, công nợ. Do đó:
– Về con chung: Hai người trình bày rõ vợ chồng có mấy người con, yêu cầu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với từng người con, nhu cầu và quyết định của người con (nếu đứa bé đã từ đủ 07 tuổi trở lên)…. theo kết quả thỏa thuận.
– Về tài sản chung: Khi hai vợ chồng có tài sản chung, hai bên đã thỏa thuận thế nào thì có thể ghi rõ đề nghị kèm theo thông tin cụ thể về từng loại tài sản. Còn nếu không có thì cũng nêu rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.
– Về công nợ: Nếu trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng đã thỏa thuận về công nợ chung và muốn Tòa án công nhận thì cũng nêu rõ. Nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.
7. Thủ tục ly hôn năm 2022

Thủ tục đơn phương xin ly hôn
✔ Đơn xin ly hôn đơn phương/ Đơn khởi kiện ly hôn
✔ Bản gốc Giấy đăng ký kết hôn
✔ Bản sao công chứng CMTND/ CCCD và Sổ hộ khẩu của người khởi kiện
✔ Bản sao công chứng Giấy khai sinh của con chung
✔ Giấy xác nhận nơi cư trú của bị đơn
✔ Các giấy tờ chứng minh về tài sản

Thủ tục thuận tình ly hôn
✔ Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, quyền nuôi con, chia tài sản chung
✔ Bản gốc Giấy đăng ký kết hôn
✔ Bản sao công chứng CMTND/ CCCD và Sổ hộ khẩu của hai bên
✔ Bản sao công chứng Giấy khai sinh của con chung
✔ Giấy xác nhận lý do ly hôn có dấu của UBND phường xã
✔ Các giấy tờ chứng minh về tài sản

8. Ai được quyền tiến hành thủ tục ly hôn
Khá nhiều người đặt ra câu hỏi liệu vợ hoặc chồng có thể tự làm thủ tục ly hôn được không? Bởi có những người rơi vào hoàn cảnh vợ hoặc chồng không đồng ý cho ly hôn hoặc một trong 2 người trốn tránh không có mặt để thực hiện thủ tục này. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, vợ hoặc chồng có thể tự tiến hành thủ tục ly hôn đơn phương, cụ thể tại Khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:
Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên
1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được…
9. Nộp đơn xin ly hôn ở đâu?
Trường hợp thuận tình ly hôn thì nộp tại tòa án cấp quận huyện nơi hai vợ chồng đang cư trú sinh sống. Trường hợp đơn phương ly hôn thì nộp tại toàn án cấp quận huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang sinh sống của nguyên đơn.
10. Đơn xin ly hôn chỉ có vợ/chồng ký có được không?
Trả lời cho câu hỏi trên là đơn xin ly hôn chỉ một trong hai người ký đều được chấp nhận. Thông thường đơn xin ly hôn chỉ cần người viết đơn ký đối với trường hợp ly hôn đơn phương. Còn với mẫu đơn xin ly hôn thuận tình thì cần cả 2 vợ chồng thuận tình ly hôn ký.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

#Cách #viết #đơn #xin #hôn

Cách viết đơn xin ly hôn 2022

Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì việc ly hôn là điều khó tránh khỏi, vậy đơn ly hôn phải viết sao cho đúng và thuận tình hợp lý? Bạn hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn để tìm hiểu về cách viết đơn và các thông tin cần thiết trong mẫu đơn ly hôn mới nhất trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết cách viết đơn xin ly hôn tại đây.
Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
Thủ tục ly hôn
Thủ tục ly hôn thuận tình
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn
1. Mẫu đơn xin ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………
Tôi tên:…………………………………………………….. Năm sinh:……………………………………
CCCD/CMND (Hộ chiếu) số:………………………………….. Ngày và nơi cấp: ……………….
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………………………………………………….
Xin được ly hôn với:……………………………………………………………..Năm sinh: …………..
CCCD/CMND (Hộ chiếu) số:…………………………………………….. Ngày và nơi cấp: ………………..
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ………………………………………………………………………………..
* Nội dung xin ly hôn: (A1)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
* Về con chung: (A2)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
* Về tài sản chung: (A3)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

…..ngày……..tháng…….năm……Người làm đơn (Ký tên – Ghi rõ họ và tên)
2. Mẫu đơn ly hôn thuận tình
Đơn ly hôn thuận tình là mẫu đơn cả 2 vợ chồng đồng ý ly hôn và cùng nhau soạn thảo, ký tên. Trong mẫu đơn, vợ và chồng sẽ cùng nhau thỏa thuận và phân chia các vấn đề con chung, tài sản, nợ chung (nếu có). Những phần nội dung nào đã được cả 2 bên thỏa thuận thì Tòa án sẽ công nhận và không can thiệp vào sự thỏa thuận của các bên. Tòa án chỉ giải quyết những vấn đề mà các bên yêu cầu. Dưới đây mà mẫu đơn ly hôn thuận tình chuẩn nhất, mời bạn đọc tham khảo và tải về:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-
ĐƠN XIN THUẬN TÌNH LY HÔN
Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN……
Họ và tên chồng: ………………., Sinh ngày:…………………..
CCCD/CMND số: ……………….. Nơi cấp:…………………Ngày cấp:……………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..
Họ và tên vợ: ……………………., Sinh ngày: …………………….
CCCD/CMND số: ……………….. Nơi cấp:…………………Ngày cấp:……………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………..
Chúng tôi xin trình bày với quý toà một việc như sau:
Hai chúng tôi đã kết hôn ngày … tháng … năm …….. tại …………………………………………
Sau khi kết hôn chúng tôi sống tại: ……………………………………………………………………..
Tháng ….. năm …. chúng tôi có …. con chung tên là: …………., sinh ngày …………………
Trong thời gian chung sống, chúng tôi ngày càng nhận thấy những mâu thuẫn, bất đồng, không hoà hợp. Hơn nữa, tình cảm vợ chồng không còn, mục đích của hôn nhân là xây dựng một gia đình hạnh phúc không đạt được. Tình trạng mâu thuẫn vợ chồng tôi ngày càng trầm trọng và chúng tôi đã sống ly thân từ đầu năm ………. Tới nay quan hệ hôn nhân giữa chúng tôi gần như không còn ràng buộc.
Chính vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay.
Về con chung:
Chúng tôi có ….. con chung là cháu……., sinh ngày ……. Với hoàn cảnh và điều kiện của chúng tôi hiện nay, chúng tôi tự thỏa thuận để vợ tôi là …… được nuôi cháu sau khi ly hôn.
Về tài sản:
Chúng tôi tự thỏa thuận phân chia tài sản, không đề nghị tòa án giải quyết
Về nhà ở:
Chúng tôi tự thỏa thuận về nơi ở, nhà đất và không đề nghị tòa giải quyết
Về nợ chung:
Chúng tôi tự thỏa thuận về các khoản nợ và nghĩa vụ trả nợ
Các vấn đề khác chúng tôi sẽ tự thoả thuận.
Kính đề nghị Quý Toà xem xét và giúp đỡ.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

Họ và tên chồng

Họ và tên vợ

3. Đơn ly hôn đơn phương
Đơn xin ly hôn đơn phương thực chất là đơn khởi kiện về ly hôn, người khởi kiện điền đầy đủ các thông tin có trong đơn và ghi cụ thể các vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết. Mời bạn đọc tham khảo mẫu đơn dưới đây:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ………
ĐƠN KHỞI KIỆN(v/v: Ly hôn)
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ……………
Người khởi kiện:………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………..(nếu có)
Người bị kiện:………………………………………..
Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………. (nếu có)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………..
Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………..(nếu có)
Yêu cầu Tòa án nhân dân …….. giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây:
1. Quan hệ hôn nhân:……………………………………………
2. Về con chung……………………………………………………
3 – Về tài sản : (4) ……………………………………………….
4 –Về công nợ: (5) ………………………………………………
Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:
1. Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
4. Đăng ký kết hôn
5. Một số giấy tờ khác có liên quan
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) …………………………………………………………………………………………………
Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
NGƯỜI KHỞI KIỆN
4. Tải mẫu đơn xin ly hôn 2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………..
Họ và tên người khởi kiện: ……………………….
Ngày, tháng, năm: …………………………………..
CMTND/CCCD: …………………Cấp ngày:……………….Nơi cấp:………….
Nghề nghiệp:………………………………………….
Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………..
Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác,…):………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………..
Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………
Họ và tên người bị kiện:…………………………………………………..
Ngày, tháng, năm: …………………………………..
CMTND/CCCD: …………………Cấp ngày:……………….Nơi cấp:………….
Nghề nghiệp:………………………………………….
Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………..
Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác,…):………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………..
Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm kết hôn:………………………………………………..
Đăng ký kết hôn tại:…………………………………………………………
(Nếu chung sống không có đăng ký kết hôn, nêu rõ lý do và thời gian chung sống)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Về tình cảm:
Hai người chung sống với nhau từ ngày … tháng … năm …. tại ………………..
Nếu có sự thay đổi chỗ ở, ghi rõ quá trình thay đổi chỗ ở:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Mâu thuẫn xảy ra từ ngày … tháng … năm …..
Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Khi phát sinh mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, gia đình hoặc bản thân các bên hòa giải giải quyết thế nào?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Hai bên đang ở chung hay ở riêng: …………………………………………………………
Nếu ở riêng thì từ thời gian nào: Ngày …. tháng …. năm ……
Về con chung:
Vợ chồng có ……….. con chung. Cụ thể:
1. Họ và tên: …………………… Nam/Nữ:………..
Sinh ngày: ……/…../……
Hiện đang ở với: ……………………………………
2. Họ và tên: …………………… Nam/Nữ:………..
Sinh ngày: ……/…../……
Hiện đang ở với: ……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng sau khi ly hôn:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu không thỏa thuận được thì ghi ý kiến đề nghị, giải quyết:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Về tài sản chung:
Tài sản chung vợ chồng gồm: (Ghi rõ từng loại tài sản, mua năm nào, giá bao nhiêu, hiện nay ai đang quản lý và sử dụng, giá hiện nay đã qua sử dụng)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Ly hôn thỏa thuận ai sử dụng tài sản nào?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu không thỏa thuận được thì ghi rõ ý kiến từng bên hoặc đề nghị Tòa án giải quyết:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu là tài sản riêng (được tặng cho riêng, được thừa kế riêng) thì phải chứng minh:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Về nhà ở, quyền sử dụng đất:
Nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản chung của vợ, chồng (Mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà đất, giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà đất ở)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng), hoặc của người khác thì nêu rõ họ và tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà, đất đó:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nếu có nợ và yêu cầu Tòa án giải quyết thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì ghi cụ thể.
……………………………………
……………………………………
Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu? Nêu chứng cứ để chứng minh đóng góp đó.
……………………………………
……………………………………
Nếu không có tài sản chung, nhà ở hoặc có tài sản chung, nhà ở nhưng không yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ:
……………………………………
……………………………………
Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

………, ngày …… tháng …. năm ….
Người khởi kiện(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn
5.1. Phần nội dung đơn ly hôn:
Thông tin kết hôn (lấy thông tin theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn): thời gian, địa điểm kết hôn,…
Thông tin về tình hình hiện tại: hai bên đang sống chung hay ly thân? Ly thân bao lâu? Mâu thuẫn chính? Mâu thuẫn khác dẫn tới quyết định ly hôn?
Nỗ lực tự hòa giải (nếu có): đã cố gắng hòa giải thế nào? Trong thời gian bao lâu?
Kết luận: đề nghị xin ly hôn
5.2. Phần con chung, riêng:
Nếu đã có con chung, người viết đơn ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.
Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên có con riêng thì ghi rõ thông tin các con, nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.
Nếu chưa có con thì ghi rõ chưa có con.
5.3. Phần tài sản chung:
Những tài sản nào cần Tòa án phân chia, cần pháp luật công nhận sự phân chia thì ghi thông tin chi tiết về tài sản, đề nghị phân chia. (Nhà ở, đất đai, những tài sản đồng sở hữu,…)
Nếu không có tài sản chung thì ghi rõ không có tài sản chung.
5.4. Phần nợ chung:
Nếu hai bên có nợ chung và muốn Tòa án phân chia nghĩa vụ trả nợ thì ghi cụ thể về khoản nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân chia nghĩa vụ trả nợ.
Nếu không có nợ chung ghi rõ không có nợ chung.
Phần tài liệu kèm theo đơn xin ly hôn:
Ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao, đánh số thứ tự cho từng tài liệu.
Giấy tờ, tài liệu bắt buộc kèm theo:
Giấy CMND/Hộ chiếu của cả vợ và chồng (bản sao);
Hộ khẩu (bản sao công chứng);
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trong trường hợp mất bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn.
Giấy khai sinh của các con (bản sao)
Nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì phải xác nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán
Giấy tờ tài liệu liên quan khác: những tài liệu, giấy tờ liên quan tới thỏa thuận giữa hai bên trong đơn như tài sản chung, nợ chung,…
6. Cách ghi mẫu đơn xin ly hôn thuận tình
– Về quan hệ hôn nhân:
Kết hôn là kết quả từ tình yêu của hai người, do hai người tự nguyện quyết định. Và khi đi đến quyết định chấm dứt cuộc sống hôn nhân cũng vậy.
Theo quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nếu hai vợ chồng thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con … thì Tòa án sẽ công nhận thuận tình ly hôn.
Mặc dù nguyên nhân dẫn đến ly hôn thì không phải ai cũng giống nhau. Tuy nhiên, có thể tựu chung thành một số nguyên nhân sau đây:
Sau nhiều lần cố gắng nhưng quan điểm trong cuộc sống khác nhau, tình cảm vợ chồng không còn, không thể kéo dài cuộc sống hôn nhân nữa.
Hai người có nhiều mâu thuẫn và mâu thuẫn kéo dài khiến mục đích của hôn nhân không đạt được. Điều này cũng làm hai người không thể kiềm chế được nỗi bức xúc mỗi khi cùng chung sống dưới một mái nhà
Do một trong hai người vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ chồng như: ngoại tình, bạo lực gia đình… khiến cả hai đều mệt mỏi và không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng.– …
Trong phần này, bởi hai vợ chồng ly hôn thuận tình nên đã thỏa thuận với nhau về các vấn đề con chung, tài sản, công nợ. Do đó:
– Về con chung: Hai người trình bày rõ vợ chồng có mấy người con, yêu cầu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với từng người con, nhu cầu và quyết định của người con (nếu đứa bé đã từ đủ 07 tuổi trở lên)…. theo kết quả thỏa thuận.
– Về tài sản chung: Khi hai vợ chồng có tài sản chung, hai bên đã thỏa thuận thế nào thì có thể ghi rõ đề nghị kèm theo thông tin cụ thể về từng loại tài sản. Còn nếu không có thì cũng nêu rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.
– Về công nợ: Nếu trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng đã thỏa thuận về công nợ chung và muốn Tòa án công nhận thì cũng nêu rõ. Nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.
7. Thủ tục ly hôn năm 2022

Thủ tục đơn phương xin ly hôn
✔ Đơn xin ly hôn đơn phương/ Đơn khởi kiện ly hôn
✔ Bản gốc Giấy đăng ký kết hôn
✔ Bản sao công chứng CMTND/ CCCD và Sổ hộ khẩu của người khởi kiện
✔ Bản sao công chứng Giấy khai sinh của con chung
✔ Giấy xác nhận nơi cư trú của bị đơn
✔ Các giấy tờ chứng minh về tài sản

Thủ tục thuận tình ly hôn
✔ Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, quyền nuôi con, chia tài sản chung
✔ Bản gốc Giấy đăng ký kết hôn
✔ Bản sao công chứng CMTND/ CCCD và Sổ hộ khẩu của hai bên
✔ Bản sao công chứng Giấy khai sinh của con chung
✔ Giấy xác nhận lý do ly hôn có dấu của UBND phường xã
✔ Các giấy tờ chứng minh về tài sản

8. Ai được quyền tiến hành thủ tục ly hôn
Khá nhiều người đặt ra câu hỏi liệu vợ hoặc chồng có thể tự làm thủ tục ly hôn được không? Bởi có những người rơi vào hoàn cảnh vợ hoặc chồng không đồng ý cho ly hôn hoặc một trong 2 người trốn tránh không có mặt để thực hiện thủ tục này. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, vợ hoặc chồng có thể tự tiến hành thủ tục ly hôn đơn phương, cụ thể tại Khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:
Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên
1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được…
9. Nộp đơn xin ly hôn ở đâu?
Trường hợp thuận tình ly hôn thì nộp tại tòa án cấp quận huyện nơi hai vợ chồng đang cư trú sinh sống. Trường hợp đơn phương ly hôn thì nộp tại toàn án cấp quận huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang sinh sống của nguyên đơn.
10. Đơn xin ly hôn chỉ có vợ/chồng ký có được không?
Trả lời cho câu hỏi trên là đơn xin ly hôn chỉ một trong hai người ký đều được chấp nhận. Thông thường đơn xin ly hôn chỉ cần người viết đơn ký đối với trường hợp ly hôn đơn phương. Còn với mẫu đơn xin ly hôn thuận tình thì cần cả 2 vợ chồng thuận tình ly hôn ký.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

#Cách #viết #đơn #xin #hôn


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button