Thủ Thuật

Cách xuất và xóa mật khẩu đã lưu trong Firefox

Trình duyệt Firefox được tích hợp dụng cụ điều hành mật khẩu có tên Lockwise, được bình chọn khá tốt. Nhưng nếu bạn cần chuyển sang trình điều hành mật khẩu của bên thứ 3 chuyên dụng, tốt nhất bạn nên xuất và xóa tất cả các mật khẩu bạn đã lưu trong Firefox.

Bạn có thể xuất danh sách mật khẩu Firefox đã lưu của mình sang tệp CSV rồi nhập tệp đấy vào các dụng cụ điều hành mật khẩu chuyên dụng như 1Password, LastPass hay Bitwarden … 1 cách tiện dung.

Xuất mật khẩu đã lưu trong Firefox

Trước hết, hãy xuất danh sách tất cả các mật khẩu Firefox đã lưu của bạn sang tệp CSV.

(Báo động: Tệp này ko được mã hóa và sẽ chứa tất cả tên người mua và mật khẩu của bạn ở định dạng văn bản thuần túy. Thành ra, hãy bảo đảm rằng bạn có thể giữ tệp này hoàn toàn an toàn.)

Trong bài viết này, mình chỉ dẫn Firefox sử dụng giao diện tiếng Anh. Nếu cần, bạn có thể đổi Firefox sang tiếng Việt như chỉ dẫn Vik News VN ở trên.

Bước 1: Mở Firefox trên máy tính của bạn, nhấp vào nút thực đơn 3 dấu gạch ngang ở trên cùng bên phải của màn hình> nhấp vào “Đăng nhập và mật khẩu“.

Thao tác này sẽ mở giao diện Lockwise của Firefox. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các mật khẩu được lưu trữ cục bộ trong trình duyệt Firefox, cũng như các mật khẩu đã được đồng bộ hóa trên các thiết bị của bạn.

Bước 2: Trên màn hình này, hãy nhấp vào nút thực đơn 3 chấm ở góc trên bên phải và chọn Xuất thông tin đăng nhập (Xuất thông tin chính xác).

Chọn tùy chọn

Bước 3: Nhấn vào nút “Xuất khẩu”(Xuất…) trong công bố bật lên.

Nhấn vào nút

Giai đoạn 4: Nhập mật khẩu đăng nhập của máy tính để chính xác, sau đấy bấm OK.

Nhập mật khẩu hệ thống

Bước 5: Trên màn hình tiếp theo, hãy chọn địa điểm bạn muốn lưu tệp CSV và nhấp vào “Xuất khẩu“.

Bấm vào

Firefox hiện giờ sẽ xuất tất cả tên người mua và mật khẩu đã lưu của bạn sang tệp CSV. Bạn có thể mở tệp CSV này bằng Excel, Google Trang tính.

Xóa mật khẩu đã lưu trong Firefox

Tất cả tên người mua và mật khẩu của bạn đã được xuất sang tệp CSV, hiện giờ đã tới khi xóa chúng khỏi acc Firefox của bạn.

Trước hết, nhấp vào nút thực đơn 3 dấu gạch ngang ở góc trên cùng bên phải của thanh dụng cụ Firefox và chọn “Đăng nhập và mật khẩu“.

Chọn tùy chọn

Trên màn hình Đăng nhập và Mật khẩu, hãy nhấp vào nút thực đơn 3 chấm ở góc trên bên phải và chọn “Xóa tất cả thông tin đăng nhập”(Xóa tất cả thông tin đăng nhập).

Chọn tùy chọn

Từ công bố hiện ra, hãy chọn “Có, xóa tất cả thông tin đăng nhập”(Có, xóa thông tin đăng nhập này), sau đấy nhấp vào“xóa hết“.

Nhấn vào nút

Xin xem xét rằng đây là thao tác chẳng thể tiến hành được nên hãy nghĩ suy thật kỹ trước lúc quyết định.

Vậy là xong, toàn thể dữ liệu tên người mua và mật khẩu bạn đã lưu trong acc Firefox này sẽ bị xóa hoàn toàn.

Xem thêm thông tin Cách xuất và xóa mật khẩu đã lưu trong Firefox

Cách xuất và xóa mật khẩu đã lưu trong Firefox

Trình duyệt Firefox được tích hợp sẵn 1 dụng cụ điều hành mật khẩu có tên là Lockwise vốn được bình chọn khá tốt. Nhưng nếu bạn có nhu cầu chuyển sang sử dụng 1 trình điều hành mật khẩu chuyên dụng của bên thứ 3, tốt nhất bạn nên xuất và xóa tất cả các mật khẩu nhưng mình đã lưu trong Firefox.
Bạn có thể xuất danh sách mật khẩu đã lưu trên Firefox của mình thành 1 tệp CSV, rồi sau đấy nhập chính tệp này vào các dụng cụ điều hành mật khẩu chuyên dụng như 1Password, LastPass hay Bitwarden… 1 cách tiện dung.
Xuất mật khẩu đã lưu trong Firefox
Trước hết, hãy xuất danh sách tất cả mật khẩu đã lưu trong Firefox của bạn sang tệp CSV.
(Cảnh báo: Tệp này ko được mã hóa và nó sẽ chứa tất cả tên người mua cũng như mật khẩu của bạn ở định dạng văn bản thuần túy. Thành ra, hãy bảo đảm bạn có thể giữ an toàn tuyệt đối cho tệp này).
Trong bài viết này mình chỉ dẫn trên Firefox sử dụng giao diện tiếng Anh. Nếu cần bạn có thể đổi Firefox sang tiếng Việt như chỉ dẫn trước đây của Vik News VN nhé.
Bước 1: Mở Firefox trên máy tính, nhấn vào nút thực đơn 3 dấu gạch ngang ≡ ở góc trên bên phải màn hình > bấm vào tùy chọn “Logins and Passwords”.

Thao tác này sẽ mở giao diện Firefox Lockwise. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả mật khẩu được lưu trữ cục bộ trong trình duyệt Firefox, cũng như mật khẩu đã được đồng bộ hóa trên các thiết bị của mình.
Bước 2:  Trên màn hình này, hãy nhấp vào nút thực đơn 3 chấm ⋯ ở góc trên cùng bên phải và chọn Export Logins (Xuất thông tin đăng nhập).

Bước 3: Nhấp vào nút “Export” (Xuất…) trên công bố bật lên.

Bước 4: Nhập mật khẩu đăng nhập máy tính để chính xác, rồi nhấn OK.

Bước 5: Trên màn hình tiếp theo, hãy chọn địa điểm bạn muốn lưu tệp CSV và nhấp vào nút “Export”.

Hiện giờ Firefox sẽ xuất tất cả tên người mua và mật khẩu đã lưu của bạn thành 1 tệp CSV. Bạn có thể mở file CSV này bằng Excel, Google Sheet đều được nhé.
Xóa mật khẩu đã lưu trong Firefox
Toàn bộ tên người mua và mật khẩu của bạn đã được xuất sang tệp CSV, giờ tới khi xóa chúng khỏi acc Firefox của bạn.
Trước hết, hãy nhấp vào nút thực đơn 3 dấu gạch ngang ở góc trên bên phải của thanh dụng cụ Firefox và chọn tùy chọn “Logins and Passwords”.

Trong màn hình Logins and Passwords, hãy nhấp vào nút thực đơn 3 chấm ở góc trên bên phải và chọn tùy chọn “Remove All Logins” (Xóa tất cả thông tin đăng nhập).

Từ công bố bật lên, bạn tích vào “Yes, Remove All Logins” (Có, xóa thông tin đăng nhập này), sau đấy nhấp vào nút “Remove All”.

Xem xét rằng đây là 1 thao tác chẳng thể hoàn nguyên, do đấy, bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước lúc quyết định.
Tất cả chỉ có vậy, toàn thể dữ liệu tên người mua và mật khẩu nhưng bạn đã lưu trong acc Firefox này sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #xuất #và #xóa #mật #khẩu #đã #lưu #trong #Firefox

Cách xuất và xóa mật khẩu đã lưu trong Firefox

Trình duyệt Firefox được tích hợp sẵn 1 dụng cụ điều hành mật khẩu có tên là Lockwise vốn được bình chọn khá tốt. Nhưng nếu bạn có nhu cầu chuyển sang sử dụng 1 trình điều hành mật khẩu chuyên dụng của bên thứ 3, tốt nhất bạn nên xuất và xóa tất cả các mật khẩu nhưng mình đã lưu trong Firefox.
Bạn có thể xuất danh sách mật khẩu đã lưu trên Firefox của mình thành 1 tệp CSV, rồi sau đấy nhập chính tệp này vào các dụng cụ điều hành mật khẩu chuyên dụng như 1Password, LastPass hay Bitwarden… 1 cách tiện dung.
Xuất mật khẩu đã lưu trong Firefox
Trước hết, hãy xuất danh sách tất cả mật khẩu đã lưu trong Firefox của bạn sang tệp CSV.
(Cảnh báo: Tệp này ko được mã hóa và nó sẽ chứa tất cả tên người mua cũng như mật khẩu của bạn ở định dạng văn bản thuần túy. Thành ra, hãy bảo đảm bạn có thể giữ an toàn tuyệt đối cho tệp này).
Trong bài viết này mình chỉ dẫn trên Firefox sử dụng giao diện tiếng Anh. Nếu cần bạn có thể đổi Firefox sang tiếng Việt như chỉ dẫn trước đây của Vik News VN nhé.
Bước 1: Mở Firefox trên máy tính, nhấn vào nút thực đơn 3 dấu gạch ngang ≡ ở góc trên bên phải màn hình > bấm vào tùy chọn “Logins and Passwords”.

Thao tác này sẽ mở giao diện Firefox Lockwise. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả mật khẩu được lưu trữ cục bộ trong trình duyệt Firefox, cũng như mật khẩu đã được đồng bộ hóa trên các thiết bị của mình.
Bước 2:  Trên màn hình này, hãy nhấp vào nút thực đơn 3 chấm ⋯ ở góc trên cùng bên phải và chọn Export Logins (Xuất thông tin đăng nhập).

Bước 3: Nhấp vào nút “Export” (Xuất…) trên công bố bật lên.

Bước 4: Nhập mật khẩu đăng nhập máy tính để chính xác, rồi nhấn OK.

Bước 5: Trên màn hình tiếp theo, hãy chọn địa điểm bạn muốn lưu tệp CSV và nhấp vào nút “Export”.

Hiện giờ Firefox sẽ xuất tất cả tên người mua và mật khẩu đã lưu của bạn thành 1 tệp CSV. Bạn có thể mở file CSV này bằng Excel, Google Sheet đều được nhé.
Xóa mật khẩu đã lưu trong Firefox
Toàn bộ tên người mua và mật khẩu của bạn đã được xuất sang tệp CSV, giờ tới khi xóa chúng khỏi acc Firefox của bạn.
Trước hết, hãy nhấp vào nút thực đơn 3 dấu gạch ngang ở góc trên bên phải của thanh dụng cụ Firefox và chọn tùy chọn “Logins and Passwords”.

Trong màn hình Logins and Passwords, hãy nhấp vào nút thực đơn 3 chấm ở góc trên bên phải và chọn tùy chọn “Remove All Logins” (Xóa tất cả thông tin đăng nhập).

Từ công bố bật lên, bạn tích vào “Yes, Remove All Logins” (Có, xóa thông tin đăng nhập này), sau đấy nhấp vào nút “Remove All”.

Xem xét rằng đây là 1 thao tác chẳng thể hoàn nguyên, do đấy, bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước lúc quyết định.
Tất cả chỉ có vậy, toàn thể dữ liệu tên người mua và mật khẩu nhưng bạn đã lưu trong acc Firefox này sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #xuất #và #xóa #mật #khẩu #đã #lưu #trong #Firefox


#Cách #xuất #và #xóa #mật #khẩu #đã #lưu #trong #Firefox

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button