Tài Liệu

Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án

Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách sống động mà mọi người cần kính trọng. Hằng năm, đến ngày sinh của Bác, các cơ sở, tổ chức đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác, để lễ kỷ niệm thêm hấp dẫn và thú vị, bạn hãy đặt câu hỏi về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo câu trả lời, câu hỏi về con người của Bác Hồ đất đai.Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của

Câu hỏi trắc nghiệm về Bác Hồ

Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: Cách mạng giải phóng dân tộc phải không?

Đi theo con đường của tổ tiên Việt Nam

Con đường dẫn đến cuộc cách mạng Mỹ

Đi theo con đường của Cách mạng Pháp

Đi theo con đường cách mạng vô sản

Câu 2. Nguyễn Tất Thành đã dạy học ở trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.

Trường tiểu học Dongba ở Huế.

Trường Quốc học Huế.

Duk Thanh School in Phan Thiet.

Câu 3. Đánh dấu câu trả lời đúng. Nguyễn Tất Thành đặt chân đầu tiên trên đất Pháp ở đâu?

xây dựng thương hiệu

Le Havre

ăn măng nào

thủ đô Paris

Câu 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển vào thời gian nào? Đã đến lúc phải tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc?

1908-1911

1911 – 1920

1921 – 1930

1930 – 1945

Câu 5. Chọn câu đúng và…

Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc tác phẩm của Lênin VI.

Tác phẩm “Nhà nước và Cách mạng”.

“Thách thức của Chính phủ Liên Xô”

Bản thảo đầu tiên của một chuyên luận về vấn đề dân tộc.

Bản thảo đầu tiên của một chuyên luận về các vấn đề dân tộc và thuộc địa.

Câu 6. Tìm câu trả lời sai trong các câu thơ sau. Nguyễn Ái Quốc trong thập niên đầu (1911 – 1920) tìm đường cứu nước:

Vượt qua 3 đại dương và 4 châu lục.

ở khoảng 30 quốc gia.

Sống, làm việc và học tập tại Mỹ, Anh và Pháp.

Đi Mátxcơva dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

Câu 7. Tìm lỗi sai trong các đoạn văn sau. Một trong những nguồn gốc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu văn hóa phương Đông. Chi tiết:

Những mặt tích cực của Nho giáo.

Tư duy vị tha của Phật giáo.

Người thừa kế lòng tốt và sự hy sinh của đạo Hồi

Ba Tư tưởng Quốc gia của Tôn Trung Sơn

Mục 8. Châm ngôn “Tư sản cách mạng công dân và chính sách của nhà nước cách mạng đi đến xã hội cộng sản” Hồ Chí Minh trích từ bài nào?

đường phố của cuộc cách mạng

đề cương đảng

Chiến lược ngắn gọn của đảng

chương trình tổng kết bữa tiệc

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi. Hồ Chí Minh xác định chủ nghĩa dân tộc là động lực to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước. Đây là loại chủ nghĩa dân tộc nào?

chủ nghĩa nhân văn cộng sản

chủ nghĩa dân tộc chân chính.

Chủ nghĩa Châuvi, một quốc gia lớn.

chủ nghĩa dân tộc ích kỷ

kết án Đối số thứ 10: “Để đảng vững mạnh thì tư tưởng là then chốt, mọi đảng viên phải hiểu và làm theo. Một bữa tiệc không có suy nghĩ giống như một người không có trí tuệ, một con tàu không có la bàn ”. Hồ Chí Minh trong tác phẩm nào?

Tuyên ngôn độc lập

đường phố của cuộc cách mạng

Nội quy ngắn gọn của bữa tiệc

nhận thức chung về chính trị

Câu 11. Năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng xã hội Pháp vì lý tưởng.

“Tự do, Bình đẳng, Bác ái”

“Độc lập, Hòa bình, Park Ai”

“Bình đẳng, tự do, độc lập”

“Độc lập, Nhân quyền, Quyền công dân”

Câu 12. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi. Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng xã hội Pháp khi nào?

đầu năm 1917

đầu năm 1918

đầu năm 1919

đầu năm 1920

Câu 13. Theo Hồ Chí Minh, lợi ích lớn nhất của lời dạy của Nho giáo là gì?

ham học hỏi.

Chúng tôi quản lý xã hội thông qua đạo đức.

giáo dục đạo đức cá nhân.

Thúc đẩy văn hóa và lễ nghi.

CÂU 14: Điều gì đã làm nên tên tuổi Nguyễn Ái Quốc trên trường quốc tế?

Nguyễn Ái Quốc trình bày lý luận của mình tại Hội nghị Versailles (18/6/1919).
cơn mưa. Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
Hạt giống. Nguyễn Ái Quốc tác giả Đường Cách Mệnh.
Nói cách khác. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Đảng xã hội Pháp.

Câu 15: “Ngay cả khi họ có màu da khác nhau, chỉ có hai loại người bóc lột trên thế giới này. Nhưng chỉ có một tình bạn duy nhất, tình bạn của giai cấp vô sản. Sự thật này được khám phá khi nào?

1911-1915

1911-1917

1911-1919

1911-1920

Câu 16 tóm tắt “Không có con đường nào để cứu ruộng đất và giải phóng dân tộc, trừ con đường cách mạng vô sản”.

Phong trào lao động, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác – Lê-nin

Yêu nước, đoàn kết, chủ nghĩa Mác – Lê-nin

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào vô sản, phong trào yêu nước

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ nghĩa yêu nước, Chủ nghĩa lãnh đạo

Câu 17: Nguyễn Tất Thành cập bến Mác Xay của Pháp vào ngày, tháng, năm nào?

2 tháng 6 năm 1911

Ngày 9 tháng 4 năm 1911

6 tháng 7 năm 1911

6 tháng 8 năm 1911

Câu 18: “Luận cương của V.I.Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng suốt và tin tưởng. Tôi cảm động rơi nước mắt. Tôi ngồi một mình trong phòng và nói lớn, như thể đang nói chuyện với một đám đông. Đây là những gì chúng tôi cần và đây là con đường giải phóng chúng tôi ”. Nguyễn Ái Quốc nói cụm từ đó ở đâu?

London, Vương quốc Anh

Quảng Châu, Trung Quốc

Paris, Pháp

Matxcova, Liên Xô

Câu 19: Các từ: “Giai cấp công nhân và nhân dân các nước là bạn, chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù ở khắp mọi nơi”. Nguyễn quen Ái Quốc khi nào?

1911-1915

1911-1917

1911-1919

1911-1920

Câu 20. Chọn câu trả lời đúng nhất.

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.

Cả ba câu còn lại đều đúng.

Câu 21: Nhà thơ Chế Lan Viên viết “Phút đầu tiên Bác khóc là phút Bác Hồ cười”. Câu này nói lên điều gì?
tất cả các. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
cơn mưa. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Hạt giống. Bác Hồ đọc bản thảo của Lê-nin
Nói cách khác. Bác Hồ đã đưa ra trường hợp của mình tại hội nghị Versailles.

Câu 22: Văn bản nào được Nguyễn Ái Quốc coi là “cẩm nang thần kỳ” về sự nghiệp giải phóng dân tộc?

) Luận điểm của Lenin về con người và thuộc địa

b) Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Karx Mark

Chủ nghĩa tư bản của Karx Mark

d) Luận văn tháng Tư của Lenin

Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu bước đầu tìm ra con đường cứu nước đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc?
tất cả các. Nguyễn Ái Quốc trình bày luận điểm của mình tại Hội nghị Versailles (18/6/1919).
cơn mưa. Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
Hạt giống. Nguyễn Ái Quốc đọc những Luận cương cơ bản của Lê-nin về vấn đề Nhà nước và thuộc địa (7/1920).
Nói cách khác. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tháng 6-1925)

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc trình bày thái độ, quan điểm về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa như sau:

Hội nghị nông dân quốc tế ở Mátxcơva.

Đại hội cộng sản quốc tế lần thứ 5 (1924)

Cuộc thi uống rượu của Đảng Xã hội Pháp.

1923 Đại hội Quốc tế Nông dân.

Câu 25: Sự kiện được Nguyễn Ái Quốc đánh giá: “Như con én nhỏ báo mắm”

Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và thắng lợi.

Thành lập Đảng Cộng sản Pháp

Vụ ám sát Thống đốc Mechlan của Phạm Hồng Thái

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập

Câu 26: Từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ba ý kiến ​​sau đây?

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

Cách mạng phải do một đảng theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin lãnh đạo.

+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới.
tất cả các. tạp chí truyền thông quốc tế
cơn mưa. “Bản án chế độ thực dân Pháp”
Hạt giống. “Đường cách mạng”
Nói cách khác. tất cả đều giống nhau

kết án 27: Con đường đi lên của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
tất cả các. Hãy coi cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất là chủ nghĩa cộng sản.
cơn mưa. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng ruộng đất.
Hạt giống. Tịch thu tất cả tài sản của triều đình.
Nói cách khác. Lật đổ phong kiến ​​lãnh chúa, khởi nghĩa ruộng đất và khởi nghĩa dân tộc.

kết án 28: Lực lượng cách mạng đánh đổ đế quốc, phong kiến ​​được đề cập trong chương trình chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là lực lượng nào?
tất cả các. công nhân và nông dân
cơn mưa. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, trung nông

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tiểu tư sản và địa chủ phong kiến
Nói cách khác. công nhân và trí thức

Câu 29: “Cũng như Đường chỉ được thành lập khi Đảng có cơ sở vững chắc cho cách mạng, có người cầm lái thì thuyền vững vàng”. Câu văn trên được trích từ nơi làm việc của Hồ Chí Minh?

tất cả các. Đánh giá về chủ nghĩa thực dân Pháp.

đề cương đảng

đường cách mạng.

Kháng cáo nhân ngày thành lập đảng.

Câu 30: Công nhân và nông dân là gốc của cách mạng. Học sinh, chủ tiệm nhỏ và địa chủ nhỏ là đối tác cách mạng của công nhân và nông dân. Ý kiến ​​của Nguyễn Ái Quốc là gì?

Thực dân pháp

nông dân trung quốc

V.I.Lênin và phương Đông

đường phố của cuộc cách mạng

Câu 31: Nguyễn Ái Quốc, hãy cho biết không phải Bạn thuộc tổ chức chính trị nào sau đây?

Hội những người yêu nước Việt Nam

Đảng xã hội Pháp

Đảng cộng sản Pháp

liên minh thuộc địa

kết án số ba 2: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bầu chọn Quốc tế thứ ba?

tất cả các. Quốc tế này bảo vệ lợi ích của các thuộc địa

cơn mưa. Tổ chức quốc tế này đang giúp đỡ nhân dân ta chống Pháp.

Hạt giống. Quốc tế này đã mở đường cho cách mạng Việt Nam

Nói cách khác. Tổ chức quốc tế này ủng hộ việc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam.

kết án số ba3: Tại Liên Xô 1923 – 1924 Nguyễn Ái Quốc đã viết một bài báo sau:

tất cả các. Nhân dân Nhật báo, Báo Sự thật.

cơn mưa. cuộc sống công việc.

Hạt giống. Tạp chí Thư tín Quốc tế, Báo Sự thật.

Nói cách khác. Đời sống Người lao động, Tạp chí International Correspondence.

kết án số ba4: Tổng hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong một khóa học chính trị ở Quảng Châu, Trung Quốc:

tất cả các. Rồng tre.

cơn mưa. Thực dân pháp

Hạt giống. Đường phố quyết định

Nói cách khác. Cả ba cuốn sách trên.

kết án số ba5: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất Ba tổ chức cộng sản (3/2/1930) có đại diện như thế nào?

Nó hợp nhất tổ chức cộng sản thành một chính đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xây dựng cương lĩnh chính trị đầu tiên để thông qua tại hội nghị.

Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở Việt Nam.

A và B đúng.

Tải tệp để xem toàn văn Bài tập trắc nghiệm có đáp án của Bác.

Xem phần tài liệu Dữ liệu lớn để biết thêm thông tin hữu ích.


Thông tin thêm

Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án

Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà người còn là một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách sống khiến ai cũng phải kính nể. Hàng năm vào ngày sinh nhật của Bác, các cơ quan, tổ chức lễ kỉ niệm ngày sinh của Bác. Để lễ kỉ niệm thêm phần hấp dẫn, thú vị không thể thiếu Bộ câu hỏi Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh có đáp án để tìm hiểu thêm về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, cống hiến vì dân vì nước của Bác.
Câu hỏi trắc nghiệm về Bác Hồ
Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc phải?
Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam
Đi theo con đường cách mạng của nước Mỹ
Đi theo con đường cách mạng của nước Pháp
Đi theo con đường cách mạng vô sản

Câu 2. Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?
Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.
Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.
Trường Quốc học Huế.
Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Câu 3. Chọn đáp án trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?
Mác xây
Lơ Havrơ
Noóc măng đi
Thủ đô Pari

Câu 4.Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?
1908 – 1911
1911 – 1920
1921 – 1930
1930 – 1945

Câu 5. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu….
Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc … của V.I. Lênin.
Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”.
Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết”
Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc.
Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

Câu 6. Tìm một đáp án sai trong đoạn sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Aí Quốc đã:
Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.
Đến khoảng gần 30 nước.
Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
Câu 7. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết dưới đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:
Những mặt tích cực của Nho giáo.
Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo
Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

Câu 8. Câu nói “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
Đường cách mệnh
Chính cương vắn tắt của Đảng
Sách lược vắn tắt của Đảng
Chương trình tóm tắt của Đảng

Câu 9. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào?
Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản
Chủ nghĩa dân tộc chân chính.
Chủ nghĩa sô vanh, nước lớn.
Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ.

Câu 10. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghiã ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Tuyên ngôn Độc lập
Đường Cách mệnh
Điều lệ vắn tắt của Đảng
Thường thức chính trị

Câu 11.Năm 1919 Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp vì lí tưởng
“Tự do, Bình đẳng, Bác ái”
“Độc lập, Bình đăng,Bắc ái”
“Bình đẳng, tự do, độc lập”
“Độc lập, nhân quyền, dân quyền”

Câu 12. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào?
Đầu năm 1917
Đầu năm 1918
Đầu năm 1919
Đầu năm 1920

Câu 13. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
Tinh thần hiếu học.
Quản lý xã hội bằng đạo đức.
Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
Đề cao văn hoá, lễ giáo.

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trên trường quốc tế?
Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) c. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Đường Cách Mệnh d. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.

Câu 15: “Dù màu da có khác, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một tình hữu ái mà thôi: tình hữu ái vô sản” chân lý này được tìm ra trong giai đoạn nào?
1911-1915
1911- 1917
1911- 1919
1911- 1920
Câu 16: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” được đúc kết từ:
Phong trào công nhân, phong trào yêu nước, Chủ Nghĩa Mác- Lê Nin
Phong trào yêu nước, tinh thần đoàn kết, Chủ Nghĩa Mác- Lê nin
Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào vô sản, phong trào yêu nước
Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào yêu nước, đường lối lãnh đạo
Câu 17: Nguyễn Tất Thành cập cảng Mác Xây của nước Pháp vào ngày, tháng, năm nào?
2/6/1911
4/9/1911
6/7/1911
6/8/1911
Câu 18:”Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
Luân Đôn, Anh
Quảng Châu, Trung Quốc
Paris, Pháp
Máxcơva, Liên Xô

Câu 19: Câu nói: “Giai cấp công nhân và nhân dân các nước đều là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu đâu cũng là kẻ thù”. Được Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ trong giai đoạn nào?
1911-1915
1911- 1917
1911- 1919
1911- 1920
Câu 20. Chọn đáp án trả lời đúng nhất:
Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.
Cả ba đáp án còn lại đều đúng.

Câu 21: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?a. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. b. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. c. Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin d. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

Câu 22: Văn bản nào được Nguyễn Ái Quốc xem là “cẩm nang thần kì” cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
a.Luận cương về dân tộc và thuộc địa của Lênin
b.Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Karx Mark
Tư bản luận của Karx Mark
d.Luận cương tháng 4 của Lênin

Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắna. Nguyễn ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) c. Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) d. Nguyễn ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925)

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc đã trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa trong:
Hội nghị nông dân quốc tế ở Matxcơva.
Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ V (1924)
Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.
Đại hội nông dân quốc tế năm 1923.

Câu 25: Sự kiện nào được Nguyễn Aí Quốc đánh giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”
Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp
Vụ ám sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái
Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 26: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc
+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lenin lãnh đạo
+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giớia. Tạp chí Thư tín Quốc tế b. “Bản án chế độ thực dân Pháp” c. “Đường cách mệnh” d. Tất cả cùng đúng

Câu 27: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là: a. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. b. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để. c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

Câu 28: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào? a. Công nhân và nông dân b. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến d. Công nhân và trí thức

Câu 29:”Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Chánh cương vắn tắt của Đảng
Đường cách mệnh.
Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

Câu 30:Công nông là gốc cách mệnh. Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông. Quan điểm đó của Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Nông dân Trung Quốc
V. I. Lênin và Phương Đông
Đường cách mệnh

Câu 31:Hãy cho biết, Nguyễn Ái Quốc không tham gia vào việc sáng lập tổ chức chính trị nào dưới đây?
Hội những người Việt Nam yêu nước
Đảng Xã hội Pháp
Đảng Cộng sản Pháp
Hội liên hiệp thuộc địa

Câu 3 2: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
a . Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa
b . Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp
c . Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam
d . Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam

Câu 33: Ở Liên Xô 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho:
a. Báo nhân dân , báo sự thật .
b. Đời sống công nhân.
c.Tạp chí thư tín quốc tế , báo Sự thật.
d. Đời sống công nhân ,tạp chí thư tín quốc tế.

Câu 34: Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc ) là:
a. Con rồng tre.
b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Đường kách mệnh
d. Cả 3 quyển trên.

Câu 35: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3-2-1930) thể hiện như thế nào?
Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .
Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua.
Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam.
Câu a và b đúng.
Để xem đầy đủ nội dung Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án, mời bạn tải file về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #về #Bác #có #đáp #án

Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án

Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà người còn là một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách sống khiến ai cũng phải kính nể. Hàng năm vào ngày sinh nhật của Bác, các cơ quan, tổ chức lễ kỉ niệm ngày sinh của Bác. Để lễ kỉ niệm thêm phần hấp dẫn, thú vị không thể thiếu Bộ câu hỏi Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh có đáp án để tìm hiểu thêm về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, cống hiến vì dân vì nước của Bác.
Câu hỏi trắc nghiệm về Bác Hồ
Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc phải?
Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam
Đi theo con đường cách mạng của nước Mỹ
Đi theo con đường cách mạng của nước Pháp
Đi theo con đường cách mạng vô sản

Câu 2. Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?
Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.
Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.
Trường Quốc học Huế.
Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Câu 3. Chọn đáp án trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?
Mác xây
Lơ Havrơ
Noóc măng đi
Thủ đô Pari

Câu 4.Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?
1908 – 1911
1911 – 1920
1921 – 1930
1930 – 1945

Câu 5. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu….
Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc … của V.I. Lênin.
Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”.
Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết”
Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc.
Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

Câu 6. Tìm một đáp án sai trong đoạn sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Aí Quốc đã:
Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.
Đến khoảng gần 30 nước.
Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
Câu 7. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết dưới đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:
Những mặt tích cực của Nho giáo.
Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo
Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

Câu 8. Câu nói “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
Đường cách mệnh
Chính cương vắn tắt của Đảng
Sách lược vắn tắt của Đảng
Chương trình tóm tắt của Đảng

Câu 9. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào?
Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản
Chủ nghĩa dân tộc chân chính.
Chủ nghĩa sô vanh, nước lớn.
Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ.

Câu 10. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghiã ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Tuyên ngôn Độc lập
Đường Cách mệnh
Điều lệ vắn tắt của Đảng
Thường thức chính trị

Câu 11.Năm 1919 Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp vì lí tưởng
“Tự do, Bình đẳng, Bác ái”
“Độc lập, Bình đăng,Bắc ái”
“Bình đẳng, tự do, độc lập”
“Độc lập, nhân quyền, dân quyền”

Câu 12. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào?
Đầu năm 1917
Đầu năm 1918
Đầu năm 1919
Đầu năm 1920

Câu 13. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
Tinh thần hiếu học.
Quản lý xã hội bằng đạo đức.
Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
Đề cao văn hoá, lễ giáo.

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trên trường quốc tế?
Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) c. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Đường Cách Mệnh d. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.

Câu 15: “Dù màu da có khác, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một tình hữu ái mà thôi: tình hữu ái vô sản” chân lý này được tìm ra trong giai đoạn nào?
1911-1915
1911- 1917
1911- 1919
1911- 1920
Câu 16: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” được đúc kết từ:
Phong trào công nhân, phong trào yêu nước, Chủ Nghĩa Mác- Lê Nin
Phong trào yêu nước, tinh thần đoàn kết, Chủ Nghĩa Mác- Lê nin
Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào vô sản, phong trào yêu nước
Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào yêu nước, đường lối lãnh đạo
Câu 17: Nguyễn Tất Thành cập cảng Mác Xây của nước Pháp vào ngày, tháng, năm nào?
2/6/1911
4/9/1911
6/7/1911
6/8/1911
Câu 18:”Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
Luân Đôn, Anh
Quảng Châu, Trung Quốc
Paris, Pháp
Máxcơva, Liên Xô

Câu 19: Câu nói: “Giai cấp công nhân và nhân dân các nước đều là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu đâu cũng là kẻ thù”. Được Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ trong giai đoạn nào?
1911-1915
1911- 1917
1911- 1919
1911- 1920
Câu 20. Chọn đáp án trả lời đúng nhất:
Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.
Cả ba đáp án còn lại đều đúng.

Câu 21: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?a. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. b. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. c. Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin d. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

Câu 22: Văn bản nào được Nguyễn Ái Quốc xem là “cẩm nang thần kì” cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
a.Luận cương về dân tộc và thuộc địa của Lênin
b.Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Karx Mark
Tư bản luận của Karx Mark
d.Luận cương tháng 4 của Lênin

Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắna. Nguyễn ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) c. Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) d. Nguyễn ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925)

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc đã trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa trong:
Hội nghị nông dân quốc tế ở Matxcơva.
Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ V (1924)
Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.
Đại hội nông dân quốc tế năm 1923.

Câu 25: Sự kiện nào được Nguyễn Aí Quốc đánh giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”
Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp
Vụ ám sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái
Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 26: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc
+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lenin lãnh đạo
+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giớia. Tạp chí Thư tín Quốc tế b. “Bản án chế độ thực dân Pháp” c. “Đường cách mệnh” d. Tất cả cùng đúng

Câu 27: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là: a. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. b. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để. c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

Câu 28: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào? a. Công nhân và nông dân b. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến d. Công nhân và trí thức

Câu 29:”Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Chánh cương vắn tắt của Đảng
Đường cách mệnh.
Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

Câu 30:Công nông là gốc cách mệnh. Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông. Quan điểm đó của Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Nông dân Trung Quốc
V. I. Lênin và Phương Đông
Đường cách mệnh

Câu 31:Hãy cho biết, Nguyễn Ái Quốc không tham gia vào việc sáng lập tổ chức chính trị nào dưới đây?
Hội những người Việt Nam yêu nước
Đảng Xã hội Pháp
Đảng Cộng sản Pháp
Hội liên hiệp thuộc địa

Câu 3 2: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
a . Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa
b . Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp
c . Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam
d . Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam

Câu 33: Ở Liên Xô 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho:
a. Báo nhân dân , báo sự thật .
b. Đời sống công nhân.
c.Tạp chí thư tín quốc tế , báo Sự thật.
d. Đời sống công nhân ,tạp chí thư tín quốc tế.

Câu 34: Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc ) là:
a. Con rồng tre.
b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Đường kách mệnh
d. Cả 3 quyển trên.

Câu 35: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3-2-1930) thể hiện như thế nào?
Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .
Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua.
Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam.
Câu a và b đúng.
Để xem đầy đủ nội dung Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án, mời bạn tải file về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #về #Bác #có #đáp #án


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button