Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021

Dịch vụ thuế quốc gia công bố mục tiêu tuyển dụng kế toán thuế cho năm 2022

Đối tượng tuyển dụng công chức thuế năm 2021 – Quyết định số 18/8/2021 1585 / QĐ-BTC và Quyết định số 12 tháng 10 năm 2021. Được Bộ Tài chính phê duyệt theo năm 1993 / QĐ-BTC. Chúng tôi đang cần tuyển Tổ chức thi tuyển công chức ngành thuế năm 2021 công chức thuế vụ thuế toàn quốc và 63 chi cục thuế tỉnh, thành phố.

  • Kết quả kỳ thi tuyển nhân viên kế toán thuế năm 2021 đã được công bố.

Bảng dưới đây thể hiện cụ thể tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế của Cục Thuế phân bố trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Như sau:

Các mục tiêu tuyển dụng mới nhất cho công chức thuế

Vào năm 2021, nhu cầu tuyển dụng công chức của Cục Thuế Quốc gia là 1.751

– Lớp chuyên gia: 303 chỉ số, trong đó:

+ Chuyên viên các chuyên ngành: 194 chỉ tiêu (gồm: Chuyên ngành Luật: 19 chỉ tiêu, các chuyên ngành khác: 175 chỉ tiêu);

+ Chuyên ngành Công nghệ thông tin: 105 chỉ tiêu. + Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản: 04 đối tượng.

– Hạng kiểm toán thuế: 1.324 môn học (Chuyên ngành Kế toán Tài chính: 966, Các chuyên ngành khác: 358)

– Thư viện Ngạch Vân: 49 môn học.

– Cấp bậc sĩ quan: 8 chỉ tiêu.

– Thanh tra trung cấp: 23 Chi.

– Thư viện trình độ trung cấp: 44 môn học.

Tuyển dụng nhân viên thuế mục tiêu

Tuyển dụng nhân viên thuế mục tiêu

Tuyển dụng nhân viên thuế mục tiêu

Bạn có thể kiểm tra nội dung của Thông báo Tuyển dụng Dịch vụ Thuế Quốc gia trong tệp tải xuống.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021

Tổng cục thuế công bố chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021 – Được Bộ Tài chính phê duyệt theo Quyết định số 1585 / QĐ-BTC ngày 18/8/2021 và Quyết định số 1993 / QĐ-BTC ngày 12/10/2021, Tổng cục Thuế tổ chức tuyển dụng kỳ thi công chức Tổng cục Thuế năm 2021 vào Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố.
Đã có kết quả kỳ thi tuyển công chức thuế 2021
Sau đây là bảng chi tiết tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế của Tổng cục thuế được phân bổ cho 63 tỉnh thành trên cả nước. Như sau:
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế mới nhất
Nhu cầu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 là 1.751 chỉ tiêu
– Hạng chuyên gia: 303 chỉ tiêu, trong đó:
+ Chuyên viên các lĩnh vực chuyên môn: 194 chỉ tiêu (trong đó: Chuyên ngành Luật: 19 chỉ tiêu, các chuyên ngành khác: 175 chỉ tiêu);
+ Chuyên ngành công nghệ thông tin: 105 chỉ tiêu. + Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản: 04 chỉ tiêu.
– Ngạch thanh tra thuế: 1.324 chỉ tiêu (trong đó: Chuyên ngành Tài chính Kế toán: 966 chỉ tiêu; các chuyên ngành khác: 358 chỉ tiêu).
– Thư viện Ngạch Vân: 49 chỉ tiêu.
– Cấp bậc sĩ quan: 8 chỉ tiêu.
– ngạch Thanh tra viên Trung cấp: 23 chi tiêu.
– Trình độ thư viện trung cấp: 44 chỉ tiêu.

Chi tiết về thông báo tuyển dụng của Tổng cục thuế các bạn xem trong file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Chỉ #tiêu #tuyển #dụng #công #chức #thuế

Tổng cục thuế công bố chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021 – Được Bộ Tài chính phê duyệt theo Quyết định số 1585 / QĐ-BTC ngày 18/8/2021 và Quyết định số 1993 / QĐ-BTC ngày 12/10/2021, Tổng cục Thuế tổ chức tuyển dụng kỳ thi công chức Tổng cục Thuế năm 2021 vào Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố.
Đã có kết quả kỳ thi tuyển công chức thuế 2021
Sau đây là bảng chi tiết tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế của Tổng cục thuế được phân bổ cho 63 tỉnh thành trên cả nước. Như sau:
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế mới nhất
Nhu cầu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 là 1.751 chỉ tiêu
– Hạng chuyên gia: 303 chỉ tiêu, trong đó:
+ Chuyên viên các lĩnh vực chuyên môn: 194 chỉ tiêu (trong đó: Chuyên ngành Luật: 19 chỉ tiêu, các chuyên ngành khác: 175 chỉ tiêu);
+ Chuyên ngành công nghệ thông tin: 105 chỉ tiêu. + Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản: 04 chỉ tiêu.
– Ngạch thanh tra thuế: 1.324 chỉ tiêu (trong đó: Chuyên ngành Tài chính Kế toán: 966 chỉ tiêu; các chuyên ngành khác: 358 chỉ tiêu).
– Thư viện Ngạch Vân: 49 chỉ tiêu.
– Cấp bậc sĩ quan: 8 chỉ tiêu.
– ngạch Thanh tra viên Trung cấp: 23 chi tiêu.
– Trình độ thư viện trung cấp: 44 chỉ tiêu.

Chi tiết về thông báo tuyển dụng của Tổng cục thuế các bạn xem trong file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Chỉ #tiêu #tuyển #dụng #công #chức #thuế


#Chỉ #tiêu #tuyển #dụng #công #chức #thuế

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button