Pháp Luật

Chi trả BHYT cho bệnh nhân nhiễm virus corona

Thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân Corona

Bệnh hô hấp do virus corona hiện đang có những diễn biến phức tạp. Vậy bảo hiểm y tế sẽ được chi trả như thế nào đối với người nhiễm vi rút Corona?

Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế bị nhiễm hoặc nghi ngại nhiễm vi rút corona được khám bệnh, chữa bệnh kịp thời hoặc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

Chỉ đạo BHXH Việt Nam chiều nay (31/1) luận bàn với VOV.VN và cho biết, tới thời khắc ngày nay, BHXH chưa thu được câu hỏi nào liên can tới lợi quyền trả tiền BHYT của bệnh nhân nhiễm vi rút corona đang điều trị. trong bệnh viện

BHXH Việt Nam cũng đã có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an quần chúng, đề xuất chủ động phối hợp với Sở Y tế và các y, thầy thuốc trên khu vực. cơ sở khám, chữa bệnh Bàn tạo điều kiện thuận tiện tối đa để người bệnh có thẻ BHYT được khám, chữa bệnh kịp thời hoặc được chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT lúc có nghi ngại nhiễm vi rút. BHXH các tỉnh tiến hành việc thẩm định, trả tiền chi tiêu KCB BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm luật pháp hiện hành.

BHXH các tỉnh sẽ tạm ứng ngay cho các cơ sở KCB đảm bảo hoạt động KCB BHYT trên cơ sở kinh phí khám chữa bệnh của quý I / 2020 đã được BHXH Việt Nam, đặc thù là BHXH Việt Nam cấp đầy đủ. đối với doanh nghiệp bảo hiểm y tế Các tỉnh có bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm vi rút corona như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa …

BHXH Việt Nam cũng đề xuất các đơn vị trực thuộc công bố ngay cho BHXH Việt Nam những gian nan, vướng mắc trong công đoạn tiến hành để có hướng áp giải quyết. /.

Mức hưởng bảo hiểm y tế online và ngoại tuyến 5 2020

– 100% chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh:

a) Sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, đấu sĩ tại ngũ;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công việc trong công an quần chúng, học viên cảnh sát quần chúng, hạ sĩ quan, chiến sĩ dùng cho chính quy; thuật ngữ trong Công an quần chúng;

c) Những người làm công tác mật mã sẽ thu được mức lương như bộ đội;

d) Sinh viên ngành mật mã được lợi các cơ chế, chế độ theo cơ chế, chế độ vận dụng đối với sinh viên các trường thuộc khối quân đội, công an;

d) Người có công với cách mệnh, thương binh;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;

…………………….

Xem thêm trong Phạm vi bảo hiểm y tế online và ngoại tuyến 5 2020

Xem thêm thông tin Chi trả BHYT cho bệnh nhân nhiễm virus corona

Chi trả BHYT cho bệnh nhân nhiễm virus corona

Thực hiện chi trả BHYT cho bệnh nhân Corona
Dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona hiện đang có những diễn biến phức tạp. Vậy việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với những người bị nhiễm virus Corona sẽ được chi trả như thế nào?
Người bệnh có thẻ BHYT nhiễm, nghi nhiễm virus corona được tạo điều kiện kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh.
Chỉ đạo BHXH Việt Nam chiều nay (31/1) luận bàn với VOV.VN cho biết, tới thời khắc này, các cơ quan BHXH chưa thu được thắc mắc nào liên can tới lợi quyền chi trả BHYT cho bệnh nhân nhiễm virus corona đang điều trị tại các bệnh viện.
BHXH Việt Nam cũng đã có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương, BHXH Quốc phòng, BHXH công an quần chúng đề xuất chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên khu vực tạo điều kiện thuận tiện tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT lúc nghi ngại nhiễm virus corona. BHXH các tỉnh tiến hành việc thẩm định và trả tiền chi tiêu KCB BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản chỉ dẫn hiện hành.
BHXH các tỉnh tiến hành ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở KCB để bảo đảm hoạt động KCB BHYT trên cơ sở nguồn kinh phí KCB BHYT của quý 1/2020 đã được BHXH Việt Nam cấp đầy đủ, đặc thù là BHXH các tỉnh có người bệnh được phát hiện nhiễm hoặc nghi ngại nhiễm virus corona như TP Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa…
BHXH Việt Nam cũng đề xuất các đơn vị trực thuộc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những gian nan vướng mắc nảy sinh trong công đoạn tổ chức tiến hành để có hướng lãnh đạo khắc phục./.
Mức hưởng BHYT đúng tuyến và trái tuyến 2020
– 100% chi tiêu khám, chữa bệnh đối với các nhân vật:
a) Sỹ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ;
b) Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công việc trong lực lượng công an quần chúng, học viên công an quần chúng, hạ sỹ quan, chiến sỹ dùng cho có thời hạn trong công an quần chúng;
c) Người làm công việc cơ yếu hưởng lương như đối với bộ đội;
d) Học viên cơ yếu được lợi cơ chế, chế độ theo cơ chế, chế độ đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
đ) Người có công với cách mệnh, cựu chiến binh;
e) Trẻ em dưới 6 tuổi;
g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;
……………………….
Xem thêm tại Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến 2020

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chi #trả #BHYT #cho #bệnh #nhân #nhiễm #virus #corona

Chi trả BHYT cho bệnh nhân nhiễm virus corona

Thực hiện chi trả BHYT cho bệnh nhân Corona
Dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona hiện đang có những diễn biến phức tạp. Vậy việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với những người bị nhiễm virus Corona sẽ được chi trả như thế nào?
Người bệnh có thẻ BHYT nhiễm, nghi nhiễm virus corona được tạo điều kiện kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh.
Chỉ đạo BHXH Việt Nam chiều nay (31/1) luận bàn với VOV.VN cho biết, tới thời khắc này, các cơ quan BHXH chưa thu được thắc mắc nào liên can tới lợi quyền chi trả BHYT cho bệnh nhân nhiễm virus corona đang điều trị tại các bệnh viện.
BHXH Việt Nam cũng đã có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương, BHXH Quốc phòng, BHXH công an quần chúng đề xuất chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên khu vực tạo điều kiện thuận tiện tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT lúc nghi ngại nhiễm virus corona. BHXH các tỉnh tiến hành việc thẩm định và trả tiền chi tiêu KCB BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản chỉ dẫn hiện hành.
BHXH các tỉnh tiến hành ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở KCB để bảo đảm hoạt động KCB BHYT trên cơ sở nguồn kinh phí KCB BHYT của quý 1/2020 đã được BHXH Việt Nam cấp đầy đủ, đặc thù là BHXH các tỉnh có người bệnh được phát hiện nhiễm hoặc nghi ngại nhiễm virus corona như TP Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa…
BHXH Việt Nam cũng đề xuất các đơn vị trực thuộc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những gian nan vướng mắc nảy sinh trong công đoạn tổ chức tiến hành để có hướng lãnh đạo khắc phục./.
Mức hưởng BHYT đúng tuyến và trái tuyến 2020
– 100% chi tiêu khám, chữa bệnh đối với các nhân vật:
a) Sỹ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ;
b) Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công việc trong lực lượng công an quần chúng, học viên công an quần chúng, hạ sỹ quan, chiến sỹ dùng cho có thời hạn trong công an quần chúng;
c) Người làm công việc cơ yếu hưởng lương như đối với bộ đội;
d) Học viên cơ yếu được lợi cơ chế, chế độ theo cơ chế, chế độ đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
đ) Người có công với cách mệnh, cựu chiến binh;
e) Trẻ em dưới 6 tuổi;
g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;
……………………….
Xem thêm tại Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến 2020

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chi #trả #BHYT #cho #bệnh #nhân #nhiễm #virus #corona


#Chi #trả #BHYT #cho #bệnh #nhân #nhiễm #virus #corona

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button