Pháp Luật

Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017

Chính sách giáo dục và môi trường có hiệu lực từ đầu tháng 9 5 2017

Trang bị kiến ​​thức phòng chống bạo lực học đường trên mạng; Kiến thức chung lúc thi nâng ngạch thầy cô giáo từ hạng II lên hạng I; Giá cấp quyền khai thác khoáng sản nước, v.v. chúng là các cơ chế giáo dục và môi trường có hiệu lực từ đầu tháng 9 5 2017. Mời các bạn cùng xem cụ thể.

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 8 5 2017, quy định mới về cơ chế làm việc của thầy cô giáo THCS có hiệu lực

04 tin mừng cho cán bộ, công chức, nhân viên, có hiệu lực tính tới tháng 9/2017

13 điều bạn cần biết trước lúc bước vào tháng 9 5 2017

Từ ngày 1-10 / 9/2017, nhiều cơ chế mới về giáo dục và môi trường có hiệu lực. Thí dụ như sau:

1. Trang bị kiến ​​thức phòng chống bạo lực học đường trên mạng

Đây là 1 giải pháp nổi trội được nhắc đến trong Nghị định 80/2017 / NĐ-CP nhằm thiết lập môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gần gũi, phòng, chống bạo lực học đường.

Ngoài ra, Nghị định cũng nhắc đến tới các giải pháp khác, chi tiết:

– Giáo dục, tư vấn kiến ​​thức, kĩ năng bảo vệ bản thân cho người học.

– Tuyên truyền, bình thường, cảm hóa học trò, cán bộ điều hành, thầy cô giáo, viên chức cơ sở giáo dục, gia đình và số đông học trò về sự nguy khốn và hậu quả của bạo lực học đường;

Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp thu thông tin, cáo giác về bạo lực học đường;

– Tổ chức rà soát, giám sát, tích lũy và xử lý thông tin liên can tới bạo lực học đường;

– Thực hiện các bí quyết giáo dục hăng hái, ko bạo lực đối với học trò.

Bắt đầu từ ngày 05/09/2017, Nghị định 80/2017 / NĐ-CP chính thức có hiệu lực.

2. Kiến thức chung lúc thi nâng ngạch thầy cô giáo từ hạng II lên hạng I

Vừa mới đây, Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã ban hành Thông tư 18/2017 / TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung và vẻ ngoài kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) của nhân viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo ấy, bài thi kiến ​​thức chung lúc thi nâng ngạch Giảng viên chính CDNN (Hạng II) lên Giảng viên chính (Hạng I) sẽ gồm các nội dung nổi trội như:

– Các chỉ thị, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước về giáo dục và huấn luyện khái quát, giáo dục đại học nói riêng;

– Quan điểm và định hướng chiến lược tăng trưởng các cấp, nghề huấn luyện của trường;

– Quy định của luật pháp về nhân viên theo tiêu chuẩn chức danh giáo sư cao cấp (hạng I);

– Khả năng biết đề thi và nội dung đề thi về lĩnh vực giáo dục và huấn luyện là 70%, về luật nhân viên là 30%.

Ngoài ra, Thông tư 18/2017 / TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 5/9/2017) cũng quy định bài thi kiến ​​thức tổng hợp được tiến hành dưới vẻ ngoài tự luận chỉ mất khoảng 180 phút.

3. Giá tính tiền cấp quyền sử dụng nước

Đây là nội dung đáng để mắt tới được nhắc đến tại Nghị định 82/2017 / NĐ-CP quy định cách tính, mức thu tiền chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản nước (CQKTTN) do Chính phủ ban hành.

Do ấy, chi tiêu tính thuế khoáng sản nước sản xuất thủy điện bằng 70% giá điện năng tính thuế khoáng sản nước sản xuất thủy điện.

Ngoài ra, giá tính thuế khoáng sản nước đối với trường hợp chẳng hề là sản xuất thủy điện là giá tính thuế khoáng sản nước do Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương nơi có công trình ban hành.

Nghị định 82/2017 / NĐ-CP có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 5 2017 và huỷ bỏ các quy định tại Điều 40, Tiểu mục 3, Điều 47 Nghị định 201/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2013 của Chính phủ.

4. Xác định trị giá còn lại thực tiễn của công trình nước sạch nông thôn

Đây là điểm mới của Thông tư 76/2017 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 54/2013 / TT-BTC quy định việc điều hành, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập hợp nông thôn (có hiệu lực từ ngày 10/9/2017).

Theo ấy, công tác xác định trị giá còn lại thực tiễn bao gồm:

– Công tác đã được ủy quyền các chủ thể điều hành (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập, Ban dân vận cấp số đông, hiệp tác xã …) nhưng mà hoạt động chưa hiệu quả;

– Công tác chưa được ủy quyền đơn vị chính yếu tới ngày 10 tháng 9 5 2017;

– Dự án nhận bàn giao sau ngày 10/09/2017 nhưng mà ko có giấy tờ hoặc giấy tờ ko đầy đủ theo quy định của luật pháp về đầu cơ xây dựng.

Xem thêm thông tin Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017

Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017

Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017
Trang bị tri thức phòng chống bạo lực học đường trên mạng; Kiến thức chung lúc thi thăng hạng giảng sư từ hạng II lên hạng I; Tầm giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nước,.. là những cơ chế giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể.
Từ 1/8/2017, Quy định mới về cơ chế làm việc của thầy cô giáo rộng rãi có hiệu lực
04 tin mừng cho cán bộ, công chức, nhân viên có hiệu lực từ tháng 9/2017
13 điều cần biết trước lúc bước sang tháng 9/2017
Từ ngày 01 – 10/9/2017, nhiều cơ chế mới về giáo dục, môi trường mở đầu có hiệu lực thi hành. Đơn cử như sau:

1. Trang bị tri thức phòng chống bạo lực học đường trên mạng
Đây là giải pháp nổi trội được nhắc đến tại Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gần gũi, phòng, chống bạo lực học đường.
Kế bên ấy, tại Nghị định còn nhắc đến tới các giải pháp khác,chi tiết như:
– Giáo dục, tham mưu tri thức, kĩ năng tự bảo vệ cho người học
– Tuyên truyền, bình thường tăng lên nhận thức của người học, cán bộ điều hành, thầy cô giáo, viên chức trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và số đông về mối nguy khốn và hậu quả của bạo lực học đường;
– Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp thu thông tin, cáo giác về bạo lực học đường;
– Tổ chức rà soát, giám sát, tích lũy và xử lý thông tin liên can tới bạo lực học đường;
– Thực hiện các bí quyết giáo dục hăng hái, ko bạo lực đối với người học.
Từ ngày 05/9/2017, Nghị định 80/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành.
2. Kiến thức chung lúc thi thăng hạng giảng sư từ hạng II lên hạng I
Gần đây, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, vẻ ngoài thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) nhân viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.
Theo ấy, bài thi tri thức chung lúc thi thăng hạng CDNN giảng sư chính (hạng II) lên giảng sư cao cấp (hạng I) sẽ bao gồm các nội dung nổi trội như:
– Chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước về giáo dục và huấn luyện khái quát và giáo dục đại học nói riêng;
– Quan điểm, định hướng chiến lược tăng trưởng các cấp hoặc chuyên ngành huấn luyện của nhà trường;
– Pháp luật về nhân viên thích hợp với tiêu chuẩn CDNN giảng sư cao cấp (hạng I);
– Dung lượng tri thức của đề thi và nội dung thi về lĩnh vực giáo dục và huấn luyện là 70%, về luật pháp nhân viên là 30%.
Ngoài ra tại Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 05/9/2017) còn quy định bài thi tri thức chung sẽ thi theo vẻ ngoài tự luận chỉ mất khoảng 180 phút.
3. Tầm giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nước
Đây là nội dung đáng để mắt tới được nhắc đến tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về bí quyết tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (CQKTTN) nước do Chính phủ ban hành.
Theo ấy, giá tính tiền CQKTTN nước cho sản xuất thủy điện là 70% giá điện dùng để tính thuế khoáng sản nước chuyên dụng cho sản xuất thủy điện.
Ngoài ra, giá tính tiền CQKTTN nước đối với các trường hợp khác ngoài sản xuất thủy điện là giá tính thuế khoáng sản nước do UBND tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương nơi có công trình ban hành.
Nghị định 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2017 và huỷ bỏ quy định tại Điều 40, Khoản 3 Điều 47 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
4. Xác định trị giá còn lại thực tiễn công trình nước sạch nông thôn
Đây là điểm mới tại Thông tư 76/2017/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 54/2013/TT-BTC quy định việc điều hành, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập hợp (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2017).
Theo ấy, các công trình tiến hành xác định trị giá còn lại thực tiễn bao gồm:
– Dự án đã ủy quyền nhân vật điều hành (gồm đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp xã, hiệp tác xã…) nhưng mà vận hành chưa hiệu quả;
– Dự án tới ngày 10/9/2017 nhưng mà chưa được ủy quyền nhân vật điều hành;
– Dự án tiếp thu để giao bắt đầu từ ngày 10/9/2017 nhưng mà ko có tài liệu hoặc có tài liệu nhưng mà ko đầy đủ theo quy định của luật pháp về đầu cơ xây dựng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chính #sách #giáo #dục #môi #trường #có #hiệu #lực #đầu #tháng

Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017

Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017
Trang bị tri thức phòng chống bạo lực học đường trên mạng; Kiến thức chung lúc thi thăng hạng giảng sư từ hạng II lên hạng I; Tầm giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nước,.. là những cơ chế giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể.
Từ 1/8/2017, Quy định mới về cơ chế làm việc của thầy cô giáo rộng rãi có hiệu lực
04 tin mừng cho cán bộ, công chức, nhân viên có hiệu lực từ tháng 9/2017
13 điều cần biết trước lúc bước sang tháng 9/2017
Từ ngày 01 – 10/9/2017, nhiều cơ chế mới về giáo dục, môi trường mở đầu có hiệu lực thi hành. Đơn cử như sau:

1. Trang bị tri thức phòng chống bạo lực học đường trên mạng
Đây là giải pháp nổi trội được nhắc đến tại Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gần gũi, phòng, chống bạo lực học đường.
Kế bên ấy, tại Nghị định còn nhắc đến tới các giải pháp khác,chi tiết như:
– Giáo dục, tham mưu tri thức, kĩ năng tự bảo vệ cho người học
– Tuyên truyền, bình thường tăng lên nhận thức của người học, cán bộ điều hành, thầy cô giáo, viên chức trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và số đông về mối nguy khốn và hậu quả của bạo lực học đường;
– Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp thu thông tin, cáo giác về bạo lực học đường;
– Tổ chức rà soát, giám sát, tích lũy và xử lý thông tin liên can tới bạo lực học đường;
– Thực hiện các bí quyết giáo dục hăng hái, ko bạo lực đối với người học.
Từ ngày 05/9/2017, Nghị định 80/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành.
2. Kiến thức chung lúc thi thăng hạng giảng sư từ hạng II lên hạng I
Gần đây, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, vẻ ngoài thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) nhân viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.
Theo ấy, bài thi tri thức chung lúc thi thăng hạng CDNN giảng sư chính (hạng II) lên giảng sư cao cấp (hạng I) sẽ bao gồm các nội dung nổi trội như:
– Chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước về giáo dục và huấn luyện khái quát và giáo dục đại học nói riêng;
– Quan điểm, định hướng chiến lược tăng trưởng các cấp hoặc chuyên ngành huấn luyện của nhà trường;
– Pháp luật về nhân viên thích hợp với tiêu chuẩn CDNN giảng sư cao cấp (hạng I);
– Dung lượng tri thức của đề thi và nội dung thi về lĩnh vực giáo dục và huấn luyện là 70%, về luật pháp nhân viên là 30%.
Ngoài ra tại Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 05/9/2017) còn quy định bài thi tri thức chung sẽ thi theo vẻ ngoài tự luận chỉ mất khoảng 180 phút.
3. Tầm giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nước
Đây là nội dung đáng để mắt tới được nhắc đến tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về bí quyết tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (CQKTTN) nước do Chính phủ ban hành.
Theo ấy, giá tính tiền CQKTTN nước cho sản xuất thủy điện là 70% giá điện dùng để tính thuế khoáng sản nước chuyên dụng cho sản xuất thủy điện.
Ngoài ra, giá tính tiền CQKTTN nước đối với các trường hợp khác ngoài sản xuất thủy điện là giá tính thuế khoáng sản nước do UBND tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương nơi có công trình ban hành.
Nghị định 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2017 và huỷ bỏ quy định tại Điều 40, Khoản 3 Điều 47 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
4. Xác định trị giá còn lại thực tiễn công trình nước sạch nông thôn
Đây là điểm mới tại Thông tư 76/2017/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 54/2013/TT-BTC quy định việc điều hành, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập hợp (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2017).
Theo ấy, các công trình tiến hành xác định trị giá còn lại thực tiễn bao gồm:
– Dự án đã ủy quyền nhân vật điều hành (gồm đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp xã, hiệp tác xã…) nhưng mà vận hành chưa hiệu quả;
– Dự án tới ngày 10/9/2017 nhưng mà chưa được ủy quyền nhân vật điều hành;
– Dự án tiếp thu để giao bắt đầu từ ngày 10/9/2017 nhưng mà ko có tài liệu hoặc có tài liệu nhưng mà ko đầy đủ theo quy định của luật pháp về đầu cơ xây dựng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chính #sách #giáo #dục #môi #trường #có #hiệu #lực #đầu #tháng


#Chính #sách #giáo #dục #môi #trường #có #hiệu #lực #đầu #tháng

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button