Pháp Luật

Chính sách mới về giáo dục sắp có hiệu lực

Nhiều chính sách mới liên quan đến giáo dục và đào tạo như b. Những thay đổi trong quy định liên quan đến các nhóm biên soạn sách giáo khoa và các tiêu chuẩn cá nhân B. Sinh viên chuyên Toán nhận học bổng 2,4 triệu đồng / tháng. Tăng Số tiền Cho vay Sinh viên Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2022 Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình trung học và đại học sẽ không quá 4,5 năm. Đây là thông tin chi tiết. Đăng ký.

  • Diễn giả Quốc hội: Để được hưởng lương hưu, cần rút ngắn năm đóng BHXH.

Vì vậy, người biên soạn sách giáo khoa phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy. Sinh viên chuyên ngành toán học, người nhận học bổng…

Sửa đổi quy định về tổ chức biên soạn sách giáo khoa và tiêu chuẩn cá nhân

Thông tư 05/2022 / TT-BGDĐT ban hành kèm theo Nghị định 33/2017 / TT-BGDĐT sửa đổi Pháp lệnh Tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân sản xuất sách giáo khoa (SGK) sẽ có hiệu lực từ ngày 5/5/2022.

Do đó, nhà xuất bản sách giáo khoa phải đáp ứng các tiêu chí sau: Bằng đại học trở lên về chuyên ngành liên quan đến môn học hoặc hoạt động giáo dục mà sách giáo khoa đang được sản xuất; kiến thức khoa học giáo dục; 3 năm trở lên trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu sử dụng sách giáo khoa đã được biên tập về môn học, chủ đề liên quan đến việc tham gia hoạt động giáo dục; Công dân Việt Nam với phẩm chất, lý tưởng đạo đức tốt đẹp.

Sinh viên chuyên Toán có mức lương 2,4 triệu đồng / tháng.

Bộ Tài chính là Thông tư số 5 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí định kỳ thực hiện Chương trình trọng tâm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030. Chúng tôi vừa công bố 22/2022 / TT-BTC.

Theo đó, tại Điều 6 (2) của Quy chế thực thi, sinh viên chuyên ngành Toán được xét chọn học bổng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thu hút sinh viên và nâng cao trình độ. Mức học bổng tương ứng với hạn mức học phí của năm học hiện tại đối với chuyên ngành Toán học trong các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Điều 11 b Khoản 1 Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP.

Vì vậy, sinh viên chuyên ngành Toán học có thể kiếm được mức lương 2,4 triệu đồng / tháng. Nó được trao cho 10 tháng mỗi học kỳ và năm học.

Bản tin cũng dự đoán các khoản chi đáng kể cho việc phát triển tài năng và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên toán, bao gồm: Tổ chức các khóa học bồi dưỡng cho các trường phổ thông và sinh viên đại học 1. Khuyến khích giáo viên dạy toán tại các trường đại học và học viện dạy nghề Hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu sinh tham gia các hội nghị, hội thảo học thuật quốc tế và thực tập ngắn hạn ở nước ngoài về toán ứng dụng và toán kinh doanh …

Bản tin này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2022.

Số tiền cho vay dành cho sinh viên tăng có hiệu lực vào ngày 19 tháng 5 năm 2022

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2022 / QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 157/2007 / QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 về cho vay sinh viên.

Theo đó, hạn mức cho vay dành cho sinh viên sẽ được tăng lên 4 triệu đồng / tháng kể từ ngày 19/5/2022.

Hạn mức cho vay sinh viên tối đa hiện nay là 2,5 triệu đồng / tháng.

Quyết định 05/2022 / QĐ-TTg cũng thay đổi điều kiện vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên hộ gia đình.

Cụ thể: hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; người nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật (quy định mới); Hộ gia đình có mức sống trung bình theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. (Quy định mới) Nghị quyết 05/2022 / QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.

Thời gian tối đa người học có thể hoàn thành chương trình trung học và đại học là không quá 4,5 năm.

Thông tư 04/2022 / TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 15/5/2022 chính thức triển khai việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc học chế tín chỉ.

Do đó, hiệu trưởng quy định thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên do hiệu trưởng quy định nhưng phải đảm bảo: Ít hơn gấp đôi thời gian học cho các chương trình từ một đến dưới hai năm. Ví dụ, thời gian tối đa của giáo dục trung học và đại học trong một khóa học ba năm là 4,5 năm.

Ngoài ra, lượng thời gian tối đa mà người học có thể học đồng thời hai chương trình tương ứng với lượng thời gian tối đa mà người học có thể hoàn thành chương trình với thời gian giảng dạy dài hơn, tính từ khi bắt đầu chương trình đầu tiên.

Thời lượng tổ chức dạy và học tùy theo điều kiện, hoàn cảnh thực tế được quy định trong Quy chế đào tạo của nhà trường do Hội đồng giáo dục quyết định và bảo đảm các yêu cầu sau:

Giờ dạy và học từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Các ngoại lệ được thực hiện đối với một số nội dung khóa học nhất định phải được giảng dạy ngoài những giờ này để nhận được tín chỉ.

Thời gian dạy và học trực tuyến linh hoạt tùy theo điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng trường do hiệu trưởng quyết định.

Giờ đào tạo, thực hành, tập thể dục tại công ty do nhà trường và công ty thỏa thuận nhưng phải tuân thủ quy định về thời giờ làm việc.

Xem phần Phổ biến pháp lý về Dữ liệu lớn để biết thêm thông tin hữu ích.


Thông tin thêm

Chính sách mới về giáo dục sắp có hiệu lực

Nhiều chính sách mới liên quan đến giáo dục, đào tạo như sửa đổi quy định về tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; sinh viên ngành Toán được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng; tăng mức vay vốn cho học sinh sinh viên từ 19/5/2022; thời gian tối đa để người học hoàn thành học trung cấp, cao đẳng không quá 4,5 năm… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Chủ tịch Quốc hội: Cần rút ngắn năm đóng BHXH để hưởng lương hưu
Theo đó, người biên soạn sách giáo khoa phải có ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy; sinh viên ngành Toán sẽ được xét cấp học bổng…
Sửa đổi quy định tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa
Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa (SGK) ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 5/5/2022.
Theo đó, người biên soạn sách giáo khoa phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; Am hiểu về khoa học giáo dục; Có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt.
Sinh viên ngành Toán được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng
Bộ Tài chính ban hành vừa ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030.
Theo đó, tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư, sinh viên ngành Toán sẽ được xét cấp học bổng theo các tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên. Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành Toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
Theo đó, sinh viên ngành Toán có thể được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng; được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học.
Thông tư cũng quy định một số nội dung chi đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán như: Chi đào tạo, bồi dưỡng cho học viên, sinh viên sư phạm ngành Toán, giáo viên môn Toán cốt cán, giáo viên trung học phổ thông chuyên Toán; tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng giảng viên môn Toán các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chi hỗ trợ kinh phí đối với nghiên cứu sinh để tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài trong lĩnh vực Toán ứng dụng và Toán công nghiệp…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2022.
Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ 19/5/2022
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5/2022.
Hiện nay, mức vay vốn tối đa đối với học sinh, sinh viên là 2,5 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, Quyết định 05/2022/QĐ-TTg còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng.
Cụ thể: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (Quy định mới); Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. (Quy định mới) Quyết định 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.
Thời gian tối đa để người học hoàn thành học trung cấp, cao đẳng không quá 4,5 năm
Kể từ ngày 15/5/2022, Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo tín chỉ sẽ chính thức có hiệu lực.
Theo đó, thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ do hiệu trưởng quyết định nhưng phải đảm bảo: không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 2 đến 3 năm học; không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ một đến dưới 2 năm học. Như vậy, thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa chỉ đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo 3 năm.
Ngoài ra, thời gian tối đa đối với người học cùng lúc 2 chương trình bằng thời gian tối đa để hoàn thành chương trình có thời gian đào tạo dài hơn và được tính từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất.
Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế được quy định cụ thể trong quy chế đào tạo của trường, do hiệu trưởng quyết định, đảm bảo các yêu cầu sau:
Thời gian giảng dạy, học tập được thực hiện trong thời gian từ 6 – 22 giờ hàng ngày, bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật, trừ các nội dung học tập đặc thù phải giảng dạy ngoài thời gian này mới đủ điều kiện thực hiện;
Thời gian giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến được thực hiện linh hoạt tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của từng trường, do hiệu trưởng quyết định;
Thời gian giảng dạy, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp được thực hiện theo thỏa thuận giữa nhà trường và doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo quy định của pháp luật về thời gian làm việc.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Chính #sách #mới #về #giáo #dục #sắp #có #hiệu #lực

Chính sách mới về giáo dục sắp có hiệu lực

Nhiều chính sách mới liên quan đến giáo dục, đào tạo như sửa đổi quy định về tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; sinh viên ngành Toán được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng; tăng mức vay vốn cho học sinh sinh viên từ 19/5/2022; thời gian tối đa để người học hoàn thành học trung cấp, cao đẳng không quá 4,5 năm… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Chủ tịch Quốc hội: Cần rút ngắn năm đóng BHXH để hưởng lương hưu
Theo đó, người biên soạn sách giáo khoa phải có ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy; sinh viên ngành Toán sẽ được xét cấp học bổng…
Sửa đổi quy định tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa
Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa (SGK) ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 5/5/2022.
Theo đó, người biên soạn sách giáo khoa phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; Am hiểu về khoa học giáo dục; Có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt.
Sinh viên ngành Toán được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng
Bộ Tài chính ban hành vừa ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030.
Theo đó, tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư, sinh viên ngành Toán sẽ được xét cấp học bổng theo các tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên. Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành Toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
Theo đó, sinh viên ngành Toán có thể được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng; được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học.
Thông tư cũng quy định một số nội dung chi đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán như: Chi đào tạo, bồi dưỡng cho học viên, sinh viên sư phạm ngành Toán, giáo viên môn Toán cốt cán, giáo viên trung học phổ thông chuyên Toán; tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng giảng viên môn Toán các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chi hỗ trợ kinh phí đối với nghiên cứu sinh để tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài trong lĩnh vực Toán ứng dụng và Toán công nghiệp…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2022.
Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ 19/5/2022
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5/2022.
Hiện nay, mức vay vốn tối đa đối với học sinh, sinh viên là 2,5 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, Quyết định 05/2022/QĐ-TTg còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng.
Cụ thể: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (Quy định mới); Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. (Quy định mới) Quyết định 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.
Thời gian tối đa để người học hoàn thành học trung cấp, cao đẳng không quá 4,5 năm
Kể từ ngày 15/5/2022, Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo tín chỉ sẽ chính thức có hiệu lực.
Theo đó, thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ do hiệu trưởng quyết định nhưng phải đảm bảo: không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 2 đến 3 năm học; không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ một đến dưới 2 năm học. Như vậy, thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa chỉ đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo 3 năm.
Ngoài ra, thời gian tối đa đối với người học cùng lúc 2 chương trình bằng thời gian tối đa để hoàn thành chương trình có thời gian đào tạo dài hơn và được tính từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất.
Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế được quy định cụ thể trong quy chế đào tạo của trường, do hiệu trưởng quyết định, đảm bảo các yêu cầu sau:
Thời gian giảng dạy, học tập được thực hiện trong thời gian từ 6 – 22 giờ hàng ngày, bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật, trừ các nội dung học tập đặc thù phải giảng dạy ngoài thời gian này mới đủ điều kiện thực hiện;
Thời gian giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến được thực hiện linh hoạt tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của từng trường, do hiệu trưởng quyết định;
Thời gian giảng dạy, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp được thực hiện theo thỏa thuận giữa nhà trường và doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo quy định của pháp luật về thời gian làm việc.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Chính #sách #mới #về #giáo #dục #sắp #có #hiệu #lực


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button