Pháp Luật

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 10/2017

Tóm lược các chế độ có hiệu lực từ giữa tháng 10 5 2017

Từ ngày 11 tới 20/10/2017, nhiều chế độ mới về thương nghiệp, vốn đầu tư, nhà băng, … có hiệu lực. Trong đấy, nổi trội là: Chỉ dẫn nhận tiền thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài chơi tại casino; Quy định về thủ tục đăng ký giải pháp đảm bảo online; Bổ sung quy định về giao nhận tiền mặt trong ngành nhà băng, v.v. Xem.

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017

Tóm lược những điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017

Chính sách nổi trội có hiệu lực từ khi tháng 10 5 2017

1. Chỉ dẫn nhận tiền thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài chơi tại casino

Đây là nội dung nổi trội của Thông tư 10/2017 / TT-NHNN chỉ dẫn điều hành ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino, có hiệu lực từ khi ngày 15/10/2017.

Do đấy, lúc game thủ nước ngoài tham dự trò chơi có thưởng tại sòng bạc, việc nhận và sử dụng tiền thưởng bằng ngoại tệ được quy định như sau:

– Trường hợp nhận tiền mặt:

 • Bán ngoại tệ cho nhà băng (NH) được phép hoặc đại lý thu đổi ngoại tệ của tổ chức tài chính được phép lấy đồng Việt Nam;
 • Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài qua nhà băng;

  Phát hành chứng chỉ mang ngoại tệ;

 • Nộp vào acc (acc) trả tiền bằng ngoại tệ mở tại nhà băng.

Trường hợp nhận bằng chuyển khoản, số ngoại tệ trả thưởng sẽ được chuyển từ acc ngoại tệ chuyên dùng của doanh nghiệp sang acc chi ngoại tệ của game thủ mở tại nhà băng hoặc acc mở ở nước ngoài.

2. Quy định về thủ tục đăng ký giải pháp đảm bảo online

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 102/2017 / NĐ-CP về đăng ký bảo lãnh thực, có hiệu lực từ khi ngày 15/10/2017.

Do đấy, việc đăng ký giải pháp đảm bảo online được tiến hành theo các thứ tự sau:

 • Người đăng ký sẽ dùng mã sử dụng cơ sở dữ liệu về của nả thế chấp, acc đăng ký online để truy cập Hệ thống đăng ký của nả thế chấp online để kê khai các nội dung đã đăng ký;
 • Hệ thống đăng ký online công nhận kết quả đăng ký giải pháp đảm bảo cho người đăng ký trên giao diện hệ thống;

Cơ quan đăng ký sẽ gửi 01 tài liệu chứng minh việc đăng ký giải pháp đảm bảo, có công nhận của cơ quan đăng ký, cho người nộp đơn bằng 1 trong các phương thức sau: trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc theo phương thức thỏa thuận khác.

3. Bổ sung quy định về giao nhận tiền mặt trong ngành nhà băng

Thông tư 12/2017 / TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014 / TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, chuyển vận tiền mặt, hàng quý và giấy má có giá có hiệu lực từ khi ngày 16/10/2017.

Do đấy, bổ sung 02 trường hợp giao, nhận tiền mặt trong túi, hộp, thùng còn nguyên niêm phong trong ngành nhà băng như sau:

 • Giao nhận tiền mặt mệnh giá từ 50.000 đồng trở xuống theo lệnh điều động giữa các kho tiền trung tâm; giữa kho tiền Trung ương với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định và trái lại;
 • Giao nhận tiền mặt trong kho tiền Trung tâm; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định.

4. Điều chỉnh giấy má vay vốn cung ứng tạo việc làm trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 5 2017, Thông tư 24/2017 / TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực, sửa đổi Thông tư 45/2015 / TT-BLĐTBXH chỉ dẫn tiến hành 1 số điều về Quỹ non sông về việc làm tại Nghị định 61 / 2015 / NĐ-CP.

Do đấy, các tài liệu cho thấy các cơ sở sản xuất, thương nghiệp sử dụng từ 30% trở lên trong tổng số lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số được dành đầu tiên vay vốn cung ứng tạo việc làm, bao gồm:

 • Bản sao DNI hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ lưu trú của công nhân là người dân tộc thiểu số;
 • (So ​​với quy định hiện hành, quy định mới cho phép nộp bản sao hộ khẩu hoặc sổ lưu trú của công nhân trong giấy má thay cho bản sao DNI / hộ chiếu)
 • Danh sách công nhân là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số;
 • Bản sao giấy công nhận công nhân có tình cảnh khuyết tật do Ban bình dân cấp xã cấp;
 • Bản sao hiệp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của công nhân.

Xem thêm thông tin Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 10/2017

Chính sách nổi trội có hiệu lực từ giữa tháng 10/2017

Tổng hợp chế độ nổi trội có hiệu lực từ giữa tháng 10/2017
Từ ngày 11 – 20/10/2017, nhiều chế độ mới về thương nghiệp, vốn đầu tư, nhà băng,… mở đầu có hiệu lực thi hành. Trong đấy, nổi trội là: Chỉ dẫn nhận thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài chơi tại casino; Quy định về thủ tục đăng ký online giải pháp đảm bảo; Bổ sung thêm quy định về giao nhận tiền mặt trong ngành Ngân hàng,… Mời các bạn tham khảo.
Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực đầu tháng 10/2017
Tổng hợp điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017
Chính sách nổi trội có hiệu lực từ tháng 10/2017

1. Chỉ dẫn nhận thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài chơi tại casino
Đây là nội dung nổi trội tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN chỉ dẫn về điều hành ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.
Theo đấy, game thủ nước ngoài lúc tham dự các loại hình trò chơi có thưởng tại điểm kinh doanh casino thì việc nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ được quy định như sau:
– Trường hợp nhận bằng tiền mặt:
Được bán ngoại tệ cho nhà băng được phép (NH) hoặc Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tài chính được phép lấy đồng Việt Nam;
Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài qua NH;
Được cấp giấy công nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài;
Nộp vào acc (TK) trả tiền bằng ngoại tệ mở tại NH.
Trường hợp nhận bằng chuyển khoản thì số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ TK chuyên dùng ngoại tệ của công ty sang TK trả tiền bằng ngoại tệ của game thủ mở tại NH hoặc TK mở tại nước ngoài.
2. Quy định về thủ tục đăng ký online giải pháp đảm bảo
Nội dung này được quy định tại Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký giải pháp đảm bảo có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.
Theo đấy, việc đăng ký online giải pháp đảm bảo được tiến hành theo thủ tục sau:
Người đề xuất đăng ký sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giải pháp đảm bảo, acc đăng ký online truy cập vào hệ thống đăng ký online giải pháp đảm bảo để kê khai nội dung đăng ký;
Hệ thống đăng ký online công nhận kết quả đăng ký giải pháp đảm bảo cho người đề xuất đăng ký trên giao diện của hệ thống;
Cơ quan đăng ký gửi 01 văn bản chứng thực đăng ký giải pháp đảm bảo có công nhận của cơ quan đăng ký tới người đề xuất bằng 1 trong các phương thức: trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thỏa thuận khác.
3. Bổ sung thêm quy định về giao nhận tiền mặt trong ngành Ngân hàng
Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, chuyển vận tiền mặt, của nả quý, giấy má có giá có hiệu lực từ ngày 16/10/2017.
Theo đấy, bổ sung thêm 02 trường hợp giao nhận tiền mặt theo bao, hộp, thùng nguyên niêm phong trong ngành Ngân hàng như sau:
Giao nhận tiền mặt loại mệnh giá từ 50.000 đồng trở xuống theo lệnh điều chuyển giữa các kho tiền Trung ương với nhau; giữa kho tiền Trung ương với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định và trái lại;
Giao nhận tiền mặt trong nội bộ kho tiền Trung ương; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định.
4. Điều chỉnh giấy má vay vốn cung ứng tạo việc làm của cơ sở sản xuất, kinh doanh
Từ ngày 15/10/2017, Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn tiến hành 1 số điều về Quỹ non sông về việc làm tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực.
Theo đấy, giấy má chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số thuộc nhân vật dành đầu tiên vay vốn cung ứng tạo việc làm bao gồm:
Bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ lưu trú của những công nhân là người dân tộc thiểu số;
(So với quy định hiện hành thì quy định mới đã cho phép nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ lưu trú của công nhân thay cho bản sao CMND/hộ chiếu trong giấy má)
Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số;
Bản sao giấy công nhận khuyết tật của công nhân là người khuyết tật do UBND xã cấp;
Bản sao hiệp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của công nhân.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chính #sách #nổi #bật #có #hiệu #lực #từ #giữa #tháng

Chính sách nổi trội có hiệu lực từ giữa tháng 10/2017

Tổng hợp chế độ nổi trội có hiệu lực từ giữa tháng 10/2017
Từ ngày 11 – 20/10/2017, nhiều chế độ mới về thương nghiệp, vốn đầu tư, nhà băng,… mở đầu có hiệu lực thi hành. Trong đấy, nổi trội là: Chỉ dẫn nhận thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài chơi tại casino; Quy định về thủ tục đăng ký online giải pháp đảm bảo; Bổ sung thêm quy định về giao nhận tiền mặt trong ngành Ngân hàng,… Mời các bạn tham khảo.
Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực đầu tháng 10/2017
Tổng hợp điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017
Chính sách nổi trội có hiệu lực từ tháng 10/2017

1. Chỉ dẫn nhận thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài chơi tại casino
Đây là nội dung nổi trội tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN chỉ dẫn về điều hành ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.
Theo đấy, game thủ nước ngoài lúc tham dự các loại hình trò chơi có thưởng tại điểm kinh doanh casino thì việc nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ được quy định như sau:
– Trường hợp nhận bằng tiền mặt:
Được bán ngoại tệ cho nhà băng được phép (NH) hoặc Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tài chính được phép lấy đồng Việt Nam;
Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài qua NH;
Được cấp giấy công nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài;
Nộp vào acc (TK) trả tiền bằng ngoại tệ mở tại NH.
Trường hợp nhận bằng chuyển khoản thì số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ TK chuyên dùng ngoại tệ của công ty sang TK trả tiền bằng ngoại tệ của game thủ mở tại NH hoặc TK mở tại nước ngoài.
2. Quy định về thủ tục đăng ký online giải pháp đảm bảo
Nội dung này được quy định tại Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký giải pháp đảm bảo có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.
Theo đấy, việc đăng ký online giải pháp đảm bảo được tiến hành theo thủ tục sau:
Người đề xuất đăng ký sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giải pháp đảm bảo, acc đăng ký online truy cập vào hệ thống đăng ký online giải pháp đảm bảo để kê khai nội dung đăng ký;
Hệ thống đăng ký online công nhận kết quả đăng ký giải pháp đảm bảo cho người đề xuất đăng ký trên giao diện của hệ thống;
Cơ quan đăng ký gửi 01 văn bản chứng thực đăng ký giải pháp đảm bảo có công nhận của cơ quan đăng ký tới người đề xuất bằng 1 trong các phương thức: trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thỏa thuận khác.
3. Bổ sung thêm quy định về giao nhận tiền mặt trong ngành Ngân hàng
Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, chuyển vận tiền mặt, của nả quý, giấy má có giá có hiệu lực từ ngày 16/10/2017.
Theo đấy, bổ sung thêm 02 trường hợp giao nhận tiền mặt theo bao, hộp, thùng nguyên niêm phong trong ngành Ngân hàng như sau:
Giao nhận tiền mặt loại mệnh giá từ 50.000 đồng trở xuống theo lệnh điều chuyển giữa các kho tiền Trung ương với nhau; giữa kho tiền Trung ương với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định và trái lại;
Giao nhận tiền mặt trong nội bộ kho tiền Trung ương; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định.
4. Điều chỉnh giấy má vay vốn cung ứng tạo việc làm của cơ sở sản xuất, kinh doanh
Từ ngày 15/10/2017, Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn tiến hành 1 số điều về Quỹ non sông về việc làm tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực.
Theo đấy, giấy má chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số thuộc nhân vật dành đầu tiên vay vốn cung ứng tạo việc làm bao gồm:
Bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ lưu trú của những công nhân là người dân tộc thiểu số;
(So với quy định hiện hành thì quy định mới đã cho phép nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ lưu trú của công nhân thay cho bản sao CMND/hộ chiếu trong giấy má)
Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số;
Bản sao giấy công nhận khuyết tật của công nhân là người khuyết tật do UBND xã cấp;
Bản sao hiệp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của công nhân.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chính #sách #nổi #bật #có #hiệu #lực #từ #giữa #tháng


#Chính #sách #nổi #bật #có #hiệu #lực #từ #giữa #tháng

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button