Pháp Luật

Có được lập biên bản kỷ luật khi người lao động vắng mặt?

Nội quy kỷ luật lúc viên chức vắng mặt

Trong công đoạn làm việc, ko người nào muốn bị kỷ luật. Tuy nhiên, cũng có thể do những nguyên do khách quan hoặc chủ quan nhưng mà công nhân rơi vào trường hợp kỷ luật. Vậy luật pháp về nhân vật này như thế nào? Xem bài viết dưới đây.

Quyết định 1255 / QĐ-LĐTBXH về thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung khuôn khổ lao động và tiền công

24 điều doanh nghiệp nên để mắt tới tại nơi làm việc

Công văn 1006 / NGCBQLGD-NG tiến hành Đề án đối với cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân

Hỏi về:

Xin chào chuyên gia sản vấn Anna. Tôi muốn tham vấn về chủ đề: Có thể lập giấy má xử lý kỷ luật lúc công nhân thôi việc ko? Tôi là 1 viên chức trong 1 doanh nghiệp. Vào ngày 3 tháng 7, anh đó đang làm việc thì bị xỉu; Người nhà đã nhặt được và đưa tới bệnh viện. Mãi tới ngày 5/7, anh mới có thể nhấc máy gọi cho trưởng phòng. Sau ấy, doanh nghiệp báo ngày 4 tôi đi chơi ko xin phép nên đã lập giấy má kỷ luật. Doanh nghiệp làm tương tự có đúng ko? Mong Tham vấn An Nam trả lời thắc mắc của em.

bị kỷ luật khi công nhân vắng mặt

Hồi đáp:

Phù hợp với điều 30 Bộ luật lao động 2012quy định những điều sau:

“Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động gửi văn bản công bố về việc tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật lao động tới Ban giám đốc công đoàn cơ sở; o Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cấp trên cơ sở; công nhân; các ông bố; hoặc người đại diện theo luật pháp của công nhân dưới 18 tuổi trước ngày họp chí ít 5 ngày làm việc.

2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được diễn ra với sự có mặt của tất cả những người tham dự đã được công bố theo thể thức quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã công bố bằng văn bản 03 lần; nếu 1 trong những người tham dự ko có mặt thì người sử dụng lao động phải họp bàn về xử lý kỷ luật lao động; trừ trường hợp công nhân ko bị xử phạt theo quy định tại tiểu mục 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản; và được các thành viên tham gia phê chuẩn trước lúc chấm dứt cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của những người tham gia cuộc họp quy định tại khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp có thành phần nào tham gia cuộc họp mà ko ký vào biên bản thì phải nêu rõ lý do ”.

Sau ấy:

Thep pháp luật; ra biên bản họp xử lý kỷ luật lao động; Người sử dụng lao động phải công bố bằng văn bản về việc tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật lao động để:

+) Ban chấp hành công đoàn cơ sở; o Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cấp trên cơ sở;

+) Nhân viên;

+) Cha mẹ hoặc người đại diện hợp lí của công nhân dưới 18 tuổi tới trước ngày họp chí ít 5 ngày làm việc.

Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được diễn ra với sự có mặt của tất cả những người tham dự đã được công bố theo quy định tại khoản 1 Điều này (trừ trường hợp người sử dụng lao động đã công bố bằng văn bản 03 lần mà ko có mặt 1 trong những người tham dự)

Cuộc họp phải được lập thành biên bản và phải được các thành viên dự họp phê chuẩn trước lúc chấm dứt cuộc họp.

Với trường hợp của bạn; Nếu ốm đau phải nằm viện thì phải nghỉ làm ko phép. Doanh nghiệp đã tự tiện đồng ý và ra biên bản họp kỷ luật nhưng mà ko công bố cho bạn biết; họp để kỷ luật anh này mà ko có mặt là hoàn toàn trái quy định của luật pháp.

Về phần mình, điều 132 Bộ luật lao động 2012 quy định những điều sau:

“Điều 132. Khiếu nại về kỷ luật lao động và bổn phận vật chất

Người bị xử lý kỷ luật lao động; bị tạm đình chỉ công tác; hoặc phải bồi hoàn theo cơ chế bổn phận vật chất, nếu thấy ko thoả đáng thì có quyền đề nghị người sử dụng lao động bồi hoàn; với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật pháp; hoặc đề nghị khắc phục xung đột lao động theo trình tự do luật pháp quy định ”.

Do ấy, việc doanh nghiệp ra biên bản họp kỷ luật bạn là trái quy định; Bạn có thể đề nghị:

  • người sử dụng lao động; hoặc
  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; hoặc
  • Đề xuất khắc phục mâu thuẫn lao động theo trình tự quy định của luật pháp

Xem thêm thông tin Có được lập biên bản kỷ luật khi người lao động vắng mặt?

Có được lập biên bản kỷ luật lúc công nhân vắng mặt?

Quy định kỷ luật lúc công nhân vắng mặt
Trong công đoạn làm việc ko người nào mong muốn mình bị kỷ luật lao động. Tuy nhiên cũng có thể do nguyên do khách quan hay chủ quan nhưng mà công nhân bị rơi vào cảnh huống bị kỷ luật lao động. Vậy quy định của luật pháp về vấn đề này như thế nào mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.
Quyết định 1255/QĐ-LĐTBXH về thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền công
24 việc chủ chốt nhưng mà công ty cần xem xét trong mảng lao động
Công văn 1006/NGCBQLGD-NG tiến hành cơ chế đối với cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân
Hỏi:
Xin chào tham vấn An Nam. Mình muốn hỏi về vấn đề: Có được lập biên bản kỷ luật lúc công nhân vắng mặt. Mình là viên chức trong 1 doanh nghiệp. Ngày mùng 3 tháng 7 đang làm thì bị ngất; người thân lên đón về và đưa vào viện. Tới ngày 5/7 mới được cầm dế yêu và gọi cho trưởng bộ phận. Sau ấy, doanh nghiệp báo là ngày mùng 4 mình nghỉ ko xin phép nên đã lập biên bản kỷ luật mình. Doanh nghiệp làm tương tự có đúng ko ạ? Mong Tham vấn An Nam trả lời thắc mắc cho em.

Trả lời:
Căn cứ Điều 30 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:
“Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động
Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
1. Người sử dụng lao động gửi công bố bằng văn bản về việc tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở; hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở; công nhân; cha, mẹ; hoặc người đại diện theo luật pháp của công nhân dưới 18 tuổi chí ít 5 ngày làm việc trước lúc thực hiện cuộc họp.
2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được thực hiện lúc có mặt đầy đủ các thành phần tham gia được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần công bố bằng văn bản; nhưng mà 1 trong các thành phần tham gia ko có mặt thì người sử dụng lao động thực hiện cuộc họp xử lý kỷ luật lao động; trừ trường hợp công nhân đang chỉ mất khoảng ko được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.
3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản; và được phê chuẩn các thành viên tham gia trước lúc chấm dứt cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp 1 trong các thành phần đã tham gia cuộc họp nhưng mà ko ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.”
Như vậy:
Theo quy định luật pháp; để ra biên bản họp kỷ luật lao động; người sử dụng lao động phải gửi công bố bằng văn bản về việc tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho:
+) Ban chấp hành công đoàn cơ sở; hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở;
+) Người lao động;
+) Cha, mẹ hoặc người đại diện theo luật pháp của công nhân dưới 18 tuổi chí ít 5 ngày làm việc trước lúc thực hiện cuộc họp.
Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được thực hiện lúc có mặt đầy đủ các thành phần tham gia được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều này (trừ trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần công bố bằng văn bản, nhưng mà 1 trong các thành phần tham gia ko có mặt)
Cuộc họp phải được lập thành biên bản và phải được phê chuẩn bởi các thành viên tham gia trước lúc chấm dứt cuộc họp.
Với trường hợp của bạn; bạn đang bị ốm phải nằm viện nên nghỉ 1 ngày làm việc ko xin phép. Doanh nghiệp đã tự tiện hợp và ra biên bản họp xử lý kỷ luật nhưng mà ko gửi công bố cho bạn; họp kỷ luật bạn mà ko có mặt bạn là hoàn toàn trái quy định của luật pháp.
Mặt khác, Điều 132 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:
“Điều 132. Khiếu nại về kỷ luật lao động, bổn phận vật chất
Người bị xử lý kỷ luật lao động; bị tạm đình chỉ công tác; hoặc phải bồi hoàn theo cơ chế bổn phận vật chất nếu thấy ko thoả đáng có quyền tố giác với người sử dụng lao động; với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật pháp; hoặc đề nghị khắc phục mâu thuẫn lao động theo trình tự do luật pháp quy định.”
Do ấy, lúc doanh nghiệp ra biên bản họp kỷ luật bạn là trái quy định; bạn có thể tố giác tới:
Người sử dụng lao động; hoặc
Phòng lao động – thương binh và xã hội; hoặc
Đề xuất khắc phục mâu thuẫn lao động theo trình tự do luật pháp quy

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Có #được #lập #biên #bản #kỷ #luật #lúc #người #lao #động #vắng #mặt

Có được lập biên bản kỷ luật lúc công nhân vắng mặt?

Quy định kỷ luật lúc công nhân vắng mặt
Trong công đoạn làm việc ko người nào mong muốn mình bị kỷ luật lao động. Tuy nhiên cũng có thể do nguyên do khách quan hay chủ quan nhưng mà công nhân bị rơi vào cảnh huống bị kỷ luật lao động. Vậy quy định của luật pháp về vấn đề này như thế nào mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.
Quyết định 1255/QĐ-LĐTBXH về thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền công
24 việc chủ chốt nhưng mà công ty cần xem xét trong mảng lao động
Công văn 1006/NGCBQLGD-NG tiến hành cơ chế đối với cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân
Hỏi:
Xin chào tham vấn An Nam. Mình muốn hỏi về vấn đề: Có được lập biên bản kỷ luật lúc công nhân vắng mặt. Mình là viên chức trong 1 doanh nghiệp. Ngày mùng 3 tháng 7 đang làm thì bị ngất; người thân lên đón về và đưa vào viện. Tới ngày 5/7 mới được cầm dế yêu và gọi cho trưởng bộ phận. Sau ấy, doanh nghiệp báo là ngày mùng 4 mình nghỉ ko xin phép nên đã lập biên bản kỷ luật mình. Doanh nghiệp làm tương tự có đúng ko ạ? Mong Tham vấn An Nam trả lời thắc mắc cho em.

Trả lời:
Căn cứ Điều 30 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:
“Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động
Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
1. Người sử dụng lao động gửi công bố bằng văn bản về việc tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở; hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở; công nhân; cha, mẹ; hoặc người đại diện theo luật pháp của công nhân dưới 18 tuổi chí ít 5 ngày làm việc trước lúc thực hiện cuộc họp.
2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được thực hiện lúc có mặt đầy đủ các thành phần tham gia được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần công bố bằng văn bản; nhưng mà 1 trong các thành phần tham gia ko có mặt thì người sử dụng lao động thực hiện cuộc họp xử lý kỷ luật lao động; trừ trường hợp công nhân đang chỉ mất khoảng ko được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.
3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản; và được phê chuẩn các thành viên tham gia trước lúc chấm dứt cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp 1 trong các thành phần đã tham gia cuộc họp nhưng mà ko ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.”
Như vậy:
Theo quy định luật pháp; để ra biên bản họp kỷ luật lao động; người sử dụng lao động phải gửi công bố bằng văn bản về việc tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho:
+) Ban chấp hành công đoàn cơ sở; hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở;
+) Người lao động;
+) Cha, mẹ hoặc người đại diện theo luật pháp của công nhân dưới 18 tuổi chí ít 5 ngày làm việc trước lúc thực hiện cuộc họp.
Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được thực hiện lúc có mặt đầy đủ các thành phần tham gia được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều này (trừ trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần công bố bằng văn bản, nhưng mà 1 trong các thành phần tham gia ko có mặt)
Cuộc họp phải được lập thành biên bản và phải được phê chuẩn bởi các thành viên tham gia trước lúc chấm dứt cuộc họp.
Với trường hợp của bạn; bạn đang bị ốm phải nằm viện nên nghỉ 1 ngày làm việc ko xin phép. Doanh nghiệp đã tự tiện hợp và ra biên bản họp xử lý kỷ luật nhưng mà ko gửi công bố cho bạn; họp kỷ luật bạn mà ko có mặt bạn là hoàn toàn trái quy định của luật pháp.
Mặt khác, Điều 132 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:
“Điều 132. Khiếu nại về kỷ luật lao động, bổn phận vật chất
Người bị xử lý kỷ luật lao động; bị tạm đình chỉ công tác; hoặc phải bồi hoàn theo cơ chế bổn phận vật chất nếu thấy ko thoả đáng có quyền tố giác với người sử dụng lao động; với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật pháp; hoặc đề nghị khắc phục mâu thuẫn lao động theo trình tự do luật pháp quy định.”
Do ấy, lúc doanh nghiệp ra biên bản họp kỷ luật bạn là trái quy định; bạn có thể tố giác tới:
Người sử dụng lao động; hoặc
Phòng lao động – thương binh và xã hội; hoặc
Đề xuất khắc phục mâu thuẫn lao động theo trình tự do luật pháp quy

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Có #được #lập #biên #bản #kỷ #luật #lúc #người #lao #động #vắng #mặt


#Có #được #lập #biên #bản #kỷ #luật #lúc #người #lao #động #vắng #mặt

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button