Pháp Luật

Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

Công dân có quyền nào sau đây khi khiếu nại? Quyền khiếu nại là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Mời bạn đọc tham khảo bài Vik News sau đây để nắm rõ các quy định của pháp luật về cách thức thực hành quyền công tố của mình.

1. Theo quy định của pháp luật, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại?

Theo quy định của pháp luật, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại? Rõ ràng là rất nhiều người sẽ hỏi câu hỏi này khi bạn có thể nhầm lẫn giữa khiếu nại với khiếu nại.

Để giúp bạn dễ hiểu, Vik News muốn phân tích một ví dụ như sau. Trong đề thi thực hành THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, câu 109 được đề cập đến quyền khiếu nại của công dân. Chủ đề GDCD.

Câu hỏi 109: Theo quy định của pháp luật, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại?

đi. Nếu bạn nhận được quyết định xử phạt không thỏa đáng

tôi. Người nhập cư bất hợp pháp bị bắt

C. Nhân chứng phá rừng đầu nguồn

cái thước. Những người sơ tán tự cô lập bị bắt

Đáp án: A – Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền khiếu nại khi nhận được quyết định xử phạt không thỏa đáng.

Hãy giải thích câu trả lời của bạn. Quyết định xử phạt là quyết định hành chính áp dụng đối với một cá nhân không thỏa đáng, tức là xâm phạm đến quyền và lợi ích của cá nhân đó. Do đó, người này có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức để được xem xét lại quyết định xử phạt.

Các đáp án còn lại: B, C, D là hành vi vi phạm pháp luật và mọi người có quyền báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn và xử phạt. Khiếu nại có nghĩa là thông báo cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khi cá nhân đó gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại cho cơ sở đó, tổ chức hoặc cá nhân khác. Lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các bạn có thể tham khảo đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 mới nhất của CĐSP năm 2022.

2. Điều gì xảy ra đối với các khiếu nại của công dân?

Không phải mọi quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước đều đúng. Cá nhân có quyền khiếu nại nếu cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân kê biên, sửa chữa theo quy định của pháp luật.

Định nghĩa về khiếu nại dân sự tại Điều 2 Khoản 1 Luật Khiếu nại Dân sự năm 2011 như sau.

Khiếu nại là yêu cầu của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hoặc hành động hành chính. Quyết định hành chính của cơ quan hành chính quốc gia hoặc người có thẩm quyền của cơ quan hành chính quốc gia hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức có lý do cho rằng quyết định hoặc hành động đó là bất hợp pháp hoặc trái pháp luật. xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Điều 30 Hiến pháp 2013 cũng quy định quyền khiếu nại của công chúng như sau.

Điều 30.

1. Mọi người có quyền tố cáo, khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của tổ chức, nhóm, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả thù người tố cáo, người tố cáo hoặc lợi dụng quyền tố cáo để vu cáo, vu khống người khác.

Do đó, cá nhân có quyền khiếu nại nếu xét thấy quyết định hành chính trái pháp luật, cá nhân đó được pháp luật bảo vệ để thực hiện quyền đó. Khiếu nại gây tổn hại cho người khác.

3. Người khiếu nại có những quyền gì?

Nhìn chung, quyền khiếu nại thường được gọi với cụm từ “quyền khởi kiện”, nhưng chính xác thì quyền khiếu nại là gì? Theo quy định tại Điều 12 Luật khiếu nại dân sự năm 2011 thì người khiếu nại có các quyền sau đây.

 • tự than phiền:

  Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên hoặc người mất năng lực tố tụng dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ phải có đơn khiếu nại.

  Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, ốm đau, suy nhược hoặc vì lý do khách quan nào khác mà người khiếu nại không có khả năng tự khởi kiện thì có thể cử cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của mình. , một đứa trẻ đã thành niên, hoặc bất kỳ người nào khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để nộp đơn khiếu nại.

 • Chúng tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng cách nhờ luật sư tư vấn pháp luật hoặc ủy thác cho luật sư khởi kiện. Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý. Các bên hỗ trợ tư vấn pháp luật hoặc ủy quyền cho các bên hỗ trợ khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia vào các cuộc trò chuyện.
 • Biết, đọc, sao chép và sao chép các tài liệu, bằng chứng do người giải quyết khiếu nại thu thập được để giải quyết khiếu nại, trừ những thông tin, tài liệu được phân loại là Bí mật Nhà nước.
 • Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày khiếu nại. Trừ những thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước yêu cầu người giải quyết khiếu nại tiếp quản.
 • Yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính trong đơn khiếu nại.
 • Trình bày bằng chứng về yêu cầu của bạn và giải thích ý kiến ​​của bạn về bằng chứng đó.
 • Bạn sẽ nhận được phản hồi bằng văn bản về việc nộp đơn và xử lý khiếu nại cũng như nhận được các quyết định giải quyết khiếu nại.
 • khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
 • Nộp đơn khiếu nại lần hai lên tòa án hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Đạo luật Tố tụng Hành chính.
 • Rút đơn khiếu nại của bạn.

Tuy nhiên, người khiếu nại phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây để thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

 • Khiếu nại về đúng người cần giải quyết
 • Trình bày sự việc một cách trung thực, cung cấp bằng chứng về tính đúng đắn và hợp lý của khiếu nại. Cung cấp thông tin và tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại. Bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin và tài liệu đó.
 • Chấp hành quyết định, hành vi hành chính mà khiếu nại được gửi trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp tạm đình chỉ việc cưỡng chế theo quy định.
 • Thực hiện đúng các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Dữ liệu lớn trên đã giúp người đọc biết được bằng cách phân tích trường hợp nào sau đây là công dân có quyền khiếu nại: Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với nội dung đã giới thiệu ở trên vì tùy theo tình hình thực tế mà có cơ sở pháp lý khác nhau.

Xem phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý để biết thông tin hữu ích khác.

 • National Underground là gì?
 • Những hợp đồng nào không phải đóng BHXH năm 2022?
 • Tôi bị mất bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi có thể lấy lại được không?

Xem thêm thông tin Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? Quyền khiếu nại là quyền của công dân được quy định tại Hiến pháp năm 2013, hãy đọc bài viết dưới đây của Vik News để nắm rõ các quy định của pháp luật về cách thức thực hiện quyền khiếu nại.
1. Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền khiếu nại khi nào?
Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền khiếu nại khi nào? Chắc hẳn nhiều bạn sẽ hỏi câu này khi bạn có thể nhầm lẫn giữa cáo buộc và khiếu nại.
Để hiểu rõ hơn, Vik News xin được phân tích một ví dụ như sau: Trong bộ đề thi minh họa THPT 2022 mới được Bộ GD & ĐT công bố, quyền khiếu nại của công dân được đề cập ở câu 109 trong. Môn GDCD.
Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền khiếu nại khi nào?
A. Nhận được quyết định xử phạt không thỏa đáng
B. Phát hiện đối tượng xuất cảnh trái phép
C. Chứng kiến ​​hành vi phá rừng đầu nguồn
D. Phát hiện người trốn khỏi vùng cách ly
Câu trả lời đúng: A – Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền khiếu nại khi nhận được quyết định xử phạt không thỏa đáng.
Giải thích câu trả lời: Quyết định xử phạt là quyết định hành chính được áp dụng đối với một cá nhân không thỏa đáng, tức là xâm phạm đến quyền và lợi ích của cá nhân đó. Do đó, người này có quyền làm đơn khiếu nại để cơ quan, tổ chức xem xét lại quyết định xử phạt.
Các đáp án còn lại: B, C, D là hành vi vi phạm pháp luật, mọi người có quyền trình báo với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn và xử phạt. Tố cáo là việc cá nhân thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Các em có thể tham khảo chi tiết đáp án môn GDCD năm 2022 mới nhất tại: Đáp án tham khảo môn GDCD năm 2022 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

2. Quyền khiếu nại của công dân được quy định như thế nào?
Không phải mọi quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước đều đúng. Khi xét thấy quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì cá nhân có quyền khiếu nại. yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đó xem xét lại, sửa chữa theo quy định của pháp luật.
Tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011, định nghĩa về khiếu nại như sau:
Khiếu nại là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại quyết định, hành vi hành chính. quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, trái pháp luật. xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Quyền khiếu nại của công dân cũng được quy định tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013 như sau:
Điều 30.
1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.
3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu cáo, vu khống người khác.
Như vậy, cá nhân có quyền khiếu nại khi thấy quyết định hành chính trái pháp luật, cá nhân đó được pháp luật bảo vệ để thực hiện các quyền của mình. khiếu nại để làm hại người khác.
3. Người khiếu nại có những quyền gì?
Thông thường quyền khiếu nại thường được nhắc đến với cụm từ “quyền khiếu nại”, vậy cụ thể nội dung của quyền khiếu nại là gì? Căn cứ Điều 12 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có các quyền sau đây:
Tự than phiền:
Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;
Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược cơ thể hoặc vì lý do khách quan khác không tự khiếu nại được thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. , con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại.

Nhờ luật sư tư vấn pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình: Trường hợp người khiếu nại là người được TGPL theo quy định của pháp luật thì có thể yêu cầu TGPL. trợ giúp viên pháp lý tư vấn pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật tham gia đối thoại;
Được biết, đọc, sao chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ mà người giải quyết khiếu nại thu thập được để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày khiếu nại. có yêu cầu giao cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
Yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;
Trình bày bằng chứng về khiếu nại và giải thích ý kiến ​​của mình về bằng chứng đó;
Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại;
Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính;
Rút đơn khiếu nại.
Tuy nhiên, để thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật, người khiếu nại phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây:
Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;
Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;
Chấp hành quyết định, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định.
Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
Trên đây Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Công dân được thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Vui lòng tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong phần Hỏi đáp pháp luật.
National Underground là gì?
Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH năm 2022?
Tôi bị mất bằng tốt nghiệp THCS, tôi có thể lấy lại được không?

#Công #dân #có #thể #thực #hiện #quyền #khiếu #nại #trong #trường #hợp #nào #sau #đây

Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? Quyền khiếu nại là quyền của công dân được quy định tại Hiến pháp năm 2013, hãy đọc bài viết dưới đây của Vik News để nắm rõ các quy định của pháp luật về cách thức thực hiện quyền khiếu nại.
1. Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền khiếu nại khi nào?
Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền khiếu nại khi nào? Chắc hẳn nhiều bạn sẽ hỏi câu này khi bạn có thể nhầm lẫn giữa cáo buộc và khiếu nại.
Để hiểu rõ hơn, Vik News xin được phân tích một ví dụ như sau: Trong bộ đề thi minh họa THPT 2022 mới được Bộ GD & ĐT công bố, quyền khiếu nại của công dân được đề cập ở câu 109 trong. Môn GDCD.
Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền khiếu nại khi nào?
A. Nhận được quyết định xử phạt không thỏa đáng
B. Phát hiện đối tượng xuất cảnh trái phép
C. Chứng kiến ​​hành vi phá rừng đầu nguồn
D. Phát hiện người trốn khỏi vùng cách ly
Câu trả lời đúng: A – Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền khiếu nại khi nhận được quyết định xử phạt không thỏa đáng.
Giải thích câu trả lời: Quyết định xử phạt là quyết định hành chính được áp dụng đối với một cá nhân không thỏa đáng, tức là xâm phạm đến quyền và lợi ích của cá nhân đó. Do đó, người này có quyền làm đơn khiếu nại để cơ quan, tổ chức xem xét lại quyết định xử phạt.
Các đáp án còn lại: B, C, D là hành vi vi phạm pháp luật, mọi người có quyền trình báo với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn và xử phạt. Tố cáo là việc cá nhân thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Các em có thể tham khảo chi tiết đáp án môn GDCD năm 2022 mới nhất tại: Đáp án tham khảo môn GDCD năm 2022 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

2. Quyền khiếu nại của công dân được quy định như thế nào?
Không phải mọi quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước đều đúng. Khi xét thấy quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì cá nhân có quyền khiếu nại. yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đó xem xét lại, sửa chữa theo quy định của pháp luật.
Tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011, định nghĩa về khiếu nại như sau:
Khiếu nại là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại quyết định, hành vi hành chính. quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, trái pháp luật. xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Quyền khiếu nại của công dân cũng được quy định tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013 như sau:
Điều 30.
1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.
3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu cáo, vu khống người khác.
Như vậy, cá nhân có quyền khiếu nại khi thấy quyết định hành chính trái pháp luật, cá nhân đó được pháp luật bảo vệ để thực hiện các quyền của mình. khiếu nại để làm hại người khác.
3. Người khiếu nại có những quyền gì?
Thông thường quyền khiếu nại thường được nhắc đến với cụm từ “quyền khiếu nại”, vậy cụ thể nội dung của quyền khiếu nại là gì? Căn cứ Điều 12 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có các quyền sau đây:
Tự than phiền:
Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;
Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược cơ thể hoặc vì lý do khách quan khác không tự khiếu nại được thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. , con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại.

Nhờ luật sư tư vấn pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình: Trường hợp người khiếu nại là người được TGPL theo quy định của pháp luật thì có thể yêu cầu TGPL. trợ giúp viên pháp lý tư vấn pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật tham gia đối thoại;
Được biết, đọc, sao chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ mà người giải quyết khiếu nại thu thập được để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày khiếu nại. có yêu cầu giao cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
Yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;
Trình bày bằng chứng về khiếu nại và giải thích ý kiến ​​của mình về bằng chứng đó;
Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại;
Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính;
Rút đơn khiếu nại.
Tuy nhiên, để thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật, người khiếu nại phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây:
Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;
Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;
Chấp hành quyết định, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định.
Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
Trên đây Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Công dân được thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Vui lòng tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong phần Hỏi đáp pháp luật.
National Underground là gì?
Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH năm 2022?
Tôi bị mất bằng tốt nghiệp THCS, tôi có thể lấy lại được không?

#Công #dân #có #thể #thực #hiện #quyền #khiếu #nại #trong #trường #hợp #nào #sau #đây


#Công #dân #có #thể #thực #hiện #quyền #khiếu #nại #trong #trường #hợp #nào #sau #đây

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button