Cổng thông tin một cửa quốc gia là gì 2022?

Cổng thông tin một cửa quốc gia năm 2022 là gì? Cơ chế một cửa hay cổng thông tin một cửa quốc gia có lẽ là cụm từ quen thuộc đối với người dân khi tiến hành các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu cơ chế một cửa quốc gia là gì và pháp luật Việt Nam hiện hành ra sao. Bài viết tiếp theo trong Dữ liệu lớn cung cấp những thông tin cần thiết để hiểu rõ những vấn đề trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Nguyên tắc Cơ chế một cửa Quốc gia
Nguyên tắc Cơ chế một cửa Quốc gia

1. Cơ chế một cửa quốc gia là gì?

Cổng thông tin một cửa quốc gia là nơi tiếp nhận và phản hồi thông tin của các Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan.
– Các Bộ, ngành tham gia thủ tục cấp phép đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.
– phong tục. – Người vận chuyển, Người chuyên chở, Người chuyên chở.
– Ngân hàng, bảo hiểm.
– Các công ty xuất nhập khẩu, môi giới hải quan.
– Các bên liên quan khác.
Trên cơ sở đó, Cổng thông tin một cửa quốc gia kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN và các đối tác thương mại khác tại Việt Nam.

2. Cơ chế một cửa quốc gia tiếng Anh là gì?

Cơ chế một cửa quốc gia của Vương quốc Anh là “Cơ chế một cửa quốc gia”, cho phép người khai hải quan gửi thông tin và chứng từ điện tử để thực hiện các quy trình, thủ tục hải quan cho các cơ quan chức năng của quốc gia.

Theo quy định tại Điều 4 Khoản 3 Luật Hải quan 2014, cơ chế liên hệ một cửa quốc gia là cho phép người khai hải quan gửi thông tin, tài liệu điện tử để làm thủ tục hải quan với các cơ quan chức năng của quốc gia tương ứng. Các quốc gia liên quan đến xuất nhập khẩu thông qua hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá. Cơ quan Hải quan quyết định việc thông quan và xuất khẩu hàng hóa trong hệ thống thông tin tích hợp.

3. Cổng thông tin một cửa quốc gia dùng để làm gì?

Truy cập cổng thông tin một cửa toàn quốc từ địa chỉ trang web chính thức
Truy cập cổng thông tin một cửa toàn quốc từ địa chỉ trang web chính thức

Theo quy định tại Nghị định 85/2019 / NĐ-CP ngày 14/11/2019, Cổng thông tin một cửa quốc gia có các chức năng sau:

 • Tiếp nhận văn bản điện tử, thông tin kê khai và các thông tin liên quan, xác minh chữ ký điện tử của người khiếu nại và cơ quan xử lý. Có thể tra cứu, rà soát danh sách bằng cách chuyển văn bản điện tử, thông tin báo cáo, thông tin liên quan của phóng viên sang hệ thống xử lý chuyên ngành và lưu trữ thông tin của phóng viên trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. .
 • kết quả xử lý và thông báo nhận được bởi hệ thống xử lý chuyên dụng; Lưu trạng thái của các giao dịch điện tử và tài liệu điện tử được tạo trong một cơ chế một cửa quốc gia. Trạng thái giao dịch điện tử và thời hạn lưu trữ của chứng từ điện tử tuân theo quy định về lưu trữ hồ sơ của Luật Giao dịch điện tử và các quy định pháp luật chuyên ngành.
 • Phù hợp với chức năng, thẩm quyền của cơ quan chi trả và quyền, trách nhiệm của người báo cáo, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và quyết toán thống kê theo yêu cầu của cơ quan chi trả hoặc người khiếu nại. Thực hiện theo quy định tại Nghị định này, các quy định của pháp luật chuyên ngành về chính sách quản lý, thủ tục hành chính và chỉ tiêu thực thi đều được đăng tải. Đặc biệt, Cổng thông tin một cửa quốc gia kết nối với hệ thống thông tin của các quốc gia, vùng lãnh thổ phù hợp với các hiệp định, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia. . hội viên.

4. Quy chế một cửa quốc gia

Tại Điều 5 Nghị định 85/2019 / NĐ-CP ngày 14/11/2019 Chúng tôi vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Bảo đảm tính chính xác, minh bạch, khách quan, đầy đủ, kịp thời của các thủ tục hành chính thực hiện qua một cơ chế quốc gia.
 • Đồng thời tạo thuận lợi cho cá nhân, tập thể khi thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Quy trình triển khai đầu mối liên hệ quốc gia Nghị định số Các quy định tại Điều 7 của 59/2018 / NĐ-CP bao gồm:

 • Người khai hải quan thực hiện các thủ tục hải quan, thủ tục hành chính đối với cơ quan chức năng quốc gia liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải bằng cách khai báo thông tin và nộp chứng từ điện tử. Xuất, nhập cảnh và chuyển tiền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Việc khai báo và gửi thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định của Đạo luật Hải quan, Đạo luật Quản lý nghiệp vụ và Văn bản hướng dẫn.
 • Cơ quan nhà nước tiếp nhận và xử lý thông tin của người khai hải quan. kết quả xử lý phản hồi cho người khai hải quan; Trao đổi thông tin thông báo thủ tục hành chính và kết quả xử lý thông tin thông báo thủ tục hành chính giữa các cơ quan trong nước thông qua một đầu mối liên lạc toàn quốc.
 • Người khai hải quan nhận kết quả xử lý của cơ quan quốc gia thông qua cổng thông tin một cửa của quốc gia và thực hiện các thủ tục hải quan, thủ tục hành chính của cơ quan quốc gia liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, quá cảnh, người xuất nhập cảnh, quá cảnh và phương tiện vận tải. Người khai hải quan không phải nộp, xuất trình hồ sơ giấy đối với hồ sơ được tiếp nhận, xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Ngoại lệ là các tài liệu mà luật pháp yêu cầu phải được nộp ở dạng giấy.
 • Cơ quan hải quan quyết định cuối cùng về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên cơ sở kết quả xử lý của cơ quan hải quan và phản hồi kết quả cho người khai hải quan qua Cổng thông tin điện tử. Bộ phận một cửa quốc gia.

Cơ chế một cửa liên thông mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, nâng cao thẩm quyền quản lý nhà nước. Đồng thời thống nhất về đối tượng, hồ sơ, thủ tục hành chính.

Do tất cả hồ sơ, tài liệu đều được số hóa khi thực hiện thủ tục hành chính tại Cổng thông tin một cửa quốc gia nên công ty chỉ cần ngồi tại trụ sở chính và gửi hồ sơ điện tử lên cổng. chuyển.

Thủ tục nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian hải quan vận chuyển, do đó bạn có thể tiết kiệm tiền thanh toán kho hàng và trả hàng cho khách nhanh hơn, nâng cao uy tín của công ty bạn. giao dịch tín dụng. Qua đây có thể thấy đây là một quy định quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, nâng cao uy tín của doanh nghiệp nước ta, tạo đà cho hoạt động xuất nhập khẩu, tăng tỷ trọng của hoạt động xuất nhập khẩu. đầu tư trong và ngoài nước. Để nâng cao thu nhập bình quân đầu người của người dân.

Nhờ quá trình tinh giản cơ chế một cửa, việc tiếp xúc giữa doanh nghiệp và cơ quan chủ quản khi tiến hành các thủ tục hành chính cũng được hạn chế, giảm thiểu tiêu cực, nhũng nhiễu, đe dọa doanh nghiệp. công chức, viên chức. Góp phần làm cho bộ máy nhà nước trong sạch hơn.

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc của bạn đọc về Cổng thông tin một cửa quốc gia. Xem các bài viết khác trong Quản trị là gì trong lĩnh vực Hỏi và Đáp Pháp lý, Phổ biến Pháp lý về Dữ liệu Lớn.

 • Thông tin điều chỉnh thông tin cổng thông tin đăng ký cư trú
 • Hiệu lực thi hành Nghị định 59/2018 / NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015 / NĐ-CP Luật Hải quan
 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2022

Xem thêm thông tin Cổng thông tin một cửa quốc gia là gì 2022?

Cổng thông tin một cửa quốc gia là gì 2022?

Cổng thông tin một cửa quốc gia 2022 là gì? Cơ chế một cửa, cổng thông tin một cửa quốc gia có lẽ là cụm từ quen thuộc khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Cổng thông tin một cửa quốc gia là gì và pháp luật Việt Nam hiện hành ra sao thì không phải ai cũng hiểu rõ. Bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để hiểu rõ vấn đề trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.
Hướng dẫn về Cơ chế một cửa quốc gia1. Cơ chế một cửa quốc gia là gì?
Cổng thông tin một cửa quốc gia là nơi tiếp nhận và phản hồi thông tin của các Bộ, ngành và các bên liên quan như sau:– Các Bộ, ngành tham gia quá trình cấp phép đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.– Cơ quan hải quan. – Người vận tải, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận.– Ngân hàng, bảo hiểm.– Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan.– Các bên liên quan khác.Trên cơ sở đó, Cổng thông tin một cửa quốc gia kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN và các đối tác thương mại khác của Việt Nam.
2. Cơ chế một cửa quốc gia tiếng Anh là gì?
Cơ chế một cửa quốc gia tiếng Anh là “National one window Cơ chế” – cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện các quy trình, thủ tục hải quan của cơ quan quản lý nhà nước.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Hải quan 2014: Cơ chế một cửa quốc gia là việc người khai hải quan cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện quy trình, thủ tục hải quan của cơ quan quản lý. xuất nhập khẩu liên quan đến nhà nước thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Cơ quan hải quan quyết định việc thông quan, giải phóng hàng hóa trên Hệ thống thông tin tích hợp.
3. Cổng thông tin một cửa quốc gia dùng để làm gì?
Truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ trang web chính thứcTheo quy định tại Nghị định 85/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 Cổng thông tin một cửa quốc gia có các chức năng sau:
Tiếp nhận văn bản điện tử, thông tin tờ khai và các thông tin liên quan, xác thực chữ ký số của người khai và cơ quan xử lý. Chuyển văn bản điện tử, thông tin tờ khai và các thông tin liên quan của người khai sang hệ thống xử lý chuyên ngành và lưu trữ thông tin từ người khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để tra cứu, rà soát danh sách.
Nhận kết quả xử lý và thông báo từ các hệ thống xử lý chuyên dụng; phản hồi kết quả xử lý cho người khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan; lưu trữ trạng thái của các giao dịch điện tử và văn bản điện tử được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia. Thời hạn lưu trữ trạng thái giao dịch điện tử, văn bản điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và quy định về lưu trữ hồ sơ của pháp luật chuyên ngành.
Cung cấp thông tin về giải quyết thủ tục hành chính, số liệu thống kê khi có yêu cầu của cơ quan giải quyết, người kê khai theo chức năng, thẩm quyền của cơ quan giải quyết và quyền, trách nhiệm của người kê khai. Niêm yết các quy định của pháp luật chuyên ngành về chính sách quản lý, thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Đặc biệt, Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ kết nối với hệ thống thông tin của các quốc gia, vùng lãnh thổ theo các hiệp định, điều ước quốc tế đã ký kết mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. hội viên.
4. Quy chế Cơ chế một cửa quốc gia
Tại Điều 5 Nghị định 85/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các nguyên tắc sau:
Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
Đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, đầy đủ, kịp thời của các thủ tục hành chính thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Đồng thời tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Quá trình thực hiện cơ chế một cửa quốc gia quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2018 / NĐ-CP bao gồm:
Người khai hải quan khai thông tin, nộp chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải. xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời điểm khai báo thông tin, nộp hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, pháp luật quản lý chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý thông tin của người khai hải quan; phản hồi kết quả xử lý cho người khai hải quan; trao đổi thông tin về tờ khai thủ tục hành chính và kết quả xử lý thông tin về tờ khai thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Người khai hải quan nhận kết quả xử lý của cơ quan nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, quá cảnh, người, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Người khai hải quan không phải nộp, xuất trình hồ sơ giấy đối với hồ sơ đã được tiếp nhận, xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trừ hồ sơ phải nộp dưới dạng giấy theo quy định của pháp luật.
Cơ quan hải quan căn cứ kết quả xử lý của cơ quan nhà nước để quyết định cuối cùng về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phản hồi kết quả cho người khai hải quan qua Cổng thông tin điện tử. bộ phận một cửa quốc gia.
Cơ chế một cửa mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính như: Tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng lực quản lý của Nhà nước. Đồng thời, thống nhất về đối tượng, hồ sơ, thủ tục hành chính.
Khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tất cả hồ sơ, tài liệu sẽ được điện tử hóa, do đó, doanh nghiệp chỉ cần ngồi tại trụ sở công ty và gửi hồ sơ điện tử lên Cổng thông tin một cửa là có thể hoàn thành việc cấp phép và thông quan lô hàng.
Thủ tục nhanh gọn giúp tiết kiệm thời gian thông quan lô hàng nên tiết kiệm được chi phí trả kho bãi, thời gian trả hàng cho khách vì thế cũng nhanh chóng, công ty nâng cao uy tín. tín dụng. Qua đó có thể thấy đây là một quy định quan trọng giúp kích thích sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nâng cao uy tín của các doanh nghiệp nước ta, tạo đà cho hoạt động xuất nhập khẩu phát triển, tăng tỷ lệ thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. , nâng cao thu nhập bình quân đầu người của người dân trong nước.
Nhờ quá trình hợp lý hóa cơ chế một cửa, việc tiếp xúc giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý khi thực hiện thủ tục hành chính cũng được hạn chế, từ đó giảm thiểu tiêu cực, nhũng nhiễu, đe dọa doanh nghiệp. công chức, viên chức nhà nước. Góp phần làm cho bộ máy nhà nước trong sạch hơn.
Bài viết trên đã giải đáp những thắc mắc về Cổng thông tin một cửa quốc gia. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại chuyên mục Là gì ?, Quản trị trong lĩnh vực Hỏi – Đáp Pháp luật và Phổ biến Pháp luật của Vik News.
Hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về cư trú
Nghị định 59/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Hải quan
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2022

#Cổng #thông #tin #một #cửa #quốc #gia #là #gì

Cổng thông tin một cửa quốc gia 2022 là gì? Cơ chế một cửa, cổng thông tin một cửa quốc gia có lẽ là cụm từ quen thuộc khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Cổng thông tin một cửa quốc gia là gì và pháp luật Việt Nam hiện hành ra sao thì không phải ai cũng hiểu rõ. Bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để hiểu rõ vấn đề trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.
Hướng dẫn về Cơ chế một cửa quốc gia1. Cơ chế một cửa quốc gia là gì?
Cổng thông tin một cửa quốc gia là nơi tiếp nhận và phản hồi thông tin của các Bộ, ngành và các bên liên quan như sau:– Các Bộ, ngành tham gia quá trình cấp phép đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.– Cơ quan hải quan. – Người vận tải, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận.– Ngân hàng, bảo hiểm.– Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan.– Các bên liên quan khác.Trên cơ sở đó, Cổng thông tin một cửa quốc gia kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN và các đối tác thương mại khác của Việt Nam.
2. Cơ chế một cửa quốc gia tiếng Anh là gì?
Cơ chế một cửa quốc gia tiếng Anh là “National one window Cơ chế” – cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện các quy trình, thủ tục hải quan của cơ quan quản lý nhà nước.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Hải quan 2014: Cơ chế một cửa quốc gia là việc người khai hải quan cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện quy trình, thủ tục hải quan của cơ quan quản lý. xuất nhập khẩu liên quan đến nhà nước thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Cơ quan hải quan quyết định việc thông quan, giải phóng hàng hóa trên Hệ thống thông tin tích hợp.
3. Cổng thông tin một cửa quốc gia dùng để làm gì?
Truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ trang web chính thứcTheo quy định tại Nghị định 85/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 Cổng thông tin một cửa quốc gia có các chức năng sau:
Tiếp nhận văn bản điện tử, thông tin tờ khai và các thông tin liên quan, xác thực chữ ký số của người khai và cơ quan xử lý. Chuyển văn bản điện tử, thông tin tờ khai và các thông tin liên quan của người khai sang hệ thống xử lý chuyên ngành và lưu trữ thông tin từ người khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để tra cứu, rà soát danh sách.
Nhận kết quả xử lý và thông báo từ các hệ thống xử lý chuyên dụng; phản hồi kết quả xử lý cho người khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan; lưu trữ trạng thái của các giao dịch điện tử và văn bản điện tử được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia. Thời hạn lưu trữ trạng thái giao dịch điện tử, văn bản điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và quy định về lưu trữ hồ sơ của pháp luật chuyên ngành.
Cung cấp thông tin về giải quyết thủ tục hành chính, số liệu thống kê khi có yêu cầu của cơ quan giải quyết, người kê khai theo chức năng, thẩm quyền của cơ quan giải quyết và quyền, trách nhiệm của người kê khai. Niêm yết các quy định của pháp luật chuyên ngành về chính sách quản lý, thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Đặc biệt, Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ kết nối với hệ thống thông tin của các quốc gia, vùng lãnh thổ theo các hiệp định, điều ước quốc tế đã ký kết mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. hội viên.
4. Quy chế Cơ chế một cửa quốc gia
Tại Điều 5 Nghị định 85/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các nguyên tắc sau:
Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
Đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, đầy đủ, kịp thời của các thủ tục hành chính thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Đồng thời tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Quá trình thực hiện cơ chế một cửa quốc gia quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2018 / NĐ-CP bao gồm:
Người khai hải quan khai thông tin, nộp chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải. xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời điểm khai báo thông tin, nộp hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, pháp luật quản lý chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý thông tin của người khai hải quan; phản hồi kết quả xử lý cho người khai hải quan; trao đổi thông tin về tờ khai thủ tục hành chính và kết quả xử lý thông tin về tờ khai thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Người khai hải quan nhận kết quả xử lý của cơ quan nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, quá cảnh, người, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Người khai hải quan không phải nộp, xuất trình hồ sơ giấy đối với hồ sơ đã được tiếp nhận, xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trừ hồ sơ phải nộp dưới dạng giấy theo quy định của pháp luật.
Cơ quan hải quan căn cứ kết quả xử lý của cơ quan nhà nước để quyết định cuối cùng về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phản hồi kết quả cho người khai hải quan qua Cổng thông tin điện tử. bộ phận một cửa quốc gia.
Cơ chế một cửa mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính như: Tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng lực quản lý của Nhà nước. Đồng thời, thống nhất về đối tượng, hồ sơ, thủ tục hành chính.
Khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tất cả hồ sơ, tài liệu sẽ được điện tử hóa, do đó, doanh nghiệp chỉ cần ngồi tại trụ sở công ty và gửi hồ sơ điện tử lên Cổng thông tin một cửa là có thể hoàn thành việc cấp phép và thông quan lô hàng.
Thủ tục nhanh gọn giúp tiết kiệm thời gian thông quan lô hàng nên tiết kiệm được chi phí trả kho bãi, thời gian trả hàng cho khách vì thế cũng nhanh chóng, công ty nâng cao uy tín. tín dụng. Qua đó có thể thấy đây là một quy định quan trọng giúp kích thích sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nâng cao uy tín của các doanh nghiệp nước ta, tạo đà cho hoạt động xuất nhập khẩu phát triển, tăng tỷ lệ thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. , nâng cao thu nhập bình quân đầu người của người dân trong nước.
Nhờ quá trình hợp lý hóa cơ chế một cửa, việc tiếp xúc giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý khi thực hiện thủ tục hành chính cũng được hạn chế, từ đó giảm thiểu tiêu cực, nhũng nhiễu, đe dọa doanh nghiệp. công chức, viên chức nhà nước. Góp phần làm cho bộ máy nhà nước trong sạch hơn.
Bài viết trên đã giải đáp những thắc mắc về Cổng thông tin một cửa quốc gia. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại chuyên mục Là gì ?, Quản trị trong lĩnh vực Hỏi – Đáp Pháp luật và Phổ biến Pháp luật của Vik News.
Hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về cư trú
Nghị định 59/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Hải quan
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2022

#Cổng #thông #tin #một #cửa #quốc #gia #là #gì


#Cổng #thông #tin #một #cửa #quốc #gia #là #gì

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button