Giáo Dục

Công thức lượng giác – Toán lớp 10

Học sinh lớp 10 đã học thuộc hết các công thức lượng giác chưa? Nếu chưa, hãy xem bài viết dưới đây. Ngoài việc có các công thức, Vik News còn cung cấp các bài tập giúp học sinh hình dung cách làm và nắm bắt kiến ​​thức hiệu quả.

học thuyết, Công thức lượng giác môn Toán lớp 10 | Các bài tập có lời giải chi tiết giúp bạn dễ dàng luyện tập và giải khi có các bài toán lượng giác. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia.

mười

Bảng công thức lượng giác môn toán lớp 10.

nội dung:
1. Công thức cộng.
2. Công thức nhân đôi.
3. Công thức chuyển đổi thành tích đầy đủ.
4. Công thức chuyển tích thành tổng.

1. Công thức quảng cáo

Công thức cộng lượng giác là công thức biểu thị giá trị tam giác của góc a và b với cos (a ± b), sin (a ± b), tan (a ± b) và cot (a ± b). . Chúng ta có:

10 đường cong lệch

Mọi biểu hiện đều có ý nghĩa.

Ví dụ: đếm

mười

Hướng dẫn giải pháp:
Chia + 7π / 12 cho tổng / hiệu của tam giác đặc biệt.
+ Tính toán sử dụng các công thức cộng lượng giác.

trả lời:
Chúng ta có:

11

2. Nhận biết kép

Đối với công thức lượng giác, chúng ta nhận được công thức kép:

Chúc may mắn với công việc của bạn

Từ công thức kép ta suy ra công thức sau:

nhà nước pháp luật

Các công thức này được gọi là công thức giảm dần.

️

Hướng dẫn giải pháp:

Áp dụng công thức nhân đôi trên để giải quyết vấn đề.

trả lời:

giao dịch bất động sản

Các em cùng nhau ôn tập Diện tích xung quanh của hình trụ, củng cố lại kiến ​​thức để dễ dàng làm bài tốt, đặc biệt là môn Toán lớp 10 THPT nói chung.

3. Công thức duy nhất để thay đổi hiệu suất tổng thể

cấp 9

Ví dụ: Chuyển đổi tích thành Công thức 1 – sinx.

Hướng dẫn giải pháp:
Chuyển + 1 thành sinπ / 2.
+ Áp dụng các công thức để quy đổi tổng thành tích.

bạn đồng hành

4. Định dạng tóm tắt kết quả

10 đường cong dọc

Ví dụ: Chứng minh đẳng thức sau.

Tom có ​​mười vòng.

Hướng dẫn giải pháp:

Để chứng minh đẳng thức trên, ta áp dụng phép biến đổi công thức tổng.

Tính toán các phép tính lớn hơn 10

https://thuthuat.taimienphi.vn/cong-thuc-luong-giac-toan-lop-10-69305n.aspx
mong 10. Công thức lượng giác toán học Các bài giải bài tập trên đây sẽ giúp các em học tốt môn Toán hơn, nắm chắc kiến ​​thức và làm bài hiệu quả.

So sánh các bước giải và kết quả bài tập trang 153, 154, 155 SGK Đại số 10 nhằm giúp bạn giảng dạy, tìm ra lời giải hay và học tập môn Toán tốt hơn.

Xem thêm thông tin Công thức lượng giác – Toán lớp 10

Công thức lượng giác – Toán lớp 10

Các bạn học sinh lớp 10 đã học thuộc hết các công thức lượng giác chưa? Nếu chưa hãy tham khảo bài viết dưới đây. Không chỉ có công thức mà Vik News còn đưa ra các bài tập giúp các em hình dung cách làm, nắm chắc kiến ​​thức hiệu quả.
Học thuyết, Công thức lượng giác toán lớp 10 | và các bài tập có lời giải rất chi tiết giúp các em luyện tập và làm các bài toán lượng giác một cách dễ dàng khi gặp phải. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia.

Bảng công thức lượng giác môn toán lớp 10.
Nội dung:1. Công thức cộng.2. Công thức nhân đôi.3. Công thức biến đổi tổng thành tích.4. Công thức chuyển tích thành tổng.
1. CÔNG THỨC QUẢNG CÁO
Công thức cộng lượng giác là công thức biểu thị cos (a ± b), sin (a ± b), tan (a ± b), cot (a ± b) trên các giá trị lượng giác của góc a và b. . Chúng ta có:

Với điều kiện là tất cả các biểu thức đều có ý nghĩa.
Ví dụ: Đếm

Hướng dẫn giải pháp:+ Chia 7π / 12 thành tổng / hiệu của các góc lượng giác đặc biệt.+ Vận dụng công thức cộng lượng giác để tính.
Câu trả lời:Chúng ta có:

2. CÔNG NHẬN NHÂN ĐÔI
Đối với công thức lượng giác, chúng ta nhận được các công thức nhân đôi sau đây.

Từ công thức nhân đôi, ta suy ra các công thức sau:

Các công thức này được gọi là công thức giảm dần.

Hướng dẫn giải pháp:
Áp dụng các công thức nhân đôi ở trên để giải quyết vấn đề.
Câu trả lời:

Các em cùng nhau ôn tập Diện tích xung quanh của hình trụ để củng cố lại kiến ​​thức, giúp việc học tốt môn Toán lớp 10 nói riêng và THPT nói chung trở nên dễ dàng và tốt hơn.
3. CHỈ CÔNG THỨC THAY ĐỔI THÀNH TÍCH TỔNG THỂ

Ví dụ: Biến đổi tích thành biểu thức 1 – sinx.
Hướng dẫn giải pháp:+ Chuyển 1 thành sinπ / 2.+ Áp dụng công thức biến đổi tổng thành tích:

4. ĐỊNH DẠNG CHO TỔNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ví dụ: Chứng minh đẳng thức sau:

Hướng dẫn giải pháp:
Để chứng minh đẳng thức trên, ta áp dụng phép biến đổi công thức tổng tích:

https://thuthuat.taimienphi.vn/cong-thuc-luong-giac-toan-lop-10-69305n.aspx Hy vọng với công thức lượng giác toán 10 và những bài giải bài tập liên quan trên đây sẽ hữu ích với các em, giúp các em nắm vững kiến ​​thức, làm bài hiệu quả, từ đó học tốt môn Toán hơn.
Các em có thể đối chiếu với các bước giải và kết quả giải bài tập trang 153, 154, 155 SGK Đại số 10 để rút ra bài học, có phương pháp giải tốt nhất và học tốt môn Toán hơn.

#Công #thức #lượng #giác #Toán #lớp

Các bạn học sinh lớp 10 đã học thuộc hết các công thức lượng giác chưa? Nếu chưa hãy tham khảo bài viết dưới đây. Không chỉ có công thức mà Vik News còn đưa ra các bài tập giúp các em hình dung cách làm, nắm chắc kiến ​​thức hiệu quả.
Học thuyết, Công thức lượng giác toán lớp 10 | và các bài tập có lời giải rất chi tiết giúp các em luyện tập và làm các bài toán lượng giác một cách dễ dàng khi gặp phải. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia.

Bảng công thức lượng giác môn toán lớp 10.
Nội dung:1. Công thức cộng.2. Công thức nhân đôi.3. Công thức biến đổi tổng thành tích.4. Công thức chuyển tích thành tổng.
1. CÔNG THỨC QUẢNG CÁO
Công thức cộng lượng giác là công thức biểu thị cos (a ± b), sin (a ± b), tan (a ± b), cot (a ± b) trên các giá trị lượng giác của góc a và b. . Chúng ta có:

Với điều kiện là tất cả các biểu thức đều có ý nghĩa.
Ví dụ: Đếm

Hướng dẫn giải pháp:+ Chia 7π / 12 thành tổng / hiệu của các góc lượng giác đặc biệt.+ Vận dụng công thức cộng lượng giác để tính.
Câu trả lời:Chúng ta có:

2. CÔNG NHẬN NHÂN ĐÔI
Đối với công thức lượng giác, chúng ta nhận được các công thức nhân đôi sau đây.

Từ công thức nhân đôi, ta suy ra các công thức sau:

Các công thức này được gọi là công thức giảm dần.

Hướng dẫn giải pháp:
Áp dụng các công thức nhân đôi ở trên để giải quyết vấn đề.
Câu trả lời:

Các em cùng nhau ôn tập Diện tích xung quanh của hình trụ để củng cố lại kiến ​​thức, giúp việc học tốt môn Toán lớp 10 nói riêng và THPT nói chung trở nên dễ dàng và tốt hơn.
3. CHỈ CÔNG THỨC THAY ĐỔI THÀNH TÍCH TỔNG THỂ

Ví dụ: Biến đổi tích thành biểu thức 1 – sinx.
Hướng dẫn giải pháp:+ Chuyển 1 thành sinπ / 2.+ Áp dụng công thức biến đổi tổng thành tích:

4. ĐỊNH DẠNG CHO TỔNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ví dụ: Chứng minh đẳng thức sau:

Hướng dẫn giải pháp:
Để chứng minh đẳng thức trên, ta áp dụng phép biến đổi công thức tổng tích:

https://thuthuat.taimienphi.vn/cong-thuc-luong-giac-toan-lop-10-69305n.aspx Hy vọng với công thức lượng giác toán 10 và những bài giải bài tập liên quan trên đây sẽ hữu ích với các em, giúp các em nắm vững kiến ​​thức, làm bài hiệu quả, từ đó học tốt môn Toán hơn.
Các em có thể đối chiếu với các bước giải và kết quả giải bài tập trang 153, 154, 155 SGK Đại số 10 để rút ra bài học, có phương pháp giải tốt nhất và học tốt môn Toán hơn.

#Công #thức #lượng #giác #Toán #lớp


#Công #thức #lượng #giác #Toán #lớp

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button