Giáo Dục

Công thức tính cường độ dòng điện

Công thức tính cường độ dòng điện. Giúp các em nắm bắt mau chóng toàn thể kiến ​​thức về cường độ dòng điện, các công thức tính, kí hiệu và đơn vị cường độ dòng điện. Từ đấy giải nhanh các bài tập Vật lý 11.

Cường độ dòng điện là đại lượng dùng để chỉ độ mạnh, yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng cao và trái lại, dòng điện càng yếu thì cường độ dòng điện càng giảm. Do đấy, để giúp các bạn thông suốt hơn về cường độ dòng điện, mời các bạn theo dõi bài viết Vik News sau đây.

I. Cường độ dòng điện là gì?

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc thù cho công dụng mạnh hay yếu của dòng điện. Cường độ dòng điện cũng được xác định bằng tỉ số giữa điện tích ∆q vận động qua thiết diện thẳng của dây dẫn trong vòng thời kì ∆t và khoảng thời kì đấy.

dòng điện ko đổi

Cường độ dòng điện ko đổi là cường độ dòng điện ko chỉnh sửa theo thời kì.

cường độ dòng điện hiệu dụng

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có trị giá bằng cường độ dòng điện ko đổi, sao cho lúc đi qua cùng 1 điện trở R thì công suất mất dần trong R của 2 dòng điện là y hệt.

II. Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?

 • Đơn vị đo là ampe, kí hiệu A.
 • 1 ampe tương ứng với dòng điện vận động là 6.24150948
 • Chiết áp – Ampe kế là gì?

thứ 3 Ký hiệu cường độ dòng điện là gì?

Tôi là biểu trưng được sử dụng nhiều nhất trong vật lý.

Ký hiệu cường độ dòng điện là I, I Đây là trong hệ SI, đây là tên của nhà vật lý và toán học người Pháp André Marie Ampère. Ký hiệu này được sử dụng trong vật lý và trong các công thức để tính cường độ dòng điện.

IV. Công thức tính cường độ dòng điện.

1. Công thức tính cường độ dòng điện ko đổi

I = phân số {q} {t} (ĐẾN)

 • I là dòng điện ko đổi (A)
 • q là điện tích vận động qua thiết diện phẳng của dây dẫn (C)
 • t thời kì điện tích đi qua thiết diện phẳng của (các) vật dẫn là

2. Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng:

I = frac {Io} {căn bậc hai {2}}

Ở đấy:

 • Tôi là cường độ dòng điện hiệu dụng
 • tôi0 là cường độ dòng điện tối đa

3. Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật Ôm.

I = phân số {U} {R}

Ở đấy:

I: Cường độ dòng điện (đơn vị A)

U: Chênh lệch tiềm năng (đơn vị V)

R: Điện trở (đơn vị)

4. Dòng điện trong mạch làm theo định luật Ôm.

Dòng: tôi = tôiTrước nhất = tôi2 =… = TôiBắc

Parallel: me = tôiTrước nhất + tôi2 +… + TôiBắc

5. Cường độ dòng điện trung bình

I_ {tb} = phân số {ΔQ} {Δt}

Ở đấy:

 • Itb là ký hiệu cho cường độ dòng điện đơn vị trung bình (A).
 • t là ký hiệu cho 1 khoảng thời kì bé
 • Cái gì là điện lượng xét trong vòng thời kì t

6. Công thức tính cường độ dòng điện cực đại

I0 = I.2

Ở đấy:

 • I0 là cường độ dòng điện cực đại

7. Hiện tại bão hòa

tôi = ko

Ở đấy:

 • e là điện tích của electron

Sự dựa dẫm của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 dây dẫn.

Đồ thị trình diễn sự dựa dẫm của I vào U là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0, I = 0)

Hiệu điện thế giữa 2 đầu 1 vật dẫn tăng (hoặc giảm) bao lăm lần thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn đấy cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

Cường độ dòng điện chạy qua 1 vật dẫn tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu vật dẫn đấy.

V. Tỉ dụ minh họa về cường độ dòng điện

Tỉ dụ 1: Chuyển đổi đơn vị cho các trị giá sau:

a) 0,35A =… .mA

b) 25mA =…. ĐẾN

c) 1,28A = ….. mA

d) 32mA =…. ĐẾN

Câu giải đáp

1. 0,35A = 350mA

B. 425mA = 0,425A

C. 1,28A = 1280mA

D. 32mA = 0,032A

Tỉ dụ 2: Hình 24.1 miêu tả mặt số của 1 ampe kế. Vui lòng cho biết:

a) Giới hạn đo của ampe kế

b) Phép chia bé nhất

c) Số đọc của ampe kế lúc kim ở địa điểm (1)

d) Số chỉ của ampe kế lúc kim ở địa điểm (2)

Câu giải đáp:

a) Giới hạn đo là 1,6A

b) Độ chia bé nhất là 0,1A

c) I1 = 0,4A

d) I2 = 1,4A

Tỉ dụ 3:

Mắc tụ điện có công suất 2 μF vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế 220 V và tần số 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện là bao lăm?

Câu giải đáp:

Tần số góc: ω = 2πf = 100π rad / s.

Điện dung: Zc = 1 / ωC = 1 / 100π.2.10-6 = 5000 / π (Ω)

Vì đoạn mạch chỉ có tụ điện nên cường độ dòng điện hiệu dụng được tính theo công thức:

I = U / Zc = 220: 5000 / π 0,14 A

Phục vụ: 0,14A

TẠI VÌ. Bài tập tính cường độ dòng điện

Bài 1: Trong khoảng thời kì 2s, 1 điện tích 1,5oC vận động qua thiết diện thẳng của dây tóc đèn điện. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn điện.

Bài 2: Có 1 bộ pin của 1 thiết bị điện có thể phân phối dòng điện 2A liên tiếp trong 1 giờ thì ta cần sạc lại.

a) Nếu bộ pin trên được sử dụng liên tiếp trong 4 giờ nhưng ở cơ chế tiết kiệm điện thì cần sạc lại. Tính cường độ dòng điện nhưng bộ pin này có thể phân phối?

b) Tính emf của bộ pin nếu chỉ mất khoảng 1 giờ nó sinh công 72 KJ.

bài 3: Chứng tỏ số êlectron vận động qua thiết diện thẳng của dây trong 2s là 6,25.1018 e. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là gì?

bài 4: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 300 Ω mắc song song với điện trở R2 = 600 Ω thành đoạn mạch có hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 24V. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?

bài 5: Cho 2 điện trở R1 = 6Ω và R2 = 4Ω mắc nối liền và mắc vào hiệu điện thế 20V.

Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, hiệu điện thế qua 2 đầu mỗi điện trở?

Tính công suất tỏa nhiệt của mỗi điện trở và của đoạn mạch? Tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R2 trong 10 phút?

.

Xem thêm thông tin Công thức tính cường độ dòng điện

Công thức tính cường độ dòng điện

Công thức tính cường độ dòng điện giúp các bạn học trò mau chóng nắm được toàn thể tri thức thế nào là cường độ dòng điện, các công thức tính, ký hiệu, đơn vị của cường độ dòng điện. Từ đấy mau chóng giải được các bài tập Vật lí 11.

Cường độ dòng điện là đại lượng được dùng để chỉ chừng độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng bự và trái lại, dòng điện càng yếu thì cường độ dòng điện càng nhỏ. Chính thành ra để giúp các bạn thông suốt hơn về cường độ dòng điện mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News nhé.
I. Cường độ dòng điện là gì?
Cường độ dòng điện chính là đại lượng đặc thù cho sự công dụng mạnh hay yếu của dòng điện. Cường độ dòng điện còn được xác định bằng thương số giữa điện lượng ∆q được chuyển dịch qua thiết diện thẳng của 1 vật dẫn trong 1 khoảng thời kì ∆t và khoảng thời kì đấy..
Cường độ dòng điện ko đổi
Cường độ dòng điện ko đổi là cường độ dòng điện có trị giá ko chỉnh sửa theo thời kì.
Cường độ dòng điện hiệu dụng
Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có trị giá bằng cường độ của 1 dòng điện ko đổi, sao cho lúc đi qua cùng 1 điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi 2 dòng điện đấy là y hệt.
II. Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?
CĐDĐ có đơn vị đo là ampe, kí hiệu là A.
1 ampe tương ứng với dòng vận động của 6,24150948
Phương tiện đo cường độ là gì – Là ampe kế
III. Ký hiệu cường độ dòng điện là gì?
I là ký hiệu được dùng nhiều trong vật lý
Ký hiệu cường độ dòng điện là I, I này là trong hệ SI đây là tên gọi của 1 nhà vật lý học và toán học người pháp André Marie Ampère. Kí hiệu này được sử dụng trong Vật lý và trong công thức tính cường độ dòng điện.
IV. Công thức tính cường độ dòng điện
1. Công thức tính cường độ dòng điện của dòng điện ko đổi
(A)
I là cường độ dòng điện ko đổi (A)
q là điện lượng chuyển dịch qua thiết diện phẳng vật dẫn ( C)
t thời kì điện lượng chuyển qua thiết diện phẳng vật dẫn (s)
2. Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng:

Trong đấy:
I là cường độ dòng điện hiệu dụng
I0 là cường độ dòng điện cực đại
3. Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật ôm

Trong đấy:
I: Cường độ dòng điện (đơn vị A)
U: Hiệu điện thế (đơn vị V)
R: Điện trở (đơn vị Ω)
4. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch theo định luật ôm
Nối liền: I = I1 = I2 = … = In
Song song: I = I1 + I2 + … + In
5. Cường độ dòng điện trung bình

Trong đấy:
Itb là kí hiệu của cường độ dòng điện trung bình đơn bị (A)
Δt là kí hiệu của 1 khoảng thời kì được xét bé
ΔQ là điện lượng được xét trong vòng thời kì Δt
6. Công thức tính cường độ dòng điện cực đại
I0 = I. √2
Trong đấy:
I0 là cường độ dòng điện cực đại
7. Cường độ dòng điện bão hòa
I=n.e
Trong đấy:
e là điện tích electron
Sự dựa dẫm của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn
Đồ thị trình diễn sự dựa dẫm của I vào U là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ ( U=0, I=0)

Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao lăm lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đấy cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần
Cường độ dòng điện chạy qua 1 dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây đẫn đấy.
V. Tỉ dụ minh họa về cường độ dòng điện

Tỉ dụ 1: Đổi đơn vị cho các trị giá sau đây:
a) 0,35A = ….mA
b) 25mA = …. A
c) 1,28A = …..mA
d) 32mA = …. A
Lời giải
a. 0,35A = 350 mA
b. 425mA = 0.425A
c. 1,28A = 1280 mA
d. 32mA = 0,032A
Tỉ dụ 2: Hình 24.1 vẽ mặt số của 1 ampe kế. Hãy cho biết:
a) Giới hạn đo của ampe kế
b) Độ chia bé nhất
c) Số chỉ của ampe kế lúc kim ở địa điểm (1)
d) Số chỉ ampe kế lúc kim ở địa điểm (2)

Lời giải:
a) Giới hạn đo là 1,6A
b) Độ chia bé nhất là 0,1A
c) I1 = 0,4A
d) I2 = 1.4A
Tỉ dụ 3:
Tiến hành mắc tụ điện có điện dụng 2μF vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220V và tần số 50 Hz. Hỏi cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện là bao lăm?
Lời giải:
Tần số góc: ω = 2πf = 100π rad/s.
Dung kháng: Zc = 1/ωC = 1/ 100π.2.10-6 = 5000/π (Ω)
Bởi vì mạch chỉ có tụ điện nên cường độ dòng điện hiệu dụng được tính theo công thức:
I = U/Zc = 220: 5000/π ≈ 0.14 A
Đáp án: 0.14 A
VI. Bài tập cách tính cường độ dòng điện
Bài 1: Trong khoảng thời kì là 2s có 1 điện lượng là 1,50C chuyển dịch qua 1 thiết diện thẳng của dây tóc 1 đèn điện. Hãy tính cường độ dòng điện chạy qua đèn điện.
Bài 2: Có 1 bộ pin của 1 thiết bị điện có thể phân phối 1 dòng điện là 2A liên tiếp trong khoảng 1 giờ thì ta phải nạp lại.
a) Nếu bộ pin ở trên sử dụng liên tiếp trong khoảng 4 giờ nhưng mà ở cơ chế tiết kiệm năng lượng thì mới phải nạp lại. Hãy tính cường độ dòng điện bộ pin này có thể phân phối?
b) Hãy tính suất điện động của bộ pin nếu trong vòng thời kì là 1 giờ nó sinh ra 1 công là 72 KJ.
Bài 3: Cho biết số electron chuyển dịch qua 1 thiết diện thẳng của dây dẫn chỉ mất khoảng 2s là 6,25.1018 e. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là bao lăm?
Bài 4: 1 đoạn mạch gồm có điện trở R1 = 300Ω được mắc song song với điện trở R2 = 600Ω trong mạch có hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 24V. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở ?
Bài 5: Cho 2 điện trở R1 = 6Ω và R2 = 4Ω được mắc nối liền với nhau và được mắc vào hiệu điện thế là 20V.
Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, hiệu điện thế 2 đầu của mỗi điện trở?
Tính công suất tỏa nhiệt của mỗi điện trở và của đoạn mạch? Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R2 trong 10 phút?

TagsVật lí 11

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #thức #tính #cường #độ #dòng #điện

Công thức tính cường độ dòng điện

Công thức tính cường độ dòng điện giúp các bạn học trò mau chóng nắm được toàn thể tri thức thế nào là cường độ dòng điện, các công thức tính, ký hiệu, đơn vị của cường độ dòng điện. Từ đấy mau chóng giải được các bài tập Vật lí 11.

Cường độ dòng điện là đại lượng được dùng để chỉ chừng độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng bự và trái lại, dòng điện càng yếu thì cường độ dòng điện càng nhỏ. Chính thành ra để giúp các bạn thông suốt hơn về cường độ dòng điện mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News nhé.
I. Cường độ dòng điện là gì?
Cường độ dòng điện chính là đại lượng đặc thù cho sự công dụng mạnh hay yếu của dòng điện. Cường độ dòng điện còn được xác định bằng thương số giữa điện lượng ∆q được chuyển dịch qua thiết diện thẳng của 1 vật dẫn trong 1 khoảng thời kì ∆t và khoảng thời kì đấy..
Cường độ dòng điện ko đổi
Cường độ dòng điện ko đổi là cường độ dòng điện có trị giá ko chỉnh sửa theo thời kì.
Cường độ dòng điện hiệu dụng
Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có trị giá bằng cường độ của 1 dòng điện ko đổi, sao cho lúc đi qua cùng 1 điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi 2 dòng điện đấy là y hệt.
II. Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?
CĐDĐ có đơn vị đo là ampe, kí hiệu là A.
1 ampe tương ứng với dòng vận động của 6,24150948
Phương tiện đo cường độ là gì – Là ampe kế
III. Ký hiệu cường độ dòng điện là gì?
I là ký hiệu được dùng nhiều trong vật lý
Ký hiệu cường độ dòng điện là I, I này là trong hệ SI đây là tên gọi của 1 nhà vật lý học và toán học người pháp André Marie Ampère. Kí hiệu này được sử dụng trong Vật lý và trong công thức tính cường độ dòng điện.
IV. Công thức tính cường độ dòng điện
1. Công thức tính cường độ dòng điện của dòng điện ko đổi
(A)
I là cường độ dòng điện ko đổi (A)
q là điện lượng chuyển dịch qua thiết diện phẳng vật dẫn ( C)
t thời kì điện lượng chuyển qua thiết diện phẳng vật dẫn (s)
2. Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng:

Trong đấy:
I là cường độ dòng điện hiệu dụng
I0 là cường độ dòng điện cực đại
3. Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật ôm

Trong đấy:
I: Cường độ dòng điện (đơn vị A)
U: Hiệu điện thế (đơn vị V)
R: Điện trở (đơn vị Ω)
4. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch theo định luật ôm
Nối liền: I = I1 = I2 = … = In
Song song: I = I1 + I2 + … + In
5. Cường độ dòng điện trung bình

Trong đấy:
Itb là kí hiệu của cường độ dòng điện trung bình đơn bị (A)
Δt là kí hiệu của 1 khoảng thời kì được xét bé
ΔQ là điện lượng được xét trong vòng thời kì Δt
6. Công thức tính cường độ dòng điện cực đại
I0 = I. √2
Trong đấy:
I0 là cường độ dòng điện cực đại
7. Cường độ dòng điện bão hòa
I=n.e
Trong đấy:
e là điện tích electron
Sự dựa dẫm của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn
Đồ thị trình diễn sự dựa dẫm của I vào U là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ ( U=0, I=0)

Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao lăm lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đấy cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần
Cường độ dòng điện chạy qua 1 dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây đẫn đấy.
V. Tỉ dụ minh họa về cường độ dòng điện

Tỉ dụ 1: Đổi đơn vị cho các trị giá sau đây:
a) 0,35A = ….mA
b) 25mA = …. A
c) 1,28A = …..mA
d) 32mA = …. A
Lời giải
a. 0,35A = 350 mA
b. 425mA = 0.425A
c. 1,28A = 1280 mA
d. 32mA = 0,032A
Tỉ dụ 2: Hình 24.1 vẽ mặt số của 1 ampe kế. Hãy cho biết:
a) Giới hạn đo của ampe kế
b) Độ chia bé nhất
c) Số chỉ của ampe kế lúc kim ở địa điểm (1)
d) Số chỉ ampe kế lúc kim ở địa điểm (2)

Lời giải:
a) Giới hạn đo là 1,6A
b) Độ chia bé nhất là 0,1A
c) I1 = 0,4A
d) I2 = 1.4A
Tỉ dụ 3:
Tiến hành mắc tụ điện có điện dụng 2μF vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220V và tần số 50 Hz. Hỏi cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện là bao lăm?
Lời giải:
Tần số góc: ω = 2πf = 100π rad/s.
Dung kháng: Zc = 1/ωC = 1/ 100π.2.10-6 = 5000/π (Ω)
Bởi vì mạch chỉ có tụ điện nên cường độ dòng điện hiệu dụng được tính theo công thức:
I = U/Zc = 220: 5000/π ≈ 0.14 A
Đáp án: 0.14 A
VI. Bài tập cách tính cường độ dòng điện
Bài 1: Trong khoảng thời kì là 2s có 1 điện lượng là 1,50C chuyển dịch qua 1 thiết diện thẳng của dây tóc 1 đèn điện. Hãy tính cường độ dòng điện chạy qua đèn điện.
Bài 2: Có 1 bộ pin của 1 thiết bị điện có thể phân phối 1 dòng điện là 2A liên tiếp trong khoảng 1 giờ thì ta phải nạp lại.
a) Nếu bộ pin ở trên sử dụng liên tiếp trong khoảng 4 giờ nhưng mà ở cơ chế tiết kiệm năng lượng thì mới phải nạp lại. Hãy tính cường độ dòng điện bộ pin này có thể phân phối?
b) Hãy tính suất điện động của bộ pin nếu trong vòng thời kì là 1 giờ nó sinh ra 1 công là 72 KJ.
Bài 3: Cho biết số electron chuyển dịch qua 1 thiết diện thẳng của dây dẫn chỉ mất khoảng 2s là 6,25.1018 e. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là bao lăm?
Bài 4: 1 đoạn mạch gồm có điện trở R1 = 300Ω được mắc song song với điện trở R2 = 600Ω trong mạch có hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 24V. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở ?
Bài 5: Cho 2 điện trở R1 = 6Ω và R2 = 4Ω được mắc nối liền với nhau và được mắc vào hiệu điện thế là 20V.
Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, hiệu điện thế 2 đầu của mỗi điện trở?
Tính công suất tỏa nhiệt của mỗi điện trở và của đoạn mạch? Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R2 trong 10 phút?

TagsVật lí 11

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #thức #tính #cường #độ #dòng #điện


#Công #thức #tính #cường #độ #dòng #điện

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button