Đại học công nghệ Đông Á điểm chuẩn 2022

Điểm chuẩn Đại học Đông Á 2022 và thông tin tuyển sinh Đại học Đông Á 2022 mới nhất được Vik News tổng hợp và chia sẻ đến các thí sinh và phụ huynh cùng tham khảo cho việc đăng kí hồ sơ xét tuyển đại học 2022. 

  • Đại học Y Hà Nội điểm chuẩn 2022

Sau đây là nội dung chi tiết điểm chuẩn Đại học Đông Á mới nhất, Đại học Đông Á điểm chuẩn 2022 và các phương án tuyển sinh Đại học Đông Á 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đại học Đông Á điểm chuẩn 2022

Đang cập nhật….

2. Đại Học Đông Á điểm chuẩn 2021

3. Thông tin tuyển sinh đại học Đông Á 2022

Các ngành tuyển sinh Đại học Đông Á 2022

TT Tên ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển
Các ngành đào tạo Đại học 2495
1. Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) 7510206 30 A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý

D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

2. Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa 7510303 80
3. Công nghệ thông tin 7480201 290
4. Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 7510301 80
5. Công nghệ Chế tạo máy 7510202 20
6. Kỹ thuật Xây dựng 7580201 20
7. Công nghệ Thực phẩm 7540101 30
8. Kế toán 7340301 220 A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

9. Tài chính Ngân hàng 7340201 160
10. Quản trị kinh doanh 7340101 700
11 Dược 7720201 245 A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

12 Điều dưỡng 7720301 250
13 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 240 A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý

D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý

D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 150 A00: Toán, Vật lý, Hóa học

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý

D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Phương thức tuyển sinh Đại học Đông Á 2022

Phương thức 1: Xét tuyển – Xét tuyển dựa trên học bạ THPT – Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.

Phương thức 2: Thi tuyển – Tổ chức thi tuyển đối với Ngành Dược và Điều dưỡng.

Phương thức 3: Kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển

Phương thức 4: Sử dụng kết quả thi của kì thi đánh giá năng lực của Đại Học Quốc Gia

Phương thức 5: Sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.


Thông tin thêm

Đại học công nghệ Đông Á điểm chuẩn 2022

Điểm chuẩn Đại học Đông Á 2022 và thông tin tuyển sinh Đại học Đông Á 2022 mới nhất được Vik News tổng hợp và chia sẻ đến các thí sinh và phụ huynh cùng tham khảo cho việc đăng kí hồ sơ xét tuyển đại học 2022. 
Đại học Y Hà Nội điểm chuẩn 2022
Sau đây là nội dung chi tiết điểm chuẩn Đại học Đông Á mới nhất, Đại học Đông Á điểm chuẩn 2022 và các phương án tuyển sinh Đại học Đông Á 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.
1. Đại học Đông Á điểm chuẩn 2022
Đang cập nhật….
2. Đại Học Đông Á điểm chuẩn 2021

3. Thông tin tuyển sinh đại học Đông Á 2022
Các ngành tuyển sinh Đại học Đông Á 2022
TT
Tên ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
(Dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển
Các ngành đào tạo Đại học
2495

1.
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh)
7510206
30
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

2.
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa
7510303
80
3.
Công nghệ thông tin
7480201
290
4.
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử
7510301
80
5.
Công nghệ Chế tạo máy
7510202
20
6.
Kỹ thuật Xây dựng
7580201
20
7.
Công nghệ Thực phẩm
7540101
30
8.
Kế toán
7340301
220
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

9.
Tài chính Ngân hàng
7340201
160
10.
Quản trị kinh doanh
7340101
700
11
Dược
7720201
245
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A02: Toán, Vật lý, Sinh học
B00: Toán, Hoá học, Sinh học
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

12
Điều dưỡng
7720301
250
13
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205
240
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103
150
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Phương thức tuyển sinh Đại học Đông Á 2022
Phương thức 1: Xét tuyển – Xét tuyển dựa trên học bạ THPT – Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.
Phương thức 2: Thi tuyển – Tổ chức thi tuyển đối với Ngành Dược và Điều dưỡng.
Phương thức 3: Kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển
Phương thức 4: Sử dụng kết quả thi của kì thi đánh giá năng lực của Đại Học Quốc Gia
Phương thức 5: Sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Đại #học #công #nghệ #Đông #điểm #chuẩn

Đại học công nghệ Đông Á điểm chuẩn 2022

Điểm chuẩn Đại học Đông Á 2022 và thông tin tuyển sinh Đại học Đông Á 2022 mới nhất được Vik News tổng hợp và chia sẻ đến các thí sinh và phụ huynh cùng tham khảo cho việc đăng kí hồ sơ xét tuyển đại học 2022. 
Đại học Y Hà Nội điểm chuẩn 2022
Sau đây là nội dung chi tiết điểm chuẩn Đại học Đông Á mới nhất, Đại học Đông Á điểm chuẩn 2022 và các phương án tuyển sinh Đại học Đông Á 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.
1. Đại học Đông Á điểm chuẩn 2022
Đang cập nhật….
2. Đại Học Đông Á điểm chuẩn 2021

3. Thông tin tuyển sinh đại học Đông Á 2022
Các ngành tuyển sinh Đại học Đông Á 2022
TT
Tên ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
(Dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển
Các ngành đào tạo Đại học
2495

1.
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh)
7510206
30
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

2.
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa
7510303
80
3.
Công nghệ thông tin
7480201
290
4.
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử
7510301
80
5.
Công nghệ Chế tạo máy
7510202
20
6.
Kỹ thuật Xây dựng
7580201
20
7.
Công nghệ Thực phẩm
7540101
30
8.
Kế toán
7340301
220
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

9.
Tài chính Ngân hàng
7340201
160
10.
Quản trị kinh doanh
7340101
700
11
Dược
7720201
245
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A02: Toán, Vật lý, Sinh học
B00: Toán, Hoá học, Sinh học
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

12
Điều dưỡng
7720301
250
13
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205
240
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103
150
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Phương thức tuyển sinh Đại học Đông Á 2022
Phương thức 1: Xét tuyển – Xét tuyển dựa trên học bạ THPT – Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.
Phương thức 2: Thi tuyển – Tổ chức thi tuyển đối với Ngành Dược và Điều dưỡng.
Phương thức 3: Kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển
Phương thức 4: Sử dụng kết quả thi của kì thi đánh giá năng lực của Đại Học Quốc Gia
Phương thức 5: Sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Đại #học #công #nghệ #Đông #điểm #chuẩn


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button