Giáo Dục

Dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người

Nghị lực sống vốn là điều cần thiết đối với con người bất kể chúng ta là ai, làm nghề gì… và tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao để chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này, các em cùng lập dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người để giúp người đọc hiểu hơn về giá trị của năng lực tinh thần vô cùng quan trọng này.

Mục Lục bài viết:
I. Dàn ý chi tiết
II. Bài văn mẫu

Dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người
 

Bạn đang đọc: Dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người

I. Dàn ý Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người (Chuẩn)

1. Mở bài

Giới thiệu về yếu tố cần nghị luận : Cuộc sống không hề được rải đầy hoa hồng mà là những con đường lồi lõm đầy sỏi đá, vì thế nghị lực sống rất quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta .

2. Thân bài

· Giải thích: Nghị lực sống: Là ý chí vươn lên trong cuộc sống, bản lĩnh vượt qua nhiều thử thách khó khăn trên đường đời
· Bàn luận:
· Biểu hiện: Luôn biết vượt qua khó khăn, không nản chí, nao núng, lo sợ…
· Vai trò: Vượt qua được thử thách, đến đích với thành công…=> Dẫn chứng: Trong ca dao, thơ, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, Nick Vujicic
· Phản đề: Thiếu nghị lực cuộc sống sẽ trở nên khó khăn
· Bài học: Cần phải rèn luyện nghị lực sống để đạt được thành tích mà mình mong muốn.

Xem thêm: Đồ án Máy ép thủy lực.

3. Kết bài

· Khẳng định lại vấn đề
· Liên hệ bản thân: Nghị lực sống luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Bạn sẽ thành công hay không trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của bạn.
 

II. Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người (Chuẩn)

Cuộc sống liệu có trải đầy hoa hồng như ta mong ước ? Không hề, nó luôn đầy rẫy những khó khăn vất vả, chông gai, thử thách yên cầu con người phải vượt qua, tuy nhiên, con đường đó sẽ được trải hoa hồng ở cuối đoạn đường dẫn đến thành công xuất sắc. Đoạn đường đó sẽ dành cho những con người biết vươn lên trong đời sống, biết vượt qua những khó khăn vất vả. Vì vậy, nghị lực sống rất quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta .

Nghị lực sống là gì? Đó là ý chí luôn biết vươn lên trong cuộc sống, vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Nghị lực sống luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta, điều quan trọng là ta đã biết cách thúc đẩy nó hay chưa.

Xem thêm: Tiền hoa hồng là gì? Chính sách hoa hồng cho nhân viên kinh doanh

Rất dễ hoàn toàn có thể nhận ra nghị lực sống ở một con người. Họ là những con người có ý thức vượt khó với bản lĩnh khác thường. Họ là những người có cái đầu sắt, không lo ngại khó khăn vất vả, không nao núng hay nản chí. Để đạt được đến thành công xuất sắc, đâu phải ai cũng có con đường đi thuận tiện … ( Còn tiếp )

>> Xem bài mẫu đầy đủ Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người tại đây.

Source: https://camnangbep.com
Category: Học tập


Thông tin thêm

Dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người

Nghị lực sống vốn là điều cần thiết đối với con người bất kể chúng ta là ai, làm nghề gì… và tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao để chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này, các em cùng lập dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người để giúp người đọc hiểu hơn về giá trị của năng lực tinh thần vô cùng quan trọng này.
Mục Lục bài viết:I. Dàn ý chi tiếtII. Bài văn mẫu

Dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người 
Bạn đang đọc: Dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người

I. Dàn ý Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người (Chuẩn)
1. Mở bài
Giới thiệu về yếu tố cần nghị luận : Cuộc sống không hề được rải đầy hoa hồng mà là những con đường lồi lõm đầy sỏi đá, vì thế nghị lực sống rất quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta .
2. Thân bài
· Giải thích: Nghị lực sống: Là ý chí vươn lên trong cuộc sống, bản lĩnh vượt qua nhiều thử thách khó khăn trên đường đời· Bàn luận:· Biểu hiện: Luôn biết vượt qua khó khăn, không nản chí, nao núng, lo sợ…· Vai trò: Vượt qua được thử thách, đến đích với thành công…=> Dẫn chứng: Trong ca dao, thơ, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, Nick Vujicic· Phản đề: Thiếu nghị lực cuộc sống sẽ trở nên khó khăn· Bài học: Cần phải rèn luyện nghị lực sống để đạt được thành tích mà mình mong muốn.
Xem thêm: Đồ án Máy ép thủy lực.
3. Kết bài
· Khẳng định lại vấn đề· Liên hệ bản thân: Nghị lực sống luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Bạn sẽ thành công hay không trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của bạn. 
II. Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người (Chuẩn)
Cuộc sống liệu có trải đầy hoa hồng như ta mong ước ? Không hề, nó luôn đầy rẫy những khó khăn vất vả, chông gai, thử thách yên cầu con người phải vượt qua, tuy nhiên, con đường đó sẽ được trải hoa hồng ở cuối đoạn đường dẫn đến thành công xuất sắc. Đoạn đường đó sẽ dành cho những con người biết vươn lên trong đời sống, biết vượt qua những khó khăn vất vả. Vì vậy, nghị lực sống rất quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta .
Nghị lực sống là gì? Đó là ý chí luôn biết vươn lên trong cuộc sống, vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Nghị lực sống luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta, điều quan trọng là ta đã biết cách thúc đẩy nó hay chưa.
Xem thêm: Tiền hoa hồng là gì? Chính sách hoa hồng cho nhân viên kinh doanh
Rất dễ hoàn toàn có thể nhận ra nghị lực sống ở một con người. Họ là những con người có ý thức vượt khó với bản lĩnh khác thường. Họ là những người có cái đầu sắt, không lo ngại khó khăn vất vả, không nao núng hay nản chí. Để đạt được đến thành công xuất sắc, đâu phải ai cũng có con đường đi thuận tiện … ( Còn tiếp )
>> Xem bài mẫu đầy đủ Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người tại đây.
Source: https://camnangbep.com Category: Học tập

#Dàn #nghị #luận #về #nghị #lực #sống #của #con #người

Dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người

Nghị lực sống vốn là điều cần thiết đối với con người bất kể chúng ta là ai, làm nghề gì… và tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao để chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này, các em cùng lập dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người để giúp người đọc hiểu hơn về giá trị của năng lực tinh thần vô cùng quan trọng này.
Mục Lục bài viết:I. Dàn ý chi tiếtII. Bài văn mẫu

Dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người 
Bạn đang đọc: Dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người

I. Dàn ý Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người (Chuẩn)
1. Mở bài
Giới thiệu về yếu tố cần nghị luận : Cuộc sống không hề được rải đầy hoa hồng mà là những con đường lồi lõm đầy sỏi đá, vì thế nghị lực sống rất quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta .
2. Thân bài
· Giải thích: Nghị lực sống: Là ý chí vươn lên trong cuộc sống, bản lĩnh vượt qua nhiều thử thách khó khăn trên đường đời· Bàn luận:· Biểu hiện: Luôn biết vượt qua khó khăn, không nản chí, nao núng, lo sợ…· Vai trò: Vượt qua được thử thách, đến đích với thành công…=> Dẫn chứng: Trong ca dao, thơ, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, Nick Vujicic· Phản đề: Thiếu nghị lực cuộc sống sẽ trở nên khó khăn· Bài học: Cần phải rèn luyện nghị lực sống để đạt được thành tích mà mình mong muốn.
Xem thêm: Đồ án Máy ép thủy lực.
3. Kết bài
· Khẳng định lại vấn đề· Liên hệ bản thân: Nghị lực sống luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Bạn sẽ thành công hay không trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của bạn. 
II. Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người (Chuẩn)
Cuộc sống liệu có trải đầy hoa hồng như ta mong ước ? Không hề, nó luôn đầy rẫy những khó khăn vất vả, chông gai, thử thách yên cầu con người phải vượt qua, tuy nhiên, con đường đó sẽ được trải hoa hồng ở cuối đoạn đường dẫn đến thành công xuất sắc. Đoạn đường đó sẽ dành cho những con người biết vươn lên trong đời sống, biết vượt qua những khó khăn vất vả. Vì vậy, nghị lực sống rất quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta .
Nghị lực sống là gì? Đó là ý chí luôn biết vươn lên trong cuộc sống, vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Nghị lực sống luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta, điều quan trọng là ta đã biết cách thúc đẩy nó hay chưa.
Xem thêm: Tiền hoa hồng là gì? Chính sách hoa hồng cho nhân viên kinh doanh
Rất dễ hoàn toàn có thể nhận ra nghị lực sống ở một con người. Họ là những con người có ý thức vượt khó với bản lĩnh khác thường. Họ là những người có cái đầu sắt, không lo ngại khó khăn vất vả, không nao núng hay nản chí. Để đạt được đến thành công xuất sắc, đâu phải ai cũng có con đường đi thuận tiện … ( Còn tiếp )
>> Xem bài mẫu đầy đủ Nghị luận xã hội về nghị lực sống của con người tại đây.
Source: https://camnangbep.com Category: Học tập

#Dàn #nghị #luận #về #nghị #lực #sống #của #con #người


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button