Giáo Dục

Đăng nhập Hanoi Study nhưng quên mật khẩu phải làm sao?

Sở GD & ĐT ban bố hệ thống đề thi trắc nghiệm online Hanoi Study. Vậy phải làm sao lúc đăng nhập Du học Hà Nội nhưng mà quên mật khẩu, hãy cùng tham khảo nội dung bài viết sau đây.

1. Du học Hà Nội là gì?

Hanoi Study là hệ thống chính thức của Sở cho phép tích hợp Hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành Giáo dục măng non, Giáo dục phổ quát và Giáo dục trung học cơ sở (vận dụng theo Thông tư 26/2019 / TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 5. 2019) Tháng 12 5 2019 của Bộ Giáo dục và Tập huấn). Mỗi chỉ huy Sở, Phòng Giáo dục và Tập huấn, Ban Trị sự, cùng thầy cô giáo và học trò các trường trong Sở đều có thể sử dụng Mã định danh trong Hệ cơ sở dữ liệu để đăng nhập và sử dụng các công dụng. Tính bổ ích của Hanoi Study tương ứng với hệ thống phân cấp điều hành và kết hợp chuyên môn, chi tiết:

– Các Sở Giáo dục và Tập huấn, Phòng Giáo dục và Tập huấn và các trường có thể tự xây dựng nhà băng câu hỏi, nhà băng đề thi, học liệu điện tử theo chương trình theo sách giáo khoa cũng như nhu cầu thăm dò chất lượng học trò. Đơn vị; dễ ợt tổ chức, theo dõi các kỳ thi ôn tập online, các kỳ thi chính thức của trường, nhóm trường hoặc tất cả các trường trong cùng Sở, Phòng GD & ĐT để thăm dò, bình chọn chất lượng học trò; điều hành, thống kê tình hình học tập, ôn thi của học trò và kết xuất biểu đồ chuyên dụng cho công việc phân tách, điều hành, quản lý …

– Giáo viên dễ ợt tự tạo và cập nhật nhà băng câu hỏi, nhà băng đề thi, học liệu điện tử theo cắt cử chuyên môn và kế hoạch giảng dạy của mình cũng như san sẻ, đóng góp vào nhà băng câu hỏi, đề thi chung của Trường, Sở, Phòng ban…; điều hành, thống kê tình hình học tập, thi cử của học trò do mình gánh vác …

– Học viên có thể đăng nhập vào hệ thống Hanoi Study phê duyệt máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (máy tính bảng), laptop (tablet), dế yêu sáng dạ (điện thoại thông minh), TV sáng dạ (điện thoại thông minh). TV) để học tập và tham dự các kỳ thi ôn tập, các kỳ thi chính thức do Trường, Sở, Bộ môn tổ chức cũng như khai thác hệ thống học tập điện tử, truyền hình hội thảo đã được các cơ quan công dụng coi trọng …

2. Cách lấy lại mật khẩu tại Hà Nội Học

Bạn truy cập vào link sau để khôi phục mật khẩu: https://giaducdientu.hnegov.vn/quen-mat-khau

Giao diện sẽ xuất hiện như sau:

Đăng nhập Hanoi Study nhưng quên mật khẩu, phải làm sao?

Nhập thông tin acc, ngày sinh, SDT, email và mã xã hội để tìm acc của bạn.

Tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trong phần Học tập của phần Tài liệu.

Xem thêm thông tin Đăng nhập Hanoi Study nhưng quên mật khẩu phải làm sao?

Đăng nhập Hanoi Study nhưng mà quên mật khẩu phải làm sao?

Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến Hanoi Study được phát hành bởi Sở Giáo dục và Tập huấn. Vậy đăng nhập Hanoi Study nhưng mà quên mật khẩu phải làm sao, cùng tham khảo nội dung bài viết sau đây.
1. Hanoi Study là gì?
Hanoi Study là hệ thống chính thức của Sở cho phép tích hợp Hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành về giáo dục Măng non, giáo dục Phổ thông và GDTX (vận dụng theo Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục & Tập huấn). Mỗi cán bộ chỉ huy Sở, Phòng GDĐT, Ban Gimật hiệu và thầy cô giáo, học trò tại tất cả các trường học trên toàn Sở đều có thể sử dụng Mã định danh trên Hệ thống CSDL để đăng nhập và sử dụng các công dụng, tiện ích của Hanoi Study tương ứng với phân cấp điều hành và cắt cử chuyên môn, chi tiết:
– Sở GDDT, Phòng GDĐT và các Nhà trường có thể tự xây dựng nhà băng câu hỏi, nhà băng đề thi và học liệu điện tử thích hợp với chương trình giảng dạy theo sách giáo khoa cũng như nhu cầu thăm dò chất lượng học trò của đơn vị mình; dễ ợt tổ chức và giám sát online các kỳ thi ôn tập, kỳ thi chính thức của trường, cụm trường hoặc tất cả các trường trong cùng Phòng, Sở GDĐT nhằm thăm dò, bình chọn chất lượng học trò; điều hành, thống kê thực trạng học, ôn tập và thi của học trò và kiết xuất biểu đồ chuyên dụng cho công việc phân tách, điều hành quản lý…
– Giáo viên dễ ợt xây dựng, cập nhật nhà băng câu hỏi, nhà băng đề thi và học liệu điện tử riêng, thích hợp với cắt cử chuyên môn và kế hoạch giảng dạy của mình cũng như san sẻ, đóng góp vào nhà băng câu hỏi, đề thi chung của Trường, Phòng, Sở…; điều hành, thống kê trạng thái học và thi của học trò nhưng mà mình gánh vác…
– Học trò có thể đăng nhập hệ thống Hanoi Study phê duyệt máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (máy tính bảng), laptop (tablet), dế yêu sáng dạ (smart phone), tivi sáng dạ (smart TV) để học và tham dự các kỳ thi ôn tập, kỳ thi chính thức do Nhà trường, Phòng hoặc Sở tổ chức cũng như khai thác hệ thống học liệu điện tử, bài giảng truyền hình đã được cơ quan công dụng giám định…
2. Cách lấy lại mật khẩu trên Hanoi Study
Các bạn truy cập đường link sau để lấy lại mật khẩu: https://giaoducdientu.hnegov.vn/quen-mat-khau
Giao diện sẽ xuất hiện như sau:

Các bạn nhập thông tin acc của mình, ngày sinh, SDT, Email và mã xã nhận để tìm acc của bạn.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đăng #nhập #Hanoi #Study #nhưng mà #quên #mật #khẩu #phải #làm #sao

Đăng nhập Hanoi Study nhưng mà quên mật khẩu phải làm sao?

Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến Hanoi Study được phát hành bởi Sở Giáo dục và Tập huấn. Vậy đăng nhập Hanoi Study nhưng mà quên mật khẩu phải làm sao, cùng tham khảo nội dung bài viết sau đây.
1. Hanoi Study là gì?
Hanoi Study là hệ thống chính thức của Sở cho phép tích hợp Hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành về giáo dục Măng non, giáo dục Phổ thông và GDTX (vận dụng theo Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục & Tập huấn). Mỗi cán bộ chỉ huy Sở, Phòng GDĐT, Ban Gimật hiệu và thầy cô giáo, học trò tại tất cả các trường học trên toàn Sở đều có thể sử dụng Mã định danh trên Hệ thống CSDL để đăng nhập và sử dụng các công dụng, tiện ích của Hanoi Study tương ứng với phân cấp điều hành và cắt cử chuyên môn, chi tiết:
– Sở GDDT, Phòng GDĐT và các Nhà trường có thể tự xây dựng nhà băng câu hỏi, nhà băng đề thi và học liệu điện tử thích hợp với chương trình giảng dạy theo sách giáo khoa cũng như nhu cầu thăm dò chất lượng học trò của đơn vị mình; dễ ợt tổ chức và giám sát online các kỳ thi ôn tập, kỳ thi chính thức của trường, cụm trường hoặc tất cả các trường trong cùng Phòng, Sở GDĐT nhằm thăm dò, bình chọn chất lượng học trò; điều hành, thống kê thực trạng học, ôn tập và thi của học trò và kiết xuất biểu đồ chuyên dụng cho công việc phân tách, điều hành quản lý…
– Giáo viên dễ ợt xây dựng, cập nhật nhà băng câu hỏi, nhà băng đề thi và học liệu điện tử riêng, thích hợp với cắt cử chuyên môn và kế hoạch giảng dạy của mình cũng như san sẻ, đóng góp vào nhà băng câu hỏi, đề thi chung của Trường, Phòng, Sở…; điều hành, thống kê trạng thái học và thi của học trò nhưng mà mình gánh vác…
– Học trò có thể đăng nhập hệ thống Hanoi Study phê duyệt máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (máy tính bảng), laptop (tablet), dế yêu sáng dạ (smart phone), tivi sáng dạ (smart TV) để học và tham dự các kỳ thi ôn tập, kỳ thi chính thức do Nhà trường, Phòng hoặc Sở tổ chức cũng như khai thác hệ thống học liệu điện tử, bài giảng truyền hình đã được cơ quan công dụng giám định…
2. Cách lấy lại mật khẩu trên Hanoi Study
Các bạn truy cập đường link sau để lấy lại mật khẩu: https://giaoducdientu.hnegov.vn/quen-mat-khau
Giao diện sẽ xuất hiện như sau:

Các bạn nhập thông tin acc của mình, ngày sinh, SDT, Email và mã xã nhận để tìm acc của bạn.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đăng #nhập #Hanoi #Study #nhưng mà #quên #mật #khẩu #phải #làm #sao


#Đăng #nhập #Hanoi #Study #nhưng mà #quên #mật #khẩu #phải #làm #sao

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button