Tài Liệu

Đáp án cuộc thi Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam

Cuộc thi “Tiết kiệm truyền thống 75 5 ngành Tư pháp Việt Nam” diễn ra từ ngày 01/7/2020 tới ngày 10/8/2020, với vẻ ngoài trắc nghiệm. Bài thi có 20 câu hỏi, trong đấy có 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận.

Nội dung cuộc thi mày mò lịch sử tạo nên và tăng trưởng của ngành Tư pháp Việt Nam, những mốc son lịch sử trong giai đoạn 75 5 xây dựng và trưởng thành của ngành. Để thông suốt hơn, các bạn có thể tham khảo thêm điều lệ cuộc thi tài năng Việt Nam lần thứ 75.

Đáp án cuộc thi trực tuyến “Tiết kiệm truyền thống 75 5 ngành Tư pháp Việt Nam”

Câu 1. Bộ Tư pháp được thành lập ngày, tháng, 5 nào?

 • 28 tháng 8 5 1945
 • 2 tháng 9 5 1945
 • 10 tháng 9 5 1945

Câu 2. Sự có mặt trên thị trường của Bộ Tư pháp hiện ra trong văn bản nào?

 • Ban bố hiến pháp của Chính phủ
 • Pháp luật
 • Án Lệnh

Câu 3. Theo Nghị định số 37 ngày 30/11/1945 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức Bộ Tư pháp, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp bao gồm:

 • 1 văn phòng và 5 phòng vụ (Sở Nội vụ, Phòng Công vụ và Kế toán, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Hình sự và Cục trưởng Cục Quản lý trại giam và Giáo dục trại giam)
 • Gồm 05 phòng nội vụ (Phòng Nội vụ, Phòng Kế toán Công chính, Phòng Giám đốc Sở, Phòng Giám đốc các vụ án hình sự và Phòng Giáo dục và Quản lý trại giam);
 • 1 văn phòng và 04 phòng vụ án (Ban Nội trị, Ban Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Hình sự và Cơ quan hành chính đền tội và Ban Giám đốc giáo dục đền tội)

Câu 4. Câu nói “Vấn đề tư pháp, cũng như mọi vấn đề, ở thời khắc này, vấn đề của cuộc sống và của con người. Trong cuộc sống và làm người phải yêu nước, yêu đồng bào và yêu loài người âu sầu. Làm thế nào để góp phần khiến cho sơn hà độc lập, cho dân chúng được tự do, hạnh phúc, loài người thoát khỏi đau khổ … ”, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện nào?

 • Hội nghị Tư pháp Liên khu Việt Bắc 26-28 / 2/1950
 • Hội nghị học tập tư pháp Trung ương tháng 6 5 1950
 • Hội nghị tư pháp liên vùng V, ngày 18 tới 20 tháng 7 5 1950

Câu 5. Ủy ban luật pháp trực thuộc Hội đồng cai trị được thành lập vào ngày, tháng, 5 nào?

 • 12 tháng 9 5 1972
 • Ngày 13 tháng 9 5 1972
 • 14 tháng 9 5 1972

Câu 6. Bộ Tư pháp được Quốc hội khoá VII, kỳ họp thứ nhất tái lập vào tháng, 5 nào?

 • Tháng 7 5 1981
 • Tháng 8 5 1981
 • Tháng 9 5 1981

Câu 7. Chức năng giúp Chính phủ điều hành công việc thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp được quy định lần đầu sau lúc tái lập Bộ được quy định chi tiết tại văn bản nào sau đây?

 • Nghị định 143-HĐBT ngày 22/11/1981 của Hội đồng Bộ trưởng quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp
 • Nghị định 38-CP ngày 04/6/1993 của Chính phủ về công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
 • Nghị định số 62/2003 / NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

câu 8. Trong công đoạn 1981 – 1992, với nhân cách là cơ quan thuộc Chính phủ chịu bổn phận về mặt pháp lý của các dự thảo Luật và Pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã trực tiếp nghiên cứu và soạn thảo những Luật, Pháp lệnh quan trọng nào?

 • Bộ luật hình sự 5 1985, Bộ luật tố tụng hình sự 5 1988, Luật hôn nhân và gia đình 5 1986, Luật quốc tịch Việt Nam 5 1988
 • Bộ luật Hình sự 5 1985, Bộ luật Tố tụng Hình sự 5 1988, Luật Hôn nhân và Gia đình 5 1986, Luật Quốc tịch Việt Nam 5 1988, Luật Doanh nghiệp cá nhân 5 1990.
 • Bộ luật Hình sự 5 1985, Bộ luật Tố tụng Hình sự 5 1988, Luật Quốc tịch Việt Nam 5 1988, Luật Doanh nghiệp cá nhân 5 1990.

Câu 9. Bức trang hoàng cao nhất được Đảng và Nhà nước tặng cho ngành Tư pháp, vào 5 nào?

 • Hồ Chí Minh đặt hàng 5 1995
 • Huân chương Sao vàng 2010
 • Huân chương Độc lập hạng Nhất 5 2015

Câu 10. Ngày truyền thống của ngành Thi hành án dân sự (19/7 hàng 5) gắn với sự kiện nào sau đây?

 • Ngày Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 130 5 1946 quy định bí quyết thi hành phải được ghi đầy đủ bản hoặc trích lục bản án, lệnh.
 • Ngày Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 13 5 1946 về tổ chức Tòa án và ngạch Thẩm phán.
 • Ngày Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh số 23-LCT / HĐNN8 5 1989 về thi hành án dân sự

Câu 11. Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp được khởi công xây dựng vào ngày, tháng, 5 nào?

 • Ngày 1 tháng 2 5 2010
 • Ngày 2 tháng 2 5 2010
 • Ngày 2 tháng 2 5 2011

Câu 12. Việc ban bố những sự kiện nổi trội trong ngành Tư pháp diễn ra từ 5 nào?

 • 5 2012
 • 2013
 • 5 2014

Câu 13. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11 hàng 5) gắn với sự kiện nào sau đây?

 • Là ngày Quốc hội khoá I, kỳ họp thứ 2 phê duyệt bản Hiến pháp trước hết của nước Việt Nam (Hiến pháp 5 1946).
 • Đây là ngày Quốc hội phê duyệt Luật tầm thường, giáo dục luật pháp 5 2012
 • Là ngày tổ chức Lễ ban bố “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Câu 14. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp được diễn ra vào 5 nào?

 • 2015
 • 2016
 • 2017

Câu 15. Bộ Tư pháp hiện có bao lăm cơ sở tập huấn?

 • 5
 • 6
 • 7

Câu 16. Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh: Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước hết của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã giao con phố mới ở quận nào của thủ đô Hà Nội?

 • Huyện đông anh
 • Quận Đống Đa
 • Quận hà đông

Câu 17. 5 2019, Bộ Tư pháp chiếm địa điểm nào trong PAR INDEX?

 • 2
 • 3
 • 4

Câu 18. Trong lịch sử 75 5 xây dựng và trưởng thành, Bộ Tư pháp Việt Nam đã có bao lăm Bộ trưởng?

 • 09 đồng đội
 • 10 đồng đội
 • 11 đồng đội

Câu 19. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Nghị quyết số 2659 / QĐ-BTP về việc ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, nhân viên ngành Tư pháp vào tháng ngày 5 nào?

 • Ngày 3 tháng 11 5 2011
 • Ngày 3 tháng 10 5 2012
 • Ngày 3 tháng 11 5 2012

Câu 20. Câu hỏi tự luận (350-1000 từ): Anh (chị) hãy nêu tóm lược những thành tựu nổi trội của Bộ Tư pháp Việt Nam qua từng công đoạn của giai đoạn 75 5 xây dựng và trưởng thành? *

.

Xem thêm thông tin Đáp án cuộc thi Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam

Đáp án cuộc thi Sáng mãi truyền thống 75 5 ngành Tư pháp Việt Nam

Cuộc thi “Sáng mãi truyền thống 75 5 ngành Tư pháp Việt Nam” diễn ra từ ngày 01/7/2020 tới hết ngày 10/8/2020, thi theo vẻ ngoài trắc nghiệm. Cuộc thi có 20 câu hỏi, trong đấy 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận.
Nội dung thi mày mò về lịch sử tạo nên và tăng trưởng ngành Tư pháp Việt Nam, những mốc son lịch sử trong giai đoạn 75 5 xây dựng và trưởng thành của ngành. Để thông suốt hơn, các bạn có thể tham khảo thêm thể lệ cuộc thi 75 ngành Tư pháp Việt Nam.
Đáp án cuộc thi online “Sáng mãi truyền thống 75 5 ngành Tư pháp Việt Nam”
Câu 1. Bộ Tư pháp được thành lập ngày, tháng, 5 nào?
Ngày 28/8/1945
Ngày 02/9/1945
Ngày 10/9/1945
Câu 2. Việc thành lập Bộ Tư pháp được ghi nhận trong văn bản nào?
Tuyên cáo thành lập Chính phủ
Sắc lệnh
Nghị định
Câu 3. Theo Nghị định số 37 ngày 30/11/1945 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức của Bộ Tư pháp, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp gồm:
1 văn phòng và 05 phòng sự vụ chủ nghĩa (Phòng Sự vụ chủ nghĩa nội bộ, Phòng Viên chức và Kế toán, Phòng Giám đốc hộ vụ, Phòng Giám đốc hình vụ và Phòng Giám đốc việc quản trị các ngục thất và giáo dục tội nhân)
Gồm 05 phòng sự vụ chủ nghĩa (Phòng Sự vụ chủ nghĩa nội bộ, Phòng Viên chức và Kế toán, Phòng Giám đốc hộ vụ, Phòng Giám đốc hình vụ và Phòng Giám đốc việc quản trị các ngục thất và giáo dục tội nhân);
1 văn phòng và 04 phòng sự vụ chủ nghĩa (Phòng Sự vụ chủ nghĩa nội bộ, Phòng Giám đốc hộ vụ, Phòng Giám đốc hình vụ và Phòng Giám đốc việc quản trị các ngục thất và giáo dục tội nhân)
Câu 4. Câu nói “Vấn đề tư pháp, cũng như mọi vấn đề khác, trong khi này, là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải yêu nước, thương dân, thương loài người âu sầu bị áp bức. Phcửa ải làm sao đóng góp vào việc cho nước độc lập, dân được tự do, hạnh phúc, loài người khỏi âu sầu…” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tại sự kiện nào?
Hội nghị tư pháp liên khu Việt Bắc ngày 26 tới ngày 28/02/1950
Hội nghị học tập tư pháp Trung ương tháng 6/1950
Hội nghị tư pháp liên khu V, ngày 18 tới ngày 20/7/1950
Câu 5. Ủy ban Pháp chế trực thuộc Hội đồng Chính phủ thành lập ngày, tháng, 5 nào?
Ngày 12/9/1972
Ngày 13/9/1972
Ngày 14/9/1972
Câu 6. Bộ Tư pháp được Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ nhất thiết định tái thành lập vào tháng, 5 nào?
Tháng 7/1981
Tháng 8/1981
Tháng 9/1981
Câu 7. Chức năng giúp Chính phủ điều hành công việc thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp được quy định lần trước hết sau lúc tái thành lập Bộ được quy định trong văn bản nào dưới đây?
Nghị định 143-HĐBT ngày 22/11/1981 của Hội đồng Bộ trưởng quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp
Nghị định 38-CP ngày 4/6/1993 của Chính phủ về công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp
Nghị định 62/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Câu 8. Giai đoạn 1981 – 1992, với nhân cách là 1 cơ quan của Chính phủ chịu bổn phận về mặt pháp lý trong các dự thảo Luật, Pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã trực tiếp nghiên cứu, soạn thảo các Bộ luật to nào?
Bộ luật hình sự 5 1985, Bộ luật Tố tụng hình sự 5 1988, Luật Hôn nhân và Gia đình 5 1986, Luật Quốc tịch Việt Nam 5 1988
Bộ luật hình sự 5 1985, Bộ luật Tố tụng hình sự 5 1988, Luật Hôn nhân và Gia đình 5 1986, Luật Quốc tịch Việt Nam 5 1988, Luật Doanh nghiệp cá nhân 5 1990.
Bộ luật hình sự 5 1985, Bộ luật Tố tụng hình sự 5 1988, Luật Quốc tịch Việt Nam 5 1988, Luật Doanh nghiệp cá nhân 5 1990.
Câu 9. Phần thưởng cao quý nhất Ngành Tư pháp được Đảng, Nhà nước ban tặng là gì, vào 5 nào?
Huân chương Hồ Chí Minh 5 1995
Huân chương Sao vàng 5 2010
Huân chương Độc lập hạng nhất 5 2015
Câu 10. Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (Ngày 19 tháng 7 hàng 5) gắn với sự kiện nào sau đây?
Ngày Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 130 5 1946 ấn định thể thức thi hành phải ghi trên các bản toàn sao hay trích sao án hoặc mệnh lệnh
Ngày Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 13 5 1946 về tổ chức Tòa án và ngạch Thẩm phán
Ngày Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh số 23-LCT/HĐNN8 5 1989 về thi hành án dân sự
Câu 11. Dự án Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp được khởi công xây dựng vào ngày, tháng, 5 nào?
Ngày 01/02/2010
Ngày 02/02/2010
Ngày 02/02/2011
Câu 12. Việc ban bố các sự kiện nổi trội của ngành Tư pháp mở đầu được tiến hành từ 5 nào?
5 2012
5 2013
5 2014
Câu 13. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 09 tháng 11 hàng 5) gắn với sự kiện nào sau đây?
Là ngày Quốc hội khóa I kỳ họp thứ 2 phê duyệt bản Hiến pháp trước hết cùa nước Việt Nam (Hiến pháp 5 1946)
Là ngày Quốc hội phê duyệt Luật Phổ biến, giáo dục luật pháp 5 2012
Là ngày diễn ra buổi lễ ban bố “Ngày luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Câu 14. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp khóa VI được diễn ra vào 5 nào?
5 2015
5 2016
5 2017
Câu 15. Hiện nay, Bộ Tư pháp có bao lăm cơ sở tập huấn trực thuộc?
5
6
7
Câu 16. Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh – Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước hết của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đặt cho 1 con phố mới trên khu vực quận/huyện nào của Thủ đô Hà Nội?
Huyện Đông Anh
Quận Đống Đa
Quận Hà Đông
Câu 17. 5 2019, Bộ Tư pháp thuộc vị trí số mấy về Chỉ số canh tân hành chính – PAR INDEX?
2
3
4
Câu 18. Trong lịch sử 75 5 xây dựng và trưởng thành, Bộ Tư pháp Việt Nam đã có bao lăm đồng đội Bộ trưởng?
09 đồng đội
10 đồng đội
11 đồng đội
Câu 19. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2659/QĐ-BTP về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, nhân viên Ngành Tư pháp vào tháng ngày 5 nào?
Ngày 03/11/2011
Ngày 03/10/2012
Ngày 03/11/2012
Câu 20. Câu hỏi tự luận (dài từ 350 tới 1000 từ): Bạn hãy khát quát những thành tích nổi trội của Bộ, Ngành Tư pháp Việt Nam trong từng công đoạn của giai đoạn 75 5 xây dựng và trưởng thành?*

TagsCuộc thi mày mò ngành Tư pháp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #cuộc #thi #Sáng #mãi #truyền #thống #5 #ngành #Tư #pháp #Việt #Nam

Đáp án cuộc thi Sáng mãi truyền thống 75 5 ngành Tư pháp Việt Nam

Cuộc thi “Sáng mãi truyền thống 75 5 ngành Tư pháp Việt Nam” diễn ra từ ngày 01/7/2020 tới hết ngày 10/8/2020, thi theo vẻ ngoài trắc nghiệm. Cuộc thi có 20 câu hỏi, trong đấy 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận.
Nội dung thi mày mò về lịch sử tạo nên và tăng trưởng ngành Tư pháp Việt Nam, những mốc son lịch sử trong giai đoạn 75 5 xây dựng và trưởng thành của ngành. Để thông suốt hơn, các bạn có thể tham khảo thêm thể lệ cuộc thi 75 ngành Tư pháp Việt Nam.
Đáp án cuộc thi online “Sáng mãi truyền thống 75 5 ngành Tư pháp Việt Nam”
Câu 1. Bộ Tư pháp được thành lập ngày, tháng, 5 nào?
Ngày 28/8/1945
Ngày 02/9/1945
Ngày 10/9/1945
Câu 2. Việc thành lập Bộ Tư pháp được ghi nhận trong văn bản nào?
Tuyên cáo thành lập Chính phủ
Sắc lệnh
Nghị định
Câu 3. Theo Nghị định số 37 ngày 30/11/1945 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức của Bộ Tư pháp, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp gồm:
1 văn phòng và 05 phòng sự vụ chủ nghĩa (Phòng Sự vụ chủ nghĩa nội bộ, Phòng Viên chức và Kế toán, Phòng Giám đốc hộ vụ, Phòng Giám đốc hình vụ và Phòng Giám đốc việc quản trị các ngục thất và giáo dục tội nhân)
Gồm 05 phòng sự vụ chủ nghĩa (Phòng Sự vụ chủ nghĩa nội bộ, Phòng Viên chức và Kế toán, Phòng Giám đốc hộ vụ, Phòng Giám đốc hình vụ và Phòng Giám đốc việc quản trị các ngục thất và giáo dục tội nhân);
1 văn phòng và 04 phòng sự vụ chủ nghĩa (Phòng Sự vụ chủ nghĩa nội bộ, Phòng Giám đốc hộ vụ, Phòng Giám đốc hình vụ và Phòng Giám đốc việc quản trị các ngục thất và giáo dục tội nhân)
Câu 4. Câu nói “Vấn đề tư pháp, cũng như mọi vấn đề khác, trong khi này, là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải yêu nước, thương dân, thương loài người âu sầu bị áp bức. Phcửa ải làm sao đóng góp vào việc cho nước độc lập, dân được tự do, hạnh phúc, loài người khỏi âu sầu…” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tại sự kiện nào?
Hội nghị tư pháp liên khu Việt Bắc ngày 26 tới ngày 28/02/1950
Hội nghị học tập tư pháp Trung ương tháng 6/1950
Hội nghị tư pháp liên khu V, ngày 18 tới ngày 20/7/1950
Câu 5. Ủy ban Pháp chế trực thuộc Hội đồng Chính phủ thành lập ngày, tháng, 5 nào?
Ngày 12/9/1972
Ngày 13/9/1972
Ngày 14/9/1972
Câu 6. Bộ Tư pháp được Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ nhất thiết định tái thành lập vào tháng, 5 nào?
Tháng 7/1981
Tháng 8/1981
Tháng 9/1981
Câu 7. Chức năng giúp Chính phủ điều hành công việc thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp được quy định lần trước hết sau lúc tái thành lập Bộ được quy định trong văn bản nào dưới đây?
Nghị định 143-HĐBT ngày 22/11/1981 của Hội đồng Bộ trưởng quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp
Nghị định 38-CP ngày 4/6/1993 của Chính phủ về công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp
Nghị định 62/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Câu 8. Giai đoạn 1981 – 1992, với nhân cách là 1 cơ quan của Chính phủ chịu bổn phận về mặt pháp lý trong các dự thảo Luật, Pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã trực tiếp nghiên cứu, soạn thảo các Bộ luật to nào?
Bộ luật hình sự 5 1985, Bộ luật Tố tụng hình sự 5 1988, Luật Hôn nhân và Gia đình 5 1986, Luật Quốc tịch Việt Nam 5 1988
Bộ luật hình sự 5 1985, Bộ luật Tố tụng hình sự 5 1988, Luật Hôn nhân và Gia đình 5 1986, Luật Quốc tịch Việt Nam 5 1988, Luật Doanh nghiệp cá nhân 5 1990.
Bộ luật hình sự 5 1985, Bộ luật Tố tụng hình sự 5 1988, Luật Quốc tịch Việt Nam 5 1988, Luật Doanh nghiệp cá nhân 5 1990.
Câu 9. Phần thưởng cao quý nhất Ngành Tư pháp được Đảng, Nhà nước ban tặng là gì, vào 5 nào?
Huân chương Hồ Chí Minh 5 1995
Huân chương Sao vàng 5 2010
Huân chương Độc lập hạng nhất 5 2015
Câu 10. Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (Ngày 19 tháng 7 hàng 5) gắn với sự kiện nào sau đây?
Ngày Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 130 5 1946 ấn định thể thức thi hành phải ghi trên các bản toàn sao hay trích sao án hoặc mệnh lệnh
Ngày Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 13 5 1946 về tổ chức Tòa án và ngạch Thẩm phán
Ngày Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh số 23-LCT/HĐNN8 5 1989 về thi hành án dân sự
Câu 11. Dự án Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp được khởi công xây dựng vào ngày, tháng, 5 nào?
Ngày 01/02/2010
Ngày 02/02/2010
Ngày 02/02/2011
Câu 12. Việc ban bố các sự kiện nổi trội của ngành Tư pháp mở đầu được tiến hành từ 5 nào?
5 2012
5 2013
5 2014
Câu 13. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 09 tháng 11 hàng 5) gắn với sự kiện nào sau đây?
Là ngày Quốc hội khóa I kỳ họp thứ 2 phê duyệt bản Hiến pháp trước hết cùa nước Việt Nam (Hiến pháp 5 1946)
Là ngày Quốc hội phê duyệt Luật Phổ biến, giáo dục luật pháp 5 2012
Là ngày diễn ra buổi lễ ban bố “Ngày luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Câu 14. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp khóa VI được diễn ra vào 5 nào?
5 2015
5 2016
5 2017
Câu 15. Hiện nay, Bộ Tư pháp có bao lăm cơ sở tập huấn trực thuộc?
5
6
7
Câu 16. Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh – Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước hết của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đặt cho 1 con phố mới trên khu vực quận/huyện nào của Thủ đô Hà Nội?
Huyện Đông Anh
Quận Đống Đa
Quận Hà Đông
Câu 17. 5 2019, Bộ Tư pháp thuộc vị trí số mấy về Chỉ số canh tân hành chính – PAR INDEX?
2
3
4
Câu 18. Trong lịch sử 75 5 xây dựng và trưởng thành, Bộ Tư pháp Việt Nam đã có bao lăm đồng đội Bộ trưởng?
09 đồng đội
10 đồng đội
11 đồng đội
Câu 19. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2659/QĐ-BTP về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, nhân viên Ngành Tư pháp vào tháng ngày 5 nào?
Ngày 03/11/2011
Ngày 03/10/2012
Ngày 03/11/2012
Câu 20. Câu hỏi tự luận (dài từ 350 tới 1000 từ): Bạn hãy khát quát những thành tích nổi trội của Bộ, Ngành Tư pháp Việt Nam trong từng công đoạn của giai đoạn 75 5 xây dựng và trưởng thành?*

TagsCuộc thi mày mò ngành Tư pháp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #cuộc #thi #Sáng #mãi #truyền #thống #5 #ngành #Tư #pháp #Việt #Nam


#Đáp #án #cuộc #thi #Sáng #mãi #truyền #thống #5 #ngành #Tư #pháp #Việt #Nam

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button