Tài Liệu

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Bình đẳng giới

Cuộc thi mày mò luật pháp về đồng đẳng giới 5 2020 được thi theo bề ngoài trắc nghiệm. Cuộc thi từ khi ngày 01/8/2020 tới ngày 01/11/2020.

Đợt thi có 25 câu hỏi, trong đấy có 24 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự báo tỉ lệ % (%) người tham dự dự thi giải đáp đúng 24 câu hỏi trắc nghiệm. Kế bên đấy, các bạn có thể tham dự thêm cuộc thi Mày mò 90 5 truyền thống ngành Tuyên giáo 2020. Vậy mời các bạn cùng theo dõi đáp án cuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới trong bài viết dưới đây.

Đáp án cuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới

Câu 1: Các bề ngoài xử lý vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới được quy định như thế nào?

a. Người nào có hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới thì tuỳ theo thuộc tính, chừng độ vi phạm nhưng mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu bổn phận hình sự.

b. Cơ quan, tổ chức, tư nhân có hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới nhưng mà gây thiệt hại thì phải đền bù theo quy định của luật pháp.

c. Cả a và b.

Câu 2: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm những hành vi nào sau đây?

a. Cản trở việc nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng, vào cơ quan chỉ huy của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp vì thành kiến giới; Không tiến hành hoặc cản trở việc bổ nhậm nam, nữ vào cương vị điều hành, chỉ huy hoặc các chức danh chuyên môn vì thành kiến giới.

b. Đặt ra và tiến hành quy định có sự phân biệt đối xử về giới trong các hương ước, quy ước của tập thể hoặc trong quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.

c. Cả a và b.

Câu 3: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong gia đình bao gồm những hành vi nào sau đây?

a. Cản biến thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của luật pháp tham dự định đoạt của nả thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính; Không cho phép hoặc cản biến thành viên trong gia đình tham dự quan điểm vào việc sử dụng của nả chung của gia đình, tiến hành các hoạt động tạo thu nhập hoặc phục vụ các nhu cầu khác của gia đình vì thành kiến giới.

b. Đối xử bất đồng đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính; Giảm thiểu việc đi học hoặc cưỡng ép thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính; Áp đặt việc tiến hành lao động gia đình, tiến hành giải pháp tránh thai, triệt sản như là bổn phận của thành viên thuộc 1 giới nhất mực.

c. Cả a và b.

Câu 4: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm những hành vi nào sau đây?

a. Cản trở nam, nữ tham dự hoạt động khoa học, công nghệ; Chối từ việc tham dự của 1 giới trong các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ.

b. Cản trở nam, nữ tham dự hoạt động khoa học, công nghệ.

c. Chối từ việc tham dự của 1 giới trong các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ.

Câu 5: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện được quy định như thế nào?

a. Nam, nữ đồng đẳng về độ tuổi đi học, huấn luyện, bồi dưỡng; đồng đẳng trong việc tuyển lựa ngành, nghề học tập, huấn luyện; đồng đẳng trong việc tiếp cận và tận hưởng các cơ chế về giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

b. Nữ cán bộ, công chức, nhân viên lúc tham dự huấn luyện, bồi dưỡng mang theo con dưới 3 mươi 6 tháng tuổi được cung ứng theo quy định của Chính phủ.

c. Cả a và b.

Câu 6: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế được quy định như thế nào?

a. Nam, nữ đồng đẳng trong việc thành lập công ty, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành công ty; đồng đẳng trong việc tiếp cận thông tin, tài chính, thị phần và nguồn lao động.

b. Nam, nữ đồng đẳng trong việc thành lập công ty, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành công ty.

c. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận thông tin, tài chính, thị phần và nguồn lao động.

Câu 7: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực y tế được quy định như thế nào?

a. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm nom sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế; đồng đẳng trong tuyển lựa, quyết định sử dụng giải pháp tránh thai, giải pháp an toàn dục tình, phòng, chống lây truyền HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm qua đường dục tình.

b. Phụ nữ nghèo trú ngụ ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các nhân vật tham dự bảo hiểm xã hội buộc phải, lúc sinh con đúng cơ chế dân số được cung ứng theo quy định của Chính phủ.

c. Cả a và b.

Câu 8: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm những hành vi nào sau đây?

a. Vận dụng các điều kiện không giống nhau trong tuyển dụng lao động nam và lao động nữ đối với cùng 1 công tác nhưng mà nam, nữ đều có trình độ và bản lĩnh tiến hành giống hệt, trừ trường hợp vận dụng giải pháp xúc tiến đồng đẳng giới; Chối từ tuyển dụng hoặc tuyển dụng giảm thiểu lao động, đuổi việc hoặc cho nghỉ việc công nhân vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con bé.

b. Phân công công tác mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ dẫn tới chênh lệch về thu nhập hoặc vận dụng mức trả lương không giống nhau cho những công nhân có cùng trình độ, năng lực vì lý do giới tính; Không tiến hành các quy định của luật pháp lao động quy định riêng đối với lao động nữ.

c. Cả a và b.

Câu 9: Phân biệt đối xử về giới là gì?

a. Phân biệt đối xử về giới là việc giảm thiểu, loại bỏ, ko xác nhận hoặc ko coi trọng vai trò, địa điểm của nam và nữ, gây bất đồng đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

b. Phân biệt đối xử về giới là việc giảm thiểu, loại bỏ, ko xác nhận hoặc ko coi trọng vai trò, địa điểm của nam và nữ, gây bất đồng đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống gia đình.

c. Phân biệt đối xử về giới là việc giảm thiểu, loại bỏ, ko xác nhận hoặc ko coi trọng vai trò, địa điểm của nam và nữ, gây bất đồng đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Chọn đáp án nào cũng đúng

Câu 10: Giới là gì?

a. Giới chỉ đặc điểm của nam và nữ.

b. Giới chỉ đặc điểm, địa điểm của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.

c. Giới chỉ đặc điểm, địa điểm, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.

Câu 11: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được quy định như thế nào?

a. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; đồng đẳng trong tận hưởng văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin.

b. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao.

c. Nam, nữ đồng đẳng trong tận hưởng văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin.

Câu 12: Gia đình có những bổn phận gì trong tiến hành đồng đẳng giới?

a. Giúp cho các thành viên trong gia đình tăng lên nhận thức, hiểu biết và tham dự các hoạt động về đồng đẳng giới; giáo dục các thành viên có bổn phận san sớt và cắt cử cân đối công tác gia đình.

b. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và giúp cho nữ giới tiến hành làm mẹ an toàn; đối xử công bình, tạo thời cơ giống hệt giữa đàn ông, con gái trong học tập, lao động và tham dự các hoạt động khác.

c. Cả a và b.

Câu 13: Đồng đẳng giới trong gia đình được quy định như thế nào?

a. Vợ, chồng đồng đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên can tới hôn nhân và gia đình; đồng đẳng với nhau trong việc bàn luận, quyết định tuyển lựa và sử dụng giải pháp kế hoạch hoá gia đình thích hợp; đồng đẳng với nhau trong việc sử dụng thời kì nghỉ chăm nom con ốm theo quy định của luật pháp; có quyền, bổn phận ngang nhau trong sở hữu của nả chung, đồng đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.

b. Con trai, con gái được gia đình chăm nom, giáo dục và tạo điều kiện giống hệt để học tập, lao động, vui chơi, tiêu khiển và tăng trưởng; các thành viên nam, nữ trong gia đình có bổn phận san sớt công tác gia đình.

c. Cả a và b.

Câu 14: Các bề ngoài xử phạt vi phạm hành chính về đồng đẳng giới và giải pháp giải quyết hậu quả được quy định như thế nào?

a. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về đồng đẳng giới, tổ chức, tư nhân vi phạm phải chịu 1 trong các bề ngoài xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối thiểu là 100.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 40.000.000 đồng. Tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm, tổ chức, tư nhân vi phạm hành chính còn có thể bị vận dụng 1 hoặc các bề ngoài xử phạt bổ sung, 1 hoặc nhiều giải pháp giải quyết hậu quả. Người có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại cho tổ chức, tư nhân, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp dân sự.

b. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về đồng đẳng giới, tổ chức, tư nhân vi phạm phải chịu 1 trong các bề ngoài xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối thiểu là 200.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 40.000.000 đồng. Tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm, tổ chức, tư nhân vi phạm hành chính còn có thể bị vận dụng 1 hoặc các bề ngoài xử phạt bổ sung, 1 hoặc nhiều giải pháp giải quyết hậu quả. Người có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại cho tổ chức, tư nhân, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp dân sự.

c. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về đồng đẳng giới, tổ chức, tư nhân vi phạm phải chịu 1 trong các bề ngoài xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối thiểu là 200.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 30.000.000 đồng. Tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm, tổ chức, tư nhân vi phạm hành chính còn có thể bị vận dụng 1 hoặc các bề ngoài xử phạt bổ sung, 1 hoặc nhiều giải pháp giải quyết hậu quả. Người có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại cho tổ chức, tư nhân, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp dân sự.

Câu 15: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực y tế bao gồm những hành vi nào sau đây?

a. Cản trở, xúi giục hoặc cưỡng ép người khác ko tham dự các hoạt động giáo dục sức khỏe vì thành kiến giới.

b. Chọn lọc giới tính thai nhi dưới mọi bề ngoài hoặc xúi giục, cưỡng ép người khác phá thai vì giới tính của thai nhi.

c. Cả a và b.

Câu 16: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao bao gồm những hành vi nào sau đây?

a. Cản trở nam, nữ sáng tác, phê bình văn chương, nghệ thuật, trình diễn và tham dự các hoạt động văn hóa khác vì thành kiến giới.

b. Sáng tác, lưu hành, cho phép xuất bản các tác phẩm dưới bất cứ thể loại và bề ngoài nào để khích lệ, tuyên truyền bất đồng đẳng giới, thành kiến giới; Truyền bá tư tưởng, tự mình tiến hành hoặc xúi giục người khác tiến hành phong tục tập quán lỗi thời mang tính phân biệt đối xử về giới dưới mọi bề ngoài.

c. Cả a và b.

Câu 17: Đồng đẳng giới là gì?

a. Đồng đẳng giới là việc nam, nữ có địa điểm, vai trò ngang nhau.

b. Đồng đẳng giới là việc nam, nữ có địa điểm, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và thời cơ phát huy năng lực của mình cho sự tăng trưởng của tập thể, của gia đình.

c. Đồng đẳng giới là việc nam, nữ có địa điểm, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và thời cơ phát huy năng lực của mình cho sự tăng trưởng của tập thể, của gia đình và thụ hưởng giống hệt về thành tích của sự tăng trưởng đấy.

Câu 18: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực lao động được quy định như thế nào?

a. Nam, nữ đồng đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi lúc tuyển dụng, được đối xử đồng đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.

b. Nam, nữ đồng đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi lúc được cất nhắc, bổ nhậm giữ các chức danh trong các cấp, nghề có tiêu chuẩn chức danh.

c. Cả a và b.

Câu 19: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

a. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận, phần mềm khoa học và công nghệ; đồng đẳng trong việc tiếp cận các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ, bình thường kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế.

b. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận, phần mềm khoa học và công nghệ.

c. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ, bình thường kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế.

Câu 20: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện bao gồm những hành vi nào sau đây?

a. Quy định tuổi huấn luyện, tuổi tuyển sinh không giống nhau giữa nam và nữ; Chuyển di hoặc cưỡng ép người khác nghỉ học vì lý do giới tính.

b. Chối từ tuyển sinh những người có đủ điều kiện vào các khóa huấn luyện, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con bé; Giáo dục hướng nghiệp, biên soạn và bình thường sách giáo khoa có thành kiến giới.

c. Cả a và b.

Câu 21: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được quy định như thế nào?

a. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự điều hành nhà nước, tham dự hoạt động xã hội; xây dựng và tiến hành hương ước, quy ước của tập thể hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.

b. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng; tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan chỉ huy của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đồng đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi lúc được cất nhắc, bổ nhậm vào cùng địa điểm điều hành, chỉ huy của cơ quan, tổ chức.

c. Cả a và b.

Câu 22: Công dân nam, nữ có những bổn phận gì trong tiến hành đồng đẳng giới?

a. Học tập tăng lên hiểu biết, nhận thức về giới và đồng đẳng giới; tiến hành và chỉ dẫn người khác tiến hành các hành vi đúng đắn về đồng đẳng giới; phê phán, chặn đứng các hành vi phân biệt đối xử về giới.

b. Giám toán việc tiến hành và đảm bảo đồng đẳng giới của tập thể, của cơ quan, tổ chức và công dân.

c. Cả a và b.

Câu 23: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm những hành vi nào sau đây?

a. Cản trở nam hoặc nữ thành lập công ty, thực hiện hoạt động kinh doanh vì thành kiến giới; Tiến hành PR thương nghiệp gây bất lợi cho các chủ công ty, thương gia của 1 giới nhất mực.

b. Cản trở nam hoặc nữ thành lập công ty, thực hiện hoạt động kinh doanh vì thành kiến giới.

c. Tiến hành PR thương nghiệp gây bất lợi cho các chủ công ty, thương gia của 1 giới nhất mực.

Câu 24: Thành kiến giới là gì?

a. Thành kiến giới là nhận thức thiên lệch, bị động về đặc điểm, địa điểm, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

b. Thành kiến giới là nhận thức, thái độ thiên lệch, bị động về đặc điểm, địa điểm, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

c. Thành kiến giới là nhận thức, thái độ và bình chọn thiên lệch, bị động về đặc điểm, địa điểm, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

Câu 25: Tỉ lệ % (%) người tham dự dự thi giải đáp đúng 24 (2 mươi 4) câu hỏi trên?

Các bạn tự dự báo tỷ lệ %.

.

Xem thêm thông tin Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Bình đẳng giới

Đáp án cuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới

Cuộc thi mày mò luật pháp về đồng đẳng giới 5 2020 được thi theo bề ngoài trắc nghiệm. Cuộc thi từ khi ngày 01/8/2020 tới ngày 01/11/2020.
Đợt thi có 25 câu hỏi, trong đấy có 24 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự báo tỉ lệ % (%) người tham dự dự thi giải đáp đúng 24 câu hỏi trắc nghiệm. Kế bên đấy, các bạn có thể tham dự thêm cuộc thi Mày mò 90 5 truyền thống ngành Tuyên giáo 2020. Vậy mời các bạn cùng theo dõi đáp án cuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới trong bài viết dưới đây.
Đáp án cuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới
Câu 1: Các bề ngoài xử lý vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới được quy định như thế nào?
a. Người nào có hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới thì tuỳ theo thuộc tính, chừng độ vi phạm nhưng mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu bổn phận hình sự.
b. Cơ quan, tổ chức, tư nhân có hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới nhưng mà gây thiệt hại thì phải đền bù theo quy định của luật pháp.
c. Cả a và b.
Câu 2: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở việc nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng, vào cơ quan chỉ huy của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp vì thành kiến giới; Không tiến hành hoặc cản trở việc bổ nhậm nam, nữ vào cương vị điều hành, chỉ huy hoặc các chức danh chuyên môn vì thành kiến giới.
b. Đặt ra và tiến hành quy định có sự phân biệt đối xử về giới trong các hương ước, quy ước của tập thể hoặc trong quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.
c. Cả a và b.
Câu 3: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong gia đình bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản biến thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của luật pháp tham dự định đoạt của nả thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính; Không cho phép hoặc cản biến thành viên trong gia đình tham dự quan điểm vào việc sử dụng của nả chung của gia đình, tiến hành các hoạt động tạo thu nhập hoặc phục vụ các nhu cầu khác của gia đình vì thành kiến giới.
b. Đối xử bất đồng đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính; Giảm thiểu việc đi học hoặc cưỡng ép thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính; Áp đặt việc tiến hành lao động gia đình, tiến hành giải pháp tránh thai, triệt sản như là bổn phận của thành viên thuộc 1 giới nhất mực.
c. Cả a và b.
Câu 4: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở nam, nữ tham dự hoạt động khoa học, công nghệ; Chối từ việc tham dự của 1 giới trong các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ.
b. Cản trở nam, nữ tham dự hoạt động khoa học, công nghệ.
c. Chối từ việc tham dự của 1 giới trong các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ.
Câu 5: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng về độ tuổi đi học, huấn luyện, bồi dưỡng; đồng đẳng trong việc tuyển lựa ngành, nghề học tập, huấn luyện; đồng đẳng trong việc tiếp cận và tận hưởng các cơ chế về giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
b. Nữ cán bộ, công chức, nhân viên lúc tham dự huấn luyện, bồi dưỡng mang theo con dưới 3 mươi 6 tháng tuổi được cung ứng theo quy định của Chính phủ.
c. Cả a và b.
Câu 6: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong việc thành lập công ty, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành công ty; đồng đẳng trong việc tiếp cận thông tin, tài chính, thị phần và nguồn lao động.
b. Nam, nữ đồng đẳng trong việc thành lập công ty, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành công ty.
c. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận thông tin, tài chính, thị phần và nguồn lao động.
Câu 7: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực y tế được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm nom sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế; đồng đẳng trong tuyển lựa, quyết định sử dụng giải pháp tránh thai, giải pháp an toàn dục tình, phòng, chống lây truyền HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm qua đường dục tình.
b. Phụ nữ nghèo trú ngụ ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các nhân vật tham dự bảo hiểm xã hội buộc phải, lúc sinh con đúng cơ chế dân số được cung ứng theo quy định của Chính phủ.
c. Cả a và b.
Câu 8: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Vận dụng các điều kiện không giống nhau trong tuyển dụng lao động nam và lao động nữ đối với cùng 1 công tác nhưng mà nam, nữ đều có trình độ và bản lĩnh tiến hành giống hệt, trừ trường hợp vận dụng giải pháp xúc tiến đồng đẳng giới; Chối từ tuyển dụng hoặc tuyển dụng giảm thiểu lao động, đuổi việc hoặc cho nghỉ việc công nhân vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con bé.
b. Phân công công tác mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ dẫn tới chênh lệch về thu nhập hoặc vận dụng mức trả lương không giống nhau cho những công nhân có cùng trình độ, năng lực vì lý do giới tính; Không tiến hành các quy định của luật pháp lao động quy định riêng đối với lao động nữ.
c. Cả a và b.
Câu 9: Phân biệt đối xử về giới là gì?
a. Phân biệt đối xử về giới là việc giảm thiểu, loại bỏ, ko xác nhận hoặc ko coi trọng vai trò, địa điểm của nam và nữ, gây bất đồng đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
b. Phân biệt đối xử về giới là việc giảm thiểu, loại bỏ, ko xác nhận hoặc ko coi trọng vai trò, địa điểm của nam và nữ, gây bất đồng đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống gia đình.
c. Phân biệt đối xử về giới là việc giảm thiểu, loại bỏ, ko xác nhận hoặc ko coi trọng vai trò, địa điểm của nam và nữ, gây bất đồng đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Chọn đáp án nào cũng đúng
Câu 10: Giới là gì?
a. Giới chỉ đặc điểm của nam và nữ.
b. Giới chỉ đặc điểm, địa điểm của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
c. Giới chỉ đặc điểm, địa điểm, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
Câu 11: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; đồng đẳng trong tận hưởng văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin.
b. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao.
c. Nam, nữ đồng đẳng trong tận hưởng văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin.
Câu 12: Gia đình có những bổn phận gì trong tiến hành đồng đẳng giới?
a. Giúp cho các thành viên trong gia đình tăng lên nhận thức, hiểu biết và tham dự các hoạt động về đồng đẳng giới; giáo dục các thành viên có bổn phận san sớt và cắt cử cân đối công tác gia đình.
b. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và giúp cho nữ giới tiến hành làm mẹ an toàn; đối xử công bình, tạo thời cơ giống hệt giữa đàn ông, con gái trong học tập, lao động và tham dự các hoạt động khác.
c. Cả a và b.
Câu 13: Đồng đẳng giới trong gia đình được quy định như thế nào?
a. Vợ, chồng đồng đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên can tới hôn nhân và gia đình; đồng đẳng với nhau trong việc bàn luận, quyết định tuyển lựa và sử dụng giải pháp kế hoạch hoá gia đình thích hợp; đồng đẳng với nhau trong việc sử dụng thời kì nghỉ chăm nom con ốm theo quy định của luật pháp; có quyền, bổn phận ngang nhau trong sở hữu của nả chung, đồng đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.
b. Con trai, con gái được gia đình chăm nom, giáo dục và tạo điều kiện giống hệt để học tập, lao động, vui chơi, tiêu khiển và tăng trưởng; các thành viên nam, nữ trong gia đình có bổn phận san sớt công tác gia đình.
c. Cả a và b.
Câu 14: Các bề ngoài xử phạt vi phạm hành chính về đồng đẳng giới và giải pháp giải quyết hậu quả được quy định như thế nào?
a. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về đồng đẳng giới, tổ chức, tư nhân vi phạm phải chịu 1 trong các bề ngoài xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối thiểu là 100.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 40.000.000 đồng. Tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm, tổ chức, tư nhân vi phạm hành chính còn có thể bị vận dụng 1 hoặc các bề ngoài xử phạt bổ sung, 1 hoặc nhiều giải pháp giải quyết hậu quả. Người có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại cho tổ chức, tư nhân, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp dân sự.
b. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về đồng đẳng giới, tổ chức, tư nhân vi phạm phải chịu 1 trong các bề ngoài xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối thiểu là 200.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 40.000.000 đồng. Tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm, tổ chức, tư nhân vi phạm hành chính còn có thể bị vận dụng 1 hoặc các bề ngoài xử phạt bổ sung, 1 hoặc nhiều giải pháp giải quyết hậu quả. Người có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại cho tổ chức, tư nhân, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp dân sự.
c. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về đồng đẳng giới, tổ chức, tư nhân vi phạm phải chịu 1 trong các bề ngoài xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối thiểu là 200.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 30.000.000 đồng. Tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm, tổ chức, tư nhân vi phạm hành chính còn có thể bị vận dụng 1 hoặc các bề ngoài xử phạt bổ sung, 1 hoặc nhiều giải pháp giải quyết hậu quả. Người có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại cho tổ chức, tư nhân, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp dân sự.
Câu 15: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực y tế bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở, xúi giục hoặc cưỡng ép người khác ko tham dự các hoạt động giáo dục sức khỏe vì thành kiến giới.
b. Chọn lọc giới tính thai nhi dưới mọi bề ngoài hoặc xúi giục, cưỡng ép người khác phá thai vì giới tính của thai nhi.
c. Cả a và b.
Câu 16: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở nam, nữ sáng tác, phê bình văn chương, nghệ thuật, trình diễn và tham dự các hoạt động văn hóa khác vì thành kiến giới.
b. Sáng tác, lưu hành, cho phép xuất bản các tác phẩm dưới bất cứ thể loại và bề ngoài nào để khích lệ, tuyên truyền bất đồng đẳng giới, thành kiến giới; Truyền bá tư tưởng, tự mình tiến hành hoặc xúi giục người khác tiến hành phong tục tập quán lỗi thời mang tính phân biệt đối xử về giới dưới mọi bề ngoài.
c. Cả a và b.
Câu 17: Đồng đẳng giới là gì?
a. Đồng đẳng giới là việc nam, nữ có địa điểm, vai trò ngang nhau.
b. Đồng đẳng giới là việc nam, nữ có địa điểm, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và thời cơ phát huy năng lực của mình cho sự tăng trưởng của tập thể, của gia đình.
c. Đồng đẳng giới là việc nam, nữ có địa điểm, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và thời cơ phát huy năng lực của mình cho sự tăng trưởng của tập thể, của gia đình và thụ hưởng giống hệt về thành tích của sự tăng trưởng đấy.
Câu 18: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực lao động được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi lúc tuyển dụng, được đối xử đồng đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.
b. Nam, nữ đồng đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi lúc được cất nhắc, bổ nhậm giữ các chức danh trong các cấp, nghề có tiêu chuẩn chức danh.
c. Cả a và b.
Câu 19: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận, phần mềm khoa học và công nghệ; đồng đẳng trong việc tiếp cận các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ, bình thường kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế.
b. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận, phần mềm khoa học và công nghệ.
c. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ, bình thường kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế.
Câu 20: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Quy định tuổi huấn luyện, tuổi tuyển sinh không giống nhau giữa nam và nữ; Chuyển di hoặc cưỡng ép người khác nghỉ học vì lý do giới tính.
b. Chối từ tuyển sinh những người có đủ điều kiện vào các khóa huấn luyện, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con bé; Giáo dục hướng nghiệp, biên soạn và bình thường sách giáo khoa có thành kiến giới.
c. Cả a và b.
Câu 21: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự điều hành nhà nước, tham dự hoạt động xã hội; xây dựng và tiến hành hương ước, quy ước của tập thể hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.
b. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng; tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan chỉ huy của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đồng đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi lúc được cất nhắc, bổ nhậm vào cùng địa điểm điều hành, chỉ huy của cơ quan, tổ chức.
c. Cả a và b.
Câu 22: Công dân nam, nữ có những bổn phận gì trong tiến hành đồng đẳng giới?
a. Học tập tăng lên hiểu biết, nhận thức về giới và đồng đẳng giới; tiến hành và chỉ dẫn người khác tiến hành các hành vi đúng đắn về đồng đẳng giới; phê phán, chặn đứng các hành vi phân biệt đối xử về giới.
b. Giám toán việc tiến hành và đảm bảo đồng đẳng giới của tập thể, của cơ quan, tổ chức và công dân.
c. Cả a và b.
Câu 23: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở nam hoặc nữ thành lập công ty, thực hiện hoạt động kinh doanh vì thành kiến giới; Tiến hành PR thương nghiệp gây bất lợi cho các chủ công ty, thương gia của 1 giới nhất mực.
b. Cản trở nam hoặc nữ thành lập công ty, thực hiện hoạt động kinh doanh vì thành kiến giới.
c. Tiến hành PR thương nghiệp gây bất lợi cho các chủ công ty, thương gia của 1 giới nhất mực.
Câu 24: Thành kiến giới là gì?
a. Thành kiến giới là nhận thức thiên lệch, bị động về đặc điểm, địa điểm, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
b. Thành kiến giới là nhận thức, thái độ thiên lệch, bị động về đặc điểm, địa điểm, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
c. Thành kiến giới là nhận thức, thái độ và bình chọn thiên lệch, bị động về đặc điểm, địa điểm, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
Câu 25: Tỉ lệ % (%) người tham dự dự thi giải đáp đúng 24 (2 mươi 4) câu hỏi trên?
Các bạn tự dự báo tỷ lệ %.

TagsCuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #cuộc #thi #Tìm #hiểu #pháp #luật #Bình #đẳng #giới

Đáp án cuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới

Cuộc thi mày mò luật pháp về đồng đẳng giới 5 2020 được thi theo bề ngoài trắc nghiệm. Cuộc thi từ khi ngày 01/8/2020 tới ngày 01/11/2020.
Đợt thi có 25 câu hỏi, trong đấy có 24 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự báo tỉ lệ % (%) người tham dự dự thi giải đáp đúng 24 câu hỏi trắc nghiệm. Kế bên đấy, các bạn có thể tham dự thêm cuộc thi Mày mò 90 5 truyền thống ngành Tuyên giáo 2020. Vậy mời các bạn cùng theo dõi đáp án cuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới trong bài viết dưới đây.
Đáp án cuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới
Câu 1: Các bề ngoài xử lý vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới được quy định như thế nào?
a. Người nào có hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới thì tuỳ theo thuộc tính, chừng độ vi phạm nhưng mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu bổn phận hình sự.
b. Cơ quan, tổ chức, tư nhân có hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới nhưng mà gây thiệt hại thì phải đền bù theo quy định của luật pháp.
c. Cả a và b.
Câu 2: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở việc nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng, vào cơ quan chỉ huy của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp vì thành kiến giới; Không tiến hành hoặc cản trở việc bổ nhậm nam, nữ vào cương vị điều hành, chỉ huy hoặc các chức danh chuyên môn vì thành kiến giới.
b. Đặt ra và tiến hành quy định có sự phân biệt đối xử về giới trong các hương ước, quy ước của tập thể hoặc trong quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.
c. Cả a và b.
Câu 3: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong gia đình bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản biến thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của luật pháp tham dự định đoạt của nả thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính; Không cho phép hoặc cản biến thành viên trong gia đình tham dự quan điểm vào việc sử dụng của nả chung của gia đình, tiến hành các hoạt động tạo thu nhập hoặc phục vụ các nhu cầu khác của gia đình vì thành kiến giới.
b. Đối xử bất đồng đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính; Giảm thiểu việc đi học hoặc cưỡng ép thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính; Áp đặt việc tiến hành lao động gia đình, tiến hành giải pháp tránh thai, triệt sản như là bổn phận của thành viên thuộc 1 giới nhất mực.
c. Cả a và b.
Câu 4: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở nam, nữ tham dự hoạt động khoa học, công nghệ; Chối từ việc tham dự của 1 giới trong các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ.
b. Cản trở nam, nữ tham dự hoạt động khoa học, công nghệ.
c. Chối từ việc tham dự của 1 giới trong các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ.
Câu 5: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng về độ tuổi đi học, huấn luyện, bồi dưỡng; đồng đẳng trong việc tuyển lựa ngành, nghề học tập, huấn luyện; đồng đẳng trong việc tiếp cận và tận hưởng các cơ chế về giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
b. Nữ cán bộ, công chức, nhân viên lúc tham dự huấn luyện, bồi dưỡng mang theo con dưới 3 mươi 6 tháng tuổi được cung ứng theo quy định của Chính phủ.
c. Cả a và b.
Câu 6: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong việc thành lập công ty, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành công ty; đồng đẳng trong việc tiếp cận thông tin, tài chính, thị phần và nguồn lao động.
b. Nam, nữ đồng đẳng trong việc thành lập công ty, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành công ty.
c. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận thông tin, tài chính, thị phần và nguồn lao động.
Câu 7: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực y tế được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm nom sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế; đồng đẳng trong tuyển lựa, quyết định sử dụng giải pháp tránh thai, giải pháp an toàn dục tình, phòng, chống lây truyền HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm qua đường dục tình.
b. Phụ nữ nghèo trú ngụ ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các nhân vật tham dự bảo hiểm xã hội buộc phải, lúc sinh con đúng cơ chế dân số được cung ứng theo quy định của Chính phủ.
c. Cả a và b.
Câu 8: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Vận dụng các điều kiện không giống nhau trong tuyển dụng lao động nam và lao động nữ đối với cùng 1 công tác nhưng mà nam, nữ đều có trình độ và bản lĩnh tiến hành giống hệt, trừ trường hợp vận dụng giải pháp xúc tiến đồng đẳng giới; Chối từ tuyển dụng hoặc tuyển dụng giảm thiểu lao động, đuổi việc hoặc cho nghỉ việc công nhân vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con bé.
b. Phân công công tác mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ dẫn tới chênh lệch về thu nhập hoặc vận dụng mức trả lương không giống nhau cho những công nhân có cùng trình độ, năng lực vì lý do giới tính; Không tiến hành các quy định của luật pháp lao động quy định riêng đối với lao động nữ.
c. Cả a và b.
Câu 9: Phân biệt đối xử về giới là gì?
a. Phân biệt đối xử về giới là việc giảm thiểu, loại bỏ, ko xác nhận hoặc ko coi trọng vai trò, địa điểm của nam và nữ, gây bất đồng đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
b. Phân biệt đối xử về giới là việc giảm thiểu, loại bỏ, ko xác nhận hoặc ko coi trọng vai trò, địa điểm của nam và nữ, gây bất đồng đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống gia đình.
c. Phân biệt đối xử về giới là việc giảm thiểu, loại bỏ, ko xác nhận hoặc ko coi trọng vai trò, địa điểm của nam và nữ, gây bất đồng đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Chọn đáp án nào cũng đúng
Câu 10: Giới là gì?
a. Giới chỉ đặc điểm của nam và nữ.
b. Giới chỉ đặc điểm, địa điểm của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
c. Giới chỉ đặc điểm, địa điểm, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
Câu 11: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; đồng đẳng trong tận hưởng văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin.
b. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao.
c. Nam, nữ đồng đẳng trong tận hưởng văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin.
Câu 12: Gia đình có những bổn phận gì trong tiến hành đồng đẳng giới?
a. Giúp cho các thành viên trong gia đình tăng lên nhận thức, hiểu biết và tham dự các hoạt động về đồng đẳng giới; giáo dục các thành viên có bổn phận san sớt và cắt cử cân đối công tác gia đình.
b. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và giúp cho nữ giới tiến hành làm mẹ an toàn; đối xử công bình, tạo thời cơ giống hệt giữa đàn ông, con gái trong học tập, lao động và tham dự các hoạt động khác.
c. Cả a và b.
Câu 13: Đồng đẳng giới trong gia đình được quy định như thế nào?
a. Vợ, chồng đồng đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên can tới hôn nhân và gia đình; đồng đẳng với nhau trong việc bàn luận, quyết định tuyển lựa và sử dụng giải pháp kế hoạch hoá gia đình thích hợp; đồng đẳng với nhau trong việc sử dụng thời kì nghỉ chăm nom con ốm theo quy định của luật pháp; có quyền, bổn phận ngang nhau trong sở hữu của nả chung, đồng đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.
b. Con trai, con gái được gia đình chăm nom, giáo dục và tạo điều kiện giống hệt để học tập, lao động, vui chơi, tiêu khiển và tăng trưởng; các thành viên nam, nữ trong gia đình có bổn phận san sớt công tác gia đình.
c. Cả a và b.
Câu 14: Các bề ngoài xử phạt vi phạm hành chính về đồng đẳng giới và giải pháp giải quyết hậu quả được quy định như thế nào?
a. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về đồng đẳng giới, tổ chức, tư nhân vi phạm phải chịu 1 trong các bề ngoài xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối thiểu là 100.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 40.000.000 đồng. Tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm, tổ chức, tư nhân vi phạm hành chính còn có thể bị vận dụng 1 hoặc các bề ngoài xử phạt bổ sung, 1 hoặc nhiều giải pháp giải quyết hậu quả. Người có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại cho tổ chức, tư nhân, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp dân sự.
b. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về đồng đẳng giới, tổ chức, tư nhân vi phạm phải chịu 1 trong các bề ngoài xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối thiểu là 200.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 40.000.000 đồng. Tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm, tổ chức, tư nhân vi phạm hành chính còn có thể bị vận dụng 1 hoặc các bề ngoài xử phạt bổ sung, 1 hoặc nhiều giải pháp giải quyết hậu quả. Người có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại cho tổ chức, tư nhân, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp dân sự.
c. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về đồng đẳng giới, tổ chức, tư nhân vi phạm phải chịu 1 trong các bề ngoài xử phạt chính gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối thiểu là 200.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 30.000.000 đồng. Tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm, tổ chức, tư nhân vi phạm hành chính còn có thể bị vận dụng 1 hoặc các bề ngoài xử phạt bổ sung, 1 hoặc nhiều giải pháp giải quyết hậu quả. Người có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại cho tổ chức, tư nhân, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp dân sự.
Câu 15: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực y tế bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở, xúi giục hoặc cưỡng ép người khác ko tham dự các hoạt động giáo dục sức khỏe vì thành kiến giới.
b. Chọn lọc giới tính thai nhi dưới mọi bề ngoài hoặc xúi giục, cưỡng ép người khác phá thai vì giới tính của thai nhi.
c. Cả a và b.
Câu 16: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở nam, nữ sáng tác, phê bình văn chương, nghệ thuật, trình diễn và tham dự các hoạt động văn hóa khác vì thành kiến giới.
b. Sáng tác, lưu hành, cho phép xuất bản các tác phẩm dưới bất cứ thể loại và bề ngoài nào để khích lệ, tuyên truyền bất đồng đẳng giới, thành kiến giới; Truyền bá tư tưởng, tự mình tiến hành hoặc xúi giục người khác tiến hành phong tục tập quán lỗi thời mang tính phân biệt đối xử về giới dưới mọi bề ngoài.
c. Cả a và b.
Câu 17: Đồng đẳng giới là gì?
a. Đồng đẳng giới là việc nam, nữ có địa điểm, vai trò ngang nhau.
b. Đồng đẳng giới là việc nam, nữ có địa điểm, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và thời cơ phát huy năng lực của mình cho sự tăng trưởng của tập thể, của gia đình.
c. Đồng đẳng giới là việc nam, nữ có địa điểm, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và thời cơ phát huy năng lực của mình cho sự tăng trưởng của tập thể, của gia đình và thụ hưởng giống hệt về thành tích của sự tăng trưởng đấy.
Câu 18: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực lao động được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi lúc tuyển dụng, được đối xử đồng đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.
b. Nam, nữ đồng đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi lúc được cất nhắc, bổ nhậm giữ các chức danh trong các cấp, nghề có tiêu chuẩn chức danh.
c. Cả a và b.
Câu 19: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận, phần mềm khoa học và công nghệ; đồng đẳng trong việc tiếp cận các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ, bình thường kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế.
b. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận, phần mềm khoa học và công nghệ.
c. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tiếp cận các khoá huấn luyện về khoa học và công nghệ, bình thường kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế.
Câu 20: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Quy định tuổi huấn luyện, tuổi tuyển sinh không giống nhau giữa nam và nữ; Chuyển di hoặc cưỡng ép người khác nghỉ học vì lý do giới tính.
b. Chối từ tuyển sinh những người có đủ điều kiện vào các khóa huấn luyện, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con bé; Giáo dục hướng nghiệp, biên soạn và bình thường sách giáo khoa có thành kiến giới.
c. Cả a và b.
Câu 21: Đồng đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được quy định như thế nào?
a. Nam, nữ đồng đẳng trong tham dự điều hành nhà nước, tham dự hoạt động xã hội; xây dựng và tiến hành hương ước, quy ước của tập thể hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.
b. Nam, nữ đồng đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng; tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan chỉ huy của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đồng đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi lúc được cất nhắc, bổ nhậm vào cùng địa điểm điều hành, chỉ huy của cơ quan, tổ chức.
c. Cả a và b.
Câu 22: Công dân nam, nữ có những bổn phận gì trong tiến hành đồng đẳng giới?
a. Học tập tăng lên hiểu biết, nhận thức về giới và đồng đẳng giới; tiến hành và chỉ dẫn người khác tiến hành các hành vi đúng đắn về đồng đẳng giới; phê phán, chặn đứng các hành vi phân biệt đối xử về giới.
b. Giám toán việc tiến hành và đảm bảo đồng đẳng giới của tập thể, của cơ quan, tổ chức và công dân.
c. Cả a và b.
Câu 23: Các hành vi vi phạm luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở nam hoặc nữ thành lập công ty, thực hiện hoạt động kinh doanh vì thành kiến giới; Tiến hành PR thương nghiệp gây bất lợi cho các chủ công ty, thương gia của 1 giới nhất mực.
b. Cản trở nam hoặc nữ thành lập công ty, thực hiện hoạt động kinh doanh vì thành kiến giới.
c. Tiến hành PR thương nghiệp gây bất lợi cho các chủ công ty, thương gia của 1 giới nhất mực.
Câu 24: Thành kiến giới là gì?
a. Thành kiến giới là nhận thức thiên lệch, bị động về đặc điểm, địa điểm, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
b. Thành kiến giới là nhận thức, thái độ thiên lệch, bị động về đặc điểm, địa điểm, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
c. Thành kiến giới là nhận thức, thái độ và bình chọn thiên lệch, bị động về đặc điểm, địa điểm, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
Câu 25: Tỉ lệ % (%) người tham dự dự thi giải đáp đúng 24 (2 mươi 4) câu hỏi trên?
Các bạn tự dự báo tỷ lệ %.

TagsCuộc thi Mày mò luật pháp Đồng đẳng giới

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #cuộc #thi #Tìm #hiểu #pháp #luật #Bình #đẳng #giới


#Đáp #án #cuộc #thi #Tìm #hiểu #pháp #luật #Bình #đẳng #giới

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button